Resultados globales: 205 registros encontrados en 0.02 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 52 registros
Materiales académicos, Encontrados 153 registros
Documentos de investigación Encontrados 52 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
45 p, 657.1 KB Is Everything Poisoned?: Representations of Romantic Relationships in Anna Todd's After / Cota López, Ariadna ; Yurss Lasanta, Paula, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
After, Anna Todd's first novel, belongs to the genre of fanfiction, romance and chicklit literature. In this dissertation I analyze how romantic relationships are represented in it, especially focusing on the relationship of the two main characters, Hardin and Tessa. [...]
After, la primera novel·la d'Anna Todd, pertany al gènere de la fanfiction, la literatura romàntica i la chicklit. En aquesta tesi analitzo com s'hi representen les relacions romàntiques, centrant-me especialment en la relació dels dos personatges principals, el Hardin i la Tessa. [...]
After, la primera novela de Anna Todd, pertenece en el género de la fanfiction, la literatura romántica y la chicklit. En esta tesis analizo cómo se representan las relaciones románticas, centrándome especialmente en la relación de los dos personajes principales, Hardin y Tessa. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
2.
37 p, 481.8 KB "I guess there's just a meanness in this world": Bruce Springsteen's Nebraska and the Abyss / Torregrosa Basco, Alba ; Owen, David, 1962-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Adopting the concept of 'the abyss' as the central theme of the album, the lyrics of Springsteen's Nebraska are analyzed in order to formulate an understanding of the concept of the abyss itself within the album. [...]
Adoptant el concepte de "l'abisme" com a tema central de l'àlbum, en aquesta tesi s'analitzen les lletres de Nebraska de Bruce Springsteen, per tal de formular tal concepte pel que fa a l'àlbum. Aquesta interpretació inclou una exploració de la naturalesa de l'abisme i els seus orígens, les seves repercussions, i la seva "resolució", o manca d'aquesta. [...]
Adoptando el concepto del "abismo" como tema central del álbum, en esta tesis se analizan las letras de Nebraska de Bruce Springsteen, con el fin de formular tal concepto respecto al álbum. Esta interpretación incluye una exploración de la naturaleza del abismo y sus orígenes, sus repercusiones, y su "resolución", o falta de esta. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
3.
36 p, 612.8 KB Othering and Celebration of Diasporic Identity: An Analysis of Nadiya Hussain's Food Discourse in Nadiya Bakes Cooking Show / Pérez Solano, Adrián ; Garrido, Maria Rosa, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This thesis analyses the audiovisual food discourse employed in Nadiya Bakes cooking show, that is, the language used surrounding Nadiya Hussain's food preparation. The analysis examines the ways in which Hussain's food discourse constructs her hybrid diasporic identity by using South Asian culinary practices and ingredients to adapt traditional British recipes. [...]
