Resultats globals: 93 registres trobats en 0.03 segons.
Materials acadèmics, 93 registres trobats
Materials acadèmics 93 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
3 p, 97.6 KB Seguretat i Vulnerabilitat del Programari [104376] / Heymann Pignolo, Elisa Ruth ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'alumne aprendrà sobre la seguretat del software durant totes les etapes del cicle de desenvolupament de programari (SDLC): Metodologies per al disseny de programació segura, tècniques de programació segura, metodologies d'avaluació de vulnerabilitats en profunditat (auditoria de programari), eines d'anàlisi de codi estàtic i dinàmic per detectar vulnerabilitats i defenses del sistema per reduir amenaces de seguretat.
Teaches the security considerations that occur during all steps of the software development life cycle: methodologies for designing secure software, programming using secure programming techniques, in-depth vulnerability assessment methodologies, static and dynamic analysis tools for evaluating software security, and system defenses reducing security threats.
El estudiante aprenderá sobre secguridad del software durante todas las etapas del ciclo de desarrollo del software (SDLC): Metodologías para diseñar software seguro, programar utilizando técnicas de programación segura, metodologías para la evaluación de vulnerabilidades en profundidad (auditoría de software), herramientas estáticas y dinámicas de análisis de codigo para detectar vulnerabilidadesm y defensas del sistema para reducir amenzadas de seguridad.

2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
2.
6 p, 109.8 KB Mètodes Avançats de Processament de Senyal, Imatge i Vídeo [104367] / Roca Marva, Francesc Xavier ; Gil, Debora ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aproximadament cada dècada hi ha un tsunami tecnològic que transforma múltiples indústries. La Intel·ligència Artificial (IA) és aquesta onada que arrasa al món tecnològic actual. Si alguna vegada t'has preguntat: com els ordinadors realitzen la detecció de cares en multituds? com les aplicacions de videotrucades desenfoquen el fons o reemplacen el fons amb altres imatges? com es desplacen els cotxes autònoms de forma segura en un entorn urbà? com es segueix la pilota amb tanta precisió en esdeveniments esportius televisats com tennis, futbol i bàsquet? podem saber el tractament de càncer més efectiu a partir de dades multimodals del pacient? podem saber les emocions d'una persona amb un smart watch i un video? com aprenen a parlar les màquines? 1 Si hem despertat la seva curiositat, aquest curs és el que necessites. [...]
Approximately every decade there is a technological tsunami that transforms multiple industries. Artificial Intelligence (AI) is this wave that is sweeping the current technological world. If you've ever wondered: how do computers perform face detection in crowds? How do video calling apps blur the background or replace the background with other images? How do autonomous cars move safely in an urban environment? How is the ball followed with such precision in televised sporting events such as tennis, soccer and basketball? can we know the most effective cancer treatment from multimodal patient data? 1 can we know the emotions of a person with a smart watch and a video? How do machines learn to speak? If we have aroused your curiosity, this course is what you need. [...]
Aproximadamente cada década hay un tsunami tecnológico que transforma múltiples industrias . La Inteligencia Artificial (IA) es esta ola que arrasa en el mundo tecnológico actual. Si alguna vez te has preguntado: ¿cómolos ordenadores realizan la detección de caras en multitudes? como las aplicaciones de videollamadas desenfocan el fondo o reemplazan el fondo con otras imágenes? como se desplazan los coches autónomos de forma segura en un entorno urbano? como se sigue el balón con tanta precisión en eventos deportivos televisados como tenis, fútbol y baloncesto? podemos saber el tratamiento de cáncer más efectivo a partir de datos multimodales del paciente? podemos saber las emociones de una persona con un smart watch y un video? como aprenden a hablar las máquinas? 1 Si hemos despertado su curiosidad, este curso es lo que necesitas. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
3.
6 p, 117.7 KB Govern de Dades [104366] / Martí Godia, Enric ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'aparició d'Internet y de dispositius de tot tipus ha generat una gran quantitat de dades que cal processar, analitzar i visualitzar per a la presa de divisions en una empresa. Cada cop les empreses fonamenten les seves decisions a partir d'aquestes analítiques. [...]
2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
4.
7 p, 112.0 KB Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund [104362] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Objectius i contextualització Aquesta assignatura pretén donar una introducció pràctica als models de xarxes neuronals i l'aprenentatge profund. Els estudiants consolidaran i ampliaran la seva formació teòrica, prenent com a base el coneixement adquirit en les materies anteriors relacionades amb l'aprenentatge automàtic. [...]
Objectives and contextualization This course aims to give a practical introduction to neural network models and deep learning. Students will consolidate and expand their theoretical training, based on the knowledge acquired in previous subjects related to machine learning, completing their profile in this area. [...]
Esta asignatura pretende dar una introducción práctica a los modelos de redes neuronales y el aprendizaje profundo. Los estudiantes consolidarán y ampliarán su formación teórica, tomando como base el conocimiento adquirido en las materias anteriores relacionadas con el aprendizaje automático. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
5.
6 p, 110.5 KB Aprenentatge Computacional [104361] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura preten intorudir els concepte de la intel·ligència artificial que es basa en l'obttenció del coneixent, conceptes i tendenciese a partir de les dades. Es tracta de formar a l'alumne per ser un "enginyer de dades", i és una de les professions amb més futur i més demandades en l'actualitat per les grans empreses i start-ups tecnologiques. [...]
The course aims to introduce the concepts of artificial intelligence that is based on obtaining knowledge, concepts and trends from the data. It is about training the student to be a "data engineer," and it is one of the professions with the most future and most in demand today by large companies and technology start-ups. [...]
La asignatura pretende intorudir los concepto de la inteligencia artificial que se basa en el obttenció del conociendo, conceptos y tendenciese a partir de los datos. Se trata de formar al alumno para ser un "ingeniero de datos", y es una de las profesiones con más futuro y más demandadas en la actualidad por las grandes empresas y start-ups tecnológicas. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
6.
5 p, 107.2 KB Desenvolupament d'Aplicacions de Dades Massives [104358] / Espinosa Morales, Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquesta assignatura és conèixer els conceptes fonamentals dels Sistemes distribuïts i paradigmes de processament massiu de dades. Models de programació per aplicacions de processament "batch", en memòria i en "streaming". [...]
The objectives of the subject are the study of the main concpets of data intensive applications regarding their reliability, scalabilty and performance. The subject will introduce data distributed systems and paradigms of data processing, programming models for batch, in-memory and streaming processing, architecture of applications like lambda. [...]
El objetivo de esta asignatura es conocer los conceptos fundamentales del diseño de las aplicaciones intensivas de datos respecto a su fiabilidad, escalabilidad y sostenibilidad. Se estudiarán los Sistemas distribuidos y paradigmas de procesamiento masivo de datos. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
7.
6 p, 111.8 KB Computació en Entorns al Núvol [104357] / Franco Puntes, Daniel ; Montemuiño Sosa, Carlos ; Espinosa Morales, Antonio ; Mesa García, José Gabriel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquesta assignatura és poder fer servir sistemes de computació al núvol i ser capaç de desenvolupar aplicacions informàtiques i administrar els sistemes al núvol. Per això cal conèixer els sistemes al núvol, les tecnologies que fan servir, els serveis que proporcionen i cal entendre el seu funcionament.
The objective of this course is to be able to use cloud computing systems and be able to develop computer applications and manage cloud systems. That is why it is necessary to know the systems in the cloud, the technologies they use, the services they provide and it is necessary to understand how they work.
El objetivo de esta asignatura es poder utilizar sistemas de computación en la nube y ser capaz de desarrollar aplicaciones informáticas y administrar los sistemas en la nube. Por eso hay que conocer los sistemas en la nube, las tecnologías que utilizan, los servicios que proporcionan y hay que entender su funcionamiento.

