Resultats globals: 54 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 54 registres trobats
Documents de recerca 54 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
328.8 KB La Fundació Laboral de Sant Andreu / Sole Barjau, Aran ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
A la societat actual i des de fa bastant temps trobem que el mercat laboral poc a poc s'ha anat precaritzant al llarg del temps degut a fenomens com la globalització, la immigració, la mundialització de l'economia, la mobilitat de les empreses multinacionals així com també perquè les noves tecnologies estan canviant molts dels hàbits del dia a dia i que destrueixen llocs de treball. [...]
En la sociedad actual y desde hace bastante tiempo encontramos que el mercado laboral poco a poco se ha ido precarizando a lo largo del tiempo debido a fenómenos como la globalización, la inmigración, la globalización de la economía, la movilidad de las empresas multinacionales así como también para que las nuevas tecnologías están cambiando muchos de los hábitos del día a día y que destruyen puestos de trabajo. [...]
In today's society and for quite some time we find that the labor market has gradually become more precarious over time due to phenomena such as globalization, immigration, globalization of the economy, the mobility of multinational companies as well as because new technologies are changing many of the day-to-day habits and destroying jobs. [...]

2021
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
2.
1.2 MB Análisi del model agroecologic agràri / Ginesta Bartomeu, Alex ; Griera Llonch, Eudald, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'estudi parteix de la premissa que actualment el model alimentari industrial és insostenible i gens respectuós amb els ecosistemes. En aquest context, es troba en el model agroecològic potencial per promoure una alimentació de qualitat, proximitat i amb respecte pel mediambient. [...]
El estudio parte de la premisa de que actualmente el modelo alimentario industrial es insostenible e irrespetuoso con los ecosistemas. En este contexto, se encuentra en el modelo agroecológico potencial para promover una alimentación de calidad, proximidad y con respeto por el medioambiente. [...]
The study is based on the premise that the industrial food model is currently unsustainable and has no rescpect for ecosystems. In this context, the agroecological model has potential to promote quality food, proximity and respect for the environment. [...]

2021
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
3.
997.4 KB La qualitat democràtica a l'economia social i solidària d'escala / Carreras Marin, Raimon ; Griera Llonch, Eudald, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Amb aquest treball volem aportar elements de reflexió i practiques que permetin aprofundir en la democràcia interna dels projectes d'economia social i solidària en afrontar el salt d'escala. Com més gran i complexa és l'organització més risc hi ha de perdre qualitat democràtica. [...]
Con este trabajo queremos aportar elementos de reflexión y prácticas que permitan profundizar en la democracia interna de los proyectos de economía social y solidaria en afrontar el salto de escala. [...]
With this paper we want to contribute elements of reflection and practices that allow to deepen the internal democracy of social economy projects in order to face the leap of scale. The larger and more complex is the organization, the greater the risk of losing democratic quality. [...]

2021
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
4.
465.6 KB L'Economia Social i Solidària a Mallorca / Bestard Alemany, Joan ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
La situació econòmica a les illes Balears després de la pandèmia és més inestable que mai, per això calen altres maneres de fer funcionar l'economia en aquest territori, diversificant-la més enllà del monocultiu turístic. [...]
La situación económica en las islas Baleares después de la pandemia es más inestable que nunca, por eso calen otras maneras de hacer funcionar la economía en este territorio, diversificándola más allá del monocultivo turístico. [...]
The economic situation in the Balearic Islands after the pandemic is more unstable than ever, so other ways of making the economy work in this territory, diversifying it beyond the tourist monoculture, are necessary. [...]

2021
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
5.
1.6 MB Integració d'una mirada ecosocial al currículum escolar amb la cadena alimentària com a eix vertebrador / Tey Estragués, Laura ; Griera Llonch, Eudald, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquest treball pretén facilitar la integració d'una mirada ecosocial al currículum escolar utilitzant el potencial pedagògic que ofereix el contacte amb la natura i l'alimentació com a eix vertebrador. [...]
Este trabajo pretende facilitar la integración de una mirada ecosocial al currículo escolar utilizando el potencial pedagógico que ofrece el contacto con la naturaleza y la alimentación como eje vertebrador. [...]
This work aims to facilitate the integration of an eco-social perspective in the school curriculum using the pedagogical potential offered by contact with nature and food as the backbone. To do this, there are guidelines and a series of resources wich are offered to the educational community with a vision focused on public schools in Barcelona and the educational stages of the second cycle of Initial and Primary School. [...]

2021
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
6.
1.0 MB L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Com aproximar el model a les persones joves / Estol Soler, Laura ; Griera Llonch, Eudald, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquest treball vol donar resposta, des de l'Economia Social i Solidària, a la necessitat d'aproximar el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a les persones joves, les quals actualment no poden accedir-hi degut al preu inicial. [...]
Este trabajo quiere dar respuesta, des de la Economía Social y Solidaria, a la necesidad de aproximar el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso a las personas jóvenes, las cuales actualmente no pueden acceder debido al precio inicial. [...]
This project aims to respond, from de Social and Solidarity Economy, to the need to bring cooperative housing closer to young people, which now is inaccessible form them due to the initial price. To do so, it has been developed a proposal applicable in the current model for it to be better adapted to the necessities and capacities of young people.

