Resultados globales: 144 registros encontrados en 0.02 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 1 registros
Materiales académicos, Encontrados 143 registros
Documentos de investigación Encontrados 1 registros  
1.
27 p, 770.9 KB Les Dones en els Videojocs : Videojocs Feministes pel Canvi Social / Vollmer, Laura ; Molina Alfonso, Neus, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest TFG respon a la problemàtica de la masculinització dels videojocs, i les violències de gènere digitals que allà s'hi perpetuen. L'objectiu principal és demostrar (i reivindicar) com el videojoc pot esdevenir una eina pedagògica feminista que condueixi al canvi social. [...]
2022
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
2 documentos

Materiales académicos Encontrados 143 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
7 p, 115.4 KB Treball de Final de Grau [105821] / Torras Frances, Maria Angeles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu únic de l'assignatura és l'elaboració i la presentació d'un treball acadèmic que permeti avaluar de manera global i sintètica el nivell de consecució de les competències específiques i transversals del grau per part de l'alumnat. [...]
The sole aim of the subject is the preparation and presentation of an academic work that allows the overall and synthetic evaluation of the level of achievement of the specific and transversal competences of the degree by the students. [...]
El objetivo único de la asignatura es la elaboración y la presentación de un trabajo académico que permita evaluar de forma global y sintética el nivel de consecución de las competencias específicas y transversales del grado por parte del alumnado. [...]

2023-24
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documentos
2.
9 p, 125.6 KB Violències Socioafectives i Salut Psicològica [105820] / Tarragona Oriols, Maria Jesús ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Contextualització Les relacions socioafectives són les que es donen en la convivència amb diverses persones (societat, família, amistats, parella, feina, . . . ). La construcció social i cultural derivada del gènere, i les capacitats que suposadament es deriven, està molt present en les relacions afectives. [...]
Contextualization The socio-affective relations are those that are given in the coexistence with diverse people (society, family, friendship, couple, work,. . . ). The social and cultural construction derived from the genre and the capacities that supposedly derive from it, is very present in the affective relationships. [...]
Contextualización Las relaciones socioafectivas son las que se dan en la convivencia con varias personas (sociedad, familia, amistades, pareja, trabajo,. . . ). La construcción social y cultural derivada del género, y las capacidades que supuestamente se derivan, están muy presentes en las relaciones afectivas. [...]

2023-24
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documentos
3.
5 p, 103.0 KB Representacions Socioculturals de la Masculinitat [105817] / Falconi Trávez, Diego ; Abril Morales, Francisco ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
I. Entendre les masculinitats des d'una concepció àmplia de la cultura que permeti un abordatge des dels estudis socials i la crítica cultural. II. Comprendre les diferents formes de construcció de la masculinitat en les diferents societats. [...]
I. Understanding masculinities within a broad conception of culture that allows an approach from social studies and cultural criticism. II. Understanding the different ways of constructing masculinity in different societies. [...]
1. Entender las masculinidades desde una concepción amplia de la cultura que permita un abordaje desde los estudios sociales y la crítica cultural. 2. Comprender las diferentes formas de construcción de la masculinidad en las diferentes sociedades. [...]

2023-24
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documentos
4.
5 p, 107.8 KB Estudis Culturals amb Perspectiva de Gènere [105815] / Zurrón Servera, Irene ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura vol conduir a l'anàlisi de les obres culturals a partir de les metodologies dels estudis culturals, especialment en la seva confluència amb els estudis de gènere. Es pretén reflexionar sobre el sistema cultural com a estructura lligada al poder i la ideologia, tot posant en tensió el cànon i les exclusions que el configuren. [...]
The subject aims to lead to the analysis of cultural productions based on the methodologies of cultural studies, especially in their confluence with gender studies. The aim is to reflect on the cultural system as a structure linked to power and ideology, while questioning the canon and the exclusions that make it up. [...]
La asignatura quiere conducir al análisis de las producciones culturales a partir de las metodologías de los estudios culturales, especialmente en su confluencia con los estudios de género. Se pretende reflexionar sobre el sistema cultural como estructura ligada al poder y la ideología, poniendo en tensión el canon y las exclusiones que lo configuran. [...]

2023-24
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documentos
5.
7 p, 116.9 KB Delicte i Dones [105813] / Garrido Jimenez, Lorena del Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
a) Objectius generals d'aprenentatge de coneixements: L'objectiu d'aquesta assignatura és el d'analitzar els processos a través dels quals es construeixen les relacions de gènere en l'àmbit del sistema de justícia penal. [...]
a) General learning objectives: The objective of this module is to analyse the processes through which gender relationships are constructed within the scope of the criminal justice system. The objectives are manifold: firstly, to point out how criminology knowledge reproduces and generates structures of subordination towards women, through the study of traditional criminology schools of thought and of the most recent criminology and gender theories; secondly, to understand the gender exclusion mechanisms used by the criminal system, that increase their own particular selectivity and generate new exclusion (for instance, in the case of women's prisons); thirdly, gender perspective addresses how the solution of some social problems affecting predominantly women are tackled. [...]
a) Objetivos generales de aprendizaje El objetivo de esta asignatura es el de analizar los procesos a través de los cuales se construyen las relaciones de género en el ámbito del sistema de justicia penal. [...]

