Results overview: Found 223 records in 0.02 seconds.
Research literature, 54 records found
Course materials, 169 records found
Research literature 54 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
280 p, 3.4 MB Un futur negre / Niño Lorente, Arnau ; Ruiz Casanovas, Aina ; Acconcia, Ignacio, 1984-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Reportatge sobre les conseqüències que el canvi climàtic ha tingut en els incendis forestals. Partint d'un cas concret com és l'incendi del Pont de Vilomara que va tenir lloc el juliol del 2022 i inspirat en el format de Crims de TV3, posa de manifest, a través de diferents testimonis, el perill dels incendis de nova generació tant per la preservació del paisatge natural com per la ciutadania. [...]
Reportaje sobre las consecuencias que el cambio climático ha tenido en los incendios forestales. Partiendo de un caso concreto como es el incendio del Pont de Vilomara que tuvo lugar el julio del 2022 e inspirado en el formato de Crims de TV3, pone de manifiesto, a través de diferentes testimonios, el peligro de los incendios de nueva generación tanto para la preservación del paisaje natural como para la ciudadanía. [...]
Report about the consequences that climate change has had on wildfires. Starting from a specific case which is the fire that took place on the Pont de Vilomara in July 2022, and inspired by the format of Crims of TV3, it is revealed, through different voices, the danger that the fires of the new generation imply for the perseverance of the natural landscape and to the citizens. [...]

2023
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]  
2.
58 p, 2.2 MB La evolución de un icono cinematográfico : un estudio de caso a través de los remakes de King Kong / González Cabezas, Inés ; Longhi, Ludovico, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
King Kong s'ha convertit en una icona en l'imaginari col·lectiu que ha anat modificant-se a mesura que la societat i les sensibilitats han canviat. Aquest treball analitza les versiones clàssiques de King Kong, creada por Merian C. [...]
King Kong se ha convertido en un icono en el imaginario colectivo que ha ido modificándose a medida que la sociedad y las sensibilidades han cambiado. Este trabajo analiza las versiones principales de King Kong, creado por Merian C. [...]

2023
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]  
3.
292 p, 3.1 MB Creació d'un guió cinematogràfic : El gos de metall / Cayetano Caneiro, Santi ; Lluís Gumiel, Pau, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El següent treball pretén il·lustrar com ha estat el procés de creació d'un guió cinematogràfic a partir d'un text inèdit de caire novel·lístic, mostrant com ha estat l'adaptació de la novel·la al guió a partir de diferents fonts de recerca i referents cinematogràfics.
El siguiente trabajo pretende ilustrar como ha sido el proceso de creación de un guión cinematográfico a partir de un texto inédito de carácter novelístico, mostrando cómo ha sido la adaptación de la novela al guion a partir de diferentes fuentes de información y referentes cinematográficos.
The following essay aims to illustrate the process of creating a script based on an unpublished novel, showing the novel adaptation to a script through different information sources and cinematographic examples.

2023
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]  
4.
150 p, 11.0 MB Arrels al barri / Ginestet Lecha, Marcel ; Sánchez Casals, Laia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Arrels al barri es centra en el disseny d'una exposició audiovisual que il·lustra la vida de diferents testimonis que pretén donar veu a diferents personalitats del Barri de Nou Barris que expliquin la seva experiència i relació amb el barri com a persones amb identitat o sexualitat dissident de la cis-hetero norma. [...]
Raíces en el barrio se centra en el diseño de una exposición audiovisual que ilustra la vida de diferentes testimonios que pretende dar voz a diferentes personalidades del Barrio de Nou Barris que expliquen su experiencia y relación con el barrio como personas con identidad o sexualidad disidente de la cis-hetero norma. [...]
Arrels al barri focuses on the design of an audiovisual¡ exhibition that illustrates the lives of different witnesses that aims to give voice to different personalities of the Barri de Nou Barris who explain their experience and relationship with the neighborhood as people with identity or dissident sexuality from the cis-hetero norm. [...]

2023
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]  
5.
278 p, 161.1 MB Mussara : un proyecto de metraje encontrado / Catrisse Pérez, Roger ; Zancada Carmona, Andrea ; Suárez Baldris, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest Treball de Final de Grau és la bíblia de venda de Mussara, un llargmetratge de ficció i terror. A través del metratge trobat, expliquem la història d'Alicia, una estudiant de sociologia que arriba a la Mussara, amb els seus amics, per a buscar respostes a la seva despoblació. [...]
Este Trabajo de Final de Grado es la biblia de venta de Mussara, un largometraje de ficción y terror. A través del metraje encontrado, explicamos la historia de Alicia, una estudiante de sociología que llega a La Mussara, con sus amigos, para buscar respuestas a su despoblación. [...]
This Final Degree Project is the sales bible of Mussara, a fiction and horror feature film. Through the found footage, we explain the story of Alicia, a sociology student who arrives to La Mussara, with her friends, to look for answers to her depopulation. [...]

