Results overview: Found 176 records in 0.02 seconds.
Research literature, 1 records found
Course materials, 175 records found
Research literature 1 records found  
1.
32 p, 570.8 KB A variational derivation of the field equations of an action-dependent Einstein-Hilbert Lagrangian / Mas Dorca, Arnau ; Gaset Rifà, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Action dependent gravity is one of the modifications of Einstein's theory of gravity that has been studied in recent years. The mathematical framework for this theory is actually broader and not just related to relativity. [...]
La gravetat "action-dependent" és una variant de la teoria de la gravetat d'Einstein que ha aparegut últimament. El context matemàtic en el qual s'enmarca aquesta teoria no es limita a la relativitat: és un exemple del que s'anomena geometria de contacte, el llenguatge que descriu la dinàmica dels sistemes dissipatius, de la mateixa manera que la dinàmica dels sistemes Hamiltonians es pot descriure en termes de geometria simplèctica. [...]

2021
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]  

Course materials 175 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 121.0 KB Estadística Matemàtica [106081] / Farre Cervello, Mercè ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquest curs s'aprendrà a formalitzar, analitzar i validar un tipus de models estadístics que s'utilitzen per explicar les relacions entre diverses variables en condicions experimentals d'incertesa. [...]
In this course you will learn to formalize, analyze and validate a type of statistical models that are used to explain the relationships between various variables under experimental conditions of uncertainty. [...]
En este curso se aprenderá a formalizar, analizar y validar un tipo de modelos estadísticos que se utilizan para explicar las relaciones entre diversas variables en condiciones experimentales de incertidumbre. [...]

2022-23
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Matemàtiques [777]
3 documents
2.
5 p, 122.6 KB Història de la Física [100170] / Roque Rodriguez, Xavier ; Grau Torras, Sergi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura analitza l'evolució de la Física amb quatre objectius: 1. La disciplina. Descriure els canvis més significatius en l'estructura, els mètodes i els conceptes fonamentals de la Física. [...]
The subject deals with the past and present of Physics with 4 aims: 1. To describe the main changes in the structure, methods and concepts of Physics. 2. To identify the different ways of doing Physics. [...]
La asignatura analiza la evolución de la Física con cuatro objetivos: 1. La disciplina. Describir los cambios más significativos en la estructura, los métodos y los conceptos fundamentales de la Física. [...]

2022-23
Grau en Física [1281]
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats [1484]
3 documents
3.
4 p, 117.5 KB Integració numèrica d'equacions en derivades parcials [100121] / Mondelo Gonzalez, Jose Maria ; Berbel Palomeque, Marina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura és una introducció als mètodes numèrics per a la resolució d'equacions en derivades parcials (EDP). Les EDP són el fonament de la major part de models matemàtics dels processos físics. [...]
This course is an introduction to numerical methods for the solution of partial differential equations (PDE). PDE are in the basis of most mathematical models of physical processes. As with ordinary differential equations (ODE), closed-formulae solutions are available in very few cases. [...]
Esta asignatura es una introducción a los métodos numéricos para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales (EDP). Las EDP son el fundamento de la mayor parte de modelos matemáticos de procesos físicos. [...]

2022-23
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Matemàtiques [777]
3 documents
4.
6 p, 125.1 KB Pràctiques en empreses [100109] / Herbera Espinal, Dolors ; Lozano Bagen, Antonio ; Serra Mochales, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura té com a objectiu prioritari apropar l'estudiant a la realitat laboral i facilitar la inserció laboral en una feina relacionada amb els estudis que ha fet al grau. Cursant aquesta assignatura l'estudiant podrà contrastar els coneixements teòrico-pràctics adquirits en els estudis de Grau amb les necessitats de la vida professional. [...]
This subject want to get the student closer to the job market, and get orientation towards the development of his/her future career in relation to knowledge and abilities he/she has gone studying the degree in Mathematics. [...]
La asignatura tiene como objetivo prioritario acercar al estudiante a la realidad laboral y facilitat su inserción profesional en una ocupación relacionada con los estudios del grado de Matemáticas. [...]

2022-23
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Matemàtiques [777]
3 documents
5.
5 p, 121.9 KB Topologia [100106] / Pitsch, Wolfgang ; Aguade Bover, Jaume ; Broto Blanco, Carlos ; Bergadà Batlles, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu principal del curs és que l'alumne comprengui que una topologia en un conjunt és l'estructura natural per a tractar la idea bàsica de la continuïtat. Hi ha problemes, formulats inicialment sobre objectes geomètrics, que no depenen de distàncies, d'angles o d'alineacions, sinó d'una mena de connexió contínua entre els punts que componen l'objecte. [...]
The main goal of the course is to understand that ia topology in a set is the right structure to understabd the notion of continuity. Several problems stated in terms of geometric objects do not depend on rigid properties like distances, angles, . [...]
El objetibo principal de ésta asignatura es que el alumno entienda que la estructura de espacio topológico es la correcta oara entender y manipular la idea básica de continuidad. Agunos problemas, formulados inicialmente sobre objetos geométricos en realidad no dependen de la noción de distancia, de ángulos o de alineaciones sino de una manera de conexión xontínua que liga los puntos del objeto. [...]

