Resultados globales: 191 registros encontrados en 0.03 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 47 registros
Materiales académicos, Encontrados 144 registros
Documentos de investigación Encontrados 47 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
16 p, 1.9 MB Estudio y análisis de los cambios en líneas de BUS de la AMB del Baix Llobregat Sud / López López, Toni ; Illa Montserrat, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest document, s'analitzen els canvis que hi ha hagut en diverses de les línies de BUS del Baix Llobregat de Barcelona, amb l'objectiu d'analitzar si hi ha hagut algun impacte socioeconòmic en l'oferta que ofereixen aquests nous recorreguts. [...]
En este documento, se analizamos los cambios que ha habido en varias de las líneas de BUS del Baix Llobregat de Barcelona, con el objetivo de analizar si ha habido algún impacto socioeconómico en la oferta que ofrecen estos nuevos recorridos. [...]
In this document, we analyze the changes that have occurred in several of the BUS lines in the Baix Llobregat of Barcelona, with the aim of analyzing whether there has been any socio-economic impact on the supply offered by these new routes. [...]

2022
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2.
12 p, 1.1 MB Clasificación de centros educativos a través de su calidad ambiental urbana en el Área Metropolitana de Barcelona / Escobedo Ros, Oscar ; Vicente Salar, Rafael, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La contaminació de l'aire és un dels factors que deterioren la qualitat ambiental de les ciutats, la seva habitabilitat i la salut dels seus habitants. Una de les estratègies viables per mitigar aquest tipus de contaminació és la implantació d'espais verds urbans, els quals redueixen els nivells de pol·lució a les grans urbs. [...]
La contaminación del aire es uno de los factores que deterioran la calidad ambiental de las ciudades, su habitabilidad y la salud de sus habitantes. Una de las estrategias viables para mitigar este tipo de contaminación es la implantación de espacios verdes urbanos, los cuales reducen los niveles de polución en las grandes urbes. [...]
Air pollution is one of the factors that deteriorate the environmental quality of cities, their habitability and the health of their inhabitants. One of the viable strategies to mitigate this type of pollution is the implementation of urban green spaces. [...]

2022
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
3.
14 p, 1.8 MB La realidad virtual como metodología innovadora en el análisis de la vulnerabilidad relacional del barrio de Can Parera, Palau-solità i Plegamans / Carvajal Cano, Mónica ; Vicente Salar, Rafael, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La realitat virtual és una tecnologia puntera que es troba actualment en desenvolupament. Els seus usos encara no han sigut completament explotats, però s'estan troban cada cop més utilitats. En aquest article s'explora l'us d'aquesta eina a l'àmbit social, particularment, per tal d'analitzar la vulnerabilitat realcional del barri de Can Parera, a Palau-solità i Plegamans. [...]
La realidad virtual es una tecnología puntera que se encuentra actualmente en pleno desarrollo. Sus usos todavía no han sido completamente explotados, pero se están encontrando cada vez más utilidades. [...]
Virtual reality is a cutting-edge technology that is currently in full development. Its uses have not yet been fully exploited, but more and more utilities are being found. This article explores the use of this tool in the social sphere, particularly to analyze the relational vulnerability of the neighborhood of Can Parera, in Palau-solità i Plegamans. [...]

2022
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
4.
11 p, 66.0 MB Els sistemes d'informació geogràfica en la gestió del transport / Martínez Piñero, Daniel ; Berzi, Matteo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest treball és ensenyar l'aplicació i el potencial dels Sistemes d'Informació Geogràfica per a la gestió del transport, utilitzant l'anàlisi de xarxes podem gestionar, controlar i fer més eficient la gestió de residus. [...]
El objetivo de este trabajo es enseñar la aplicación y potencial de los Sistemas de Información Geográfica para la gestión del transporte, utilizando el análisis de redes podemos gestionar, controlar y hacer más eficiente la gestión de residuos. [...]
This project represents the great application and potential of Geographical Information Systems for transport management. Firstly, a brief theoretical part regarding GIS and their most important applications are defined. [...]

2022
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
5.
11 p, 1.0 MB Representación gráfica en JavaScript de datos Excel / Chrifi Derraz, Mohamed ; Casado Martinez, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Avui dia, la quantitat de dades creix exponencialment i quanta més informació veiem, més difícil és processar-la. És per això que la Visualització de Dades, en gràfics i panells, preferiblement dinàmics i interactius és de molta importáncia. [...]
Hoy en día, la cantidad de datos crece exponencialmente y cuanta más información vemos, más difícil es procesarla. Es por ello que la Visualización de Datos, en gráficos y paneles, preferiblemente dinámicos e interactivos es de mucha importáncia. [...]
Today, the amount of data is growing exponentially and the more information we see, the more difficult it is to process. That is why Data Visualization, in graphs and panels, preferably dynamic and interactive, is of great importance. [...]

