Results overview: Found 120 records in 0.01 seconds.
Course materials, 120 records found
Course materials 120 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
8 p, 123.3 KB Educació i Gènere [105791] / Foradada Villar, Mireia ; Rifa Valls, Maria Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura es proposa repassar les principals teories de l'educació per comprendre els significats que se li ha atribuït, i des de quina perspectiva s'aborden les posiciones educatives per raons de gènere, entre d'altres interseccions.
This subject pursues the study of the main theories of Education in order to understand the confered meanings. Furthermore, the course aims to analize the approaches to education from a gender perspective, among other intersections.
Esta asignatura se propone repasar las principales teorías de la educación para comprender qué trato se le ha dado y des de qué perspectiva se abordan las posiciones educativas por razones de género, entre otras.

2022-23
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documents
2.
7 p, 115.0 KB Treball de Final de Grau [105821] / Torras Frances, Meri ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu únic de l'assignatura és l'elaboració i la presentació d'un treball acadèmic que permeti avaluar de manera global i sintètica el nivell de consecució de les competències específiques i transversals del grau per part de l'alumnat. [...]
The sole aim of the subject is the preparation and presentation of an academic work that allows the overall and synthetic evaluation of the level of achievement of the specific and transversal competences of the degree by the students. [...]
El objetivo único de la asignatura es la elaboración y la presentación de un trabajo académico que permita evaluar de forma global y sintética el nivel de consecución de las competencias específicas y transversales del grado por parte del alumnado. [...]

2022-23
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documents
3.
9 p, 124.9 KB Violències Socioafectives i Salut Psicològica [105820] / Tarragona Oriols, Maria Jesus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Contextualització Les relacions socioafectives són les que es donen en la convivència amb diverses persones (societat, família, amistats, parella, feina, . . . ). La construcció social i cultural derivada del gènere, i les capacitats que suposadament es deriven, està molt present en les relacions afectives. [...]
Contextualization The socio-affective relations are those that are given in the coexistence with diverse people (society, family, friendship, couple, work,. . . ). The social and cultural construction derived from the genre and the capacities that supposedly derive from it, is very present in the affective relationships. [...]
Contextualización Las relaciones socioafectivas son las que se dan en la convivencia con varias personas (sociedad, familia, amistades, pareja, trabajo,. . . ). La construcción social y cultural derivada del género, y las capacidades que supuestamente se derivan, están muy presentes en las relaciones afectivas. [...]

2022-23
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documents
4.
8 p, 129.1 KB Psicologia, Salut i Sistema de Gènere [105819] / Pujal Llombart, Margot ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1. Entendre que el gènere interseccional (especialment en el cas de la raça i la classe social) es una categoria explicativa i analítica cabdal pel desenvolupament de les Ciències Psi i de la Salut 2. [...]
1. Understand that intersectional gender (especially in the case of race and social class) is a key explanatory and analytical category for the development of Psi and Health Sciences 2. Understand the symbolic-material, relational, power and historical dimension of the processes of singular and collective subjectivation of well-being and discomfort 3. [...]
1. Entender que el género interseccional (especialmente en el caso de la raza y la clase social) es una categoría explicativa y analítica capital para el desarrollo de las Ciencias Psi y de la Salud 2. [...]

2022-23
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documents
5.
4 p, 100.9 KB Representacions Socioculturals de la Masculinitat [105817] / Falconí Trávez, Diego ; Costa Cazarin de Brito, Rafael ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
I. Entendre les masculinitats des d'una concepció àmplia de la cultura que permeti un abordatge des dels estudis socials i la crítica cultural. II. Comprendre les diferents formes de construcció de la masculinitat en les diferents societats. [...]
I. Understand masculinities within a broad conception of culture that allows an approach from social studies and cultural criticism. II Understand the different ways of constructing masculinity in different societies. [...]
1. Entender las masculinidades desde una concepción amplia de la cultura que permita un abordaje desde los estudios sociales y la crítica cultural. 2. Comprender las diferentes formas de construcción de la masculinidad en las diferentes sociedades. [...]

2022-23
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documents
6.
5 p, 107.4 KB Globalització i Gènere [105811] / Prats Ferret, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta és una assignatura optativa de l'àrea de coneixement de Geografia. L'àmbit d'estudi és el mundial, tot i que es farà referència a estudis de casos locals o regionals. Es pretén facilitar elements de reflexió i anàlisi que ajudin a entendre la complexitat I la diversitat de les relacions entre els essers humans i el medi natural i social, des de la perspectiva de la geografia feminista. [...]
This is an optional Geography course. The field of study is global, although reference will also be made to local or regional cas The aim is to provide elements of reflection and analysis that help to understand the c -The acquisition of the basic knowledge necessary to understand the changes brough -The consolidation of basic concepts of social geography learned in the course "Gend -The training to interrelate concepts and problems of the different thematic units of the -The ability to use the tools and content learned in other subjects of the degree to inter.
Objetivos Esta es una asignatura optativa del área de conocimiento de Geografía. El ámbito de estudio es el mundial, aunque se hará referencia a estudios de casos locales o regionales. Se pretende facilitar elementos de reflexión y análisis que ayuden a entender la complejidad y la diversidad de las relaciones entre los seres humanos y el medio natural y social, desde la perspectiva de la geografía feminista. [...]

