Results overview: Found 222 records in 0.02 seconds.
Research literature, 6 records found
Course materials, 216 records found
Research literature 6 records found  
1.
69 p, 1.5 MB La Pérside de los Frataraka durante el dominio seléucida / Navas Moreno, Raúl ; Alemany i Vilamajó, Agustí, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Antela Bernárdez, Borja, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El presente trabajo se centra en el estudio de los Frataraka, dinastas iranios que gobernaron en la Pérside durante el período helenístico. Se presenta, primeramente, una introducción al sistema de organización territorial del imperio seléucida, la principal potencia hegemónica del Próximo Oriente y Oriente Medio del momento. [...]
Aquest treball es centra en l'estudi dels Frataraka, dinastes iranians que van governar a la Pèrsida durant el període hel·lenístic. Es presenta, primerament, una introducció al sistema d'organització territorial de l'imperi selèucida, la principal potència hegemònica al Pròxim Orient i Orient Mitjà del moment. [...]

2022
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
2.
26 p, 729.8 KB La sexualidad en Mesopotamia. Estudio de caso de las tablillas 103 y 104 del Šumma ālu / Ruvira Sierra, Marjorie ; Garcia Ventura, Agnès, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En el presente trabajo, se propone un estudio sobre las prácticas sexuales y la sexualidad en Mesopotamia, concretamente, en el período neobabilónico, s. VII a. C. Para ello, será necesario el análisis de las tablillas 103 y 104 del Šumma ālu. [...]
En el present treball, es proposa un estudi sobre les pràctiques sexuals i la sexualitat a Mesopotàmia, concretament, en el període neobabilònic, s. VII a. C. Per fer-ho, serà necessari l'anàlisi de les tauletes 103 i 104 del Šumma ālu. [...]

2022
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
3.
31 p, 811.0 KB Sobre l'enconyament a l'Antic Israel: aproximació socio-cultural sobre la consideració de la menstruació a la Bíblia hebrea / Lozano Poveda, Marina ; Vidal, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present treball tracta d'aproximar-se a la concepció que es tenia de la menstruació a l'Antic Testament a partir d'una selecció de passatges i el recolzament de les fonts secundàries adients. Per fer-ho, s'ha establert un ordre que pugui filar de manera coherent l'estudi, començant per la terminologia hebrea que ajudi a familiaritzar-se amb la llengua. [...]
The following research seeks to approach the conception of menstruation in the Old Testament through a selection of fragments and the support of appropriate secondary sources. To do so, an order has been established to structure the study coherently, starting with Hebrew terminology to help becoming acquainted with the language. [...]

2022
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
4.
52 p, 726.1 KB La figura de la dona en Tit Livi. Anàlisi dels 10 primers llibres de l'obra Ab Vrbe Condita / Pellisé Mulero, Maria ; Ferrero Hernández, Cándida, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La recerca versarà sobre el tractament de les dones a l'obra de Tit Livi, Ab Vrbe Condita, en tant que tenen un paper protagonista en alguns dels esdeveniments històrics reflectits en aquesta obra i que són el punt de partida per a la tradició posterior. [...]
The ensuing research will focus on the treatment of women in Livy's work, Ab Vrbe Condita, assuming the leading role they play in some of the historical events reflected in this piece, considered the starting point for later tradition. [...]

2022
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
5.
104 p, 2.6 MB La dida i el pedagog en les tragèdies d'Eurípides / Coll-Vinent Arbat, Maria ; Oller Guzmán, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest Treball de Fi de Grau té com a objectiu l'estudi i l'anàlisi dels personatges de la dida i el pedagog en les tragèdies d'Eurípides que ens han arribat completes. A partir d'aquesta recerca es vol proporcionar una caracterització tant física com moral d'ambdós personatges secundaris en el marc del gènere tràgic, examinar la seva relació amb els personatges principals, valorar el seu lloc en la trama i posar de relleu les diferències existents entre les dues figures objecte d'estudi, també des d'una perspectiva de gènere. [...]
This Final Degree Project aims to study and analyze the secondary characters of the nurseand the pedagogue in the available completedworks of Euripides. This research pursues to provide a physical and moral characterization of both secondary characters in the framework of the tragic genre, as well as examining their relationship with the main characters, set their ultimate goal in the plot, and highlight the differences between the two figures under study. [...]

