Resultados globales: 351 registros encontrados en 0.03 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 10 registros
Materiales académicos, Encontrados 341 registros
Documentos de investigación Encontrados 10 registros  
1.
57 p, 1.6 MB Edatisme en l'àmbit educatiu : estereotips i pràctiques de contacte intergeneracional / Martínez i Ané, Berta ; Rodríguez-Gómez, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El present Treball de Fi de Grau és una recerca sobre la discriminació per edat (edatisme) en el professorat de secundària. Específicament, la recerca s'ha focalitzat en la identificació d'estereotips, la comprensió de les conseqüències individuals i organitzacionals d'aquesta discriminació, així com en determinar pràctiques per combatre-la. [...]
El presente Trabajo de Fin de Grado es una investigación sobre la discriminación por edad (edadismo) en el profesorado de secundaria. Específicamente, la investigación se ha centrado en la identificación de estereotipos, la comprensión de las consecuencias individuales y organizacionales de esta discriminación, así como en determinar prácticas para combatirla. [...]
This Final degree project is a research on age discrimination (ageism) in secondary school teachers. Specifically, the research has focused on the identification of stereotypes, understanding the individual and organizational consequences of this discrimination, as well as the identification of practices to combat it. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Pedagogia [1211]  
2.
158 p, 3.0 MB La perspectiva de gènere en la docència universitària a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB : una observació participant amb les docents / Mampel Alonso, Olga ; Foradada Villar, Mireia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Actualment, la perspectiva de gènere (PE) a la docència universitària és un concepte cada cop més estès a les universitats. A Catalunya, existeix el Marc Conceptual de Gènere (2020) des d'una aproximació multidimensional, transformable i transversal, i reflexiona gràcies a epistemologies feministes sobre la necessitat de transgredir de les fronteres eurocèntriques, postcolonials i discriminatòries en la pràctica educativa. [...]
2022
Grau en Pedagogia [1211]  
3.
71 p, 1.4 MB Anàlisi dels recursos per la construcció d'una escola coeducativa. Estudi de cas d'un centre públic Análisis de los recursos para la construcción de una escuela coeducativa. Estudio de caso de un centro público / Mateu Segura, Helena ; Foradada Villar, Mireia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Corbella Molina, Laura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta recerca revisa el desplegament de recursos per la coeducació en l'etapa Primària d'un centre públic de l'Alt Penedès. La coeducació com a principi d'una educació per a la Justícia Global es configura com una necessitat per fer front a les marcades desigualtats socials. [...]
Esta investigación revisa el despliegue de recursos para la coeducación en la etapa Primaria de un centro público del Alt Penedès. La coeducación como principio de una educación para la Justicia Global se configura como una necesidad para hacer frente a las marcadas desigualdades sociales. [...]
This study examines the allocation of resources for co-educational activities in an Alt Penedès public school's elementary curriculum. Co-education as a principle of education for Global Justice is configured as a necessity for addressing pronounced social inequities. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Pedagogia [1211]  
4.
84 p, 3.2 MB El desenvolupament de les Competències Bàsiques d'Ocupabilitat de l'alumnat de l'ESO. Estudi de cas del Col·legi Montserrat / Barrios Pérez, Maria ; Jariot, Mercè, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
La recerca gira al voltant de les competències bàsiques d'ocupabilitat de l'alumnat que cursa l'etapa educativa de secundària obligatòria, l'ESO. En concret, el que es pretén és conèixer la importància que li atorga una escola concreta, el Col·legi Montserrat, a les competències bàsiques d'ocupabilitat. [...]
La investigación gira en torno a las competencias básicas de empleabilidad del alumnado que cursa la etapa educativa de secundaria obligatoria, la ESO. En concreto, lo que pretende es conocer la importancia que le otorga una escuela concreta, el Colegio Montserrat, a las competencias básicas de empleabilidad. [...]
The research revolves around the basic employability skills of pupils attending the compulsory secondary education stage, CSE. Specifically, the aim is to find out the importance given by a specific school, Montserrat School, to the basic employability skills. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Pedagogia [1211]  
5.
126 p, 3.8 MB Feedback positiu i negatiu : conèixer i comprendre l'experiència de l'alumnat del grau de pedagogia relacionada amb la motivació, les emocions, l'aprenentatge i el rendiment acadèmic / Molist Delisau, Ariadna ; Martínez Melo, Montserrat, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
El feedback juga un paper clau en l'aprenentatge, però perquè aquest sigui efectiu i assoleixi la seva funció principal requereix que els agents protagonistes s'involucrin. El feedback positiu i negatiu es relaciona amb processos clau com, la motivació, les emocions, l'aprenentatge i el rendiment dels estudiants. [...]
El feedback juega un papel clave en el aprendizaje, pero para que este sea efectivo y logre su función principal requiere que los agentes protagonistas se involucren. El feedback positivo y negativo se relaciona con procesos clave como, la motivación, las emociones, el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. [...]
Feedback plays a key role in learning, but for it to be effective and achieve its main function, it requires the leading agents to get involved. Positive and negative feedback can impact the motivation, emotions, learning, and performance of the student. [...]