2022
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
6.
11 p, 2.6 MB One-shot license plate recognition using YOLOv2 / Querol Bassols, Xavier ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta tesi s'aborda el repte de detectar i reconèixer múltiples matrícules de cotxe en una sola imatge. Primer de tot es fa una recerca d'articles previs i es miren opcions factibles per crear un model propi. [...]
En esta tesis se aborda el reto de detectar y reconocer múltiples matrículas de coche en una sola imagen. Primero de todo se hace una búsqueda de artículos previos y se miran opciones factibles para crear un modelo propio. [...]
This thesis addresses the challenge of detecting and recognizing multiple car license plates in a single image. First of all, a search of previous articles is made and feasible options are looked at to create a unique model. [...]

2022
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
7.
26 p, 987.0 KB Systematic use of tools for detecting computer vulnerabilities / Piqué Mañas, Arnau ; Pons Pons, Pedro Luis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte final de carrera s'ha creat una sistemàtica d'eines per escanejar les vulnerabilitats d'aplicacions. Per això s'han triat dos programes amb versions gratuïtes: OpenVAS i Nessus. [...]
En este proyecto final de carrera, se ha creado una sistemática de herramientas para escanear las vulnerabilidades de aplicaciones. Para ello se han elegido dos programas con versions gratuitas: OpenVAS y Nessus. [...]
In this final degree project, a systematic set of tools for scanning application vulnerabilities has been created. two programmes with free version were chosen for this purpose: OpenVAS and Nessus. Once all the scanners of each respective programme had been created, they were tested on two applications under development at the Autonomous University of Barcelona, and an analysis of the vulnerabilities found was carried out.

2022
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
8.
25 p, 11.7 MB Construcción y programación de un brazo robótico / Corral Palmero, José Antonio ; Benchikh, Yousra ; Pedret Ferré, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball de Fi de Grau de ciutats intel·ligents i sostenibles inclou la construcció d'un braç robòtic programat amb Arduino. Aquest inclourà la confrontació de diversos braços robòtics per seleccionar el que es cenyeix millor a la màxima del projecte, per acabar construint-lo. [...]
Este trabajo de Fin de Grado de ciudades inteligentes y sostenibles, incluye la construcción de un brazo robótico programado en Arduino. Este incluirá el cotejo de varios brazos robóticos en aras de seleccionar el que se ciña mejor a la máxima del proyecto, para acabar construyéndolo. [...]
This Final Degree project on smart and sustainable cities includes the construction of a robotic arm programmed in Arduino. This will include the comparison of several robotic arms in order to select the one that best adheres to the main objective of the project, to end up building it. [...]

2022
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
9.
11 p, 2.7 MB Plan estratégico de evolución tecnológica de la ciudad de Dénia (Alacant) / Ortega Madrid, Bernat ; Pons Pons, Pedro Luis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La gestió de projectes és un àmbit de treball el qual es troba implícit dins el grau d'Enginyeria en gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles. És per això que aquest article es basa en l'anàlisi d'un barri de Dénia (Alacant), extraient-ne tots els punts febles, per així poder posar en pràctica tots els coneixements adquirits en el grau en forma de projecte d'evolució tecnològica. [...]
La gestión de proyectos es un ámbito de trabajo el cual se encuentra implícito dentro del grado en Ingeniería en gestión de ciudades inteligentes y sostenibles. Es por ello, que éste artículo se basa en el análisis de un barrio de Dénia (Alacant), extrayendo de él todos sus puntos débiles, para de este modo poder poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el grado en forma de proyecto de evolución tecnológica. [...]

2021
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
10.
12 p, 2.2 MB De la Inteligencia Artificial a las ciudades inteligentes / González Andrades, Silvia Genoveva ; Pons Pons, Pedro Luis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball de final de grau fa una aproximació a la intel·ligència artificial, coneixent-ne les tècniques i els mètodes principals per tenir una idea de com les màquines són capaces de simular capacitats d'intel·ligència humana. [...]
Este trabajo de final de grado hace una aproximación a la inteligencia artificial, conociendo sus técnicas y métodos principales para tener una idea de cómo las máquinas son capaces de simular capacidades de inteligencia humana. [...]
This final degree work makes an approach to artificial intelligence, knowing its main techniques and methods to get an idea of how machines are able to simulate human intelligence capabilities. Given the rapid evolution of this technology, we wanted to investigate more in the field to give knowledge of what it is capable of and how it contributes in different urban areas in order to produce social, economic and environmental improvements. [...]

