Resultados globales: 62 registros encontrados en 0.02 segundos.
Materiales académicos, Encontrados 62 registros
Materiales académicos Encontrados 62 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
6 p, 129.8 KB Comunicació, Desenvolupament i Cooperació [104796] / Carniel Bugs, Ricardo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Objectiu general de l'assignatura: Dotar a l'alumnat de coneixements i eines per a un perfil professional diferenciat i especialitzat, orientat tant a les funcions clàssiques de la comunicació com a d'altres sortides laborals en organismes internacionals, organitzacions socials, ONGs, entitats de cooperació internacional, etc. [...]
General objective of the subject: To provide students with specific knowledge and tools for a differentiated and specialized professional profile, oriented both to the classic functions of communication and to other work opportunities in international institutions, social organizations, NGOs, international cooperation agencies, etc. [...]
Objetivo general de la asignatura: Dotar al alumnado de conocimientos y herramientas específicas para un perfil profesional diferenciado y especializado, orientado tanto a las funciones clásicas de la comunicación como a otras salidas laborales en organismos internacionales, organizaciones sociales, ONG, entidades de cooperación internacional, etc. [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documentos
2.
5 p, 122.2 KB Tècniques de Redacció i Comunicació Audiovisual de les Organitzacions [104786] / Morales Morante, Luis Fernando ; Lorite Garcia, Nicolás ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Dominar les eines teoricopràctiques que possibilitin millorar els processos de redacció, aprofitament i perfeccionament continu de l'escriptura en les organitzacions en les quals estem immersos. Conèixer les caraterístiques dels diferents formats audiovisuals de comunicació corporativa, els usos i la seva relació amb les audiències. [...]
To provide the theoretical and practical tools that make it possible to improve the processes of writing, use and continuous improvement of writing in the organizations in which we are immersed. Know the characteristics of the different audiovisual formats of corporate communication, their uses and their relationship with audiences. [...]
Dominar las herramientas teórico-prácticas que posibiliten mejorar los procesos de redacción, aprovechamiento y perfeccionamiento continuo de la escritura en las organizaciones en las que estamos inmersos. [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documentos
3.
5 p, 120.2 KB Fonaments Tecnològics de la Comunicació [104784] / Martínez García, Luisa de Carmen ; Rueda Gallardo, Francesc J. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura s'ubica dintre de la matèria Creació, realització i gestió de continguts, impartida en el primer i segon curs del grau. Tal com es defineix en el pla d'estudi, l'objectiu d'aquesta assignatura és introduir els alumnes en els fonaments físics i lògics dels mitjans audiovisuals, a les fonts de continguts i al seu processament, als diferents formats i estàndards i a les diferents xarxes de distribució d'aquest tipus de continguts.
The subject is located within the subject Creation, realization and management of contents, taught in the first and second year of the degree. As defined in the syllabus, the objective of this subject is to introduce students to the physical and logical foundations of the audiovisual media, to the content sources and their processing, to the different formats and standards and to the different networks of distribution of this type of content.
La assignatura se ubica dentre de la materia Creación, realización y gestión de contenidos, impartida en el primer y segundo curso del grado. Tal com se define en el plan de estudios,el objetivo de esta asignatura es introducir a los alumnos en los fundamentos físicos y lógicos de los medios audiovisuales, a las fuentes de contenidos y a su procesamiento, a los diferentes formatos y estándares y a las diferentes redes de distribución de este tipo de contenidos.

