Results overview: Found 113 records in 0.02 seconds.
Course materials, 113 records found
Course materials 113 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 117.3 KB Qüestions d'Actualitat i Tendències del Sector Audiovisual [105015] / Andreu Sanchez, Celia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Coneixement i anàlisi de les tendències i les qüestions d'actualitat de l'audiovisual.
Knowledge and analysis of current trends and issues in the audiovisual field.
Conocimiento y análisis de las tendencias y cuestiones de actualidad del audiovisual.

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
2.
4 p, 119.1 KB Tècniques de Realització i Direcció Sonora [105010] / Balsebre Torroja, Armand ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura forma part de la matèria Creació i Realització Audiovisual, la qual es desenvolupa al llarg del tercer i quart curs del Grau. Es tracta d'una matèria formada per nou assignatures, l ́objectiu principal de les quals és proporcionar coneixements específics sobre les estratègies creatives en disseny, producció, realització, edició i postproducció dels missatges de la Comunicació Audiovisual. [...]
This subject is in the field of the audiovisual creation and production for third and fourth grade students. This field consists of nine subjects, the main aim of which is providing specific expertise about creative strategies in design, production, directing, editing and post-production messages in Audiovisual Communication. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Creación y Realización Audiovisual, la cual se desarrolla a lo largo del tercer i cuarto curso del Grado. Se trata de una materia formada por nueve asignaturas, cuyo objetivo principal es proporcionar conocimientos específicos sobre las estrategias creativas en diseño, producción, realización, edición y postproducción de los mensajes de la Comunicación Audiovisual. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
3.
5 p, 121.7 KB Sociologia de la Cultura [104999] / Astor, Avi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius principals d'aquest curs són els següents: a) Aprendre a interrogar-se sociològicament sobre la cultura en sentit ampli b) Conèixer les principals perspectives teòriques que ens ajuden a comprendre els processos d'adquisició cultural i el paper que juga la cultura en la construcció social de la realitat c) Adquirir eines per poder analitzar de forma empírica els fenomens culturals, posar-los en context i entendre la seva significació.
The main objectives of this course are: a) To learn to think sociologically about culture broadly conceived b) To understand the main theoretical perspectives for examining processes of cultural acquisition and the role of culture in the social construction of reality c) To acquire tools for analyzing cultural phenomena empirically, putting them into context, and understanding their meaning.
Los objetivos principales de este curso son los siguientes: a) Aprender a interrogarse sociológicamente sobre la cultura en sentido amplio b) Conocer las principales perspectivas teóricas que nos ayudan a conocer los procesos de adquisición cultural y el papel que juega la cultura en la construcción social de la realidad c) Adquirir herramientas para poder analizar de forma empírica los fenómenos culturales, ponerlos en contexto y entender su significación.

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
4.
4 p, 117.4 KB Perspectiva Històrica del Món i de l'Art Contemporani [104997] / Enjuanes Puyol, Sol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu principal de l'assignatura és estimular el pensament crític a través de l'anàlisi d'obres d'art en el context culturai i històric en el que sorgeixen i enriquir la cultura visual de l'estudiantat. [...]
The main objective is to stimulate the critical thinking through the analysis of contemporary art and its historical and cultural context and to enrich the visual culture of the students. The methodological objectives are to: - familiarize students with the methods of analysis of art and visual culture - promote the use of appropriate vocabulary and specialised information sources - identify gender, ideological and cultural biases in the history of art - encourage creativity - facilitate the transfer of acquired knowledge to audiovisual media.
El principal objetivo de esta asignatura es estimular el pensamiento crítico a través del análisi de obras de arte en el contexto cultural e histórico en el que surgen y enriquecer la cultura visual del estudiantado. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
5.
5 p, 125.0 KB Tecnologies de la Informació i la Comunicació [103841] / Guimera Orts, Josep Àngel ; Vila Triadú, Joan ; Longhi, Ludovico ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura s'integra dins la matèria "Comunicació", que inclou també les assignatures d'Història de la comunicació, Llenguatges comunicatius escrits i audiovisuals, Estructura de la comunicació i Teories de la comunicació. [...]
This course is part of the subject "Communication", which also includes the subjects of History of Communication, Written and Audiovisual Communication Languages, Structure of Communication and Communication Theories. [...]
Esta asignatura se integra dentro de la materia "Comunicación", que incluye también las asignaturas de Historia de la comunicación, Lenguajes comunicativos escritos y audiovisuales, Estructura de la comunicación y Teorías de la comunicación. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
6.
4 p, 114.2 KB Teories de la Comunicació [103840] / Chillon Asensio, Lluís Albert ; Salord Trampal, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius formatius generals de l'assignatura consisteixen en què els alumnes comprenguin els fonaments filosòfics i antropològics de les principals teories del camp de la comunicació, així com les elaboracions conceptuals i els enfocaments crítics que se'n deriven, amb especial èmfasi en la funció cultural que duen a terme. [...]
The general educative objectives of the subject are: that students achieve to understand the philosophical and antropological basis of the main theories of communication, and also the theoretical and critical developments derived from them, with singular attention paid to their cultural function. [...]
Los objetivos formativos generales de la asignatura consisten en que los alumnos comprendan los fundamentos filosóficos y antropológicos de las principales teorías de la comunicación, así como las elaboraciones conceptuales y los enfoques críticos que de ellos se derivan, con especial énfasis en la función cultural que llevan a cabo. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
7.
4 p, 117.4 KB Teoria i Pràctica del Documental [103031] / Martin Pascual, Miguel Angel ; Santamarina Blanco, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Conèixer la història del documental i aprendre els llenguatges i especificitats per tal de desenvolupar la capacitat de realitzar projectes documentals crítics i imaginatius.
Know the history of the documentary and learn the languages and specificities to develop the ability to make critical and imaginative documentary projects.
Conocer la historia del documental y aprender los lenguajes y especificidades para desarrollar la capacidad de realizar proyectos documentales críticos e imaginativos.

