Resultados globales: 1,007 registros encontrados en 0.02 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 259 registros
Materiales académicos, Encontrados 748 registros
Documentos de investigación Encontrados 259 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
2 p, 1.3 MB Immunotherapy for cancer treatment : CAR-T cells against pancreatic adenocarcinoma / Vidal Miralles, Aina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2023
Grau en Biologia [812]  
2.
2 p, 1.9 MB Paleoecology for future biologists / Orrit González, Júlia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2023
Grau en Biologia [812]  
3.
2 p, 2.2 MB La importancia de la conservación de los murciélagos : quirópteros, un orden incomprendido / Montes Gil, Arnau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2023
Grau en Biologia [812]  
4.
2 p, 36.8 MB De peus a terra : el joc com a eina de transformació social pel canvi climàtic / Mas Babià, Laia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2023
Grau en Biologia [812]  
5.
2 p, 555.2 KB Testing the beneficial effects of multispecies crops in ecosystemic services in a 2-year experiment / López Sánchez, Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2023
Grau en Biologia [812]  
6.
2 p, 40.5 MB Defensa aràcnida : creació d'un joc de cartes educatiu sobre la importància de les aranyes en els ecosistemes / Eguia Catalán, Àlex ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2023
Grau en Biologia [812]  
7.
26 p, 12.1 MB L'Afània i l'Ibert, fartets a la cerca d'una nova llar / Fernández Franco, Albert ; Saura Mas, Sandra, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Conte infantil sobre el fartet (espècie en perill d'extinció) recomanat per a nens de 6 a 8 anys.
2022
Grau en Biologia [812]  
8.
2 p, 1.1 MB ¿Cómo y dónde podemos observar aves en el Campus de la UAB? / Fernández Gómez, María ; Saura Mas, Sandra, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2022
Grau en Biologia [812]
2 documentos
9.
2 p, 776.8 KB Neuroplasticity : the role of BDNF in learning / Varela Esperalba, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2022
Grau en Biologia [812]  
10.
2 p, 3.1 MB Soil fauna control over decomposition / Saureu Velasco, Daniel Altair ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2022
Grau en Biologia [812]  

Documentos de investigación : Encontrados 259 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 748 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
5 p, 113.4 KB Física [100810] / Alvarez Calafell, Francesc Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Arribar a comprendre com la física resulta útil com a instrument d'exploració i de comprensió dels sistemes biològics, i dels instruments utilitzats per a observar-los. Identificar alguns temes de biofísica i de física mèdica, per a apreciar la relació entre física i biologia com una de les fronteres actuals més actives del coneixement. [...]
To achieve an understanding of the utility of physics as a way of exploration and comprehension of biological systems, and the instruments used to observe it. To identify some topics in biophysics and in medical physics in order to get a true appreciation of the relation between physics and biology as one of the most active current frontiers of knowledge. [...]
Llegar a comprender la utilidad de la física como instrumento de exploración y de comprensión de los sistemas biológicos, y de los instrumentos utilizados para observarlos. Identificar algunos temas de biofísica y de física médica, para apreciar la relación entre física y biología como una de las fronteras actuales más activas del conocimiento. [...]

2023-24
Grau en Biologia [812]
3 documentos
2.
8 p, 117.8 KB Fisiologia animal comparada i ambiental [100808] / Roher Armentia, Nerea ; Zerpa, Oriana ; Balasch Alemany, Joan Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'aprenentatge de la Fisiologia Animal Comparada és necessàriament sistèmic. L'estudi de processos fisiològics complexos, com l'aclimatació a climatologies extremes o l'adquisició de noves pautes conductuals en resposta a pressions selectives del medi, s'ha de fer valorant la interacció entre els diferents nivells d'organització, des de l'expressió fenotípica del genoma fins les respostes funcionals que presenten les poblacions en un context ecològic canviant. [...]
The learning of Comparative Animal Physiology is necessarily systemic. The study of complex physiological processes, such as acclimatation to extreme environments or the acquisition of new behavioral patterns in response to selective pressures, should be evaluated through the interaction between different levels of organization: from the phenotypic expression of the genome to the functional responses of populations in a changing ecological context. [...]
El aprendizaje de la Fisiología Animal Comparada es necesariamente sistémico. El estudio de procesos fisiológicos complejos, como la aclimatación a climatologías extremas o la adquisición de nuevas pautas conductuales en respuesta a presiones selectivas del medio, se hará valorando la interacción entre los diferentes niveles de organización, desde la expresión fenotípica del genoma hasta las respuestas funcionales que presentan las poblaciones en un contexto ecológico cambiante. [...]