2022
Grau en Pedagogia [1211]  
6.
53 p, 1.4 MB Mirades coeducatives a Catalunya : concepcions i experiències de professorat i alumnat en centres d'educació secundària / Gavaldà Elias, Xènia ; Castejón, Alba, dir. ; Llos Casadellà, Berta, dir. ; Quilabert, Edgar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
A partir d'un estudi de cas múltiple, aquest TFG analitza la coeducació de dos instituts públics de Catalunya que subverteixen la gramàtica escolar tradicional. Aquesta recerca es fonamenta en la Investigació Activista Feminista (IAF), que parteix del coneixement situat i una aproximació analítica interseccional. [...]
2021
Grau en Pedagogia [1211]  
7.
57 p, 1.4 MB Genderless? Les competències de gènere dels i les estudiants del grau d'Educació Primària de la UAB / Gómez Mayoral, Mireia ; Foradada Villar, Mireia, dir. (Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'educació és una de les bases per canviar les estructures socials. Per tant, un dels mètodes per erradicar la disparitat de gènere és incorporar la perspectiva de gènere al currículum acadèmic (Xarxa Vives, 2017) i, sobretot, formar als i les estudiants del grau universitari d'Educació Primària amb competències de gènere (AQU, 2018), per tal d'aplicar-ho a la seva pràctica professional. [...]
2019
Grau en Pedagogia [1211]  
8.
32 p, 982.8 KB Nova Filantropia a Catalunya? : el cas de l'Escola Nova 21 / Rius Miralles, Joan ; Puente, Sílvia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball pretén analitzar el cas de l'Escola Nova 21, i a partir d'una revisió bibliogràfica sobre les aspectes i característiques principals de les pràctiques de Nova Filantropia, establir si en el marc del programa Escola Nova 21 s'estan realitzant aquestes pràctiques. [...]
Este trabajo pretende analizar el caso de la Escola Nova 21, y a partir de una revisión bibliográfica sobre los aspectos i características principales de las prácticas de Nueva Filantropía, establecer si en el marco del programa Escola Nova 21 se están realizando estas prácticas. [...]
This work aims to analyze the case of the Escola Nova 21, and through a literature review on the practical aspects and main characteristic of New Philanthropy, pretends to establish if in the context of the Escola Nova 21 are these practices taking place. [...]

2017
Grau en Pedagogia [1211]  
9.
18 p, 713.1 KB Manifestacions del prejudici en estudiants universitaris / Hernández Aguilar, Cristina ; Sánchez Martí, Angelina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En la present investigació s'analitzen les escales de prejudici manifest i subtil creades pels autors Pettigrew i Meertens (1995) sobre estudiants universitaris de diferents universitats de la ciutat de Barcelona a fi d'estudiar el nivell de prejudici dels participants, així com les diferències existents entre estudiants de diferents disciplines. [...]
2018
Grau en Pedagogia [1211]  
10.
50 p, 1.3 MB Una aproximació als sistemes educatius inclusius. Estudi comparatiu entre Catalunya i Escòcia / Sanz Escutia, Clara ; Puente, Sílvia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
La inclusió educativa es pot concebre com un nou paradigma educatiu que posa al centre del debat el dret a una educació de qualitat de totes les persones i requereix un abordatge global per al conjunt del sistema educatiu. [...]
2016
Grau en Pedagogia [825]
Grau en Pedagogia [1211]  

