Results overview: Found 193 records in 0.03 seconds.
Course materials, 193 records found
Course materials 193 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
11 p, 134.0 KB Experimentació i Recursos Informàtics [105034] / Marechal, Jean-Didier Pierre ; Coello Bonilla, Jordi ; Gene Torrabadella, Jordi ; del Valle Zafra, Manel ; Yáñez López, Ramón ; Rodríguez Santiago, Luis ; Fernández-Luengo Flores, Xavier ; Roldán Martín, Lorena ; Zapirain Gysling, Iker ; Martínez Castro, Laura ; Alcalà Bernàrdez, Manel ; Sanchez Aparicio, José Emilio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu final de l'assignatura és que l'alumne assoleixi les competències que estan indicades. La part d'experimentació al laboratori té uns objectius generals: Conèixer i aplicar les normes de seguretat i de treball al laboratori. [...]
The final objective of the subject is that the student reaches the indicated competences. The part of Experimentation in the laboratory has some general objectives: Know and apply safety and work regulations in the laboratory. [...]
El objetivo final de la asignatura es que el alumno alcance las competencias indicadas. La parte de experimentación en el laboratorio tiene unos objetivos generales: Conocer y aplicar las normas de seguridad y de trabajo en el laboratorio. [...]

2022-23
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
2.
5 p, 108.5 KB Laboratori d'Anàlisi Cromatogràfica i Espectroscòpica [105044] / Lopez Mesas, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu final de l'assignatura és que l'alumnat assoleixi les competències que s'indiquen en el apartat corresponent. Els objectius generals són: 1. Aplicar les lleis fonamentals i el principis teòrics adquirits per l'alumnat en els cursos de les assignatures anomenades ens els prerequisits. [...]
The main objective of the subject is that the student reaches the competences indicated in the corresponding section. The general objectives are: 1. Apply the fundamental laws and the theoretical principles acquired by the student in the courses of the subjects referenced in Prerequisites section. [...]
El objetivo final de la asignatura es que el alumnado alcance las competencias que se indican en el apartado correspondiente. Los objetivos generales son: 1. Aplicar las leyes fundamentales y los principios teóricos adquiridos por el alumnado en los cursos de las asignaturas mencionadas en el apartado de Prerrequisitos. [...]

2022-23
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
3.
5 p, 108.0 KB Laboratori d'Experimentació en Química Física [105043] / García Viloca, Mireia ; Mena Fernández, Silvia ; Romero Tellez, Sonia ; Masgrau Fontanet, Laura ; Muñoz Berbel, Francesc Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu final de l'assignatura és que l'alumne assoleixi les competències que s'indiquen en l'apartat corresponent. Els objectius generals son: 1. Aplicar les lleis fonamentals i el principis teòrics adquirits per l'alumne en els cursos de les assignatures anomenades ens els prerequisits. [...]
The final objective of the course is that students reach the competences indicated in the corresponding section. The general objectives are: 1. Apply the fundamental laws and theoretical principles acquired by the student in the courses of the subjects named in the prerequisites. [...]
El objetivo final del curso es que los alumnos alcancen las competencias indicadas en la sección correspondiente. Los objetivos generales son: 1. Aplicar las leyes fundamentales y principios teóricos adquiridos por el estudiante en las asignaturas citadas en los requisitos previos. [...]

2022-23
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
4.
6 p, 109.7 KB Laboratori de Síntesi Orgànica [105042] / Figueredo Galimany, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els principals objectius d'aquesta assignatura experimental són: 1. Reforçar la comprensió dels conceptes adquirits a l'assignatura teòrica Mètodes Sintètics que l'alumnat ha cursat en el primer semestre, mitjançant una sèrie d'experiments de síntesi i caracterització de compostos. [...]
The main objectives of this experimental subject are: 1. To reinforce the understanding of the concepts acquired in the theoretical subject Synthetic Methods that the student has taken in the first semester, by means of a series of experiments of synthesis and characterization of compounds. [...]
Los principales objetivos de esta asignatura experimental son: 1. Reforzar la comprensión de los conceptos adquiridos en la asignatura teórica Métodos Sintéticos que el alumnado ha cursado en el primer semestre, mediante una serie de experimentos de síntesis y caracterización de compuestos. [...]

2022-23
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
5.
6 p, 110.7 KB Laboratori de Síntesi Inorgànica [105041] / Palacios Bonilla, Òscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura experimental és doble. D'una banda, reforçar, mitjançant una sèrie d'experiments de síntesi i caracterització de compostos, la comprensió dels conceptes desenvolupats en l'assignatura "Química de Coordinació i Organometàl·lica", que l'alumne ha cursat en el primer semestre. [...]
The aim of this experimental subject is twofold. On the one hand, to reinforce, by means of a series of experiments of synthesis and characterization of compounds, the understanding of the concepts developed in the asignatura "Coordination Chemistry and Organometallics", that the student has cursado in the first semester. [...]
El objetivo de esta asignatura experimental es doble. Por un lado, reforzar, mediante una serie de experimentos de síntesis y caracterización de compuestos, la comprensión de los conceptos desarrollados en la asignatura "Química de Coordinación y Organometálica", que el alumno ha cursado en el primer semestre. [...]

