Resultats globals: 1,194 registres trobats en 0.04 segons.
Documents de recerca, 64 registres trobats
Materials acadèmics, 1,130 registres trobats
Documents de recerca 64 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
58 p, 1.8 MB Els Motors de traducció automàtica propis com a eina de la comunicació corporativa / Miranda Neiva, Marc ; Sánchez-Gijón, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El treball present se centra en la introducció de la traducció automàtica a la comunicació corporativa a través d'un cas concret: la traducció de les notícies del lloc web de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB. [...]
El presente trabajo se centra en la introducción de la traducción automática a la comunicación corporativa a través de un caso concreto: la traducción de las noticias del sitio web de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB. [...]
The present work focuses on the introduction of machine translation into corporate communication through a specific case: the translation of news from the UAB Faculty of Translation and Interpretation website. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2.
88 p, 2.8 MB La toma de notas en interpretación consecutiva aplicada a la interpretación bilateral. Modelo simplificado y su posible utilidad / Milenova Stoyanova, Mikaela ; Stampa García-Ormaechea, María Guiomar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En este trabajo se presenta un análisis del aspecto teórico de la interpretación bilateral y un estudio empírico cuyo objetivo es, en primer lugar, adaptar el sistema de toma de notas que se usa en la interpretación consecutiva (siguiendo los principios de Jean-François Rozan y las teorías de Danica Seleskovitch y Andrew Gillies) para que sea usado en la interpretación bilateral. [...]
This project shows the analysis of the theorical aspect of bilateral interpreting and an empiric study which consists of an adaptation of the notetaking system used in consecutive interpreting (following Jean-François Rozan's principles and Danica Seleskovitch and Andrew Gillies' theories) to bilateral interpreting. [...]
En aquest treball es presenta un anàlisi de l'aspecte teòric de la interpretació bilateral i un estudi empíric l'objectiu del qual és, en primer lloc, adaptar el sistema de presa de notes que s'utilitza en la interpretació consecutiva (que segueix els principis de Jean-François Rozan i les teories de Danica Seleskovitch i Andrew Gillies) per que sigui utilitzat en la interpretació bilateral. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
3.
29 p, 1.1 MB Cómo la traducción puede salvar a una lengua. Alicia en el país de las maravillas al aragonés / Collada Hijes, Zilia ; López Guix, Juan Gabriel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El aragonés es una de las lenguas minorizadas de España. Durante los últimos años, se han intentado promulgar ciertas iniciativas de forma que la lengua aragonesa pueda llegar a tener un mayor uso entre la población de la comunidad de Aragón. [...]
L'aragonès és una de les llengües minoritzades d'Espanya. Durant els darrers anys, s'ha intentat promulgar certes iniciatives perquè la llengua aragonesa pugui aconseguir un ús més estès entre la població de la comunitat d'Aragó. [...]
Aragonese language is one of Spain's minority languages. In recent years, certain initiatives have been tried to be promoted so that the Aragonese language can become more widely used among the population of the community of Aragon. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
4.
106 p, 1.4 MB Comment traduire la phraséologie?: les phrasèmes avec des noms d'aliments et leurs équivalences de traduction en espagnol / Cervera Caro, Aida ; Catena Rodulfo, Maria Angeles, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectif de notre étude de contribuer à l'identification des caractéristiques des phraséologismes, y compris leur sens, leur structure et leur usage dans des contextes spécifiques. C'est pourquoi, dans notre étude, nous nous concentrerons sur l'analyse des différences et des similitudes entre les phrasèmes français et espagnols, à l'observation du comportement de chaque typologie et à l'élaboration d'un corpus traductologique de différentes unités phraséologiques en français et en espagnol contenant des noms d'aliments.
L'objectiu del nostre estudi és contribuir a la identificació de les característiques dels fraseologismes, incloent-hi el seu significat, estructura i ús en contextos específics. Per tant, en el nostre estudi ens centrarem en analitzar les diferències i similituds entre els fraseologismes en francès i espanyol, observant el comportament de cada tipologia i elaborant un corpus traductològic de diferents unitats fraseològiques en francès i espanyol que continguin noms d'aliments.

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
5.
45 p, 704.2 KB Literatura i traducció postcolonials a l'Àfrica negra. Colonització, llengua i cultura / Antón Raventós, Cristina ; Gómez Martín, Francesc Josep, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest TFG se centrarà en els aspectes teòrics del problema més enllà del racisme, des dels àmbits de la llengua, la cultura i la raça, el colonialisme i postcolonialisme, la literatura i la traducció. [...]
Este TFG se centrará en los aspectos teóricos del problema más allá del racismo, desde los ámbitos de la lengua, la cultura y la raza, el colonialismo y poscolonialismo, la literatura y la traducción. [...]