Materiales académicos Encontrados 341 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
11 p, 131.3 KB Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris [105045] / Saura Mas, Sandra ; Bach i Plaza, Joan ; Ramon Riba, Antoni ; Nociarová, Dominika ; Empain, Joanna Genevieve ; Zurita Soto, Juan Manuel ; Benages Campins, Ester ; Gari Barcelo, Bernat ; Cuesta Torralvo, Elisabeth ; Ortiz Guitart, Ana ; Poch Serra, Joan ; Serret Vidal, Carme ; Armentano Oller, Nuria ; Rodriguez Marin, Melina ; Cánovas Hernández, Germán ; Furio Bruno, Marcos ; Haas, Carlos ; Bordetas Jimenez, Ivan ; Luján Feliu, Oriol ; Mojica Gasol, Laia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En primer lloc, assignatura ha de facilitar a l'estudiantat el coneixement, l'anàlisi i la comprensió del context sociocultural, científic i humanístic que està configurant el present, possibilitant-li la presa d'una postura crítica i constructiva davant la realitat actual i les transformacions que s'han produït en tots aquests àmbits en els darrers períodes. [...]
First, the subject must provide students with knowledge, analysis and understanding of the sociocultural, scientific and humani Secondly, the students of this subject will have to be involved into a learning system based on problems and challenges, which.
En primer lugar, la asignatura debe proporcionar a los estudiantes conocimiento, análisis y comprensión del contexto sociocultural, científico y humanista que está configurando el presente, permitiéndoles adoptar una postura crítica y constructiva de la realidad actual y las transformaciones que se han producido en todas estas áreas en las últimas épocas. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Social [827]
Grau en Educació Infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documentos
2.
7 p, 131.4 KB Models i Estratègies de Formació en les Organitzacions [103521] / Pineda Herrero, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'assignatura pretén desenvolupar les competències necessàries per a la intervenció pedagògica en contextos organitzatius i laborals. Així es pretén desenvolupar en l'estudiantat les competències bàsiques per a analitzar, gestionar i avaluar els processos educatius en els contextos laborals, i en concret per a realitzar les funcions pròpies del/la professional de la formació inicial i continua. [...]
The course aims to develop in future professionals the skills needed for pedagogical intervention in organizational and work settings. The skills to develop in students are to analyze, manage and evaluate educational processes in work contexts, and specifically to perform the functions of professional initial and continuing training. [...]
La asignatura pretende desarrollar las competencias necesarias para la intervención pedagógica en contextos organizativos y laborales. Así se pretende desarrollar en el estudiantado las competencias básicas para analizar, gestionar y evaluar los procesos educativos en los contextos laborales, y en concreto para realizar las funciones propias del/la profesional de la formación inicial y continua. [...]

2023-24
Grau en Pedagogia [1211]
3 documentos
3.
8 p, 120.1 KB Estratègies didàctiques per a la formació de les persones adultes [101659] / Mas Torello, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Les estratègies didàctiques per a la formació de persones adultes s'emmarquen dins un procés més general que s'ubica específicament en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge; determinant, des de la didàctica diferencial, els eixos d'actuació en programes de formació continua. [...]
The teaching strategies for the training of adults are framed within a more general process that is specifically located in the teaching and learning processes; determining, from the differential education, the axes of action in training programs keep on. [...]
Las estrategias didácticas para la formación de personas adultas se enmarcan dentro de un proceso más general que se ubica específicamente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje; determinando, desde la didáctica diferencial, los ejes de actuación en programas de formación continúa. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Social [827]
Grau en Educació Primària [896]
3 documentos
4.
6 p, 108.6 KB Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes [101653] / Ruiz Bueno, Carmen ; Mas Torello, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
1. Reflexionar en torn als conceptes relacionats amb el procés d'elaboració de plans i programes de formació. 2. Analitzar models de disseny de la formació verificant els seus aspectes positius i negatius. [...]
Analyse the concepts related to the Planning elaboration process and formative programme. Analyse the educational design models testing their positive and negative aspects. Identify the elements or components that intervene in the Planning process. [...]
1. Reflexionar en torno a los conceptos relacionados con el proceso de elaboración de planes y programas de formación. 2. Analizar modelos de diseño de la formación verificando sus aspectos positivos y negativos. [...]

2023-24
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Social [827]
3 documentos
5.
14 p, 137.9 KB Educació i contextos educatius [101644] / Benito Pérez, Ricard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'assignatura aborda el fenomen educatiu dins la societat actual i com aquest pot contribuir a generar una societat més justa. Des dels contexts sociologic, politic i institucional de l'educació, mostra la rellevància d'aquesta en el desenvolupament individual i col·lectiu de les persones i grups, tot identificant, a grans trets, algunes de les limitacions més rellevants inherents al món de l'educació avui des de la perspectiva de la justicia social y els drets humans. [...]
The course addresses the educational phenomenon in today's society and how it can contribute to generating a fairer society. From the sociological, political and institutional contexts of education, it shows the relevance of education in the individual and collective development of individuals and groups, while identifying, broadly speaking, some of the most relevant limitations inherent in nowadays education with a social justice HHRR based approach. [...]
La asignatura aborda el fenómeno educativo en la sociedad actual y cómo éste puede contribuir a generar una sociedad más justa. Desde los contextos sociológico, político e institucional de la educación, muestra la relevancia de ésta en el desarrollo individual y colectivo de las personas y grupos, identificando, a grandes rasgos, algunas de las limitaciones más relevantes inherentes al mundo de la educación hoy, desde la perspectiva de la justicia social y los derechos humanos. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Social [827]
Grau en Educació Infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documentos
6.
7 p, 113.5 KB L'organització i els grups [101642] / Essomba Gelabert, Miquel Angel ; Lopez Crespo, Saida ; Ramirez Romero, Juan José ; Duran Bellonch, Maria del Mar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'assignatura contribueix a comprendre el funcionament de les organitzacions en general i les educatives en particular així com la dinàmica grupal que en elles s'esdevé. És per tant una assignatura fonamental per després cursar el Pràcticum a tercer. [...]
This subject helps to understand how organizations in general and the educational ones in particular work, as well as the group dynamics that occur in them. It is, therefore, a fundamental subject for taking Practicum on the 3rd course. [...]
La asignatura contribuye a comprender el funcionamiento de las organizaciones en general y las educativas en particular, así como la dinámica grupal que tiene lugar en las mismas. Es por tanto una asignatura fundamental para cursar posteriormente el Prácticum en tercero. [...]