2022
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
6.
32 p, 1.4 MB Violència contra els infants a l'antic Egipte / Blanch Soriano, Gemma ; Orriols Llonch, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El propòsit d'aquest treball de fi de grau és identificar casos de violència contra els infants a l'antic Egipte a partir de l'anàlisi de fonts primàries, és a dir, textuals, arqueològiques i iconogràfiques. [...]
2022
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  

Course materials 216 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
11 p, 131.8 KB Idioma Modern II (Portuguès) [100051] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern II (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral. Aquesta assignatura té una continuïtat evident amb Idioma Modern I (Portuguès).
The subject Modern Language II (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the current Portuguese language in both its written and oral aspects. This subject has an obvious continuity with Modern Language I (Portuguese).
La asignatura Idioma Moderno II (portugués) pretende familiarizar el estudiante con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral. Esta asignatura tiene una continuidad evidente con Idioma Moderno I (Portugués).

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
2.
10 p, 126.3 KB Idioma Modern I (Portuguès) [100042] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern I (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents. [...]
The subject of Language Modern I (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the present Portuguese language both in the written and oral aspects, so that by the end of the course the student will have acquired an elementary competence of the language not only regarding its communicative aspects but also in the domain of the relevant morphological, phonetic, lexical and grammatical aspects. [...]
La asignatura Idioma Moderno I (portugués) pretende familiarizar el estudiante con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral, de forma que a finales del curso el alumno haya adquirido una competencia elemental de la lengua, tanto en sus aspectos comunicativos como en el dominio de los aspectos morfológicos, fonéticos, léxicos y gramaticales pertinentes. [...]

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
3.
4 p, 104.0 KB Arqueologia grega [100734] / De Soto, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius del quart curs són dotar a l'estudiant d'una formació bàsica en arqueologia, història i altres disciplines socials, i que es familiaritzi amb matèries històrico-arqueològiques que es desenvoluparan en cursos posteriors. [...]
The objectives of the fourth year are to provide the student with a basic training in archeology, history and other social disciplines, and to become familiar with historical-archaeological subjects that will be developed in later years. [...]
Los objetivos del cuarto curso son dotar al estudiante de una formación básica en arqueología, historia y otras disciplinas sociales, y que se familiarice con materias histórico-arqueológicos que se desarrollarán en cursos posteriores. [...]

2022-23
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Arqueologia [811]
3 documents
4.
5 p, 105.5 KB Protohistòria del mediterrani [100732] / Asensio Vilaró, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius del quart curs (amb 60 crèdits de formació bàsica obligatòria) són dotar a l'estudiant d'una formació bàsica en arqueologia, història i altres disciplines socials, i que es familiaritzi amb matèries històrico-arqueològiques que es desenvoluparan en cursos posteriors. [...]
The objectives of the fourth year (with 60 credits of compulsory basic training) are to provide the student with a basic training in archeology, history and other social disciplines, and to become familiar with historical-archaeological subjects that will be developed in later courses. [...]
Los objetivos del cuarto curso (con 60 créditos de formación básica obligatoria) son dotar al estudiante de una formación básica en arqueología, historia y otras disciplinas sociales, y que se familiarice con materias histórico-arqueológicas que se desarrollarán en cursos posteriores. [...]

2022-23
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Arqueologia [811]
3 documents
5.
8 p, 116.2 KB Història social i econòmica de l'antiguitat [100339] / Cortadella, Jordi 1960- ; Antela Bernárdez, Borja ; Oller Guzman, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura es centrarà en l'anàlisi dels processos socials i dels sistemes econòmics generats als mons pròxim-oriental i greco-romà. A més d'abordar els elements socials i econòmics propis dels estats pròxim-orientals, així com de grecs i romans, plurals i en continua evolució, s'analitzarà l'impacte que va tenir l'expansió comercial i militar protagonitzada per aquests en els seus respectius àmbits geogràfics d'actuació, tractant casos concrets d'estudi. [...]
The course will focus on the analysis of social processes and economic systems generated in the Near Eastern and Greco-Roman worlds. In addition to addressing the social and economic elements of the Near Eastern states, as well as Greek and Roman, plural and constantly evolving, will analyze the impact that had the commercial and military expansion led by them in their respective geographical areas of action, dealing with specific case studies. [...]
La asignatura se centrará en el análisis de los procesos sociales y de los sistemas económicos generados a los mundos próximo-oriental y grecorromano. Además de abordar los elementos sociales y económicos propios de los estados próximo-orientales, así como de griegos y romanos, plurales y en continua evolución, se analizará el impacto que tuvo la expansión comercial y militar protagonizada por éstos en los sus respectivos ámbitos geográficos de actuación, tratando casos concretos de estudio. [...]

