Resultats globals: 27 registres trobats en 0.02 segons.
Materials acadèmics, 27 registres trobats
Materials acadèmics 27 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 106.2 KB Història de les Matemàtiques [106082] / Roque Rodriguez, Francesc Xavier ; Grau Torras, Sergi 1978- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura analitza l'evolució de les Matemátiques amb quatre objectius: 1. La disciplina. Descriure els canvis més significatius en l'estructura, els mètodes i els conceptes fonamentals de les Matemátiques. [...]
The subject deals with the past and present of Mathematics with 4 aims: 1. The discipline. To describe the main changes in the structure, methods and concepts of Mathematics. 2. The mathematicians. [...]
La asignatura analiza la evolución de las Matemáticas con cuatro objetivos: 1. La disciplina. Describir los cambios más significativos en la estructura, los métodos y los conceptos fundamentales de las Matemáticas. [...]

2023-24
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Ciències [1473]
Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats [1484]
Grau en Matemàtiques [777]
3 documents
2.
5 p, 102.4 KB Organització i Gestió de Projectes [105030] / Maneja Zaragoza, Roser ; Alorda-Kleinglass, Aaron ; Gasol Martinez, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Objectius generals: -Proporcionar els coneixements i les eines necessàries per a desenvolupar amb èxit el treball final de grau (TFG). -Saber desenvolupar totes les etapes d'un projecte a partir d'una temàtica/demanda en concret. [...]
General objectives: - To provide the knowledge and the main tools to successfully develop the TFG. - To know how to develop all the parts and stages of a project based on a specific topic / demand. - To learn how to defend the project through oral presentation. [...]
Objetivos generales: -Proporcionar los conocimientos y las herramientas necesarias para desarrollar con éxito el TFG. - Saber desarrollar todas las partes y las etapas de un proyecto a partir de una temática / demanda en concreto. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1435]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1436]
Grau en Ciències [1473]
3 documents
3.
5 p, 102.2 KB Introducció a la Física Nuclear i de Partícules [103949] / Casado Lechuga, María del Pilar ; Domingo Miralles, Carlos ; Flix Molina, José ; Garcia Fuste, Maria Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Estudi de la física dels nuclis atòmics. Estudi dels components bàsics de la matèria, les partícules elementals.
Study of the physics of atomic nuclei. Study of the basic components of matter, elementary particles.
Estudio de la física de los núcleos atómicos. Estudio de los componentes básicos de la materia, las partículas elementales.

