Results overview: Found 39 records in 0.02 seconds.
Research literature, 4 records found
Course materials, 35 records found
Research literature 4 records found  
1.
24 p, 3.1 MB Covid-1984 en España : situaciones distópicas en la gestión de la pandemia / Rodríguez Carcereny, Paula ; Penedo Picos, Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Antes de la pandemia ya se podían observar muchos comportamientos y dinámicas sociales propias de una sociedad distópica. Sin embargo, algunas de las medidas aplicadas tras la llegada del Covid-19, han puesto en evidencia los numerosos paralelismos que se pueden establecer entre la realidad a la que nos enfrentamos y la que describen los libros de ciencia ficción. [...]
Abans de la pandèmia ja es podien observar molts comportaments i dinàmiques socials pròpies d'una societat distòpica. Tanmateix, algunes de les mesures aplicades des de l'arribada del Covid-19, han posat en evidència els nombrosos paral·lelismes que es poden establir entre la realitat a la qual ens enfrontem i la que descriuen els llibres de ciència ficció. [...]

2021
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
2.
31 p, 551.7 KB Las dos caras del conservadurismo decimonónico español : un análisis comparativo de la cuestión política en Los hombres de pro y Los Pazos de Ulloa / Cadenillas Robles, Víctor Alberto ; Amores, Montserrat, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
El trabajo explora la relevancia de lo político en Los hombres de pro (1879) de José Mª de Pereda y Los Pazos de Ulloa (1886), de Emilia Pardo Bazán, poniendo especial énfasis tanto en los elementos comunes como en aquellos rasgos que singularizan a cada novela, así como en la presencia de características relacionadas con la ideología conservadora de los autores en cada una de ellas.
El treball explora la rellevància d'allò polític a Los hombres de pro (1879) de José Mª de Pereda y Los Pazos de Ulloa (1886), de Emilia Pardo Bazán, tot posant especial ènfasi tant en els elements comuns com en aquells trets que singularitzen cada novel·la, així com en la presència de característiques relacionades amb la ideologia conservadora dels autors a cadascuna d'elles.

2021
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
3.
32 p, 500.6 KB El cuerpo de la mujer como espacio de violencia en la literatura hispanoamericana contemporánea / Martínez Mateo, Laia ; Ferrús, Beatriz, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
A partir del análisis comparativo de cuatro textos de diferentes autoras latinoamericanas (Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Enríquez, Belén López Peiró y Óscar Martínez) se estudia cómo el cuerpo de la mujer actúa como protagonista en los relatos, con el objetivo de observar de qué forma logra representar la violencia de género imperante en América Latina.
A partir de l'anàlisi comparatiu de quatre texts de diferents autores latinoamericanes (Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Enríquez, Belén López Peiró y Óscar Martínez) s'estudia com el cos de la dona actua com a protagonista als relats, amb l'objectiu de poder observar de quina manera aconsegueix representar la violència de gènere imperant a Amèrica Llatina.

2021
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
4.
58 p, 724.0 KB Análisis de la representación de lo femenino en la lexicografía española : 1925-1970 / Talbi Chahbar, Nadia ; Garriga Escribano, Cecilio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La representación actual de la mujer en los diccionarios de la Academia ha sido estudiada por varios autores en las ediciones del siglo XXI, sin embargo no hallamos investigaciones sobre las ediciones del siglo XX. [...]
La representació actual de la dona als diccionaris de la Acadèmia ha estat estudiada per diversos autors a les edicions del segle XXI, tanmateix no trobem investigacions sobre les edicions del segle XX. [...]

2021
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  

Course materials 35 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
10 p, 127.6 KB Idioma Modern II (Portuguès) [100051] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern II (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral. Aquesta assignatura té una continuïtat evident amb Idioma Modern I (Portuguès).
The subject Modern Language II (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the current Portuguese language in both its written and oral aspects. This subject has an obvious continuity with Modern Language I (Portuguese).
La asignatura Idioma Moderno II (portugués) pretende familiarizar el estudiante con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral. Esta asignatura tiene una continuidad evidente con Idioma Moderno I (Portugués).