2022-23
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Arqueologia [811]
3 documents
6.
4 p, 101.4 KB Numismàtica i Ceràmica Antigues [104232] / Pera Isern, Joaquim ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura s'emmarca dins els ensenyaments d'arqueologia de tipus teòricopràctic i capacita els/les estudiants per enfrontar-se amb èxit a la classificació de material ceràmic i numismàtic d'època antiga com a documents arqueològics per a la interpretació històrica d'un jaciment. [...]
This subject is part of the theoretical and practical archeology courses and enables students to successfully face the classification of ceramic and numismatic material from ancient times as archaeological documents for the historical interpretation of a site. [...]
Esta asignatura se enmarca dentro de las enseñanzas de arqueología de tipo teórico y capacita a los / las estudiantes para enfrentarse con éxito a la clasificación de material cerámico y numismático de época antigua como documentos arqueológicos para la interpretación histórica de un yacimiento. [...]

2022-23
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
3 documents
7.
6 p, 111.3 KB Pràctiques Externes [104231] / Alemany i Vilamajó, Agustí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Les pràctiques externes tenen l'objectiu de completar l'aprenentatge teòric i pràctic de l'estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral, i estan subjectes a la normativa sobre drets i deures dels estudiants i als compromisos de l'entitat col·laboradora. [...]
External internships aim to complete the theoretical and practical learning of the student in order to provide a complete and comprehensive training, and are subject to the regulations on the rights and duties of students and the commitments of the collaborating entity. [...]
Las prácticas externas tienen el objetivo de completar el aprendizaje teórico y práctico del estudiante para proporcionarle una formación completa e integral, y están sujetas a la normativa sobre derechos y deberes de los estudiantes y los compromisos de la entidad colaboradora. [...]

2022-23
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
3 documents
8.
6 p, 110.7 KB Treball de Final de Grau [104230] / Alemany i Vilamajó, Agustí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El temari i el format han estat aprovats per la Comissió de Docència de la Titulació i la seva organització ha estat coordinada amb els altres títols de la Facultat, seguint el "Protocol de l'assignatura Treball final de grau", aprovat per la COA el dia 15 de febrer de 2017. [...]
The syllabus and format have been approved by the Degree Teaching Committee and its organization has been coordinated with the other degrees of the Faculty, following the "Protocol of the subject Final degree project", approved by the COA on February 15, 2017. [...]
El temario y el formato han sido aprobados por la Comisión de Docencia del Grado y su organización ha sido coordinada con los otros títulos de de la Facultad, siguiendo el "Protocolo de la asignatura Trabajo fin de grado", aprobado por la COA el día 15 de febrero de 2017. [...]

2022-23
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
3 documents
9.
4 p, 101.9 KB Literatura Antiga (Grega) [104227] / Pages Cebrian, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu principal d'aquesta matèria és el desenvolupament de les competències i els resultats d'aprenentatge descrits en l'apartat corresponent. D'altra banda, s'aborda el coneixement dels autors més representatius de la cultura literària grega postclàssica.
The main objective of this subject is the development of the competences and learning outcomes described in the correspondi On the other hand, it addresses the knowledge of the most representative authors of p.
El objetivo principal de esta materia es el desarrollo de las competencias y los resultados de aprendizaje descritos en el apart Por otra parte, se aborda el conocimiento de los autores más representativos de la cu.

2022-23
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
3 documents
10.
6 p, 108.4 KB Ús Avançat d'Eines Digitals per a l'Estudi de l'Antiguitat [104223] / Giralt, Sebastià ; De Soto, Pau ; Ravotto, Alessandro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura és la continuació avançada de l'assignatura de formació bàsica "Instruments i eines digitals per a l'estudi de l'antiguitat". Les humanitats digitals ja s'han convertit en un requisit imprescindible en els diversos àmbits professionals en què es pot trobar un graduat en Ciències de l'Antiguitat, tant si estan relacionats amb la divulgació des de museus, jaciments arqueològics, centres culturals i mitjans de comunicació, com amb l'ensenyament en qualsevol nivell educatiu, l'arxivística o la investigació. [...]
This course is the advanced continuation of the basic training subject "Digital instruments and tools for the study of antiquity". The digital humanities have already become an essential requirement in the various professional fields in which a graduate in Ancient Sciences will work, whether they are related to dissemination from museums, archaeological sites, cultural centers and media communication, as like teaching at any educational level, archiving or research. [...]
Esta asignatura es la continuación avanzada de la asignatura de formación básica "Instrumentos y herramientas digitales para el estudio de la antigüedad". Las humanidades digitales ya se han convertido en un requisito imprescindible en los diversos ámbitos profesionales en los que se puede encontrar un graduado en Ciencias de la Antigüedad, tanto si están relacionados con la divulgación desde museos, yacimientos arqueológicos, centros culturales y medios de comunicación, como con la enseñanza en cualquier nivel educativo, la archivística o la investigación. [...]

2022-23
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
3 documents

Course materials : 216 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.