2023-24
Grau en Física [1281]
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Ciències [1473]
3 documents
4.
5 p, 105.3 KB Química de la Contaminació [102844] / Peral Perez, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és dotar a l'alumne de les eines i coneixements necessaris per tal que sigui capaç d'entendre i predir el comportament de substàncies químiques en el medi ambient i poder avaluar els riscos ambientals associats de la presencia de dites substàncies. [...]
The objective is to provide tools and knowledge necessary to be able to understand and predict the behaviour of chemical substances in the environment and to asses the environemntal risks. Also the objective is to describe physicochemical procedures for remediation of contaminates environemtal systems. [...]
El objetivo de la asignatura es dotar al alumno de las herramientas y conocimientos necesarios para que sea capaz de entender y predecir el comportamiento de sustancias químicas en el medio ambiente y poder evaluar los riesgos ambientales asociados a la presencia de dichas sustancias. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]
Grau en Ciències Ambientals [1435]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1436]
Grau en Ciències [1473]
Grau en Ciències Ambientals [959]
3 documents
5.
4 p, 103.2 KB Economia Territorial [102839] / Muñiz Olivera, Ivan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura té com a objectiu principal que els estudiants coneguin els mecanismes que expliquen la formació de ciutats, la seva estructura espacial, les dinàmiques recents vinculades a la dispersió de la població i de l'activitat econòmica i el seu impacte ambiental. [...]
This course has as main objective that students know the mechanisms that explain the creation of cities, their spatial structure, economic and environmental outcomes. Also, recent dynamics on population and employment dispersion. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo principal que los estudiantes conozcan los mecanismos que explican la formación de ciudades, su estructura espacial, las dinámicas recientes vinculadas a la dispersión de la población y de la actividad económica y su impacto ambiental. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]
Grau en Ciències Ambientals [1435]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1436]
Grau en Ciències [1473]
Grau en Ciències Ambientals [959]
3 documents
6.
6 p, 121.6 KB Educació i Comunicació Ambiental [102826] / Fonolleda Riberaygua, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura Educació i Comunicació Ambiental té una intenció molt professionalitzadora, en el sentit d'aportar elements útils per al desenvolupament de la professió: tracta d'incorporar perspectives, metodologies i tècniques concretes, així com petites experiències pràctiques, que permetin participar en programes i institucions relacionats amb l'educació i la comunicació ambiental. [...]
The subject Environmental Education and Communication has a very professionalizing intention, in the sense of providing use The planned objectives are: • To identify differents Education and Environmental Communication approaches. [...]
La asignatura Educación y Comunicación Ambiental tiene una intención muy profesionalizadora, en el sentido de aportar elem Los objetivos previstos son: • Conocer diversidad de enfoques de la educación y de la comunicación ambiental. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]
Grau en Ciències Ambientals [1435]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1436]
Grau en Ciències [1473]
Grau en Ciències Ambientals [959]
3 documents
7.
5 p, 119.4 KB Tecnologies Netes i Efluents Industrials [102817] / Canals Flix, Gemma ; Gomez D Alessandro, Aglaia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
• Conèixer i aplicar els conceptes de tecnologies netes i d'economia circular per a la millora dels productes processos industrials • Identificar els tractaments d'efluents industrials disponibles i adquirir nocions bàsiques pel seu disseny • Seleccionar alternatives pel tractament d'efluents industrials • Descriure les alternatives pel tractament de contaminants en efluents gasosos • Identificar les eines de remediació per sòls i aigües contaminades.
• Knowing and applying the concepts of clean technologies and circular economy for the improvement of products and industrial processes • Identify the available industrial effluent treatments and acquire basic notions for their design • Select alternatives for the treatment of industrial effluents • Describe the alternatives for the treatment of contaminants in gaseous effluents • Identify remediation tools for contaminated soils and water.
• Conocer y aplicar los conceptos de tecnologías limpias y economia circular para la mejora de los productos y procesos industriales • Identificar los tratamientos de efluentes industriales disponibles y adquirir nociones básicas por su diseño • Seleccionar alternativas para el tratamiento de efluentes industriales • Describir las alternativas para el tratamiento de contaminantes en efluentes gaseosos • Identificar las herramientas de remediación para suelos y aguas contaminadas.