2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
8.
7 p, 114.5 KB Programació Paral·lela [104356] / o ; Harutyunyan Gevorgyan, Suren ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquesta assignatura és conèixer els sistemes de còmput d'altes prestacions i paral·lels, sistemes multiprocessador i multicomputador, paradigmes de programació paral·lela, aprendre a desenvolupar aplicacions amb memòria compartida, introduir el concepte de pas de missatges i aplicacions en memòria distribuida i analitzar els prestacions d'execució d'aquestes aplicacions. [...]
The objective of this subject is to study high performance and parallel computing systems, multiprocessor and multicomputer systems, paradigms of parallel programming, learn to develop applications with shared memory, introduce the concept of message passing and applications in distributed memory, and analyze the performance of these applications. [...]
El objetivo de esta asignatura es conocer los sistemas de cómputo de altas prestaciones y paralelos, sistemas multiprocesador y multicomputadores, paradigmas de programación paralela, aprender a desarrollar aplicaciones con memoria compartida, introducir el concepto de paso de mensajes y aplicaciones en memoria distribuida y analizar las prestaciones de ejecución de estas aplicaciones. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
9.
5 p, 105.3 KB Teoria de la Informació i de la Codificació [104354] / Borges Ayats, Joaquim ; Bartrina Rapesta, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Estudiar la teoria matemàtica de la informació, en el cas discret, basada en les publicacions de C. E. Shannon l'any 1948. Estudiar les fonts de dades, la codificació de la font, la compressió de dades i la codificació del canal. [...]
To study the mathematical theory of information, for the discrete case, based on C. E. Shannon's papers in 1948. To study sources of data, source coding, data compression and channel coding. To study error-detecting and correcting codes for an efficient data transmission or data storage.
Estudiar la teoría matemática de la información, en el caso discreto, basada en las publicaciones de C. E. Shannon el año 1948. Estudiar las fuentes de datos, la codificación de la fuente, la compresión de datos y la codificación del canal. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
10.
5 p, 106.9 KB Grafs, Topologia i Geometria Discreta [104349] / Corcoles Briongos, César Pablo ; Serra Sagristà, Joan ; Hernández Cabronero, Miguel ; Marín Pérez, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La Matemàtica Discreta és l'àrea de les matemàtiques dedicada a l'estudi d'objectes discrets. En aquesta assignatura ens centrarem en alguns dels temes inclosos en aquesta àrea. Primer, ens centrarem en la teoria bàsica de grafs, optimització de recorreguts, algorismes sobre grafs i complexitat dels algorismes i problemes. [...]
The course deals with topics included in the area of Discrete Mathematics focussing on the study of discrete objects. It begins with basic graph theory, path optimisation, algorithms in graphs and complexity of algorithms and problems. [...]
Se tratarán temas del área de la matemática discreta, incluyendo teoría de grafos, optimización de caminos, y otros algoritmos en grafos, así como nociones de complejidad de algoritmos. Se tratarán asimismo conceptos básicos de topología discreta y geometría sobre curvas y superficies.

2021-22
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents

Materials acadèmics : 93 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.