Results overview: Found 59 records in 0.03 seconds.
Course materials, 59 records found
Course materials 59 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 111.6 KB Textos de Literatura Hispanoamericana [100613] / Ferrus Anton, Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Textos de literatura hispanoamericana" és una assignatura que a nivell cronològic funciona com a continuació de "Literatura hispanoamericana: del modernisme a l'època contemporània". El corpus d'estudis se centra en produccions culturals de la segona meitat del segle XX idel segle XXI (específicament des del final del boom fins avui), de diferents països d'Amèrica Llatina, acompanyats de lectures teòriques-crítiques. [...]
"Texts of Hispanic-American literature" is a subject that works chronologically as a continuation of "Hispanic-American Literature II". The corpus of studies focuses on cultural productions (narrative, essay and audiovisual works) from the second half of the 20th century and the 21st century (specifically from the late eighties to the present days), from different countries in Latin America, accompanied by theoretical-critical readings. [...]
"Textos de literatura hispanoamericana" es una asignatura que a nivel cronológico funciona como continuación de "Literatura hispanoamericana II". El corpus de estudios se centra en producciones culturales (narrativa, ensayo y obras audiovisuales) de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI (específicamente desde finales de los ochenta hasta la fecha), de diferentes países de América Latina, acompañados de lecturas teóricas-críticas. [...]

2021-22
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
3 documents
2.
7 p, 113.2 KB Literatura Espanyola del Segle XVII [100623] / Morros Mestres, Bienvenido ; Valdés Gázquez, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Literatura Espanyola del Segle XVII" s'integra en el conjunt de la matèria Literatura espanyola medieval i del Segle d'Or que forma per part dels 108 crèdits de formació obligatòria, adscrita al tercer curs del Grau de Llengua i Literatura espanyoles. [...]
"Spanish Literature of the XVII Century" is integrated into the subject of Medieval and Golden Age Spanish literature, which is part of the 108 credits of compulsory education, attached to the third year of the Spanish Language and Literature Degree. [...]
"Literatura Española del Siglo XVII" se integra en el conjunto de la materia Literatura española medieval y del Siglo de Oro que forma para parte de los 108 créditos de formación obligatoria, adscrita al tercer curso del Grado de Lengua y Literatura españolas. [...]

2021-22
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documents
3.
8 p, 116.4 KB Introducció a la Literatura Espanyola II [103548] / Lopez Garcia, Jose Ramon ; Amores García, Montserrat ; Montiel Rayo, Francisca ; Martín López, Rebeca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Introducció a la literatura espanyola II" forma per a part dels 30 crèdits de formació bàsica del primer curs de 1 "Introducció a la literatura espanyola II" forma per a part dels 30 crèdits de formació bàsica del primer curs de primer del Grau de Llengua i Literatura espanyoles, que l'estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua espanyola i una de metodologia de l'estudi de la Filologia Espanyola. [...]
"Introduction to Spanish Literature II" forms part of the 30 basic training credits of the first year of the Spanish Language and Literature Degree, which the student attends along with other Spanish language subjects and methodology of the study of Spanish Philology. [...]
"Introducción a la literatura española II" forma para parte de los 30 créditos de formación bàsica del primer curso de primero del Grado de Lengua y Literatura españolas, que el estudiante cursa junto con otras asignaturas de lengua española y una de metodología del estudio de la Filología Española. [...]

2021-22
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documents
4.
6 p, 115.2 KB Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental [101544] / Figliulo, Roberto ; Grau de Pablos, Tomás Grau ; Lozano Mendez, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental és una assignatura que posa el pes en la dimensió transnacional i negociada dels processos i dinàmiques culturals. L'estudi cultural comparatiu que proposem a aquesta matèria persegueix posar de relleu el caràcter sobredeterminat, complex i negociat de les produccions i consums en la seva dimensió cultural. [...]
East Asian Comparative Cultural Studies emphasises the transnational and negotiated dimension of cultural processes and dynamics. Its approach is based on that of the University of Birmingham's Centre for Contemporary Cultural Studies, which focuses on the importance of actors in cultural practices and on political and conflict-related aspects of power where all cultural processes' social regulation is concerned. [...]
La asignatura Estudios Culturales Comparativos de Asia Oriental es una asignatura que pone el peso en la dimensión transnacional y negociada de los procesos y dinámicas culturales. El estudio cultural comparativo que proponemos en esta materia persigue poner de relieve el carácter sobredeterminado, complejo y negociado de las producciones y consumos en su dimensión cultural. [...]