2021-22
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
2.
9 p, 121.9 KB Idioma Modern II (Francès) [100046] / Corral Fulla, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Idioma modern II es una assignatura que s'insereix dintre de la matèria "Llengua moderna" junt amb Idioma modern I. Forma part dels 12 crèdits optatius programats per al tercer i quart curs. Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant a l'ús de la llengua francesa escrita i oral actual. [...]
Modern language II is a subject that is inserted within the subject "Modern language" along with Modern Language I. It is part of the 12 optional credits programmed for the third and fourth year. This subject introduces the student to the use of the current written and oral French language. [...]
"Idioma Modern II", junto con Idioma Modern I, forma parte de los 12 créditos optativos programados para el tercer y cuarto curso. Esta asignatura introduce al estudiante al uso de la lengua francesa escrita y oral actual. [...]

2021-22
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documents
3.
9 p, 122.3 KB Idioma Modern I (Portuguès) [100042] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern I (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents. [...]
The subject of Language Modern I (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the present Portuguese language both in the written and oral aspects, so that by the end of the course the student will have acquired an elementary competence of the language not only regarding its communicative aspects but also in the domain of the relevant morphological, phonetic, lexical and grammatical aspects. [...]
La asignatura Idioma Moderno I (portugués) pretende familiarizar el estudiante con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral, de forma que a finales del curso el alumno haya adquirido una competencia elemental de la lengua, tanto en sus aspectos comunicativos como en el dominio de los aspectos morfológicos, fonéticos, léxicos y gramaticales pertinentes. [...]

2021-22
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
4.
9 p, 121.4 KB Idioma Modern I (Francès) [100037] / Corral Fulla, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Idioma modern I és una assignatura que s'insereix dintre de la matèria "Llengua moderna" junt amb Idioma modern II. Forma part dels 12 crèdits optatius programats pel tercer i quart curs. Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant a l'ús de la llengua francesa escrita i oral actual. [...]
Modern Language I is a subject that is included into the subject "Modern Language" together with Modern Language II. It forms part of the 12 elective credits programmed for the third and fourth year. [...]
Idioma moderno I es una asignatura que se inserta dentro de la materia "Lengua moderna" junto con Idioma moderno II. Forma parte de los 12 créditos optativos programados para el tercer y cuarto curso. [...]

2021-22
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documents
5.
7 p, 115.8 KB Discurs Oral i Escrit en Espanyol [106345] / de la Mota Gorriz, Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius d'aquesta assignatura són, d'una banda, iniciar-se de forma introductòria en l'anàlisi de l'discurs i, de l'altra, desenvolupar les competències d'expressió oral i escrita en espanyol perquè permetin un ús acadèmic i professional de la llengua. [...]
The objectives of this course are, on the one hand, to begin introductory discourse analysis and, on the other, to develop oral and written expression skills in Spanish so that they allow an academic and professional use of the language. [...]
Los objetivos de esta asignatura son, por un lado, iniciarse de forma introductoria en el análisis del discurso y, por otro, desarrollar las competencias de expresión oral y escrita en español para que permitan un uso académico y profesional de la lengua. [...]

2021-22
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
3 documents
6.
8 p, 117.4 KB Literatura, Gèneres i Sexualitats [100263] / Torras Francés, Meri ; Falconí Trávez, Diego ; Andújar Rodríguez, Lucía ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El cos és un element clau en les propostes d'anàlisi des del gènere (i les seves interseccionalitats), i ha estat protagonista d'algunes de les inflexions més radicals en les genealogies feministes occidentals. [...]
The body features as a key element in proposed objects of analysis from a gender perspective (and its intersectionalities), and, as such, has played a central role in some of the most radical inflections in Western feminist genealogies. [...]
El cuerpo es un elemento clave en las propuestas de análisis desde el género (y sus interseccionalidades), y ha sido protagonista de algunas de las inflexiones más radicales en las genealogías feministas occidentales. [...]