This TFG will focus on the theoretical aspects of the problem beyond racism, from the areas of language, culture and race, colonialism and postcolonialism, literature and translation. This paper aims to analyze the linguistic process that vernacular languages suffered in various regions of black Africa, during and after European imperialism. [...]

2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
6.
76 p, 981.0 KB Terminología especializada de satélites espaciales : teledetección en el programa Copernicus / Provencio Beltran, Alberto ; Grauwinkel, Gabriele, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En el idioma español, observamos un vacío en la denominación terminológica especializada de la teledetección. Este hecho resulta impactante dados los retos del mundo actual: el constante desarrollo tecnológico, el ímpetu por conocer cada vez más nuestro planeta y la necesidad de buscar formas de hacer la vida humana más sencilla. [...]
En l'idioma espanyol observem un buit en la denominació terminològica especialitzada de la teledetecció. Aquest fet resulta impactant atesos els reptes del món actual: el constant desenvolupament tecnològic, l'ímpetu per conèixer cada cop més el nostre planeta i la necessitat de buscar maneres de fer la vida humana més senzilla. [...]
In Spanish, we observe a gap in specialized terminological designation in the field of remote sensing. This is a shocking fact given the challenges of the current world: constant technological development, a drive to deeply understand our planet, and the need to find ways to simplify human life. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
7.
57 p, 680.0 KB Le langage inclusif dans Le cœur sur la table: analyse traductologique et proposition de traduction en catalan / Morales Vilert, Ivette ; García López, María del Mar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Ce mémoire de fin d'études est une réflexion sur l'utilisation du langage inclusif en français et en catalan. À partir de l'analyse et d'une proposition de traduction du français vers le catalan d'une sélection d'extraits du livre Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon, nous explorons les écueils traductologiques principaux et proposons des stratégies inclusives.
Aquest treball de fi de grau és una reflexió sobre l'ús del llenguatge inclusiu en francès i en català. A partir de l'anàlisi i de la proposta de traducció del francès al català d'una selecció de fragments del llibre Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon, explorem les principals dificultats traductològiques i proposem estratègies inclusives.
Este trabajo de final de grado es una reflexión sobre el uso del lenguaje inclusivo en francés y en catalán. A partir del análisis y de la propuesta de traducción al catalán de una selección de fragmentos del libro Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon, exploramos las principales dificultades traductológicas y proponemos estratégias inclusivas.
This final thesis is a reflection on the use of inclusive language in French and Catalan. Based on the analysis and proposed translation into Catalan of a selection of fragments from the book Le cœur sur la table by Victoire Tuaillon, we explore the main translation difficulties and propose inclusive strategies.

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
8.
68 p, 1.5 MB La traducción de videojuegos : análisis traductológico de Overwatch 2 / Sentís Sánchez, Javier ; Rubio Carbonero, Gema, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El siguiente análisis traductológico se aplica sobre el videojuego Overwatch 2 en español. Los objetivos de este trabajo son realizar un análisis de traducción de una selección de referencias culturales, de la adaptación de los diferentes dialectos y acentos de los personajes del juego, así como llevar a cabo un análisis de traducción de nombres y otra fraseología que aparece por ejemplo en las líneas de diálogo del videojuego. [...]
La següent anàlisi traductològica s'aplica al videojoc Overwatch 2 en castellà. Els objectius d'aquest treball són elaborar una anàlisi de traducció d'una selecció de referències culturals, de l'adaptació dels diferents dialectes i accents dels personatges del joc, així com dur a terme una anàlisi traductològica dels noms i altra fraseologia que apareix per exemple a les línies de diàleg del videojoc. [...]
The following translation analysis is applied to the game Overwatch 2 in Spanish. The objectives of this work are to carry out a translation analysis of a selection of cultural references, the adaptation of the different dialects and accents of the main characters in the game, as well as to carry out a translation analysis of names and other phraseological elements that appear, such as dialogue elements. [...]

2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
9.
70 p, 2.5 MB La traducció pedagògica i l'ús de ChatGPT-3 a classes d'anglès com a segona llengua per a nens i nenes / Salguero Romero, Paula ; Sánchez-Gijón, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball tracta sobre la traducció pedagògica, és a dir, ensenyar un idioma estranger amb l'ajuda de la traducció. També tracta sobre les tecnologies, concretament sobre la intel·ligència artificial. [...]
Este trabajo trata sobre la traducción pedagógica, es decir, enseñar un idioma extranjero mediante la traducción. También trata sobre las tecnologías, concretamente sobre la inteligencia artificial. [...]