2023-24
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Social [827]
3 documentos
7.
7 p, 116.0 KB Educació en contextos de diversitat [101636] / Laborda Molla, Cristina ; Prat Fernandez, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura forma part de les següents mencions: Menció en "Orientació educativa" de la titulació de Pedagogia. Menció en "Educació de nens i joves" de la titulació d'Educació Social. [...]
This coure is included in: Mención en "orientación educativa" of Pedagogy degree. Mención en "educación de niños y jóvenes" of Social Education degree. It is an open course to all students who want to do it. [...]
Esta asignatura forma parte de las siguientes menciones: Mención en "orientación educativa" de la titulación de Pedagogia. Mención en "educación de niños y jóvenes" de la titulación de Educación Social. [...]

2023-24
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Social [827]
3 documentos
8.
7 p, 112.2 KB Gestió i desenvolupament dels recursos humans en les organitzacions [101635] / Fajardo Martínez, Sònia ; Pineda Herrero, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
La gestió i el desenvolupament de les persones a les organitzacions representa un gran repte pels i les professionals de l'educació en tant que han de ser capaços d'integrar les necessitats i els interessos de les organitzacions amb els dels treballadors i treballadores. [...]
The management and development of people in organizations represents a great challenge for education professionals as they must be able to integrate the needs and interests of organizations with those of workers. [...]
La gestión y el desarrollo de las personas en las organizaciones representa un gran reto para los y las profesionales de la educación en tanto que deben ser capaces de integrar las necesidades y los intereses de las organizaciones con los de los trabajadores y trabajadoras. [...]

2023-24
Grau en Pedagogia [1211]
3 documentos
9.
7 p, 116.2 KB Educació Digital i Socioemocional [106734] / Mercader Juan, Cristina ; Sala Roca, Josefina ; Bosco Paniagua, Maria Alejandra ; Bermúdez Ruiz, Adrián ; Noguera Fructuoso, Ingrid ; Serret Vidal, Carme ; Duran Bellonch, Maria del Mar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Educació Digital i Socioemocional és una de les assignatures que componen la formació bàsica de la Facultat de Ciències de l'Educació que prepara en competències bàsiques que qualsevol professional de l'educació necessita. [...]
Digital and Socioemotional Education is one of the subjects that contributes to the basic training of the Faculty of Education Sciences that prepares basic skills that any educator needs. The subject has a practical and applicative aspect and for this reason the teaching is designed with a very high percentage of seminars with small groups of students and requires continuous monitoring and participation in classes. [...]
Educación Digital y Socioemocional es una de las asignaturas que componen la formación básica de la Facultad de Ciencias de la Educación que prepara en competencias básicas que cualquier profesional de la educación necesita. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Social [827]
Grau en Educació Infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documentos
10.
6 p, 109.0 KB Habilitats Comunicatives en l'Àmbit Educatiu [106733] / Gassull Bustamante, Cecilia ; Comelles Garcia, Salvador ; Macià, Spei ; Perez Vallverdu, Eulàlia ; Vila Santasusana, Montserrat ; Serra Casals, Enric ; Sanz Datzira, Josep ; Molins Macau, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
1 L'assignatura té l'objectiu de millorar la competència de cada estudiant a l'hora d'expressar-se davant d'un grup, i també per escrit. Aquesta millora li serà útil en l'àmbit acadèmic actual i en el seu futur professional. [...]
The subject aims to improve the competence of each student when expressing himself in front of a group, and 1 The subject aims to improve the competence of each student when expressing himself in front of a group, and also in writing. [...]
1 La asignatura tiene el objetivo de mejorar la competencia de cada estudiante a la hora de expresarse delante de un grupo, y también por escrito. Esta mejora le será útil en el ámbito académico actual y su futuro profesional. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Social [827]
Grau en Educació Infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 341 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.