2021-22
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
7.
6 p, 110.2 KB Literatura Espanyola des del Segle de les Llums fins a les Avantguardes [106347] / Amores García, Montserrat ; Montiel Rayo, Francisca ; Martín López, Rebeca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura forma per a part dels 30 crèdits de formació bàsica del primer curs de primer del Grau de Llengua i Literatura espanyoles, que l'estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua espanyola. [...]
This subject is part of the 30 basic training credits of the first year of the Spanish Language and Literature Degree, which the student attends along with other Spanish language subjects. Among the basic training objectives, the student is required to acquire a solid and broad-based knowledge of the stages and the periodization of Spanish literature, the development of the main genres and authors, through careful reading of selected literary texts. [...]
"Literatura española desde el Siglo de las Luces hasta las vanguardias" forma para parte de los 30 créditos de formación básica del primer curso de primero del Grado de Lengua y Literatura españolas, que el estudiante cursa junto con otras asignaturas de lengua española. [...]

2021-22
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
3 documents
8.
6 p, 109.4 KB Literatura Medieval i del Segle d'Or [106346] / Boadas, Sònia ; Rivas Bonillo, Antonio Alejandro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
"Literatura medieval i del Segle d'Or" forma part dels 60 crèdits de formació bàsica del primer curs del Grau de Llengua i Literatura espanyoles. Entre els objectius formatius bàsics, es pretén que l'estudiant adquireixi un coneixement sòlid i ampli sobre les etapes de la literatura espanyola, la seva periodització, el desenvolupament dels principals gèneres i les obres dels principals autors a través de l'atenta lectura dels textos literaris seleccionats. [...]
"Spanish Medieval and Golden Age Literature" is part of the 60 basic training credits of the first year of the Spanish Language and Literature Degree. Among the basic training objectives, students are required to acquire a solid and broad-based knowledge of the stages and periodization of Spanish literature, the development of the main genres and authors, through careful reading of selected literary texts. [...]
"Literatura Medieval y del Siglo de Oro" forma parte de los 60 créditos de formación básica del primer curso del Grado de Lengua y Literatura españolas. Entre los objetivos formativos básicos, se pretende que el estudiante adquiera un conocimiento sólido y amplio de las etapas de la literatura española, su periodización, el desarrollo de los principales géneros y las obras de los principales autores, a través de la lectura atenta de los textos literarios seleccionados. [...]

2021-22
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
3 documents
9.
5 p, 106.1 KB Història d'Espanya Moderna i Contemporània [106343] / Fernández Terricabras, Ignasi ; Martínez Fiol, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Un recorregut general pels principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat a Espanya a partir de finals del segle XV, amb diversos enfocaments temàtics, però amb especial incidència en els aspectes socials, polítics i culturals que permeten contextualitzar millor la literatura espanyola de les Edats Moderna i Contemporània.
A general survey of the main events and processes of change and continuity in Spain from the end of the 15th century, with various thematic approaches, but with special emphasis on the social, political and cultural aspects that allow a better contextualization of Spanish literature of the Modern Age.
Un recorrido general por los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad en España a partir de finales del siglo XV, con varios enfoques temáticos, pero con especial incidencia en los aspectos sociales, políticos y culturales que permiten contextualizar mejor la literatura española de las Edades Moderna y Contemporánea.

2021-22
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
3 documents
10.
8 p, 119.2 KB Qüestions de Gramàtica Comparada [100688] / Mateu Fontanals, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest curs es farà una selecció de qüestions de gramàtica comparada a partir de l'estudi de diverses llengües (romàniques i no romàniques; indoeuropees i no indoeuropees) i es revisaran algunes de les anàlisis que s'han proposat per a donar-ne compte. [...]
A selection of issues in comparative grammar will be made from the study of several languages (Romance and non-Romance; Indo-European and non-Indo-European languages) and some of the analyses that have been posited to account for them will be reviewed. [...]
En este curso se hará una selección de cuestiones de gramática comparada a partir del estudio de varias lenguas (románicas y no románicas; indoeuropeas y no indoeuropeas) y se revisarán algunos de los análisis que se han propuesto en la bibliografía. [...]

2021-22
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents

Course materials : 35 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.