2023-24
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documentos
6.
5 p, 107.2 KB Gènere, Espais i Vida Quotidiana [105812] / Baylina Ferré, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Durant molts segles la meitat de la humanitat ha estat ignorada com a objecte d'estudi en les ciències socials. Només fa quaranta anys i gràcies al moviment feminista i a l'evolució de la situació de les dones a la societat (ocupació, formació, participació política, condicions de vida) s'ha desenvolupat el procés científic de fer visible a l'altra meitat del gènere humà. [...]
For many centuries, half of humanity has been ignored as an object of study in the social sciences. Only forty years ago, thanks to the feminist movement and the evolution of the situation of women in society (employment, education, political participation, living conditions), the scientific process of making visible the other half of the world has developed. [...]
Durante muchos siglos la mitad de la humanidad ha sido ignorada como objeto de estudio en las ciencias sociales. Sólo hace cuarenta años y gracias al movimiento feminista y a la evolución de la situación de las mujeres en la sociedad (empleo, formación, participación política, condiciones de vida) se ha desarrollado el proceso científico de hacer visible a la otra mitad del género humano. [...]

2023-24
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documentos
7.
4 p, 100.0 KB Relacions de Gènere en les Societats No Occidentals [105810] / Saiz Lopez, Amelia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquesta assignatura és l'estudi i l'anàlisi del sistema de gènere del Japó, Corea del Sud i la Xina, un sistema que estructura la societat d'acord amb les relacions desiguals entre homes i dones, desigualtat que té formes múltiples tant en la seva manifestació com en la seva assumpció. [...]
The objective of this course is to study and analyse the gender system in Japan, South Korea and China, a system structuring society based on unequal relations between men and women, an inequality that takes multiple forms both in its manifestation and in its assumption. [...]
El objetivo de la asignatura es el estudio y análisis del sistema de género de Japón, Corea del Sur y China, un sistema que estructura la sociedad en base a las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, desigualdad que adquiere múltiples formas tanto en su manifestación como en su asunción. [...]

2023-24
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documentos
8.
10 p, 126.4 KB Identitat, Diferència i Desigualtat [105808] / Aiello, Maria Emilia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu de l'assignatura Identitat, Diferència i Desigualtat és oferir un aprofundiment d'anàlisi basada en l'afirmació de l'existència d'una humanitat compartida i a l'hora diversa. En les diverses societats humanes es desenvolupen diferents identitats socials basades en una combinació entre característiques atribuïdes i aconseguides. [...]
Course objectives The objective of the Course Identity, Difference and Inequality is to offer an in-depth approach the perspective of analysis based on the assertion of the existence of a shared and diverse humanity. [...]
El objetivo de la asignatura Identidad, Diferencia y Desigualdad es ofrecer una profundización de análisis basada en la afirmación de la existencia de una humanidad compartida a la vez que diversa. [...]

2023-24
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documentos
9.
8 p, 121.0 KB Sociologia del Gènere [105807] / Alcaraz Coca, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura pretén introduir l'alumnat en les principals corrents de la Sociologia que es van centrar en l'anàlisi del gènere, entenent la forma com la desigualtat de gènere es reflecteix a la vida en societat i com els poders públics promouen canvis i accions positives per potenciar l'equitat de gènere. [...]
This subject intends to introduce students into the main currents of Sociology focusing on gender analysis, understanding how gender inequality is reflected in life in society and how public powers promote positive changes and actions to promote gender equity. [...]
Esta asignatura pretende introducir el alumnado en las principales corrientes de la Sociología que se centraron en el análisis del género, entendiendo la forma como la desigualdad de género se refleja a la vida en sociedad y como los poderes públicos promueven cambios y acciones positivas para potenciar la equidad de género. [...]

2023-24
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documentos
10.
5 p, 105.0 KB Relacions Laborals, Drets Laborals i Gènere [105805] / Paz Torres, Olga ; Casas Díaz, Laura ; Puigjaner Lluch, Elisabet ; Hernandez Valles, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
• Conèixer els conceptes històrico-jurídics fonamentals amb relació als drets de les dones i de les persones LGBTI en l'àmbit de les relacions laborals. • Comprendre l'estructura jurídica del drets de les dones i de les persones LGTBI i l'evolució de les polítiques legislatives derivades dels drets a Espanya. [...]
• To know the fundamental historical-legal concepts related to LGBTI people and women's rights. • To understand the legal structure of the rights of women and LGTBI people and the evolution of legislative policies derived from the rights in Spain. [...]
• Conocer los conceptos histórico-jurídicos fundamentales con relación a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI en el ámbito de las relaciones laborales. • Comprender la estructura jurídica del derechos de las mujeres y de las personas LGTBI y la evolución de las políticas legislativas derivadas de los derechos en España. [...]

2023-24
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 143 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.