This dissertation is about pedagogical translation, i. e. , teaching a foreign language with translation. It is also about technologies, specifically about artificial intelligence. Moreover, this dissertation aims to bring together these two very interesting topics. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
10.
143 p, 1.4 MB Estudi sobre cultura d'Okinawa : anàlisi de la percepció dels joves envers els cultes domèstics / Talavera Cama, David ; Lozano Méndez, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present treball té com a objectiu analitzar la percepció dels joves d'Okinawa envers els cultes domèstics. En concret, els focus de l'estudi són el culte al Butsudan (l'altar dels avantpassats) i el culte al Hinukan (el déu del foc), els quals són presents a moltes llars de la prefectura d'Okinawa i les illes Ryūkyū. [...]
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la percepción de los jóvenes de Okinawa respecto los cultos domésticos. En concreto, el foco de estudio lo constituyen los cultos al Butsudan (el altar de los antepasados) y el culto al Hinukan (el dios del fuego), que están presentes en muchos hogares de la prefectura de Okinawa y las islas Ryūkyū. [...]
This work is aimed at analysing youth perspectives on domestic worship. Concretely, the study focuses on Butsudan (ancestors' domestic shrine) and Hinukan (god of fire) worships, which can be found in many homes along Okinawan Prefecture and the Ryūkyū islands. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  

Documents de recerca : 64 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 1,130 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 124.2 KB Idioma D per a Traductors i Intèrprets 2 (Grec Modern) [106404] / Ramon Garcia, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
- Assegurar la gramàtica de base per tal d'agilitzar-ne l'ús al temps que s'amplia el vocabulari i el ventall de temps verbals i altres formes gramaticals. - Llegir de manera fluida i comprendre textos de dificultat mitjana-baixa (notícies, descripcions, receptes, cançons. [...]
- to ensure basic grammar while extending vocabulary and other grammatical forms. - to read fluently and understand texts of medium-low difficulty (news, descriptions, recipes, songs . . . ). - to interact fluently in simple everyday communicative situations.
- Asegurar la gramática de base con el fin de agilizar su uso al tiempo que se amplía el vocabulario y el abanico de tiempos verbales así como de otras formas gramaticales. - Leer de manera fluída y comprender textos de dificultad media-baja (noticias, descripciones, recetas, canciones. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
2.
5 p, 123.9 KB Idioma D per a Traductors i Intèrprets 1 (Grec Modern) [106403] / Ramon Garcia, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
- L'alfabet. Precedents. Pronúncia de les lletres. Diftongs i grups consonàntics. - Morfosintaxi nominal bàsica. Flexió (els casos). Gènere i nombre. L'article. - L'adjectiu. L'adverbi. [...]
- to introduce the students in the Greek modern language and his culture - to give students the basic knowledge of morphology and lexicon - to achieve fluid interaction in basic communicative situations - to approach students to modern Greek culture (literature, music, gastronomy, landscapes, idiosyncrasies . [...]
- Introducir al alumnado en la lengua y la cultura griega moderna. - Dotar al alumnado de los conocimientos básicos de morfosintaxis y léxico para que sean capaces de leer y comprender textos sencillos. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
3.
8 p, 116.2 KB Traducció Literària i Editorial B (francès) - A [105023] / Hernández De Fuenmayor, Pau Joan ; Gaillard Francesch, Valèria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El propòsit d'aquesta assignatura és: 1 - proporcionar coneixements i comprendre els principis metodològics que regeixen la traducció literària i la traducció editorial no literària, la revisió de traduccions, els aspectes professionals i instrumentals i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística. [...]
The purpose of this subject is: -Provide knowledge and understand the methodological principles governing literary translation and non-literary publishing translation, revision of translations, professional and 1 instrumental aspects and the problems of contrastivity of the linguistic combination. [...]
El propòsit de esta asignatura es: 1 - proporcionar conocimientos i comprender los principios metodológicos que reigen la traducción literaria y la traducción editorial no literaria, la revisión de traducciones, los aspectos profesionales y instrumentales y los problemas de contrastivitat de la combinación lingüística. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
4.
7 p, 131.5 KB Traducció Especialitzada B (francès) - A [105021] / Asprer Hernandez de Lorenzo, Nuria de ; Hernández De Fuenmayor, Pau Joan ; Galera Porta, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquest curs és desenvolupar amb més profunditat les habilitats de resolució de problemes de traducció de diferents tipus de textos jurídics, econòmicofinancers, tècnics i científics. [...]
The aim of this course is to further develop problem-solving skills when translating different types of legal and financial texts. By the end of this course students should be able to: Demonstrate knowledge and understanding of the basic methodological principles governing the translation of legal, financial, technical and scientific texts, professional and instrumental aspects, and contrastive problems for this language combination. [...]