2023
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]  
6.
100 p, 65.7 MB Vi(des) lligades a l'art / Pardo Ledesma, Ona ; Sanjuan Perelló, Alexandre ; Solàs Ruiz, Clàudia ; Huertas Bailén, Amparo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Sèrie documental sobre artistes que viuen a la perifèria de les convencions socials dins la seva professió. Outsiders amb qui parlarem sobre la seva trajectòria dins el món de l'art i quina és la relació que tenen amb el seu ofici. [...]
Serie documental sobre artistas que viven en la periferia de las convenciones sociales dentro de su profesión. Outsiders con los que hablaremos sobre su trayectoria en el mundo del arte y cuál es la relación que tienen con su oficio. [...]
Documentary series about artists who live on the brink of social conventions within their profession. Outsiders with whom we will talk about their career in the world of art and what is the relationship they have with their craft. [...]

2023
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]  
7.
266 p, 13.7 MB "Loewe: Elements" : diseño de un cortometraje e imágenes promocionales para una propuesta de colección de fragancias genderless / Sanso Tebar, Carlos ; Ferrer Rodriguez, Iliana Esther, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball de fi de grau consisteix en la creació d'un curtmetratge a mode d'anunci publicitari per a la marca Loewe basat en els quatre elements de la natura i remarcant l'aspecte genderless en el món cosmètic i audiovisual. [...]
El presente trabajo de fin de grado consiste en la creación de un cortometraje a modo de anuncio publicitario para la marca Loewe basado en los cuatro elementos de la natura y remarcando el aspecto genderless en el mundo cosmético y audiovisual. [...]
This end-of-degree project consists of the creation of a short film as an advertisement for the Loewe brand based on the four elements of nature and highlighting the genderless aspect in the cosmetic and audiovisual world. [...]

2023
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]  
8.
100 p, 2.0 MB Cinema Verifake : Creación, desarrollo y preproducción de una serie (para plataformas OTT) de comedia mockumentary sobre un joven estudiante de cine / Poves Orta, Daniel ; Gómez González, Ángel Custodio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El següent treball conté tot el procés de creació d'una sèrie de comèdia mockumentary. Inclou tot el procés de recerca sobre el gènere, anàlisi de mercat, biblia del projecte i els plans de producció, finançament i distribución.
El siguiente trabaja contiene todo el proceso de creación de una serie de comedia mockumentary. Incluye todo el proceso de investigación sobre el género, análisis de mercado, biblia del proyecto y los planes de producción, financiación y distribución.
The following dissertation contains the entire creation process of a mockumentary comedy show. It includes the whole research process about the genre, market analysis, the project and the production, founding and distribution plans.

2023
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]  
9.
67 p, 15.9 MB Primers passos en l'art del tatuatge / Cubiró Farré, Anna ; Domingo Soler, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El projecte consisteix en la planificació d'un curs online d'aprenentatge audiovisual sobre tot allò necessari per començar a exercir com a tatuadora. Inclou tots els documents escrits previs al rodatge del primer capítol del curs, a més d'un resum estructurat sobre el contingut restant i un teaser de presentació que acompanyarà tota aquesta part de preproducció amb un esforç audiovisual que posi en valor el to i estil que es seguiria las vídeos.
El proyecto consiste en la planificación de un curso online de aprendizaje audiovisual sobre todo lo necesario para empezar a ejercer como tatuadora. Incluye todos los documentos escritos previos al rodaje del primer capítulo del curso, además de un resumen estructurado sobre el contenido restante y un teaser de presentación que acompañará toda esta parte de preproducción con un refuerzo audiovisual que ponga en valor el tono y estilo que seguirían los vídeos.
This project consists of planning an online course of audiovisual learning about everything you need to know in order to start tattoing. It includes all the written documents prior to the shooting of the first chapter of the course, a structured summary about the rest of the content and a presentation teaser that will accompany all this pre-production, acting as an audiovisual reinforcement that will showcase the tone and style of the planned videos.

2023
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]  
10.
101 p, 41.8 MB Origen : disseny, preproducció i distribució d'un videoclip / Foncillas Sala, Jana ; Cristià Pérez, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte consta de tots els documents necessaris per a dur a terme el disseny, preproducció i distribució d'un videoclip musical sense dur a terme el rodatge. Parteix des de la creació de la mateixa cançó fins a la fase de promoció del videoclip.
Este proyecto consta de todos los documentos necesarios para llevar a cabo el diseño, preproducción y distribución de un videoclip musical sin realizar el rodaje. Parte desde la creación de la misma canción hasta la fase de promoción del videoclip.
This project consists of all the necessary documents to carry out the design, pre-production and distribution of a music video without filming. It starts from the creation of the song itself to the promotion phase of the music video.

