Resultats globals: 292 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 3 registres trobats
Materials acadèmics, 289 registres trobats
Documents de recerca 3 registres trobats  
1.
59 p, 1.5 MB La Vitamina A en l'Embriogènesi : Essencial i Perjudicial / Benghanou Kouiyed, Noor ; Fábregas Batlle, Pere Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
La vitamina A és un nutrient essencial per la diferenciació i el creixement cel·lular. Un dels derivats és l'àcid retinoic, un important metabòlit biològicament actiu que regula processos biològics essencials, com és la formació dels òrgans en el període de l'embriogènesi. [...]
Vitamin A is an essential nutrient for cell differentiation and growth. It is not a single substance but encompasses several related compounds that fall under this name. One of the derivatives is retinoic acid, an important biologically active metabolite that regulates essential biological processes, such as the formation of organs in embryogenesis. [...]

2022
Grau en Logopèdia [1383]  
2.
37 p, 2.1 MB La intervenció logopèdica en nounats prematurs que presenten disfàgia : revisió sistemàtica de la pràctica clínica actual basada en evidència científica (PBE) i plantejament d'una nova proposta d'intervenció / Colomer Fortuny, Marta ; Fábregas Batlle, Pere Jordi, dir. ; Garcia Ezquerra, Raquel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Durant les últimes dècades, el nombre de naixements prematurs ha augmentat, així com també la taxa de supervivència dels nadons nascuts en aquestes situacions. Dins la clínica de la prematuritat hi trobem la disfàgia, i per això en el present treball es descriuen les causes que té en aquest grup etiològic, es repassa l'anatomofisiologia de la deglució en lactants i es concreta el seu desenvolupament embrionari, es parla de la intervenció que s'hi dona des de la logopèdia, i, per últim, es planteja una nova proposta d'intervenció des d'aquest camp, donada la necessitat de maximitzar i millorar les eines terapèutiques per tenir-ne cura.
A lo largo de las últimas décadas, el número de nacimientos prematuros se ha visto aumentado, así como también la tasa de supervivencia de los bebés nacidos en dichas circunstancias. La mayoría de ellos presenta disfagia orofaríngea, una condición que dificulta o imposibilita la alimentación oral, llegando a poder poner en riesgo su vida a causa de desnutrición o broncoaspiración. [...]
During the last decades, the number of preterm births has been increased, as well as the rate of survival of preterm newborn. Most of them present oropharyngeal dysphagia, a condition that complicates or makes impossible oral feeding and could even lead them to death, because of malnutrition or bronchoaspiration. [...]

Bellatera : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Logopèdia [1383]  
3.
54 p, 13.4 MB Intervención para fomentar la comunicación en un aula de infantes con necesidades complejas de la comunicación (NCC) mediante sistemas aumentativos y/o alternativos de la comunicación (SAAC) / Bernat Borrega, Carla ; Resina, Paula, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Los sistemas aumentativos y/o alternativos de la comunicación (SAAC) son una herramienta muy valiosa para los niños con necesidades complejas de la comunicación (NCC), sin embargo, proporcionarles un plafón de comunicación no los convertirá en comunicadores, necesitarán de una enseñanza. [...]
Els sistemes augmentatius i/o alternatius de la comunicació (SAAC) són una eina molt valuosa per als infants amb necessitats complexes de la comunicació (NCC), però, proporcionar-los un plafó de comunicació no els convertirà en comunicadors, necessitaran un ensenyament. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Logopèdia [1383]  

Materials acadèmics 289 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
7 p, 117.7 KB Deglució i trastorns relacionats: valoració i intervenció [104147] / Sauca Balart, Andreu ; Faixa Sol, Carlota ; Auge Domenech, Laura ; Garcia Ezquerra, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En acabar l'assignatura l'alumnat haurà de ser capaç de: Avaluar i diagnosticar els trastorns de l'alimentació i la deglució en totes les edats i etiologies. Saber administrar el MECV-V i altres proves com l'EAT10 i la Tècnica de Payne) Conèixer les bases anatòmiques implicades en els procesos rehabilitadors de la deglució i de les restants post-cirurgia amb resultat de disfàgia. [...]
At the end of the course students must be able to: Evaluate and diagnose eating disorders and swallowing in all ages and etiologies. Know how to manage MECV-V and other tests such as EAT10 and the Payne Technique. [...]
Al finalizar la asignatura el alumnado deberá ser capaz de: Evaluar y diagnosticar los trastornos de la alimentación y la deglución en todas las edades y etiologías. Saber administrar MECV-V y otras pruebas como la EAT10 y la Técnica de Payne) Conocer las bases anatómicas implicadas en los procesos rehabilitadores de la deglución y de las restantes post-cirugía con resultado de disfagia. [...]

