Resultats globals: 56 registres trobats en 0.02 segons.
Materials acadèmics, 56 registres trobats
Materials acadèmics 56 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 111.0 KB La Recerca Musical en l'Entorn Urbà Contemporani [40829] / Martinez Garcia, Silvia Victoria ; Gan Quesada, German ; López Gómez, Lidia ; Gonzalez Gonzalez, Sergio ; Kaufman, Gabrielle ; Bolton, Tess ; Alonso Tomás, Diego ; Caceres Piñuel, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
- Introduir les principals línies de debat de la recerca contemporània sobre pràctiques musicals en l'espai urbà. - Dominar metodologies d'anàlisi historiogràfica, estètica i musicològica a l'estudi de les músiques urbanes. [...]
- Introduce the main lines of debate of contemporary research on musical practices in urban space. - Mastering methodologies of historiography, aesthetic and musicological analysis in the study of urban music. [...]
- Introducir las principales líneas de debate de la investigación contemporánea sobre prácticas musicales en el espacio urbano. - Dominar metodologías de análisis historiográfico, estético y musicológico en el estudio de las músicas urbanas. [...]

2023-24
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga [1381]
3 documents
2.
7 p, 118.7 KB Estratègies i Recursos Educatius per al Professorat de Música [40828] / Gonzalez Martin, Cristina ; Gassull Bustamante, Cecilia ; Carrillo Aguilera, Carme ; Rey Garegnani, Mauricio ; Ortin Lozano, Ruth ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Comprendre les claus de la recerca en educació musical per generar recursos, avançar, innovar i transferir coneixement. Aprofundir sobre la pràctica docent i els recursos en diferents àmbits fonamentals de l'educació musical: la didàctica, les TIC, l'educació emocional i la veu. [...]
- Understand the keys to research in music education to generate resources, advance, innovate and transfer knowledge. - Learn more about teaching practice and resources in different fundamental areas of music education: didactics, ICT, emotional education and voice. [...]
- Comprender las claves de la investigación en educación musical para generar recursos, avanzar, innovar y transferir conocimiento. - Profundizar sobre la práctica docente y los recursos en distintos ámbitos fundamentales de la educación musical: la didáctica, las TIC, la educación emocional y la voz. [...]

2023-24
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga [1381]
3 documents
3.
5 p, 107.0 KB Tècniques Aplicatives de l'Etnomusicologia [43190] / Roquer Gonzalez, Jordi ; Ayats Abeya, Jaume ; Gonzalez Martin, Cristina ; Casals Ibañez, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
-Aplicar les metodologies d'investigació segons els criteris propis de la recerca en etnomusicologia. -Coneixer les principals tecnologies aplicades a la recerca en l'àmbit de l'etnomusicologia. -Comprendre les interrelacions entre l'etnomusicologia i l'educació, així com també amb la transmissió de la música. [...]
-Apply the research methodologies according to the criteria of research in ethnomusicology. -To know the main technologies applied to research in the field of ethnomusicology. -To understand the interrelations between ethnomusicology and education, as well as the transmission of music. [...]
Aplicar las metodologías de investigación según los criterios propios de la investigación en etnomusicología. Conocer las principales tecnologías aplicadas a la investigación en el ámbito de la etnomusicología. [...]

2023-24
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga [1381]
3 documents
4.
7 p, 112.6 KB Treball de Final de Màster [43188] / López Gómez, Lidia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El Treball de Final de Màster (TFM) és l'instrument principal per a la comprovació de l'assoliment, per part dels estudiants, de les competències associades al títol. En aquest sentit, el TFM està dissenyat per a permetre una avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades al títol, mitjançant un treball que demostri la capacitat per a aplicar-les a la seva futura tasca docent, investigadora o professional, i ha de mostrar, doncs, l'assoliment no només de continguts sinó també d'estratègies, recursos i eines metodològiques adients per a expressar els resultats de recerca amb correcció i propietat estructural i terminològica. [...]
The Master's Degree's Dissertation (Treball de Fi de Màster, TFM) is the main tool to avaluate the achievement of the competencies associated with the degree. In this way, the TFM is conceived in order to allow for a general and synthetic assessment of the degree's specific and transversal competencies, by means of a research work that demonstrates the student's ability to apply them to his/her forthcoming teaching, researching or performing tasks. [...]
El Trabajo Final de Máster (TFM) es el instrumento principal para comprobar la posesión, por parte del alumnado, de las competencias asociadas al título. De esta manera, el TFM está diseñado para permitir una evaluación global y sintética de las competencias específicas y transversales del título, por medio de un trabajo que demuestre la capacidad para aplicarlas a su futura labor docente, investigadora o profesional, y ha de mostrar, pues, la posesión tanto de contenidos como de estrategias, recursos y herramientas metodológicas apropiadas para expresar los resultados de la investigación con corrección y propiedad estructural y terminológica. [...]

2023-24
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga [1381]
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga [1382]
3 documents
5.
6 p, 110.3 KB Metodologia de la Recerca en Ciències de la Música i Aplicació Interpretativa de la Recerca [42203] / Ayats Abeya, Jaume ; Gassull Bustamante, Cecilia ; Carrillo Aguilera, Carme ; Caceres Piñuel, Maria ; Casals Ibañez, Albert ; Perez Moreno, Jessica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1) Demostrar el coneixement i la comprensió a un nivell avançat els fonaments teoricopràctics i les aplicacions metodològiques de la investigació en musicologia, en educació i en interpretació musicals. [...]
This module aims to introduce students to research in music. The objectives are: 1- To show a solid knowledge of methods and techniques of research. 2- To know the main problems related to research in music. [...]
1) Demostrar el conocimiento y la comprensión a un nivel avanzado los fundamentos teórico-prácticos y las aplicaciones metodológicas de la investigación en musicología, en educación y en interpretación musicales. [...]