2023-24
Grau en Biologia [812]
3 documentos
3.
6 p, 110.1 KB Fisiologia animal: neurofisiologia i endocrinologia [100807] / Armario Garcia, Antonio ; Giralt Carbonell, Merce ; Carrasco Trancoso, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'assignatura de Fisiologia: Neurofisiologia i Endocrinologia es programa durant el primer semestre del segon curs del Grau de Biologia i desenvolupa el coneixement integrat del sistema endocrí i del funcionament normal del sistema nerviós. [...]
The subject of Physiology: Neurophysiology and Endocrinology is programmed during the first semester of the second year of the Degree in Biology and develops the integrated knowledge of the endocrine system and the normal functioning of the nervous system. [...]
La asignatura de Fisiología: Neurofisiología y Endocrinología se programa durante el primer semestre del segundo curso del Grado de Biología y desarrolla el conocimiento integrado del sistema endocrino y del funcionamiento normal del sistema nervioso. [...]

2023-24
Grau en Biologia [812]
3 documentos
4.
5 p, 105.0 KB Fisiologia de la conducta [100805] / Armario Garcia, Antonio ; Quintana Romero, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Conèixer els conceptes bàsics d'etologia i les bases teòrica de diferents aspectes de la conducta en animals i en humans Conèixer el substrat neurobiològic que regula la conducta en animals i en humans Identificar les claus de la conducta i entendre els mecanismes fisiològics de regulació de la mateixa Capacitar l'alumne per a comprendre les bases biològiques de les alteracions conductuals en animals i en humans Adquirir les habilitats practiques necessàries per entendre, programar i dur a terme experiments relacionats amb la regulació fisiològica de la conducta.
Know the basic concepts of ethology and the theoretical basis of different aspects of behavior in animals and humans Know the neurobiological substrate that regulates behavior in animals and humans Identify the keys of the behavior and understand the physiological mechanisms of regulation of the same Train the student to understand the biological basis of behavioral alterations in animals and humans Acquire the practical skills necessary to understand, program and carry out experiments related to the physiological regulation of behavior.
Conocer los conceptos básicos de etología y las bases téorica de distintos aspectos de la conducta en animales y en humanos Conocer el substrato neurobiológico que regula la conducta en animales y en humanos Identificar las claves de la conducta y entender los mecanismos fisiológicos de regulación de la misma Capacitar al alumno para comprender las bases biológicas de las alteraciones conductuales en animales y en humanos Adquirir las habilidades práctidas necesarias para entender, programar y llevar a cabo experimentos relacionados con la regulación fisiológica de la conducta.

2023-24
Grau en Biologia [812]
3 documentos
5.
6 p, 110.3 KB Biologia i diversitat de plantes criptògames [100802] / Gomà, Joan ; Saez Goñalons, Lorenzo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Al llarg d'aquesta assignatura, l'alumnat ha d'adquirir els coneixements que li donin una visió el més complerta possible de les bases del coneixement i de la diversitat de les plantes criptògames, des d'una perspectiva funcional, sistemàtica i filogenètica. [...]
Throughout this course, students must acquire the knowledge that gives them a vision as fully as possible of the knowledge bases and the diversity of cryptogamous plants, from a functional, systematic and phylogenetic perspective. [...]
A lo largo de esta asignatura, el alumnado debe adquirir los conocimientos que le den una visión lo más completa posible de las bases del conocimiento y de la diversidad de las plantas criptógamas, desde una perspectiva funcional, sistemática y filogenética. [...]

2023-24
Grau en Biologia [812]
3 documentos
6.
5 p, 105.9 KB Fisiologia vegetal ambiental [100799] / Llugany Olle, Merce ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
La Fisiologia Vegetal Ambiental és la segona assignatura d'un conjunt de 3 que formen la matèria de Fisiologia Vegetal. És de caràcter obligatori i es cursa en el segon semestre del quart curs. Aquesta assignatura té com a objectius formatius l'adquisició de coneixements teòrics i pràctics a nivell de coneixements dels mecanismes d'adaptació dels vegetals davant de situacions adverses que permeten que sobrevisquin a entorns i climes molt diversos.
The Environmental Plant Physiology is the second subject of a set of 3 that form the subject of Plant Physiology. It is compulsory and is taken in the second semester of the fourth year. This subject has as training objectives the acquisition of theoretical and practical knowledge at the level of knowledge of the adaptation mechanisms of plants in the face of adverse situations that allow them to survive in very diverse environments and climates.
La Fisiología Vegetal Ambiental es la segunda asignatura de un conjunto de 3 que forman la materia de Fisiología Vegetal. Es de carácter obligatorio y se cursa en el segundo semestre del cuarto curso. [...]