Aquesta tesi analitza el discurs gastronòmic emprat en el programa de cuina Nadiya Bakes, és a dir, el llenguatge que Nadiya Hussain utilitza per presentar les seves receptes. L'anàlisi examina les diferents maneres en què el discurs d'Hussain construeix la seva identitat híbrida i diaspòrica a l'utilitzar pràctiques i ingredients suposadament sud-asiàtics per adaptar receptes tradicionals britàniques. [...]
Esta tesis analiza el discurso gastronómico empleado en el programa de cocina Nadiya Bakes, es decir, el lenguaje que Nadiya Hussain utiliza en sus recetas. El análisis examina cómo el discurso de Hussain construye su identidad híbrida y diaspórica al utilitzar prácticas e ingredientes supuestamente sudasiáticos para adaptar recetas tradicionales británicas. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
4.
38 p, 510.8 KB Gender norms in war: Masculine and Feminine identities in Elizabeth Gaskell's Sylvia's Lovers / Calleja Altés, Judith ; Yurss Lasanta, Paula, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The Napoleonic wars had a devastating effect on Britain on a political and social level. In Sylvia's Lovers, Elizabeth Gaskell portrays how the private sphere was affected by the public political decisions and how common people were concerned with the new situation which directly impacted their lives. [...]
Les guerres Napoleòniques van tenir un efecte devastant en el Regne Unit a un nivell polític i social. A Els amors de Sylvia, Elizabeth Gaskell representa com la esfera privada era afectada per les decisions polítiques públiques i com la gent estava preocupada amb la nova situació que impactava les seves vides directament. [...]
Las guerras Napoleónicas tuvieron un efecto devastante en el Reino Unido a un nivel político y social. En Los amores de Sylvia, Elizabeth Gaskell representa como la esfera privada era afectada por las decisiones políticas públicas y cómo la gente estaba preocupada con la nueva situación que impactaba sus vidas directamente. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
5.
35 p, 464.4 KB From Marsh Girl to Published Author: An Ecofeminist Reading of Delia Owens's Where the Crawdads Sing / Bonastre Calafell, Paula ; Hand, Felicity, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Where the Crawdads Sing (2018) by Delia Owens is a novel in which the setting is predominant both in the plot and the writing. This thesis aims to demonstrate the relationship that can be established between the work of fiction and ecofeminism. [...]
Where the Crawdads Sing (2018) de Delia Owens és una novel·la en la qual predomina la seva ambientació, tant a la trama com a l'estil d'escriptura. Aquesta tesi pretén demostrar la relació que es pot establir entre l'obra de ficció i l'ecofeminisme. [...]
Where the Crawdads Sing (2018) de Delia Owens es una novela en la cual predomina su ambientación, tanto en la trama como en el estilo de escritura. Esta tesis pretende demostrar la relación que puede establecerse entre la obra de ficción y el ecofeminismo. [...]