2021
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
7.
532.6 KB Fons d'Estalvi i Inversió Cooperatiu / Ibars Garcia, Xavier ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
A partir d'una anàlisi del sistema de finançament per a les iniciatives de l'Economia Social i Solidària actuals, es traça un proposta per la creació del Fons d'Estalvi i Inversió Cooperatiu (FEIC), un fons que serveixi per proveir del capital necessari per a l'arrencada de nous projectes emmarcats en l'ESS o per a petites inversions de les entitats membres del fons, a Sabadell.
A partir de un análisis del sistema de financiación para las iniciativas de la Economía Social y Solidaria actuales, se traza un propuesta para la creación del Fondo de Ahorro e Inversión Cooperativo (FEIC), un fondo que sirva para proveer del capital necesario para el arranque de nuevos proyectos enmarcados en el ESS o para pequeñas inversiones de las entidades miembros del fondo, en Sabadell.
Based on an analysis of the financing system for current Social and Solidarity Economy initiatives, a proposal is drawn up for the creation of the Cooperative Savings and Investment Fund (FEIC), a fund that serves to provide the capital needed for the start-up of new projects framed in the SSE or for small investments of the member entities of the fund, in Sabadell.

2021
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
8.
1.6 MB Programa d'emprenedoria col·lectiva ESS : millor emprendre junts! / Pérez Viñas, Xavier ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El treball proposa una iniciativa de recolzament i impuls de l'economia social i solidària (en endavant ESS) des de l'àmbit públic. Partint de la constatació que l'emprenedoria en ESS és quantitativament molt inferior a l'emprenedoria convencional i, que aquesta darrera, és en gran mesura d'autocupació (un sol/a promotor/a), en aquest treball es justifica i defineix un programa innovador i de baix cost que persegueix incrementar el volum d'emprenedoria col·lectiva en ESS, optimitzar la inserció de persones en les petites iniciatives ESS existents i augmentar el nombre de persones (emprenedores i aturats) que coneixen els principis, els valors i les pràctiques diferencials de l'ESS.
El trabajo propone una iniciativa de apoyo e impulso de la economía social y solidaria (en adelante ESS) desde el ámbito público. Partiendo de la constatación de que el emprendimiento en ESS es cuantitativamente muy inferior al emprendimiento convencional y, que este último, es en gran medida de autoempleo (un solo / a promotor / a), en este trabajo se justifica y define un programa innovador y de bajo coste que persigue incrementar el volumen de emprendimiento colectivo en ESS, optimizar la inserción de personas en las pequeñas iniciativas ESS existentes y aumentar el número de personas (emprendedores y parados) que conocen los principios, los valores y las prácticas diferenciales de la ESS.
The project proposes a públic administration-led initiative to support and boost the social and solidarity economy (hereinafter referred as ESS, its Catalan language acronym). Based on the observation that entrepreneurship in ESS is quantitatively much lower than conventional entrepreneurship and that the latter is largely promoted and developed by a single individual, this dissertation defends and defines an innovative and low-cost program that aims to increase collective entrepreneurship in ESS, enhance the insertion of workers in existing small ESS initiatives and increase the number of people (entrepreneurs and unemployed workers) that are aware of the principles, values and the differential practices of the ESS.

2021
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
9.
602.1 KB El marc teoric de la comunicació alternativa com a punt de partida per definir una estratègia comunicativa en l'ESS / Martínez Ruiz, Núria ; Griera Llonch, Eudald, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Quan cal recórrer a la teoria de la comunicació, normalment es fa des de la perspectiva clàssica, aquella que és estudiada i validada per l'acadèmia. No obstant això, existeixen altres teories de la comunicació amb perspectiva alternativa que, malgrat no tenir tanta rellevància acadèmica, són igual de vàlides i fins i tot poden arribar a ser de major interès per tractar-se de la comunicació que les classes populars i els moviments socials han usat per a difondre les idees de l'interès general i per a reivindicar els seus drets. [...]
Cuando hay que recurrir a la teoría de la comunicación, normalmente se hace desde la perspectiva clásica, aquella que es estudiada y validada por la academia. Sin embargo, existen otras teorías de la comunicación con perspectiva alternativa que, a pesar de no tener tanta relevancia académica, son igual de válidas e incluso pueden llegar a ser de mayor interés por tratarse de la comunicación que las clases populares y los movimientos sociales han usado para difundir las ideas del interés general y para reivindicar sus derechos. [...]
When it comes to communication theory, it is usually approached from the classical perspective, the one that is studied and validated by academia. However, there are other communication theories with an alternative perspective that, despite not having as much academic relevance, are just as valid and may even be of greater interest because they deal with the communication that the popular classes and social movements have used to disseminate ideas of general interest and to claim their rights. [...]

2021
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
10.
1.1 MB Fem créixer l'ESS als barris de Terrassa / Mesa Arques, Ana Belen ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El present Treball de Final de Postgrau pretén ser el punt de partida d'una metodologia i avaluació que permeti identificar aquelles pràctiques d'entitats i col·lectius formals i informals, així com de les societats mercantils amb fórmules com SL, SLU o els autònoms i les autònomes de la ciutat de Terrassa amb valors de l'Economia Social i Solidària per apropar-les i ampliar la xarxa que conforma l'ecosistema social i solidari de la ciutat. [...]
El presente Trabajo de Final de Posgrado pretende ser el punto de partida de una metodología y evaluación que permita identificar aquellas prácticas de entidades y colectivos formales e informales, así como de las sociedades mercantiles (con fórmulas como SL, SLU) o de los autónomos y autónomas de la ciudad de Terrassa con valores de la Economía Social y Solidaria, acercándolas y ampliando la red que conforma el ecosistema social y solidario de la ciudad. [...]
This research pretends to be the starting point of a methodology and evaluation to identify those activities from formal and informal entities and collectives, as well as from the trading companies or from the self-employed people from Terrassa that share the social economy values to be approached and to extend them. [...]

2021
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  

Documents de recerca : 54 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.