2023-24
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
2.
7 p, 110.9 KB Patologia de l'audició, la parla, la veu i la deglució [104143] / Quer Agusti, Miquel ; Leon Vintro, Francisco Javier ; Orus Dotu, Cesar Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
La patologia que afecta al nas, la boca, la faringe, la laringe i l'orella, sol cursar amb trastorns de la comunicació. Els metges i en particular els ORL són sovint les primeres persones a ser consultades quan el llenguatge triga a aparèixer, quan la parla és difícil d'entendre o quan hi ha alguna altra alteració de la veu. [...]
Disorders that affect the nose, mouth, pharynx, larynx and ear, are usually accompanied by communication disorders. Doctors and in particular ENTs are often the first to be consulted when language is slow to appear, when it is difficult to understand or when there is any other alteration in the voice. [...]
La patología que afecta a la nariz, la boca, la faringe, la laringe y la oreja, suele cursar en trastornos de la comunicación. Los médicos y en particular los ORL son a menudo las primeras personas a ser consultadas cuando el lenguaje tarda en aparecer, cuando el habla es difícil de entender o cuando hay alguna otra alteración de la voz. [...]

2023-24
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
3.
5 p, 109.0 KB Educació de la veu i la seva salut [101726] / Martin Galan, Josefa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Al finalitzar l'assignatura l'alumne serà capaç de: Tenir consciència de la importància de l'actitud corporal i de la respiració per una bona fonació. Prendre consciència del propi aparell fonador i de les seves possibilitats vocals i expressives. [...]
At the end of this course students will be able to: Be fully aware of the importance of the body attitude and the respiration to achieve a good phonation. Take consciousness of their own vocal tract and its vocal and expressive possibilities. [...]
Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de: • Tener consciencia de la importància de la actitud corporal y de la respiración para una fonación adecuada. • Tomar consciencia del propio aparato fonatorio y de sus posibilidades vocales y expresivas. [...]

2023-24
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
4.
6 p, 111.1 KB Alteracions de la veu: valoració i intervenció [101718] / Bataller Prim, Marina ; Baulida i Estadella, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En finalitzar aquesta assignatura, l'estudiant serà capaç de: 1. Conèixer la seva veu i modular-la. 2. Dominar les escales d'anàlisi perceptiva i les eines d'anàlisi acústica de la veu. 3. Conèixer les alteracions vocals que produeixen les diferents patologies de la veu. [...]
At the end of this subject, the student will be able to: 1. Know your voice and modulate it. 2. Master the scales of perceptual analysis and the tools of acoustic analysis of the voice. 3. Know the vocal alterations produced by the different pathologies of the voice. [...]
Al finalizar esta asignatura, el estudiante será capaz de: 1. Conocer su voz y modularla. 2. Dominar las escalas de análisis perceptivo y las herramientas de análisis acústico de la voz. 3. Conocer las alteraciones vocales que producen las distintas patologías de la voz. [...]

2023-24
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
5.
5 p, 105.5 KB Psicologia de la memòria i les seves aplicacions en el llenguatge [101713] / Mieres Maldonado, Daniela Viviana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En estudiar els diferents processos psicològics a primer curs heu vist la importància de la memòria en la construcció de la identitat de la persona i en la relació amb els altres processos psicològics. [...]
By studying the different psychological processes in the first year you have seen the importance of memory in the construction of the identity of the person and its relationship with the other psychological processes. [...]
Al estudiar los diferentes procesos psicológicos en primer curso se ha visto la importancia de la memoria en la construcción de la identidad de la persona y en la relación con los otros procesos psicológicos. [...]

2023-24
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
6.
9 p, 121.9 KB Neurologia del llenguatge [101710] / Kulisevsky Bojarski, Jaime ; Faixa Sol, Carlota ; Auge Domenech, Laura ; García Sánchez, Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El temari estudia els principals sistemes funcionals cerebrals i les conseqüències de la seva desorganització a causa de lesions o malalties del sistema nerviós central, amb la finalitat de preparar els alumnes per a l'estudi sistemàtic de la patologia del llenguatge originada per aquestes lesions i també introduir-los en les tècniques específiques de rehabilitació dels corresponents trastorns. [...]
The syllabus studies the main functional brain systems and the consequences of their disorganization due to injuries or diseases of the central nervous system, in order to prepare students for the systematic study of language pathology (aphasiology) caused by these injuries and also introduce them into the specific rehabilitation techniques of the corresponding disorders. [...]
El temario estudia los principales sistemas funcionales cerebrales y las consecuencias de su desorganización debido a lesiones o enfermedades del sistema nervioso central, con el fin de preparar a los alumnos para el estudio sistemático de la patología del lenguaje originada por estas lesiones y también introducirlos en las técnicas específicas de rehabilitación de los correspondientes trastornos. [...]