2023-24
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]
Grau en Ciències Ambientals [1435]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1436]
Grau en Ciències [1473]
Grau en Ciències Ambientals [959]
3 documents
8.
5 p, 103.7 KB Institucions i Polítiques Mediambientals en l'Àmbit Internacional [102814] / Glombitza, Olivia Isabell ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura vol familiaritzar els/les estudiants amb els principals actors, interessos i institucions presents a la política internacional i global del medi ambient. Això significa prestar atenció a: 1) el funcionament general del sistema internacional (la qual cosa inclou una ràpida familiarització amb la disciplina de les Relacions Internacionals); 2) els principals actors i forces polítiques de l'esfera internacional rellevants per a les qüestions mediambientals; 3) la pauta d'anàlisi que explica com es produeixen les interaccions entre aquests actors, com evoluciona l'entorn del sistema i com els actors s'adapten a l'evolució; 4) les regles, règims i normes establertes per tal de facilitar la cooperació ambiental, amb una especial consideració a la dinàmica present a les negociacions mediambientals internacionals i globals; 5) les institucions - en un sentit no necessàriament formal- internacionals que s'han creat per aplicar aquestes regles, normes i règims; i 6) alguns dels principals factors i problemes vinculats a problemàtiques mediambientals generadores de conflictes internacionals, amb particular atenció als conflictes susceptibles d'esdevenir virulents. [...]
This class will expose students to the key actors, interests and institutions that take part in international environmental politics. This implies paying attention to the following issues: 1) the general features of the international system (which includes a crash course on International Relations as a discipline); 2) they key actors and political forces of the international arena, inasmuch as they are relevant for environmental matters; 3) the interactions between such actors, the evolution of the system and the ways in which actors react to that evolution; 4) the rules, regimes and norms established to facilitate cooperation on environmental matters, particularly as regards international negotiations; 5) the international institutions (both formal and informal) that have been created in order to uphold such norms and rules; and 6) some of the key factors and problems associated with the ways in which the environment can be at the root of violent conficts. [...]
La asignatura familiariza a los/las estudiantes con los principales actores, intereses e instituciones presentes en la política internacional del medio ambiente. Esto significa prestar atención a: 1) el funcionamento general del sistema internacional (lo cual incluye una rápida familiarización con la disciplina de las Relaciones Internacionales); 2) los principales actores y fuerzas políticas de la esfera internacional relevantes para las cuestiones medioambientales; 3) la pauta de análisi que explica cómo se producen las interacciones entre estos actores, cómo evoluciona el entorn del sistema y cómo los actores se adaptan a la evolución; 4) las reglas, regímenes y normas establecidas para facilitar la cooperación ambiental, con una especial consideración a la dinámica presente en las negociaciones ambientales internacionales y globales; 5) las instituciones - en un sentido no necessariamente formal- internacionales que se han creado para aplicar estas reglas y normas; y 6) algunos de los principales factores y problemas vinculados a problemáticas ambientales generadoras de conflictos internacionales, con particular atención a los conflictos susceptibles de convertirse en violentos. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]
Grau en Ciències Ambientals [1435]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1436]
Grau en Ciències [1473]
Grau en Ciències Ambientals [959]
3 documents
9.
8 p, 115.9 KB Economia i Gestió Empresarial [102500] / Balbuena Longo, Eduardo ; Gallego Garcia, Juan Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els químics i químiques necessiten conèixer els conceptes bàsics d'economia i d'empresa, així com el paper que juguen en l'economia de mercat, l'organització i la gestió, per tal de prendre decisions encertades en un futur professional. [...]
Chemists need to know the basic concepts of economics and business, as well as the role they play in the economy market, organization and management, in order to make the right decisions in a professional future. [...]
Los químicos y químicas necesitan conocer los conceptos básicos de economía y empresa, así como el papel que juegan en la economía de mercado, la organización y la gestión, para tomar decisiones acertadas en un futuro profesional. [...]

2023-24
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Ciències [1473]
Grau en Química [953]
3 documents
10.
7 p, 116.5 KB Neuroquímica [100859] / Saura Antolin, Carlos Alberto ; Rodriguez Alvarez, Jose ; Ramos Josemaria, Belen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
En el context de la Matèria Fisiologia Molecular, l'assignatura Neuroquímica està dissenyada per entendre la funció del sistema nerviós central i perifèric en condicions fisiològiques i patològiques. [...]
In the context of molecular physiology, the Neurochemistry course is designed to understand the bases of function, physiology and pathology of the central and pheripheral nervous system. This course includes the study of different cell types and regions involved in the function of the adult brain. [...]
En el contexto de la Materia Fisiología Molecular, la asignatura Neuroquímica está diseñada para entender la función del sistema nervioso central y periférico en condiciones fisiológicas y patológicas. [...]

2023-24
Grau en Ciències [1473]
Grau en Bioquímica [814]
3 documents

Materials acadèmics : 27 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.