2023-24
Grau en Biologia [812]
3 documentos
7.
7 p, 116.0 KB Ictiologia [100787] / Soler Membrives, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar una formació de base en el coneixement de la ictiologia i il·lustrar com i per què els peixos són el grup més divers de vertebrats. Es presenta l'adaptació per il·lustrar com els peixos han explotat una gran varietat d'hàbitats i nínxols. [...]
The objective of this subject is to provide basic training in the knowledge of ichthyology and to illustrate how and why fish are the most diverse group of vertebrates. The adaptation is presented to illustrate how the fishes have exploited a great variety of habitats and niches. [...]
El objetivo de esta asignatura es proporcionar una formación de base en el conocimiento de la ictiología e ilustrar cómo y por qué los peces son el grupo más diverso de vertebrados. Se presenta la adaptación para ilustrar como los peces han explotado una gran variedad de hábitats y nichos. [...]

2023-24
Grau en Biologia [812]
3 documentos
8.
6 p, 111.0 KB Biologia molecular de procariotes [100775] / Feliu Gil, Jordi Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Es tracta d'una assignatura optativa del Grau de Biologia, que introdueix als estudiants en el coneixement de la Biologia Molecular de Procariotes. Aquesta assignatura es cabdal dins la formació de l'alumne ja que el/la capacita per a entendre el funcionament dels organismes procariotes a nivell molecular permetent a l'alumne comprendre el potencial dels microorganismes a nivell productiu així com les seves aplicacions. [...]
It is a compulsory subject of the Biotechnology Bachelor, which introduces students to the knowledge of Molecular Microbiology. This subject is fundamental in the formation of the student since it enables him to understand the functioning of prokaryotes at the molecular level, allowing an understanding of the potential of microorganisms at the productive level as well as their possible applications. [...]
Es una asignatura obligatoria del Grado de Microbiología, que introduce a los estudiantes en el conocimiento de la Microbiología Molecular. Esta asignatura es fundamental en la formación del alumno ya que le/la capacita para entender el funcionamiento de los organismos procariotas a nivel molecular permitiendo comprender el potencial de los microorganismos a nivel productivo así como sus posibles aplicaciones. [...]

2023-24
Grau en Biologia [812]
3 documentos
9.
4 p, 102.9 KB Fisiologia i metabolisme microbià [100772] / Mas Gordi, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'assignatura té com a objectiu proporcionar a l'estudiant una visió global del funcionament dels diferents processos que permeten el creixement de les cèl·lules procariotes i la seva adaptació a un ambient canviant. [...]
The aim of the course is to provide the student with an overall vision of the operation of the different processes that allow growth of prokaryotic cells as well as their adaptation to a changing environment. [...]
La asignatura tiene como objetivo proporcionar al alumnado una visión global del funcionamiento de los diferentes procesos que permiten el crecimiento de las células procariotas y su adaptación a un ambiente cambiante. [...]

2023-24
Grau en Biologia [812]
3 documentos
10.
8 p, 120.0 KB Microbiologia [100771] / Julián Gómez, Esther ; Herrero Abadía, Paula ; Lacoma De la Torre, Alicia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Es tracta d'una assignatura obligatòria del grau de Biologia, que introdueix als/a les estudiants en el món microbià, donant una visió general dels microorganismes, en connexió amb la resta d'éssers vius i amb els diferents ambients en els quals viuen els microorganismes. [...]
This is a compulsory subject of the degree of Biology, which introduces students to the microbial world, giving a general vision of microorganisms, in connection with other living beings and the different environments in which microorganisms live. [...]
Se trata de una asignatura obligatoria del grado de Biología, que introduce a los estudiantes en el mundo microbiano, dando una visión general de los microorganismos, en conexión con el resto de seres vivos y con los diferentes ambientes en los que viven los microorganismos. [...]

2023-24
Grau en Biologia [812]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 748 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.