2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
6.
40 p, 895.2 KB "The person I was will always be the person I am" : The Axiom of Equality in Hanya Yanagihara's A Little Life / Vila Tortajada, Natàlia ; Owen, David 1962-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Trauma and identity complement each other constantly. Usually, the former compromises the latter, tweaking certain characteristics. In Hanya Yanagihara's A Little Life, Jude is victim to the trauma he endures, which will determine his life. [...]
El trauma i la identitat es complementen constantment. Normalment, el primer compromet el segon, modificant certes característiques. A Tan Poca Vida de Hanya Yanagihara, en Jude és víctima del trauma que pateix, el qual determinarà la seva vida. [...]
El trauma y la identidad se complementan constantemente. Normalmente, el primero complementa al segundo, modificando ciertas características. En Tan Poca Vida de Hanya Yanagihara, Jude es víctima del trauma que sufre, el cual determinará su vida. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
7.
38 p, 482.6 KB "I guess there's just a meanness in this world" : Bruce Springsteen's Nebraska and the Abyss / Torregrosa Basco, Alba ; Owen, David, 1962-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Adopting the concept of 'the abyss' as the central theme of the album, the lyrics of Springsteen's Nebraska are analyzed in order to formulate an understanding of the concept of the abyss itself within the album. [...]
Adoptant el concepte de "l'abisme" com a tema central de l'àlbum, en aquesta tesi s'analitzen les lletres de Nebraska de Bruce Springsteen, per tal de formular tal concepte pel que fa a l'àlbum. Aquesta interpretació inclou una exploració de la naturalesa de l'abisme i els seus orígens, les seves repercussions, i la seva "resolució", o manca d'aquesta. [...]
Adoptando el concepto del "abismo" como tema central del álbum, en esta tesis se analizan las letras de Nebraska de Bruce Springsteen, con el fin de formular tal concepto respecto al álbum. Esta interpretación incluye una exploración de la naturaleza del abismo y sus orígenes, sus repercusiones, y su "resolución", o falta de esta. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
8.
34 p, 467.9 KB 'Popish Tricks and Ceremonies' : Sacrifice, Protestantism, and the Other in Shakespeare's Titus Andronicus and Othello / Santiago Berrón, Andrés ; Coral, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This paper explores Titus Andronicus and Othello in relation to the new meanings that sacrifice acquires in the Reformation. After providing an overview of the theological discussions that took place during the time of the plays' composition, the paper analyses the usage of religious language by the characters to understand how sacrifice and its association to Others are involved in their symbolic meaning. [...]
Aquest paper explora Titus Andronicus i Othello en relació amb els nous significats que adquireix el sacrifici durant la Reforma. Després de proveir un resum de les discussions teològiques durant la època en que van ser escrites les obres, analitza l'ús del llenguatge religiós pels seus personatges per entendre com el sacrifici i la seva associació amb els Altres estan involucrats en el seu significat simbòlic. [...]
Este paper explora Titus Andronicus y Othello en relación a los nuevos significados que adquiere el sacrificio en la Reforma. Tras proveer un resumen de las discusiones teológicas que tuvieron lugar durante la época en que fueron compuestas las obras, analiza el uso de lenguaje religioso por sus personajes para entender cómo el sacrificio y su asociación con Otros están involucrados en su significado simbólico. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
9.
31 p, 581.5 KB Trapped in Between Conformity and Subversion : A Close Look to Amy March in Louisa May Alcott's Little Women / Sánchez Lorente, Paula ; Sánchez Campos, Noelia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Amy March has always been read as the perfect example of the pleasing woman expected by the society of the period. In this paper, I aim to see whether her actions and decisions result from her submission to the norms, or if it is a question of subverting the imposed roles from underneath to forge her own pathways to achieving her goals. [...]
Amy March sempre ha estat llegida com l'exemple perfecte de la dona complaent que la societat de l'època esperava. En aquest treball em proposo veure si les seves accions i decisions es deriven de la seva submissió a les normes o si es tracta de subvertir, des de baix, els rols imposats per així forjar el seu camí per aconseguir els seus objectius. [...]
Amy March siempre ha sido leída como el ejemplo perfecto de la mujer complaciente que la sociedad de la época esperaba. En este trabajo me propongo ver si sus acciones y decisiones son el resultado de su sumisión a las normas o si se trata de querer subvertir, desde abajo, los roles impuestos para forjar su propio camino para conseguir sus objetivos. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
10.
37 p, 590.6 KB ESP, Feminism and Gender Roles : Revision of Jane Austen's Pride and Prejudice from a Linguistic Perspective / Marcen Ribas, Anna ; Oliver del Olmo, Sònia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
ESP allows people to focus their study of language and language practice on certain fields of knowledge. Accordingly, ESP applied to the branch of feminism and gender roles in society allows those interested in the field to attain a higher degree of knowledge towards this matter. [...]
L'AFE permet centrar l'estudi de la llengua i la pràctica lingüística en determinats camps de coneixement. En aquest sentit, l'AFE aplicat a la branca del feminisme i rols de gènere en la societat permet, a aquells interessats en la materia, assolir un major grau de coneixement del tema. [...]
El IFE permite centrar el estudio de la lengua y la práctica linguística en determinados campos de conocimiento. En este sentido, el IFE aplicado a la rama del feminismo y roles de género en la sociedad permite, a aquellos interesados en la materia, alcanzar un mayor grado de conocimiento del tema. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  