El objetivo de este curso es desarrollar con mayor profudidad las habilidades de resolución de problemas de traduccion de diferentes tipos de textos jurídicos, económico financieros, científicos i técnicos. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
5.
8 p, 117.6 KB Idioma i traducció C5 (portuguès) [103696] / Moreno Herrero, Noelia ; Pons Casanovas, Jofre ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és desenvolupar les competències textuals necessàries a fi de preparar l'alumnat per a la traducció directa de textos especialitzats de diversos camps d'especialitat. Es dedicaran tots els crèdits a idioma. [...]
The aim of this course is develop students' text comprehension skills in preparation for direct translation of specialised texts covering a range of specialised fields. All course credits are for language skills. [...]
La función de la asignatura es desarrollar las competencias textuales necesarias con la finalidad de preparar al estudiante para la traducción directa de textos especializados de diversos campos de especialidad. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
6.
7 p, 133.6 KB Idioma i traducció C5 (italià) [103694] / Romero Ramos, Maria Guadalupe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és desenvolupar les competències textuals necessàries a fi de preparar l'alumnat per a la traducció directa de textos especialitzats de diversos camps d'especialitat. Es dedicaran tots els crèdits a Idioma. [...]
The aim of this course is develop students' text comprehension skills in preparation for direct translation of specialised texts covering a range of specialised fields. All course credits are for language skills. [...]
La función de la asignatura es desarrollar las competencias textuales necesarias con la finalidad de preparar al alumnado para la traducción directa de textos especializados de diversos campos de especialidad. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
7.
8 p, 121.5 KB Idioma i traducció C5 (xinès) [103691] / Qu Lu, Xianghong ; Sola Comino, Leonor ; Espín García, María Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquesta assignatura és continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'estudiant en Idioma C així com consolidar la capacitat de llegnua xinesa i de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa. [...]
The objective of this subject is to continue the development of the communicative skills of the student in Language C as well as to consolidate the Chinese language's ability to translate simple non-specialized texts in standard language. [...]
El objetivo de esta asignatura es continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del estudiante en Idioma C así como consolidar la capacidad lingüísitca de chino y de traducción de textos no especializados sencillos en lengua estándar de tipología diversa. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
8.
9 p, 136.1 KB Idioma i traducció C5 (àrab) [103690] / Gil Bardaji, Anna ; Abu-Sharar, Hesham ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquesta assignatura és continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'estudiant en Idioma C així com consolidar la seva capacitat de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa. [...]
The aim of this subject is to continue with the students' development of their communicative skills in Arabic, and to consolidate their ability to translate simple non-specialized texts of different types in Modern Standard Arabic. [...]
El objetivo de esta asignatura es continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del estudiante en Idioma C, así como consolidar su capacidad para traducir de textos no especializados sencillos en lengua estándar de tipología diversa. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
9.
7 p, 114.0 KB Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Alemany-Català) [103558] / Martínez Bastidas, Aitor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és posar a l'abast de l'estudiant els coneixements teòrics i metodològics propis de la interpretació consecutiva així com introduir l'estudiant en les tècniques bàsiques d'aquesta modalitat perquè pugui posar-les en pràctica en situacions professionals simulades de poca dificultat. [...]
The aim of this course is twofold: to familiarise students with the theory and methodology of consecutive interpreting; and to introduce them to the basic techniques of this mode so that they can put them into practice in straightforward simulated professional interpreting situations. [...]
La función de esta asignatura es proporcionar al alumnado los conocimientos teóricos y metodológicos de la interpretación consecutiva, así como introducirlo en las técnicas básicas de esta modalidad para que pueda ponerlas en práctica en situaciones profesionales simuladas de poca dificultad. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
10.
6 p, 113.5 KB Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Alemany-Castellà) [103557] / Martínez Bastidas, Aitor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és posar a l'abast de l'estudiant els coneixements teòrics i metodològics propis de la interpretació consecutiva així com introduir l'estudiant en les tècniques bàsiques d'aquesta modalitat perquè pugui posar-les en pràctica en situacions professionals simulades de poca dificultat. [...]
The aim of this course is twofold: to familiarise students with the theory and methodology of consecutive interpreting; and to introduce them to the basic techniques of this mode so that they can put them into practice in straightforward simulated professional interpreting situations. [...]
La función de esta asignatura es proporcionar al alumnado los conocimientos teóricos y metodológicos de la interpretación consecutiva, así como introducirlo en las técnicas básicas de esta modalidad para que pueda ponerlas en práctica en situaciones profesionales simuladas de poca dificultad. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents

Materials acadèmics : 1,130 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.