2022-23
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Matemàtiques [777]
3 documents
6.
6 p, 129.1 KB Estructures algebràiques [100096] / Herbera Espinal, Dolors ; Xarles Ribas, Francesc Xavier ; Roé Vellvé, Joaquim ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius d'aquesta assignatura són de dos tipus: assolir formació en àlgebra bàsica i assolir coneixements i destreses per a manipular objectes abstractes. El curs presenta tres tipus d'estructures que l'alumne ja ha manipulat, com a mínim, a nivell d'exemples: Grups, Anells i Cossos. [...]
The objectives of this subject are of two types: to achieve training in basic algebra and gaining knowledge and skills to manipulate abstract objects. Among the training objectives we highlight the following: correctly understand and use language and mathematical reasoning in general and algebraic reasoning in particular. [...]
Los objetivos de esta asignatura son de dos tipos: alcanzar formación en álgebra básica y lograr conocimientos y destrezas para manipular objetos abstractos. Entre los objetivos de carácter formativo destacamos los siguientes: entender y utilizar correctamente el lenguaje y el razonamiento matemático, en general, y algebraico, en particular. [...]

2022-23
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Matemàtiques [777]
3 documents
7.
4 p, 117.0 KB Geometria lineal [100095] / Solanes Farres, Gil ; Gallego Gómez, Eduardo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu principal d'aquest curs és presentar les nocions més fonamentals de les geometries projectiva, afí i euclidiana. D'una banda, l'estudiant es familiaritzarà amb l'ús d'arguments sintètics en geometria (aquells que no requereixen l'ús de coordenades), aprofundint d'aquesta manera en la seva capacitat per a construir i exposar raonaments matemàtics. [...]
The main goal of the course is to present to most fundamental notions in projective, affine and euclidean geometry. On the one hand, the students will get familiar with the use of sinthetic arguments in geometry (those that do not require the use of coordinates), thus deepening in their ability to construct and expose mathematical arguments. [...]
El objetivo principal de este curso es presentar las nociones más fundamentales de las geometries proyectiva, afín y euclídea. Por un lado, el estudiante se familiarizará con el uso de argumentos sintéticos en geometría (aquellos que no requieren del uso de coordenadas), profundizando de esta manera en su capacidad para construir y exponer razonamientos matemáticos. [...]

2022-23
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Matemàtiques [777]
3 documents
8.
6 p, 125.2 KB Anàlisi matemàtica [100094] / Bruna Floris, Joaquim ; Donaire Benito, Juan Jesús ; Nicolau Nos, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Per tal que un alumne superi l'assignatura entenem que és imprescindible que adquireixi les següents capacitats. Capacitats teòriques. 1. Entendre la noció de convergència de sèries i d'integrals impròpies. [...]
For a student to succeed in this subject is is essential to acquire the following capacities. Theoretical skills. 1. Understand the notion of series convergence and improper integrals. 2. Know about the most important criteria to decide the convergence of series and improper integrals. [...]
Para que un alumno supere la asignatura entendemos que es imprescindible que adquiera las siguientes capacidades. Capacidades teóricas. 1. Entender la noción de convergencia de series y de integrales impropias. [...]

2022-23
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Matemàtiques [777]
3 documents
9.
3 p, 114.8 KB Anàlisi harmònica [100111] / Prat Baiget, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El principal objectiu és descriure com l'Anàlisi de Fourier permet expressar totes les funcions com a superposició (suma) d'ones elementals i com s'utilitza aquest fet en les aplicacions. En la primera part del curs repassarem les sèries de Fourier per després passar a les integrals de Fourier. [...]
The main objective is to describe the way in which Harmonic Analysis allows to decompose a function as a sum of elementary.
El objetivo principal es describir la forma en que el Análisis Armónico permite descomponer una función como suma de ondas elementales y las aplicaciones de este principio.

2022-23
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Matemàtiques [777]
3 documents
10.
4 p, 117.3 KB Anàlisi real i funcional [100110] / Martín Pedret, Joaquin ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Explicar els conceptes i els resultats fonamentals de la integral de Lebesgue a l'espai euclidià. Presentar els mètodes de l'anàlisi funcional, en el context dels espais de Banach i de Hilbert.
Explain the concepts and fundamental results of the Lebesgue integral in Euclidean space. Present the methods of functional analysis, in the context of Banach spaces and Hilbert spaces.
Explicar los conceptos y los resultados fundamentales de la integral de Lebesgue en el espacio euclidiano. Presentar los métodos del análisis funcional, en el contexto de los espacios de Banach y de Hilbert.

2022-23
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Matemàtiques [777]
3 documents

Course materials : 175 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.