Results overview: Found 388 records in 0.02 seconds.
Course materials, 388 records found
Course materials 388 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 109.5 KB Disseny i Composició Visual en Comunicació Audiovisual [103846] / Maas, Marcel Josephus Antonius ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura s'emmarca en el camp del coneixement estètic, concretament en el del disseny gràfic tant l'estàtic com dinàmic, aplicat a la Comunicació Visual El seu objectiu: que els alumnes puguin realitzar treballs/exercicis de composició visual (estàtics i animats) útils per a la seva posterior aplicació en la indústria de la comunicació audiovisual, que hi inclou l'empresa i xarxes. [...]
The subject is framed in the field of aesthetic knowledge, specifically in that of graphic design both static and dynamic, applied to Visual Communication. Its objective: that students can carry out visual composition works/exercises (static and animated) useful for their subsequent application in the audiovisual communication industry, which includes the company and networks. [...]
La asignatura se enmarca en el campo del conocimiento estético, concretamente en el del diseño gráfico tanto el estático como dinámico, aplicado a la Comunicación Visual Su objetivo: que los alumnos puedan realizar trabajos/ejercicios de composición visual (estáticos y animados) útiles para su posterior aplicación en la industria de la comunicación audiovisual, que incluye la empresa y redes. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
2.
6 p, 109.6 KB Estructura de la Comunicació [103844] / Diez Jimenez, Mercè ; Torras Planas, Nuria ; Castellanos Díaz, Ángel ; Reales Guisado, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura introdueix l'alumnat en el coneixement dels trets estructurals dels sistemes de mitjans i de les indústries de la comunicació i la cultura (amb un èmfasi especial en el sector audiovisual). [...]
This course introduces students to the structural features of media systems and the communication and culture industries (with special attention on audiovisual sector). In order to understand the reasons for their configuration, the historical, economic, political, social, cultural and technological framework in which they develop is taken into account, as well as the political, economic and social actors that shape them with their behavior and strategies (regulatory bodies, communication groups, business and professional entities . [...]
Esta asignatura introduce el alumnado en el conocimiento de los rasgos estructurales de los sistemas de medios y de las industrias de la comunicación y la cultura (con una atención especial al sector audiovisual). [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
3.
4 p, 101.2 KB Gèneres Cinematogràfics [103076] / Plana Espinet, Gina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura optativa de 6 ECTS forma part de l'itinerari de la Menció de Cinema. L'objectiu general és conèixer les convencions narratives i expressives dels diferents patrons genèrics del cinema de ficció, analitzant les tipologies establertes i reflexionant sobre la seva evolució al llarg de la història. [...]
This subject, with 6 ECTS, is part of the Film syllabus of the faculty. The general goal is to know the narrative and expressive conventions of the different generic patterns of fiction cinema, analyzing the established typologies and reflecting on their evolution throughout history. [...]
Esta asignatura optativa de 6 ECTS forma parte del itinerario de la Mención de Géneros y Formatos Audiovisuales y también de la Mención de Cine. El objetivo general es conocer las convenciones narrativas y expresivas de los diferentes patrones genéricos del cine de ficción, analizando las tipologías establecidas y reflexionar sobre su evolución a lo largo de la historia. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
4.
6 p, 113.1 KB Guió Audiovisual de Ficció [103065] / Longhi, Ludovico ; Sànchez Casals, Laia ; Ferrer, Iliana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Bloc formatiu: Matèria L'assignatura forma part de la matèria de "Narrativa Audiovisual", que "Proporciona els fonaments bàsics per la construcció de missatges audiovisuals a partir de les distintes teories narratives, de la dramatúrgia i de la naturalesa expressiva dels llenguatges audiovisuals. [...]
Goals This subject is part of the area of knowledge "Audiovisual Narrative", which "Provides the basics for the construction of audiovisual messages based on the different narrative theories, the dramaturgy and the expressive nature of audiovisual languages. [...]
La asignatura forma parte de la materia "Narrativa Audiovisual", que "Proporciona los fundamentos básicos para la construcción de mensajes audiovisuales a partir de las distintas teorías narrativas, de la dramaturgia y de la naturaleza expresiva de los lenguajes audiovisuales. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
5.
4 p, 101.1 KB Locució i Presentació [103056] / Balsebre, Armand ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura forma part de la matèria Llenguatge Audiovisual. Es tracta d'una matèria formada per sis assignatures, l'objectiu principal de les quals és conèixer i utilitzar els diferents llenguatges audiovisuals (televisiu, cinematogràfic, radiofònic i multimèdia). [...]
This subject is in the field of the Audiovisual Language. This field consists of six subjects, the main aim of which is providing specific expertise about creative strategies in the use of different audiovisual languages (TV, movies, radio, multimedia). [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Lenguaje Audiovisual. Se trata de una materia formada per seis asignaturas, cuyo objetivo principal es conocer y utilizar los diferentes lenguajes audiovisuales (televisivo, cinematográfico, radiofónico y multimedia). [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
6.