2023
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]  

Research literature : 54 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 169 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 108.7 KB Llenguatge Multimèdia [105020] / Ribes Guardia, Francesc Xavier ; Coromina, Òscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius bàsics de l'assignatura són: Aportar coneixements bàsics sobre els llenguatges en mitjans digitals, fent especial èmfasi en les seves especificitats de caràcter tecnològic i cultural. [...]
The basic objectives of the subject are: Provide basic knowledge about languages in digital media, with special emphasis on their specificities of a technological and cultural nature. To deepen in the specific techniques and knowledge necessary for the creation of contents in digital media. [...]
Los objetivos básicos de la asignatura son: Aportar los conceptos generales y las bases teóricas del lenguaje audiovisual como herramienta eficaz de producción de mensajes y de contenidos. Aportar conocimientos básicos sobre los lenguajes en medios digitales, haciendo especial énfasis en sus especificidades de carácter tecnológico y cultural. [...]

2023-24
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
2.
4 p, 100.5 KB Narrativa Audiovisual [105019] / Longhi, Ludovico ; Gómez González, Ángel Custodio ; Lluís Gumiel, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Analitzar un document audiovisual detectant i valorant els aspectes narratius i constructius d'aquest document. . Discriminar com es fa un document audiovisual i per què s'utilitzen determinats recursos per a implementar les accions narratives. [...]
The aim of the subject is to approach different narrative theories and to encourage students to make audiovisual contents based on specific narrative models, focusing in dramaturgy and expressive nature of the audiovisual languages.
El objetivo de la asignatura es capacitar al alumno en la construcción de contenidos audiovisuales partiendo de modelos narrativos específicos, profundizando en las distintas teorías narrativas, de la dramaturgia y de la naturaleza expresiva de los lenguajes audiovisuales.

2023-24
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
3.
5 p, 106.9 KB Disseny, Gestió de Continguts i Estratègia a les Plataformes Socials [105013] / Ortuño Iserte, Xavier ; Salla García, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1. Conèixer les xarxes socials, entendre les plataformes de publicació de continguts i les seves característiques. 2. Crear continguts per a xarxes socials seguint les pautes de publicació i disseny per a pantalles. [...]
1. Know the social networks, understand the platforms of publication of contents and his characteristics. 2. Create content for social networks following the guidelines for publication and design for screens. [...]
1. Conocer las redes sociales, entender las plataformas de publicación de contenidos y sus características. 2. Crear contenidos para redes sociales siguiendo las pautas de publicación y diseño para pantallas. [...]

2023-24
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
4.
4 p, 103.0 KB Direcció d'Art, Disseny Artístic i Il·luminació [105011] / Marca Frances, Guillem ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu de l'assignatura és introduir l'alumne en l'àmbit de la direcció d'art des de totes les facetes diferenciant la polisèmia del concepte i oferint la possibilitat de deixar obertes diferents apostes laborals. [...]
The objective of the subject is to introduce the student to the field of art direction from all its facets, differentiating the polysemy of the concept and offering the possibility of leaving open different job options. [...]
El objetivo de la asignatura es introducir al alumno en el ámbito de la dirección de arte desde todas sus facetas diferenciando la polisemia del concepto y ofreciendo la posibilidad de dejar abiertas distintas apuestas laborales. [...]

2023-24
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
5.
5 p, 104.8 KB Planificació, Producció i Gestió d'una Obra Audiovisual [105009] / Suárez Baldrís, Santiago ; Sànchez Casals, Laia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura s'inclou dins la matèria anomenada Creació i Realització Audiovisual i té caire obligatori. L'objectiu fonamental és que l'alumne conegui tots els procediments i les etapes que formen part del disseny, la planificació, la gestió i la realització de l'obra audiovisual des d'un punt de vista professional, i més en particular els següents: • Identificar el marc productiu de les indústries audiovisuals i les seves particularitats. [...]
This course is part of the subject called Audiovisual Creation and Production and is mandatory. The main purpose of this course is that the student learns all the procedures and stages that are part of the design, planning, management and execution of the audiovisual production from a professional point of view. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia llamada Creación y Realización Audiovisual y tiene carácter obligatorio. El objetivo fundamental es que el/la estudiante conozca todos los procedimientos y las etapas que forman parte del diseño, planificación, gestión y realización de la obra audiovisual desde una perspectiva profesional. [...]