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documentos
4.
6 p, 123.2 KB Comunicació Corporativa: Plans Estratègics [104779] / Enrique Jimenez, Ana María ; Danés Vilallonga, Arantza ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1. Analitzar el rol que juguen els valors intangibles en la gestió de les organitzacions i com ha obert un nou àmbit d'actuació en la gestió de la comunicació corporativa. 2. Relacionar els conceptes i els fonaments bàsics de la comunicació corporativa, així com aproximar-los a la contextualització històrica de la seva matèria. [...]
1. Analyze the role played by intangible values in the management of organizations and how it has opened a new field of action in the management of corporate communication. 2. Explain basic concepts and fundamentals of corporate communication, as well as approach them to the historical contextualization of their subject. [...]
1. Analizar el rol que juegan los valores intangibles en la gestión de las organizaciones y cómo ha abierto un nuevo ámbito de actuación en la gestión de la comunicación corporativa. 2. Relacionar los conceptos y fundamentos básicos de la comunicación corporativa, así como aproximarles a la contextualización histórica de su materia. [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documentos
5.
7 p, 127.4 KB Expressió i Argumentació en Català [104766] / Moreno Domenech, Maria ; Serra Casals, Enric ; Terrassa Serra, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1) Conèixer les característiques i els condicionaments dels textos propis dels mitjans de comunicació. 2) Analitzar l'estandardització de la llengua catalana oral en el procés de normalització i consolidació lingüístiques. [...]
1) To know the characteristics and conditions of the media texts in Catalan language 2) To analyze the standardisation process in oral Catalan language 3) To know and master expression and argumentation in Catalan language. [...]
1) Conocer las características y los condicionantes de los textos propios de los medios de comunicación en catalán. 2) Analizar la estandarización de la lengua catalana en el proceso de normalización y consolidación lingüísticas. [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documentos
6.
8 p, 131.0 KB Teoria de la Comunicació [104765] / Soriano Clemente, Jaume ; Blasco Duatis, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura pertany a la matèria Comunicació i està qualificada com a fonamental al grau de Comunicació de les Organitzacions. Es considera que existeix una lògica progressiva entre les assignatures de formació bàsica de la matèria de Comunicació basada en una llarga experiència docent i estructurada de la manera següent: 1. [...]
This module belongs to Communication subject or area and it is qualified as fundamental within the Communication in Organizations Bachelor Degree. It is considered that there is a progressive logic linking the basic modules of the Communication subject or area, based on a long teaching experience and structured as follows: 1. [...]
La asignatura pertenece a la materia Comunicación y está calificada como fundamental en el grado de Comunicación de las Organizaciones. Se considera que existe una lógica progresiva entre las asignaturas de formación básica de la materia de Comunicación basada en una larga experiencia docente y estructurada de la siguiente manera: 1. [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documentos
7.
6 p, 129.2 KB Estructura de la Comunicació [104764] / Corominas Piulats, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura introdueix l'alumnat en el coneixement dels trets estructurals dels sistemes de mitjans i les indústries comunicatives i culturals. Es farà una aproximació als factors polítics, econòmics i socials que conformen o contribueixen a la conformació d'aquests sistemes, i les estratègies dels diferents actors (organismes reguladors, grups de comunicació, entitats empresarials i professionals, etc. [...]
This course provides students with an introduction to the knowledge of structural features of media systems and the communicative and cultural industries. The approach includes political, economic and social factors that contribute to the formation of these systems, and strategies of different actors (regulatory agencies, communication groups, business and professional entities, etc. [...]
Esta asignatura introduce al alumnado en el conocimiento de los rasgos estructurales de los sistemas de medios y las industrias comunicativas y culturales. Se hará una aproximación a los factores políticos, económicos y sociales que conforman o contribuyen a la conformación de estos sistemas, y a las estrategias de los diferentes actores (organismos reguladores, grupos de comunicación, entidades empresariales y profesionales, etc. [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documentos
8.
5 p, 129.1 KB Tècniques de Negociació, Mediació i Lideratge en les Organitzacions [104789] / Perceval Verde, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius d'aquesta assignatura de Negociació, mediació i lideratge en tècniques de comunicació són principalment desenvolupar en els estudiants l'esperit crític necessari per afrontar tot tipus d'incidents i conflictes a les organitzacions, així com adaptar aquestes organitzacions a la negociació i la mediació de situacions societat actual. [...]
The objectives of this subject of Negotiation, mediation and leadership in communication techniques are mainly to develop in students the critical spirit necessary to face all kinds of incidents and conflicts in organizations as well as to adapt these organizations to the negotiation and mediation of situations in the actual society. [...]
Los objetivos de esta asignatura de Técnicas de negociación, mediación y liderazgo en comunicación son principalmente desarrollar en el alumnado el espíritu crítico necesario para afrontar todo tipo de incidencias y conflictos en las organizaciones así como adaptar estas organizaciones a la negociación y mediación de situaciones en la sociedad actual. [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documentos
9.
5 p, 123.7 KB Gestió de la Imatge Pública [104782] / Cervi, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura té per objecte proporcionar els instruments conceptuals bàsics per a l'anàlisi i la comprensió del concepte d'imatge pública i la gestió de la mateixa en les societats contemporànies.
The course is intended to provide the basic conceptual instruments for the analysis and understanding of the concept of public image and the management of public image in contemporary societies.
La asignatura tiene por objetivo proporcionar los instrumentos conceptuales básicos para el análisis y la comprensión del concepto de imagen pública y la gestión de la misma en las sociedades contemporáneas.

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documentos
10.
6 p, 128.4 KB Responsabilitat Social Corporativa [104788] / Barrio Fraile, Estrella ; Salvat Sangra, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Conèixer la disciplina des dels seus fonaments teòrics, conceptualització i orígens històrics. - Definir què és la responsabilitat social corporativa i saber identificar les seves dimensions i les seves àrees temàtiques. [...]
- Know the discipline from its theoretical foundations, conceptualization and historical origins. - Define what corporate social responsibility is and know how to identify its dimensions and thematic areas. [...]
- Conocer la disciplina desde sus fundamentos teóricos, conceptualización y orígenes históricos. - Definir qué es la responsabilidad social corporativa y saber identificar sus dimensiones y sus áreas temáticas. [...]

2022-23
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 62 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.