6 p, 109.0 KB Treball de Final de Grau [103054] / Puig Gonzalez, Joaquín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu del Treball de Fi de Grau (TFG) és desenvolupar el conjunt de les competències de la titulació, que han de donar eines tant per continuar altres estudis com per exercir la professió.
The aim of the Treball de Fi de Grau (Degree Final Work) is to develop the competencies that the degree determines, giving the students tools to study in superior grades and to work in the communication field as well.
El objetivo del Trabajo de Fin de Grado (TFG) es desarrollar el conjunto de las competencias de la titulación, que deben ofrecer las herramientas necesarias tanto para continuar otros estudios como para ejercer la profesión.

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
7.
6 p, 107.0 KB Animació Audiovisual [103039] / Pujol Lozano, Hilari ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Conèixer: L'evolució tecnològica de les tècniques de creació d'animació. Els principis teòrics de l'animació audiovisual. La complexitat del procés de producció d'una peça d'animació. La importància de les diferents fases prèvies que intervenen abans de començar a animar. [...]
To learn: The technological evolution of animation creation techniques. The theoretical principles of audiovisual animation. The complexity of the production process involving an animation piece. The importance of the different previous phases that intervene before starting to animate. [...]
Conocer: La evolución tecnológica de las técnicas de creación de animación. Los principios teóricos de la animación audiovisual. La complejidad del proceso de producción de una pieza de animación. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
8.
6 p, 106.9 KB Dret de la Comunicació Audiovisual [103029] / Pedemonte Marino, Jorge ; Mateu Vilaseca, Marcel ; Mampel Alandete, Diana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Dret de la Comunicació Audiovisual és una assignatura que s'imparteix al primer semestre del tercer any del Grau en Comunicació Audiovisual. Es tracta d'una assignatura que serveix per tal que l'alumne adquireixi nocions bàsiques sobre el funcionament de l'ordenament jurídic i del sistema de fonts del Dret, així com unes nocions bàsiques dels drets fonamentals que tenen relació amb el desenvolupament professional en el camp de la comunicació audiovisual. [...]
Audiovisual Communication Law is a subject that is taught in the first semester of the third year of the Degree in Audiovisual Communication. It is a subject that aims for students to acquire basic knwoledge about the functioning of the legal system and its sources, as well as basic notions of fundamental rights that are related to professional development in the field of audiovisual communication. [...]
Derecho de la Comunicación Audiovisual es una asignatura que se imparte en el primer semestre del tercer año del Grado en Comunicación Audiovisual. Se trata de una asignatura que sirve para que el alumnado adquiera nociones básicas sobre el funcionamiento del ordenamiento jurídico y del sistema de fuentes del Derecho, así como unas nociones básicas de los derechos fundamentales que tienen relación con el desarrollo profesional en el campo de la comunicación audiovisual. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
9.
5 p, 110.0 KB Tecnologies de la Informació i la Comunicació [103841] / Guimerà Orts, Josep Àngel ; Vila Triadú, Joan ; Longhi, Ludovico ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura s'integra dins la matèria "Comunicació", que inclou també les assignatures d'Història de la comunicació, Llenguatges comunicatius escrits i audiovisuals, Estructura de la comunicació i Teories de la comunicació. [...]
This course is part of the subject "Communication", which also includes the subjects of History of Communication, Written and Audiovisual Communication Languages, Structure of Communication and Communication Theories. [...]
Esta asignatura se integra dentro de la materia "Comunicación", que incluye también las asignaturas de Historia de la comunicación, Lenguajes comunicativos escritos y audiovisuales, Estructura de la comunicación y Teorías de la comunicación. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
10.
4 p, 99.2 KB Teories de la Comunicació [103840] / Chillón Asensio, Lluís Albert ; Salord Trampal, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius formatius generals de l'assignatura consisteixen en què els alumnes comprenguin els fonaments filosòfics i antropològics de les principals teories del camp de la comunicació, així com les elaboracions conceptuals i els enfocaments crítics que se'n deriven, amb especial èmfasi en la funció cultural que duen a terme. [...]
The general educative objectives of the subject are: that students achieve to understand the philosophical and antropological basis of the main theories of communication, and also the theoretical and critical developments derived from them, with singular attention paid to their cultural function. [...]
Los objetivos formativos generales de la asignatura consisten en que los alumnos comprendan los fundamentos filosóficos y antropológicos de las principales teorías de la comunicación, así como las elaboraciones conceptuales y los enfoques críticos que de ellos se derivan, con especial énfasis en la función cultural que llevan a cabo. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents

Course materials : 388 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.