Results overview: Found 94 records in 0.03 seconds.
Course materials, 94 records found
Course materials 94 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 247.2 KB Models de negoci d'empreses comunicatives [104800] / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Finalitzat el curs, s'espera que l'estudiant hagi assolit una sèrie d'objetius que inclouen el coneixement dels conceptes i instruments bàsics que s'utilitzen habitualment en el context dels models de negoci d'empreses comunicatives.
At the end of the course, the student is expected to have achieved a series of objectives that include the knowledge of the basic concepts and instruments that are commonly used in the context of the business models of communicative companies.

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
2.
4 p, 247.2 KB Models de negoci d'empreses comunicatives [104800] / Rialp Criado, Àlex ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Continguts: Anàlisi dels models econòmics dels diversos tipus d'organitzacions. Bases per a la planificació, creació i gestió d'una empresa comunicativa. Estratègia de nou negoci i el Business Pla. [...]
Contenidos: Análisis de los modelos económicos de los diversos tipos de organizaciones. Bases para la planificación, creación y gestión de una empresa comunicativa. Estrategia de nuevo negocio y el Business Plan. [...]
Content: Analysis of the economic models of the different types of organizations. Foundations for the planning, creation and management of a communicative company. New business strategy and Business Plan. [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
3.
7 p, 114.2 KB Treball de Final de Grau [104805] / Perona Paez, Juan José ; Bonet Bagant, Montse ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu del Treball de Fi de Grau (TFG) és desenvolupar el conjunt de les competències de la titulació, que han de donar eines tant per continuar altres estudis com per exercir la professió.
The aim of the Treball de Fi de Grau (Degree Final Work) is to develop the competencies that the degree determines, giving the students tools to study in superior grades and to work in the communication field as well.
El objetivo del Trabajo de Fin de Grado (TFG) es desarrollar el conjunto de las competencias de la titulación, que deben ofrecer las herramientas necesarias tanto para continuar otros estudios como para ejercer la profesión.

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
4.
4 p, 100.3 KB Pràctiques Externes [104804] / Perona Paez, Juan José ; Enrique, Ana Mª ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Afavorir que l'alumne/a complementi els seus estudis teòrico-pràctics amb un contacte directe amb empreses i institucions, tot desenvolupant tasques estretament relacionades amb les seves activitats comunicatives tant internes com externes.
To encourage students to complement their theoretical and practical studies with direct contact with companies and institutions, developing tasks closely related to their internal and external communication activities.
Favorecer que el alumnado complemente sus estudios teòrico-prácticos con un contacto directo con empresas e instituciones, desarrollando tareas estrechamente relacionadas con sus actividades comunicativas tanto internas como externas.

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
5.
4 p, 103.6 KB Disseny Gràfic i Infografia [104799] / Maas, Marcel Josephus Antonius ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura s'emmarca en el camp del coneixement estètic, concretament en el del disseny gràfic, aplicat a la Comunicació de les Organitzacions. El seu objectiu: que els alumnes puguin realitzar treballs/exercicis de composició visual que comuniquin ideas claras útils per a la seva posterior aplicació en la indústria de la Comunicació de les Organitzacions. [...]
The course is framed in the field of aesthetic knowledge, specifically in graphic design, applied to organizational communication. Its objective: to enable students to carry out works/exercises of visual composition that communicate clear ideas useful for their subsequent application in the communication industry of organizations. [...]
La asignatura se enmarca en el campo del conocimiento estético, concretamente en el diseño gráfico, aplicado a la Comunicación de las Organizaciones. Su objetivo: que los alumnos puedan realizar trabajos/ejercicios de composición visual que comuniquen ideas claras útiles para su posterior aplicación en la industria de la comunicación de las organizaciones. [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
6.
6 p, 116.6 KB Indústries de la Cultura i de l'Entreteniment [104803] / Blasco Duatis, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Les indústries culturals fan referència a aquells sectors culturals proveïdors de productes culturals massius, reproduïbles mecànicament o difosos massivament com la indústria editorial, mediàtica, discogràfica, audiovisual i del videojoc. [...]
The cultural industries refer to those cultural sectors that provide massive, mechanically reproducible or mass-disseminated cultural products such as the publishing, media, record, audiovisual and video game industries. [...]
Las industrias culturales hacen referencia a aquellos sectores culturales proveedores de productos culturales masivos, reproducibles mecánicamente o difundidos masivamente como la industria editorial, mediática, discográfica, audiovisual y del videojuego. [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
7.
5 p, 107.1 KB Psicologia Social i del Consumidor [104798] / Pellicer Cardona, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura ofereix una aproximació a la naturalesa social, relacional, cultural i històrica dels processos psicològics de la persona i introdueix la importància dels processos socials en la comprensió i explicació del comportament del consumidor o dels grups d'interès (stakeholders). [...]
This subject offers an approach to the social, relational, cultural and historical nature of the psychological processes of the person and introduces the importance of social processes in the understanding and explanation of consumer or interest group behavior. [...]
Esta asignatura ofrece una aproximación a la naturaleza social, relacional, cultural e histórica de los procesos psicológicos de la persona e introduce la importancia de los procesos sociales en la comprensión y explicación del comportamiento del consumidor o de los grupos de interés (stakeholders). [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
8.
4 p, 101.0 KB Comunicació i Opinió Pública [104797] / Ramon Pinat, Ezequiel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Identificar els actors polítics (en un sentit ampli del concepte) i de la societat civil, i establir les seves relacions amb els mitjans de comunicació. Analitzar la contribució i influència dels mitjans de comunicació a la democràcia. [...]
Identify political actors (in a broad sense of the concept) and civil society, and establish their relationships with the media. Analyze the contribution and influence of the media to democracy. Analyze the processes of public opinion creation.
Identificar a los actores políticos (en un sentido amplio del concepto) y de la sociedad civil, estableciendo sus relaciones con los medios de comunicación. Analizar la contribución e influencia de los medios de comunicación en la democracia. [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
9.
5 p, 107.4 KB Comunicació i Gènere [104795] / Muntané Rodríguez, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Incorporar la perspectiva de gènere a la comunicació de les organitzacions és cabdal si volem incidir en la societat. Aquesta comunicació ha de permetre traspassar murs i aportar elements per a la reflexió i el canvi; per transformar imaginaris i crear noves consciencies socials. [...]
Incorporating the gender perspective into the communication of organizations is essential if we want to have an impact on society. This communication must make it possible to break through walls and provide elements for reflection and change; to transform imaginaries and create new social consciousnesses. [...]
Incorporar la perspectiva de género en la comunicación de las organizaciones es primordial si queremos incidir en la sociedad. Esta comunicación debe permitir traspasar muros y aportar elementos para la reflexión y el cambio; para transformar imaginarios y crear nuevas conciencias sociales. [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
10.
6 p, 112.7 KB Comunicació Política [104794] / Blasco Duatis, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura té per objecte proporcionar els instruments conceptuals bàsics per a l'anàlisi i la comprensió de la comunicació política i dels seus diferents actors i funcions, a les societats contemporànies. [...]
The subject aims to provide the basic conceptual tools for the analysis and understanding of political communication and its different actors and functions, in contemporary societies and strategic planning of political discourse and analysis of the use of communication in government organizations and public institutions. [...]
La asignatura tiene por objeto proporcionar los instrumentos conceptuales básicos para el análisis y la comprensión de la comunicación política y de sus diferentes actores y funciones, en las sociedades contemporáneas. [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents

Course materials : 94 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.