2023-24
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga [1381]
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga [1382]
3 documents
6.
6 p, 111.5 KB Metodologia de la Recerca en Musicologia Històrica [40827] / Gan Quesada, German ; Rife Santalo, Jordi ; Colantuono Santoro, Maria Incoronata ; Daufi Rodergas, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
- Discutir diverses metodologies de recerca dins de l'àmbit de la musicologia històrica. - Oferir eines útils de recerca, segons una doble dimensió teòric-pràctica, per a la recerca en arxius, biblioteques i centres de documentació. [...]
On successfully completing this subject, students will be able to: - Discuss different research methodologies relating to historical musicology. - Offer useful approaches, both theoretical and practical, to archival and library research. [...]
- Discutir diversas metodologías de investigación en el ámbito de la musicología histórica. - Brindar herramientas útiles de investigación, en su doble dimensión teórico-práctica, para el trabajo en archivos, bibliotecas y centros de documentación. [...]

2023-24
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga [1381]
3 documents
7.
8 p, 118.7 KB Didàctica de la Música [40825] / Viladot Vallverdu, Laia ; Casals Ibañez, Albert ; Escoda Domenech, Joan ; Perez Moreno, Jessica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura mostrarà el destacat paper que la música hauria de desenvolupar al llarg del cilce vital (sobretot en relació a l'educació reglada), així com l'aportació de models i recursos per a les diferents etapes educatives i contextos formals d'aprenentatge. [...]
The subject will show the outstanding role that music should develop throughout the life cycle (especially in realtion to formal education) as well as the contributions of models and resources for the different educational stages and formal learning contexts. [...]
La asignatura mostrará el destacado papel que la música debería de desarrollar a lo largo del ciclo vital (sobre todo en relación con la educación reglada) así como la aportación de modelos y recursos para las diferentes etapas educativas y contextos formales de aprendizaje. [...]

2023-24
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga [1381]
3 documents
8.
5 p, 109.4 KB La Recerca Musical en l'Entorn Urbà Contemporani [40829] / Martínez Garcia, Sílvia ; Gan Quesada, Germán 1974- ; López Gómez, Lidia ; Kaufman, Gabrielle ; Bolton, Tess ; Caceres Piñuel, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
- Introduir les principals línies de debat de la recerca contemporània sobre pràctiques musicals en l'espai urbà. - Dominar metodologies d'anàlisi historiogràfica, estètica i musicològica a l'estudi de les músiques urbanes. [...]
- Introduce the main lines of debate of contemporary research on musical practices in urban space. - Mastering methodologies of historiography, aesthetic and musicological analysis in the study of urban music. [...]
- Introducir las principales líneas de debate de la investigación contemporánea sobre prácticas musicales en el espacio urbano. - Dominar metodologías de análisis historiográfico, estético y musicológico en el estudio de las músicas urbanas. [...]

2022-23
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga [1381]
3 documents
9.
5 p, 106.5 KB Tècniques Aplicatives de l'Etnomusicologia [43190] / Roquer González, Jordi 1974- ; Ayats Abeyà, Jaume 1960- ; Martinez Trabal, Santos ; González Martín, Cristina ; Casals Ibañez, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
-Aplicar les metodologies d'investigació segons els criteris propis de la recerca en etnomusicologia. -Coneixer les principals tecnologies aplicades a la recerca en l'àmbit de l'etnomusicologia. -Comprendre les interrelacions entre l'etnomusicologia i l'educació, així com també amb la transmissió de la música. [...]
-Apply the research methodologies according to the criteria of research in ethnomusicology. -To know the main technologies applied to research in the field of ethnomusicology. -To understand the interrelations between ethnomusicology and education, as well as the transmission of music. [...]
Aplicar las metodologías de investigación según los criterios propios de la investigación en etnomusicología. Conocer las principales tecnologías aplicadas a la investigación en el ámbito de la etnomusicología. [...]

2022-23
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga [1381]
3 documents
10.
8 p, 115.9 KB Treball de Final de Màster [43188] / López Gómez, Lidia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El Treball de Final de Màster (TFM) és l'instrument principal per a la comprovació de l'assoliment, per part dels estudiants, de les competències associades al títol. En aquest sentit, el TFM està dissenyat per a permetre una avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades al títol, mitjançant un treball que demostri la capacitat per a aplicar-les a la seva futura tasca docent, investigadora o professional, i ha de mostrar, doncs, l'assoliment no només de continguts sinó també d'estratègies, recursos i eines metodològiques adients per a expressar els resultats de recerca amb correcció i propietat estructural i terminològica. [...]
The Master's Degree's Dissertation (Treball de Fi de Màster, TFM) is the main tool to avaluate the achievement of the competencies associated with the degree. In this way, the TFM is conceived in order to allow for a general and synthetic assessment of the degree's specific and transversal competencies, by means of a research work that demonstrates the student's ability to apply them to his/her forthcoming teaching, researching or performing tasks. [...]
El Trabajo Final de Máster (TFM) es el instrumento principal para comprobar la posesión, por parte del alumnado, de las competencias asociadas al título. De esta manera, el TFM está diseñado para permitir una evaluación global y sintética de las competencias específicas y transversales del título, por medio de un trabajo que demuestre la capacidad para aplicarlas a su futura labor docente, investigadora o profesional, y ha de mostrar, pues, la posesión tanto de contenidos como de estrategias, recursos y herramientas metodológicas apropiadas para expresar los resultados de la investigación con corrección y propiedad estructural y terminológica. [...]

2022-23
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga [1381]
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga [1382]
3 documents

Materials acadèmics : 56 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.