2022
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  

Documentos de investigación : Encontrados 47 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 144 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
4 p, 102.6 KB Programació d'Aplicacions Mòbils [104554] / Lopez Jimenez, Ivan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixerem les tecnologies existents i veurem diverses formes d'introduir-nos en el disseny web, per aprendre a crear webs atractius, visualitzables des de diversos navegadors/dispositius i fent servir les tècniques de posicionament en els cercadors. [...]
We will work with the different web technologies and we will see different ways to introduce ourselves in web design, to create attractive websites, visualizable from different browsers / devices and using search engine positioning techniques. [...]
Conoceremos las tecnologías existentes y veremos varias formas de introducirnos en el diseño web, para aprender a crear webs atractivos, visualizables desde varios navegadores/dispositivos y utilizando las técnicas de posicionamiento en los buscadores. [...]

2022-23
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
2.
6 p, 115.1 KB Teledetecció per als Sistemes Urbans [104548] / Pons Fernandez, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En els darrers anys, la Teledetecció es configura com una eina bàsica dins de l'anàlisi geogràfica gràcies a la disponibilitat sistemàtica d'imatges de satèl·lit i, cada cop més, d'imatges aeroportades, sigui des d'avions o, darrerament, des de dispositius UAV com els drons. [...]
In recent years, remote sensing has became a basic tool in geographic analysis thanks to the systematic availability of satellite images and, increasingly, aerial images, whether from aircraft or, lately , from UAV devices like drones. [...]
En los últimos años, la Teledetección se configura como una herramienta básica dentro del análisis geográfico gracias a la disponibilidad sistemática de imágenes de satélite y, cada vez más, de imágenes aeroportadas, sea desde aviones o, últimamente , desde dispositivos UAV como los drones. [...]

2022-23
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
3.
5 p, 107.0 KB Planejament Territorial i Urbanístic [104547] / Buhigas San Jose, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Qualsevol activitat humana té lloc en un espai físic. Aquesta afirmació pot semblar una obvietat i tanmateix tenim tendència a no comprendre en profunditat les seves implicacions. Les Nacions Unides fa temps que han reconegut que el segle XXI és i serà el segle de les ciutats, dels entorns urbans on s'aplegarà més de la meitat de la població mundial. [...]
Any human activity takes place in a physical space. This statement may seem obvious and yet we tend not to fully understand its implications. The United Nations has long recognized that the 21st century is and will be the century of cities, of urban environments where more than half of the world's population will meet. [...]
Cualquier actividad humana tiene lugar en un espacio físico. Esta afirmación puede parecer una obviedad y sin embargo tenemos tendencia a no comprender en profundidad sus implicaciones. Las Naciones Unidas hace tiempo que han reconocido que el siglo XXI es y será el siglo de las ciudades, de los entornos urbanos donde se reunirá más de la mitad de la población mundial. [...]

2022-23
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
4.
6 p, 109.8 KB Procés d'Urbanització: Sistemes i Morfologia Urbana [104532] / Díaz-Cortés, Fabià ; Perez Mateos, Angels ; Dot Jutglà, Esteve ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura representa un pas més en la formació de l'alumnat en temes de geografia i dinàmiques urbanes. Neix amb la voluntat d'aprofundir en alguns dels continguts introduïts a les assignatures de 1r Curs 'Introducció a la ciutat contemporània' i 'Demografia, societat i economia', així com de tractar-ne de nous, articulats principalment en base al concepte de xarxa. [...]
This course represents a step further in the training of the students in subjects of geography and urban dynamics. It aims at deepening in some of the contents introduced in the subjects realised in the first year 'Introduction to the contemporary city' and 'Demography, society and economy', as well as dealing with new ones, articulated mainly on the idea of network. [...]
La asignatura representa un paso más en la formación del alumnado en temas de geografía y dinámicas urbanas. Nace con la voluntad de profundizar en algunos de los contenidos introducidos en las asignaturas de 1r Curso 'Introducción a la ciudad contemporánea' y 'Demografía, sociedad y economía', así como de tratar otros nuevos, articulados principalmente en base al concepto de red. [...]

2022-23
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
5.
5 p, 108.2 KB Gestió Empresarial i de Projectes [104531] / Valle Alvaro, Elisabet ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La matèria té per objectiu principal proveir dels conceptes bàsics sobre gestió empresarial i de projectes necessaris així com les competències i les habilitats necessàries per afrontar el món professional actual relacionat amb les ciutats intel·ligents i sostenibles.
The main objective of the course is to provide the basic concepts of business management and necessary projects, as well as the skills and abilities necessary to face the current professional world related to smart and sustainable cities.
La materia tiene como objetivo principal proveer de los conceptos básicos sobre gestión empresarial y de proyectos necesarios, así como las competencias y las habilidades necesarias para afrontar el mundo profesional actual relacionado con las ciudades inteligentes y sostenibles.