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
8.
7 p, 137.3 KB Estructura del Sistema Audiovisual [103021] / Bonet Bagant, Montse ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura Obligatòria s'ubica dintre de la matèria Indústria Audiovisual, impartida entre el tercer i el quart curs del grau. Per tant, els objectius formatius d'aquesta assignatura es materialitzen en el conjunt que forma amb l'altra assignatura que també és part de la matèria, Models de Gestió de l'Empresa Audiovisual (Optativa) ambdues de 6 crèdits ECTS. [...]
This Compulsory subject is part of the Audiovisual Industry area, taken between the third and fourth academic year of the degree. Therefore, the educational objectives of this subject must be added to those of the other one that is also part of the area, Models de Gestió de l'Empresa Audiovisuall, Optional, both of 6 ECTS credits. [...]
Esta asignatura Obligatoria se ubica dentro de la materia Industria Audiovisual, impartida entre el tercer y cuarto curso del grado. Por lo tanto, los objetivos formativos de esta asignatura se materializan en el conjunto que forma con la otra asignatura que también es parte de la materia, Modelos de Gestión de la Empresa Audiovisual (Optativa), ambas de 6 créditos ECTS. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
9.
5 p, 122.7 KB Llenguatge Multimèdia [105020] / Ribes Guardia, Francesc Xavier ; Sanchez Rios, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius bàsics de l'assignatura són: Aportar coneixements bàsics sobre els llenguatges en mitjans digitals, fent especial èmfasi en les seves especificitats de caràcter tecnològic i cultural. [...]
The basic objectives of the subject are: Provide basic knowledge about languages in digital media, with special emphasis on their specificities of a technological and cultural nature. To deepen in the specific techniques and knowledge necessary for the creation of contents in digital media. [...]
Los objetivos básicos de la asignatura son: Aportar los conceptos generales y las bases teóricas del lenguaje audiovisual como herramienta eficaz de producción de mensajes y de contenidos. Aportar conocimientos básicos sobre los lenguajes en medios digitales, haciendo especial énfasis en sus especificidades de carácter tecnológico y cultural. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
10.
5 p, 119.4 KB Mètodes i Fonts d'Investigació en Comunicació [105014] / Molina Rodríguez-Navas, Pedro ; Menéndez Signorini, Jesica Ana Florencia ; Ferrer Rodriguez, Iliana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu de Mètodes i Fonts d'Investigació en Comunicació és que l'alumnat tingui els coneixements i competències suficients per poder desenvolupar (avaluar) un estudi amb rigor científic. Aquesta és una assignatura obligatòria. [...]
The objective of Reserach Methods and Sources in Communication is that students obtain the knowledge and skills they need to develop (or to evaluate) a reserch. The main objective is to help students to: a) Face up (and evaluate) a scientific research in the field of communication (know how to act) b) Develop critical and self-critical ability to analyse communcative practices (know how).
El objetivo de Métodos y Fuentes de Investigación en Comunicación es que el alumnado obtenga el conocimiento y las competencias necesarias para poder desarrollar (evaluar) un estudio con rigor científico. [...]

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents

Course materials : 113 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.