2023-24
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
6.
4 p, 102.9 KB Models de Gestió de l'Empresa Audiovisual [105003] / Llorens Maluquer, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aproximació conceptual i pràctica a la gestió de l'empresa de serveis de comunicació audiovisual en el context de la seva relación amb la indústria cultural i creativa i els processos de convergència digital.
Conceptual and Practical Approach to the Management of the Audiovisual Communication Services Company in the Context of its Relationship with the Cultural and Creative Industry and Digital Convergence Processes.
Aproximación conceptual y práctica a la gestión de la empresa de servicios de comunicación audiovisual en el contexto de su relación con la industria cultural y creativa y los procesos de convergencia digital.

2023-24
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
7.
5 p, 109.9 KB Disseny i Composició Visual en Comunicació Audiovisual [103846] / Maas Olives, Marcel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura s'emmarca en el camp del coneixement estètic, concretament en el del disseny gràfic tant l'estàtic com dinàmic, aplicat a la Comunicació Visual El seu objectiu: que els alumnes puguin realitzar treballs/exercicis de composició visual (estàtics i animats) útils per a la seva posterior aplicació en la indústria de la comunicació audiovisual, que hi inclou l'empresa i xarxes. [...]
The subject is framed in the field of aesthetic knowledge, specifically in that of graphic design both static and dynamic, applied to Visual Communication. Its objective: that students can carry out visual composition works/exercises (static and animated) useful for their subsequent application in the audiovisual communication industry, which includes the company and networks. [...]
La asignatura se enmarca en el campo del conocimiento estético, concretamente en el del diseño gráfico tanto el estático como dinámico, aplicado a la Comunicación Visual Su objetivo: que los alumnos puedan realizar trabajos/ejercicios de composición visual (estáticos y animados) útiles para su posterior aplicación en la industria de la comunicación audiovisual, que incluye la empresa y redes. [...]

2023-24
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
8.
6 p, 111.6 KB Tecnologies de la Informació i la Comunicació [103841] / Llorens Maluquer, Carlos ; Navarro Bosch, Celina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura s'integra dins la matèria "Comunicació", que inclou també les assignatures d'Història de la comunicació, Llenguatges comunicatius escrits i audiovisuals, Estructura de la comunicació i Teories de la comunicació. [...]
This course is part of the subject "Communication", which also includes the subjects of History of Communication, Written and Audiovisual Communication Languages, Structure of Communication and Communication Theories. [...]
Esta asignatura se integra dentro de la materia "Comunicación", que incluye también las asignaturas de Historia de la comunicación, Lenguajes comunicativos escritos y audiovisuales, Estructura de la comunicación y Teorías de la comunicación. [...]

2023-24
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
9.
4 p, 101.1 KB Gèneres Cinematogràfics [103076] / Plana Espinet, Georgina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura optativa de 6 ECTS forma part de l'itinerari de la Menció de Cinema. L'objectiu general és conèixer les convencions narratives i expressives dels diferents patrons genèrics del cinema de ficció, analitzant les tipologies establertes i reflexionant sobre la seva evolució al llarg de la història. [...]
This subject, with 6 ECTS, is part of the Film syllabus of the faculty. The general goal is to know the narrative and expressive conventions of the different generic patterns of fiction cinema, analyzing the established typologies and reflecting on their evolution throughout history. [...]
Esta asignatura optativa de 6 ECTS forma parte del itinerario de la Mención de Géneros y Formatos Audiovisuales y también de la Mención de Cine. El objetivo general es conocer las convenciones narrativas y expresivas de los diferentes patrones genéricos del cine de ficción, analizando las tipologías establecidas y reflexionar sobre su evolución a lo largo de la historia. [...]

2023-24
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
10.
7 p, 113.7 KB Guió Audiovisual de Ficció [103065] / Longhi, Ludovico ; Sànchez Casals, Laia ; Ferrer Rodriguez, Iliana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Bloc formatiu: Matèria L'assignatura forma part de la matèria de "Narrativa Audiovisual", que "Proporciona els fonaments bàsics per la construcció de missatges audiovisuals a partir de les distintes teories narratives, de la dramatúrgia i de la naturalesa expressiva dels llenguatges audiovisuals. [...]
Goals This subject is part of the area of knowledge "Audiovisual Narrative", which "Provides the basics for the construction of audiovisual messages based on the different narrative theories, the dramaturgy and the expressive nature of audiovisual languages. [...]
La asignatura forma parte de la materia "Narrativa Audiovisual", que "Proporciona los fundamentos básicos para la construcción de mensajes audiovisuales a partir de las distintas teorías narrativas, de la dramaturgia y de la naturaleza expresiva de los lenguajes audiovisuales. [...]

2023-24
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents

Course materials : 169 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.