2022-23
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
6.
5 p, 112.4 KB Pràctiques Externes [106545] / Durà Guimerà, Antoni ; Berzi, Matteo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les pràctiques externes constitueixen una activitat formativa pels estudiants universitaris sota la supervisió de la Universitat. Per tant, els principals objectius són: Permetre que l'estudiant apliqui i complementi les capacitats i coneixements, teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica. [...]
The practicum is a training activity performed by students and supervised by the University. So, the training objectives are: To allow students to apply and complement the knowledge and skills, both theoretical and practical, that they have acquired on their study programme. [...]
Las prácticas externas constituyen una actividad formativa para los estudiantes universitarios bajo la supervisión de la Universidad. Por lo tanto, los principales objetivos son: Permitir que el estudiante aplique y complemente las capacidades y conocimientos, teóricos y prácticos, adquiridos a lo largo de su formación académica. [...]

2022-23
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
7.
4 p, 103.2 KB Tecnologies d'RFID i Sistemes de Sensors [104552] / Bonache Albacete, Jordi ; Aragonés Ortiz, Raúl ; Paredes, Ferran ; Zamora González, Gerard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu global és proporcionar els coneixements i tècniques bàsiques que permetin a l'alumne introduir-se en el sector de la Internet of Things (IoT) i les seves aplicacions en la gestió de ciutats intel·ligents. [...]
The overall goal of the subject is to provide the basic knowledge and techniques that allow the student to enter the Internet of Things (IoT) sector and its applications in smart city management. The subject covers different technologies, such as RFID, NFC, intelligent sensing, positioning systems, sensor networks, IoT dashboards, etc. [...]
El objetivo global es proporcionar los conocimientos y técnicas básicas que permitan al alumno introducirse en el sector de la Internet of Things (IOT) y sus aplicaciones en la gestión de ciudades inteligentes. [...]

2022-23
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
8.
6 p, 110.5 KB Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana [104550] / Vilariño Freire, Fernando ; Castelló Bueno, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En l'assignatura "Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana" es desenvoluparà un conjunt de casos d'estudi pràctics per part dels alumnes. L'assignatura s'endinsa i aprofundeix en les eines d'innovació oberta, que seran aplicades en els casos d'estudi desenvolupats al territori. [...]
In the subject "Models of Urban Innovation and Citizen Science", a set of practical case studies will be developed by the students. The course delves and deepens into the Open Innovation methodologies and tools, which will be applied in the case studies developed in the territory. [...]
En la asignatura "Modelos de Innovación Urbana y Ciencia Ciudadana" se desarrollará un conjunto de casos de estudio prácticos por parte de los alumnos. La asignatura se adentra y profundiza en las herramientas de innovación abierta, que serán aplicadas en los casos de estudio desarrollados en el territorio. [...]

2022-23
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
9.
5 p, 111.3 KB Sistemes Distribuïts [104545] / Suppi Boldrito, Remo ; Mendez, Sandra Adriana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Desenvolupar competències i habilitats en sistemes distribuïts de còmput per al tractament de dades en entorns urbans i en serveis d'informàtica en núvol com a infraestructura de computació i d'emmagatzematge de dades.
Develop skills and abilities in distributed computing systems for data processing in urban environments and in cloud computing services as computer infrastructure and data storage.
Desarrollar competencias y habilidades en sistemas distribuidos de cómputo para el tratamiento de datos en entornos urbanos y en servicios de cloud computing como infraestructura de computación y de almacenamiento de datos.

2022-23
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
10.
6 p, 111.6 KB Modelització i Simulació de Sistemes Urbans [104543] / Zabala Torres, Alaitz ; Pesquer Mayos, Lluís ; Vargas Garcia, Miguel Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Després d'un primer curs en Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG o GIS), en què s'hagi assolit uns coneixements sòlids basats en els fonaments conceptuals i metodològics de la disciplina i en una important destresa pràctica, aquesta assignatura constitueix una aproximació aplicada en el context del maneig, anàlisi, representació, etc, de la informació geogràfica des de l'entorn d'un SIG per a la modelització i simulació de sistemes urbans. [...]
After a first course in Geographic Information Systems (GIS or SIG), in which solid knowledge based on the conceptual and methodological foundations of the discipline and an important practical skill have been achieved, this course constitutes an applied approach in the context of the management, analysis, representation, etc. [...]
Después de un primer curso en Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS), en que se haya alcanzado unos conocimientos sólidos basados en los fundamentos conceptuales y metodológicos de la disciplina y en una importante destreza práctica, esta asignatura constituye una aproximación aplicada en el contexto del manejo, análisis, representación, etc, de la información geográfica desde el entorno de un SIG aplicado a la modelización y simulación de sistemas urbanos. [...]

2022-23
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 144 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.