2022-23
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documents
7.
10 p, 125.6 KB Identitat, Diferència i Desigualtat [105808] / Alvarez Mora, Maria Bruna ; Aiello, Emilia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu de l'assignatura Identitat, Diferència i Desigualtat és oferir un aprofundiment d'anàlisi basada en l'afirmació de l'existència d'una humanitat compartida i a l'hora diversa. En les diverses societats humanes es desenvolupen diferents identitats socials basades en una combinació entre característiques atribuïdes i aconseguides. [...]
Course objectives The objective of the Course Identity, Difference and Inequality is to offer an in-depth approach the perspective of analysis based on the assertion of the existence of a shared and diverse humanity. [...]
El objetivo de la asignatura Identidad, Diferencia y Desigualdad es ofrecer una profundización de análisis basada en la afirmación de la existencia de una humanidad compartida a la vez que diversa. [...]

2022-23
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documents
8.
7 p, 112.6 KB Economia i Desigualtat de Gènere [105804] / Toniolo, Alberta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu general de l'assignatura és dotar-se dels coneixements i les eines intel·lectuals per poder: 1. reconèixer i analitzar la relació entre economia i desigualtat de gènere; 2. comprendre en quina mesura la desigualtat i discriminació de gènere són també el resultat de la desigualtat econòmica. [...]
The general objective of the subject is to equip oneself with the knowledge and intellectual tools to be able to: 1. recognize and analyze the relationship between the economy and gender inequality; 2. [...]
El objetivo general de la asignatura es dotarse de los conocimientos y herramientas intelectuales para poder: 1. reconocer y analizar la relación entre economía y desigualdad de género; 2. comprender en qué medida la desigualdad y la discriminación de género son también el resultado de la desigualdad económica. [...]

2022-23
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documents
9.
4 p, 106.1 KB Història Contemporània de les Dones [105803] / Ordas Garcia, Carlos Ángel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius de l'assignatura són: - Exposar les problemàtiques històriques de la història de gènere en l'època contemporània - Proporcionar a l'alumnat els principals eixos analítics que els permetin situar en el temps la situació de les dones i el seu paper en la vida social - Exposar i analitzar les diferents etapes del procés cap a la modernitat a les societats occidentals i les característiques de la lluita per l'afirmació dels drets individuals i col·lectius de les dones com a ciutadanes - Dotar a l'estudiant dels recursos instrumentals per desenvolupar les seves capacites cognitives en torn l'articulació dels gèneres en la història.
The aims of the subject are: - Present the main historical issues related to women's history in the Late Modern Period - Provide the students with the key elements to place women in their own context and understand their social role - Present and analyse the different stages of the process towards modernity in relationship with women's emancipation process and its characteristics - Provide the students with useful sources in order to develop their cognitive skills regarding the relationships between genders and history.
Los objetivos de la asignatura son: - Exponer las problemáticas históricas de la historia de género en la edad contemporánea - Proporcionar al alumnado los principales ejes analíticos que les permita situar a lo largo de la etapa contemporánea la situación de las mujeres y su papel en la vida social - Exponer y analizar las distintas fases del proceso hacia la modernidad de las sociedades occidentales y las características de la lucha por la afirmación de los derechos individuales y colectivos de las mujeres como ciudadanas - Dotar al alumnado de los recursos instrumentales para desarrollar sus capacidades cognitivas para con la articulación de los géneros en la historia.

2022-23
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documents
10.
3 p, 98.6 KB Principis de la Teoria de Gènere [105800] / Torrents Gonzalez, Alba ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu de l'assignatura rau a palesar els principis de la teoria de gènere en el context del pensament contemporani i, de manera específica, del pensament feminista. L'alumnat assolirà un coneixement introductori a les teories relatives al gènere des de l'estudi de nocions com ara la identitat, la diferència, el cos, la sexualitat, el poder, el discurs o la materialitat. [...]
The aim of the course is to highlight the principles of gender theory in the context of contemporary thinking and, specifically, feminist thinking. The students will acquire an introductory knowledge of theories related to gender by studying notions such as identity, difference, body, sexuality, power, discourse or materiality. [...]
El objetivo de la asignatura radica en poner de manifiesto los principios de la teoría de género en el contexto del pensamiento contemporáneo y, de manera específica, del pensamiento feminista. El alumnado alcanzará un conocimiento introductorio a las teorías relativas al género desde el estudio de nociones como la identidad, la diferencia, el cuerpo, la sexualidad, el poder, el discurso o la materialidad. [...]

2022-23
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documents

Course materials : 120 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.