Documentos de investigación : Encontrados 52 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 153 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
8 p, 118.9 KB Idioma modern II (èuscar) [100049] / Elordi Acordarrementer, Jon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
És una assignatura d'iniciació en la llengua basca atenent l'aprenentatge de la llengua d'una manera pràctica. Es treballarà la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral, i la expressió escrita. [...]
It is an introductory course in the Basque language, taking care of the learning of the language in a practical way. We will work on oral comprehension, written comprehension, oral expression and written expression. [...]
Es una asignatura de iniciación en la lengua vasca atendiendo el aprendizaje de la lengua de una manera práctica. Se trabajará la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral, y la expresión escrita. [...]

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
2.
8 p, 116.7 KB Idioma modern I (èuscar) [100040] / Elordi Acordarrementer, Jon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
És una assignatura d'iniciació en la llengua basca atenent l'aprenentatge de la llengua d'una manera pràctica. Es treballarà la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral, i la expressió escrita.
It is an introductory course in the Basque language, taking care of the learning of the language in a practical way. We will work on oral comprehension, written comprehension, oral expression and written expression.
Es una asignatura de iniciación en la lengua vasca atendiendo el aprendizaje de la lengua de una manera práctica. Se trabajará la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral, y la expresión escrita.

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
3.
9 p, 123.9 KB Idioma modern II (portuguès) [100051] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern II (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral. Aquesta assignatura té una continuïtat evident amb Idioma Modern I (Portuguès).
The subject Modern Language II (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the current Portuguese language in both its written and oral aspects. This subject has an obvious continuity with Modern Language I (Portuguese).
La asignatura Idioma Moderno II (portugués) pretende familiarizar el estudiante con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral. Esta asignatura tiene una continuidad evidente con Idioma Moderno I (Portugués).

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
4.
9 p, 120.7 KB Idioma modern I (portuguès) [100042] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern I (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral, de manera que a la fi del curs l'alumnat hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents. [...]
The subject of Language Modern I (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the present Portuguese language both in the written and oral aspects, so that by the end of the course the student will have acquired an elementary competence of the language not only regarding its communicative aspects but also in the domain of the relevant morphological, phonetic, lexical and grammatical aspects. [...]
La asignatura Idioma Moderno I (portugués) pretende familiarizar el alumnado con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral, de forma que a finales del curso el estudiante haya adquirido una competencia elemental de la lengua, tanto en sus aspectos comunicativos como en el dominio de los aspectos morfológicos, fonéticos, léxicos y gramaticales pertinentes. [...]

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
5.
6 p, 108.8 KB Literatura Contemporània en Llengua Alemanya [106332] / Jane Llige, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Objectius formatius: l'assignatura vol oferir a través de sis autors un acostament a un dels períodes més brillants de la literatura d'expressió alemanya, tot partint de les repercussions que hi tingué la Primera Guerra Mundial i continuant amb la seva evolució durant el període d'entreguerres. [...]
Learning objectives: the course aims to offer, through six authors, an approach to one of the most brilliant periods of the German expression literature, starting from the repercussions of the First World War and continuing its evolution during the interwar period. [...]
Objetivos formativos: la asignatura pretende ofrecer a través de seis autores un acercamiento a uno de los periodos más brillantes de la literatura de expresión alemana partiendo de las repercusiones que tuvo en ella la Primera Guerra Mundial y continuando con su evolución durante el periodo de entreguerras. [...]

2023-24
Grau en Estudis Anglesos [1482]
3 documentos
6.
6 p, 114.9 KB Grans Autors de la Literatura en Anglès [106327] / Owen, David 1962- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura proporciona una aproximació a la vida i obra de la Jane Austen, la cultura literària britànica de la seva època, i al corpus de crítica literària més rellevant sobre aquesta autora. [...]
This subject provides an approach to the life and work of Jane Austen, to the British literary culture of her time, and to the most relevant corpus of literary criticism about this author. The basic aim of the course is to attain a more complete understanding of aspects of Austen's life and work, from her juvenilia to her last unfinished novel, Sanditon. [...]
Esta asignatura ofrece un acercamiento a la vida y obra de Jane Austen, a la cultura literaria británica de su época y al corpus más relevante de la crítica literaria sobre esta autora. El objetivo básico del curso es alcanzar una comprensión más completa de aspectos de la vida y obra de Austen, desde su juvenilia hasta su última novela inacabada, Sanditon. [...]