2022-23
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
6.
4 p, 104.4 KB Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfície [105040] / Gallardo, Iluminada ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'estudiant continua avançant en la seva formació en Química Física amb la finalitat de veure l'extensió dels coneixements que formen el contingut d'aquesta matèria, la Química Física. Després de l'aproximació microscòpica a la Química Quàntica, l'aproximació macroscòpica a la Termodinàmica i a la Cinètica (amb breus apunts microscòpics), en aquesta assignatura- com el seu títol indica- s'estudiaran els Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfície. [...]
The student keeps progressing on its Physical Chemistry education with the goal of visiting the full extension of issues that make this subject total content, the Physical Chemistry. After the microscopic approximation involved in Quantum Chemistry, the macroscopic approximation to Thermodynamics and Kinetics (with minor microscopic hints), this subject will be dealing - as its title indicates- with Transport Phenomena and Surface Phenomena. [...]
El estudiante continua avanzando en su formación en Química Física con la finalidad de conocer los contenidos de esta materia, Química Física. Después de la aproximación microscópica en Química Cuántica, de la aproximación macroscopica en Termodinámica y Cinética (con breves apunts microscópicos), en esta asignatura -como su titulo indica- se estudiarán los Fenómenos de Transporte y Fenómenos de Superficie. [...]

2022-23
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
7.
5 p, 114.4 KB Termodinàmica i Cinètica [105039] / González-Lafont, Àngels ; Lluch López, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumne avanci en la seva formació en Química Física. En aquesta assignatura es pretén aprofundir en l'aplicació de les lleis de la Termodinàmica a sistemes químics concrets, utilitzant el concepte de potencial químic en sistemes homogenis i heterogenis d'un o més components. [...]
The objective of this subject is that the student advances in their training in Physical Chemistry. In this subject, we intend to deepen the application of the laws of Thermodynamics to specific chemical systems, using the concept of chemical potential in homogeneous and heterogeneous systems of one or more components. [...]
El objetivo de esta asignatura es que el alumno avance en su formación en Química Física. En esta asignatura se pretende profundizar en la aplicación de las leyes de la Termodinámica a sistemas químicos concretos, utilizando el concepto de potencial químico en sistemas homogéneos y heterogéneos de uno o más componentes. [...]

2022-23
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
8.
3 p, 98.4 KB Matemàtiques II [105038] / Cantero Guardeño, Juan Carlos ; Llibre Saló, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El curs conté tres parts fonamentals: El càlcul diferencial, el càlcul integral i l'anàlisi vectorial. Els objectius del curs són: (i) Entendre els conceptes bàsics en cadascuna d'aquestes parts. [...]
The course has three fundamental parts: the differential calculus, integral calculus and vector analysis. The objectives of the course are: (i) Understand the basics in each of these parts. These concepts include both the defin (ii) Know how to apply the concepts studied coherently to the approach and resolution (iii) Acquire skills in mathematical writing and in calculus.
El curso contiene tres partes fundamentales: El cálculo diferencial, el cálculo integral y el análisis vectorial. Los objetivos del curso son: (I) Entender los conceptos básicos en cada una de estas partes. [...]

2022-23
Grau en Química [1431]
3 documents
9.
5 p, 105.8 KB Física II [105036] / Perez-Calero Yzquierdo, Antonio ; Carretero Palacios, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura pretén que els alumnes coneguin els principis bàsics de la Natura, des del més petit (nucli atòmic i partícules elementals) al més gran (planetes i estels), i que siguin capaços d'aplicar-los a la descripció qualitativa i quantitativa dels fenòmens físics. [...]
The aim of this course is that students know the basic principles of Nature, from the smallest (atomic nucleus and elementary particles) to the largest (planets and stars), and also that students will be able to apply them and describe physical phenomena in a quantitative and qualitative way. [...]
Esta asignatura pretende que los alumnos conozcan los principios básicos de la Naturaleza, desde lo más pequeño (núcleo atómico y partículas elementales) a lo más grande (planetas y estrellas), y que sean capaces de aplicarlos a la descripción cualitativa y cuantitativa de fenómenos físicos. [...]

2022-23
Grau en Química [1431]
3 documents
10.
4 p, 102.4 KB Física I [105035] / González Silveira, Marta ; Rodriguez Tinoco, Cristian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura pretén que els alumnes coneguin els principis bàsics de la natura, des del més petit (nucli atòmic i partícules elementals) al més gran (planetes i estels), i que siguin capaços d'aplicar-los a la descripció qualitativa i quantitativa dels fenòmens físics. [...]
This subject aims to teach students the basic principles of nature, from the smallest (atomic nucleus and elemental particles) to qualitative and quantitative, of physical phenomena. Students will acquire the necessa Moreover, this learning aims to help students to reason critically and to acquire new kn.
Esta asignatura pretende que los alumnos conozcan los principios básicos de la naturaleza, desde lo más pequeño (núcleo at cualitativa y cuantitativa de los fenómenos físicos. Los alumnos adquirirán las herram Este aprendizaje pretende, además, ayudar a los alumnos a razonar de forma crítica.

2022-23
Grau en Química [1431]
3 documents

Course materials : 193 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.