2021-22
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau d'Estudis de l'Àsia Oriental [823]
Grau d'Estudis de l'Àsia Oriental [842]
3 documents
5.
5 p, 108.1 KB Gènere, Literatura i Societat a l'Àsia Oriental [101543] / Saiz Lopez, Amelia ; Altimir Losada, Mercè ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquesta assignatura és estudiar la literatura moderna i contemporània de la Xina i el Japó des d'una perspectiva de gènere. Les classes teòriques desenvolupen aquests continguts a partir de presentacions del professor i sessions pràctiques, mitjançant la lectura i discussió d'articles i treballs narratius, així com treballant amb altres materials complementaris durant el curs.
The objective of this subject is to study the modern and contemporary literature of China and Japan from a gender perspective. The theoretical classes develop these contents on the basis of teacher presentations and practical sessions, by means of the reading and discussion of articles and narrative works, as well as working with other supplementary materials during the course.
La asignatura tiene por objeto el estudio de la producción literaria moderna y contemporánea de China y Japón desde una perspectiva de género. La asignatura desarrolla estos contenidos en clases teóricas, a partir de la exposición del profesorado y prácticas, mediante la lectura y discusión de artículos, obra narrativa así como la aplicación de otros materiales complementarios trabajados durante el curso.

2021-22
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau d'Estudis de l'Àsia Oriental [823]
Grau d'Estudis de l'Àsia Oriental [842]
3 documents
6.
7 p, 113.4 KB Historia Moderna i Contemporània de l'Àsia Oriental [101542] / Chen, Chiao-In ; del Rio Morillas, Miguel Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Els objectius formatius d'aquesta assignatura són conèixer i analitzar la història d'Àsia Oriental (Xina, Japó, Corea i Taiwan, principalment) des de l'inici de la història moderna al món asiàtic (mitjans del segle XVI), fins a la història contemporània (actualitat). [...]
The purpose of this subject is for students to learn about and analyse the history of East Asia (China, Japan, Korea and Taiwan) from the mid-Sixteenth century to the present. The subject covers fundamental historical events, as well as historical and cultural relations and interaction between the countries in question.
Los objetivos formativos de esta asignatura son conocer y analizar la historia de Asia Oriental (China, Japón. Corea y Taiwán, principalmente) desde el inicio de la historia moderna en el mundo asiático (mediados del siglo XVI ), hasta la historia contemporánea (actualidad). [...]

2021-22
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau d'Estudis de l'Àsia Oriental [823]
Grau d'Estudis de l'Àsia Oriental [842]
3 documents
7.
6 p, 111.3 KB Història d'Àsia [101520] / Chen, Chiao-In ; del Rio Morillas, Miguel Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Història d'Àsia" és una assignatura de 6 crèdits que forma part de la matèria d'Història de l'Grau d'Estudis d'Àsia Oriental i del Grau d'Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura. [...]
'History of Asia' is a subject that formed part of: East Asian Studies bachelor's degree program and Spanish and Chinese Studies: Language, Literature and Culture bachelor's degree program. This subject contains six ECTS credits. [...]
"Historia de Asia" es una asignatura de 6 créditos que forma parte de la materia de Historia del Grado de Estudios de Asia Oriental y del Grado en Estudios de Español y Chino: Lengua, Literatura y Cultura. [...]