2023-24
Grau en Estudis Anglesos [1482]
3 documentos
7.
5 p, 106.9 KB Crítica Literària en Anglès [106326] / Curbet, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és plantejar-pels estudiants d'últim curs del grau-la pregunta "¿com podem llegir la literatura?", portant a la resposta d'aquesta qüestió els elements adquirits al llarg de la seva carrera. [...]
The main aim of the subject is to bring up the question "How can we read literature?" to final year students, so that they can answer by considering all the elements acquired during their degree. However, a further purpose is that of introducing the students to literary theory applied to the critical reading, thus providing advanced critical tools for the analysis and comprehension of literary texts. [...]
El objetivo fundamental de esta asignatura es plantearse por los estudiantes de último curso del grado-la pregunta "¿cómo podemos leer la literatura?", llevando a la respuesta de esta cuestión los elementos adquiridos a lo largo de su carrera. [...]

2023-24
Grau en Estudis Anglesos [1482]
3 documentos
8.
6 p, 106.0 KB Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració [106300] / Curbet, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura 'Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració' ofereix una introducció als principals gèneres i corrents literàries de finals del segle XVI fins al segle XVIII, mitjançant la lectura de textos fonamentals, la seva anàlisi, el debat i la 1 segle XVIII, mitjançant la lectura de textos fonamentals, la seva anàlisi, el debat i la interpretació crítica. [...]
This course provides an introduction to the principal authors of early modern English literature (16c. to 18c. ) through the critical reading of some of the most representative poetic, dramatic and narrative texts. [...]
La asignatura 'Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració' ofrece una introducción a los principales géneros y corrientes literarias de finales del siglo XVI al siglo XVIII mediante la lectura de textos, su análisis y debates sobres su interpretación crítica. [...]

2023-24
Grau en Estudis Anglesos [1482]
3 documentos
9.
9 p, 119.8 KB Idioma modern II (alemany) [100047] / Jane Llige, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Objectius formatius: formació bàsica en la descripció i ús de l'idioma alemany.
Learning Targets: Basic training in description and use of German.
Objetivos formativos: formación básica en la descripción y uso del idioma alemán.

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
10.
10 p, 125.5 KB Tradició Literària Occidental. La Construcció de la Literatura Europea [106338] / Vega Ramos, Maria Jose ; Ruiz-Ruano Risquez, Miriam ; Lillo Castañ, Víctor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura pretén: 1) familiaritzar els estudiants amb la noció de tradició literària i amb els criteris històrics, geogràfics, culturals i ideològics que defineixen la tradició occidental, antiga i moderna (fins a 1800); 2) familiaritzar els estudiants amb els models teòrics i les pràctiques que constitueixen la tradició literària; 3) familiaritzar els estudiants amb una selecció d'obres, autors i gèneres d'algunes de les tradicions més representatives de la literatura occidental antiga, medieval i moderna a través de l'estudi de casos; 4) millorar la capacitat analítica i crítica dels estudiants.
The subject intends: 1) to familiarize students with the notion of literary tradition and with the historical, geographical, cultural and ideological criteria that define the western, ancient and modern tradition (until 1800); 2) familiarize the students with the theoretical models and the practices that constitute the literary tradition; 3) familiarize students with a selection of works, authors and genres of some of the most representative traditions of ancient, medieval and modern Western literature through case studies; 4) improve the analytical and critical capacity of the students.
La asignatura pretende: 1) familiarizar a los estudiantes con la noción de tradición literaria y con los criterios históricos, geográficos, culturales e ideológicos que definen la tradición occidental, antigua y moderna (hasta 1800); 2) familiarizar a los estudiantes con los modelos teóricos y las prácticas que constituyen la tradición literaria; 3) familiarizar a los estudiantes con una selección de obras, autores y géneros de algunas de las tradiciones más representativas de la literatura occidental antigua, medieval y moderna a través del estudio de casos; 4) mejorar la capacidad analítica y crítica de los estudiantes.

2023-24
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1508]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 153 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.