2023-24
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
7.
12 p, 136.7 KB Anatomia i fisiologia del sistema nerviós [101700] / Garcia Alias, Guillermo ; Delgado Martínez, Ignacio ; Serra Le Cheualier, Christelle ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós és una assignatura del primer curs del grau i desenvolupa el coneixement de les característiques generals de lestructura i de la funció del Sistema Nerviós i de manera especial daquelles de les seves estructures involucrades en el control de la producció de la veu i del parla, i de la generació del llenguatge. [...]
Anatomy and Physiology of the Nervous System is a first year course aimed to gain knowledge of the general characteristics of the structure and function of the Nervous System and especially of the strucutures involved in the control, production of voice and speech, and the generation of language. [...]
Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso es una asignatura del primer curso del grado y desarrolla el conocimiento de las características generales de la estructura y de la función del Sistema Nervioso y de forma especial de aquellas de sus estructuras involucradas en el control de la producción de la voz y del habla, y de la generación del lenguaje. [...]

2023-24
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
8.
5 p, 106.7 KB Anàlisi Avançada de la Veu [106736] / Darbra Marges, Sònia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Anàlisi avançada de la veu és l'assignatura optativa d'especialització en logopèdia vocal. L'objectiu general de l'assignatura és l'adquisició de competències especialitzades en avaluació de la veu, com a formació avançada per a futures professionals logopedes o investigadores en veu. [...]
Advanced Voice Analysis is the specialized elective subject in voice therapy. The overall objective of this subject is to acquire specialized skills in voice assessment, providing advanced training for future speech therapists or voice researchers. [...]
Análisis avanzado de la voz es la asignatura optativa de especialización en logopedia vocal. El objetivo general de la asignatura es la adquisición de competencias especializadas en evaluación de la voz, como formación avanzada para futuras profesionales logopedas de voz o investigadoras en voz. [...]

2023-24
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
9.
8 p, 121.3 KB Pràcticum III [104191] / Aparici Aznar, Melina ; Lorente Guerrero, Juan ; Clavé i Civit, Pere ; Fuentes Cabrera, Juan Fernando ; Naches Solsona, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu fonamental és completar la formació dels estudiants en situacions pràctiques donant una formació professional aplicada a l'alumnat com a futur logopeda en pacients afectats de patologies del llenguatge, parla deglució, audició i veu, en població infantil i adulta. [...]
The main objective is to complete the training of students in practical situations by providing professional training applied to the student as a future speech therapist in patients affected by pathologies of language, speech, swallowing, hearing and voice, in children and adults. [...]
El objetivo fundamental es completar la formación de los estudiantes en situaciones prácticas dando una formación profesional aplicada al alumno como futuro logopeda en pacientes afectados de patologías del lenguaje, habla, deglución, audición y voz, en población infantil y adulta. [...]

2023-24
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
10.
11 p, 142.7 KB Intervenció en alteracions del llenguatge associades a altres patologies: factors d'interacció i comunicació alternativa i augmentativa [104148] / Carol Pons, Cristina ; Noguera Llopart, Eulalia ; Vilaltella Verdes, Sonia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Bloc A: Aprofundir en el coneixement del mètode d'observació directa i sistemàtica en nens entre 0 i 6 anys. Saber com s'elabora un pla terapèutic, aprendre estratègies i procediments d'intervenció, i finalment, conèixer com finalitza el procés assistencial en un CDIAP. [...]
The subject comprises two main parts: Part A: Early intervention Part B: Intervention in language disorders related to other pathologies and Augmentative and Alternative Communication Systems GOALS: Part A: Broaden knowledge of the method of direct and systematic observation in children between 0 and 6 years. [...]
Bloc A: Profundizar en el conocimiento del método de observación directa y sistemática en niños de 0 a 6 años. Saber cómo se elabora un plan terapéutico, aprender estrategias y procedimientos de intervención y finalmente, conocer como finaliza el proceso asistencial. [...]

2023-24
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents

Materials acadèmics : 289 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.