2021-22
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau d'Estudis de l'Àsia Oriental [823]
Grau d'Estudis de l'Àsia Oriental [842]
3 documents
8.
7 p, 116.4 KB Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània [100629] / Ritondale, Elena ; Snoey, Christian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Literatura Hispanoamericana: del modernisme a l'època contemporània" s'integra en el conjunt de la matèria 1 "Literatura Hispanoamericana: del modernisme a l'època contemporània" s'integra en el conjunt de la matèria Literatura colonial i hispanoamericana, que forma per part dels 108 crèdits de formació obligatòria del Grau de Llengua i Literatura espanyoles, i que l'estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua i literatura espanyoles. [...]
"Hispanic-American Literature: from Modernism to the Contemporary Era" is integrated into the section 1 "Hispanic-American Literature: from Modernism to the Contemporary Era" is integrated into the section Colonial and Hispanic-American literature, which is part of the 108 credits of compulsory education of the Spanish Language and Literature Degree, which the student attends along with other Spanish language subjects. [...]
1 "Literatura Hispanoamericana: del modernismo a la época contemporánea" se integra en el conjunto de la materia Literatura colonial e hispanoamericana, que forma para parte de los 108 créditos de formación obligatoria del Grado de Lengua y Literatura españolas, y que el estudiante cursa junto con otras asignaturas de lengua y literatura españolas. [...]

2021-22
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documents
9.
7 p, 113.5 KB Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme [100594] / Rodríguez Rodríguez, Juan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Literatura espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme" s'integra en el conjunt de la matèria Literatura 1 "Literatura espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme" s'integra en el conjunt de la matèria Literatura Espanyola Moderna i Contemporània, que forma per part dels 108 crèdits de formació obligatòria del Grau de Llengua i Literatura espanyoles i que l'estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua i literatura espanyoles. [...]
1 "Spanish Literature of the Enlightenment and Romanticism" is integrated into the subject of Modern and Contemporary Spanish Literature, which is part of the 108 credits of compulsory education of the Spanish Language and Literature Degree, which the student attends along with other Spanish language subjects. [...]
"Literatura española de la Ilustración y del Romanticismo" se integra en el conjunto de la materia Literatura 1 "Literatura española de la Ilustración y del Romanticismo" se integra en el conjunto de la materia Literatura Española Moderna y Contemporánea, que forma para parte de los 108 créditos de formación obligatoria del Grado de Lengua y Literatura españolas, y que el estudiante cursa junto con otras asignaturas de lengua y literatura españolas. [...]

2021-22
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documents
10.
7 p, 116.4 KB Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme [100593] / Valls Guzmán, Fernando ; Amores García, Montserrat ; Varela Rodríguez, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Es pretén oferir un panorama del desenvolupament de la literatura espanyola en els seus diferents gèneres des de la Revolució de 1868 fins al final de la primera fase de la Restauració, el 1910. Per tant, s'estudiarà la configuració dels moviments estètics i literaris essencials del període : la recepció a Espanya del Realisme i del Naturalisme i els seus principals produccions en les dècades dels setanta i vuitanta del segle XIX; la crisi de la fi de segle i la recepció, desenvolupament i esgotament del Modernisme a la primera dècada del XX. [...]
It is intended to offer an overview of the development of Spanish literature in its different genres from the Revolution of 1868 to the end of the first phase of the Restoration, in 1910. Therefore, the configuration of the essential aesthetic and literary movements of the period will be studied: the reception in Spain of Realism and Naturalism and its main productions during the seventies and eighties of the nineteenth century; the crisis of the end of the century and the reception, development and exhaustion of Modernism in the first decade of the twentieth. [...]
Se pretende ofrecer un panorama del desarrollo de la literatura española en sus diferentes géneros desde la Revolución de 1868 hasta el final de la primera fase de la Restauración, en 1910. Por tanto, se estudiará la configuración de los movimientos estéticos y literarios esenciales del periodo: la recepción en España del Realismo y del Naturalismo y sus principales producciones en las décadas de los setenta y ochenta del siglo XIX; la crisis del fin de siglo y la recepción, desarrollo y agotamiento del Modernismo en la primera década del XX. [...]

2021-22
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documents

Course materials : 59 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.