Resultats globals: 471 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 185 registres trobats
Materials acadèmics, 286 registres trobats
Documents de recerca 185 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
36 p, 360.3 KB Ments (in)habitables. L'experiència viscuda de les persones trans i dissidents de gènere com a usuàries dels serveis d'atenció a la salut mental a Barcelona / López Rodríguez, Anna ; Mora Malo, Enrico, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
2.
20 p, 467.9 KB Aprenent a categoritzar el món : la relació entre composició social i pedagogia invisible. Un estudi de cas a un centre de màxima complexitat / García García, Cèlia ; Tarabini-Castellani Clemente, Aina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En els últims anys s'ha impulsat la incorporació de projectes pedagògics en centres públics de Catalunya que proposen nous models socials relacionats amb la pedagogia invisible. En la següent recerca es vol estudiar què porta a una escola pública en una àrea caracteritzada pel baix nivell socioeconòmic i cultural a desmarcar-se del model tradicional i adoptar-ne un de nou amb elements de pedagogia invisible. [...]
En los últimos años se ha impulsado la incorporación de proyectos pedagógicos en centros públicos de Cataluña que proponen nuevos modelos sociales relacionados con la pedagogía invisible. En la siguiente investigación se quiere estudiar qué lleva a una escuela pública en un área caracterizada por un bajo nivel socioeconómico y cultural a desmarcarse del modelo tradicional y adoptar uno nuevo con elementos de la pedagogía invisible. [...]
In recent years, the incorporation of educational projects in public centres in Catalonia proposing new social models related to invisible pedagogy has been promoted. The following research aims to study what leads a public school in an area characterized by low socio-economic and cultural level to separate itself from the "traditional" scholar model and adopt a new one with elements of invisible pedagogy. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
3.
28 p, 681.5 KB Un experiment social en el mercat laboral a Barcelona. Detecció d'evidències discriminatòries per motius ètnics / Cabello Abadal, Júlia ; Fitó, Ariadna, 1985-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Mitjançant la metodologia de les proves de correspondència, en aquest treball s'ha volgut estudiar si existeix discriminació cap a un perfil de dona àrab que busca feina dins el sector de l'administració i les finances a la ciutat de Barcelona, amb comparació d'una altra perfil de dona autòctona. [...]
Mediante la metodología de las pruebas de correspondencia, en este trabajo se ha querido estudiar si existe discriminación hacia un perfil de mujer árabe que busca trabajo en el sector de la administración y las finanzas en la ciudad de Barcelona, ​​en comparación con otro perfil de mujer autóctona. [...]
Through the methodology of correspondence tests, in this work we wanted to study if there is discrimination against a profile of Arab women who are looking for work in the administration and finance sector in the city of Barcelona, ​​compared to another profile of native woman. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
4.
29 p, 440.0 KB Envelliment, models residencials i sentiment de llar. Testimonis de vida en una llar compartida / Celeiro Fuentes, Clara ; Tarres Vallespi, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest treball s'emmarca dins d'un projecte d'Aps, on es combina servei i aprenentatge en col·laboració amb la Fundació Llars Compartides. En el context actual, protagonitzat per un allargament en la vida de les persones, i un envelliment general de la població, cal crear coneixement entorn d'aquesta etapa anomenada vellesa i comprendre les noves alternatives vigents per fer front als nous problemes presentats en aquesta. [...]
Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de Aps, donde se combina servicio y aprendizaje en colaboración con la Fundació Llars Compartides. En el contexto actual, protagonizado por un alargamiento en la vida de las personas, y un envejecimiento general de la población, es necesario crear conocimiento en torno a esta etapa llamada vejez y comprender las nuevas alternativas vigentes para hacer frente a los nuevos problemas presentados en la misma. [...]
This work is part of an Aps project, which combines service and learning in collaboration with the Fundació Llars Compartides. In the current context, marked by a lengthening of people's lives, and a general aging of the population, it is necessary to create knowledge about this stage called old age and understand the new alternatives in place to deal with the new problems presented in it. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
5.
75 p, 4.4 MB Anàlisi comparada de la mobilitat social intergeneracional a Europa / Palomares Llevot, Laia ; Lopez Roldan, Pedro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La mobilitat social és un fenomen que es dona en totes les societats de forma més o menys intensa, tot mostrant processos de canvi i transformació. Aquest treball consisteix en una anàlisi comparada de la mobilitat social intergeneracional que es dona en 21 països europeus. [...]
La movilidad social es un fenómeno que se da en todas las sociedades de forma más o menos intensa, mostrando procesos de cambio y transformación. Este trabajo consiste en un análisis comparado de la movilidad social intergeneracional que se da en 21 países europeos. [...]
Social mobility is a phenomenon that occurs in all societies more or less intensely, showing processes of change and transformation. This paper consists of a comparative analysis of intergenerational social mobility in 21 European countries. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
6.
53 p, 517.5 KB El teletrabajo. Efectos que emergen en la salud, seguridad, conciliación y los tiempos de vida. Comparativa entre el colectivo que tiene responsabilidades familiares y el que no / Pingo Navarro, Sayra ; Sanz de Miguel, Pablo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En les últimes dècades, la tecnologia ha experimentat grans canvis i un d'ells és l'expansió d'aquesta en el mercat mercantil, introduint noves maneres de veure i entendre el mateix concepte de treball. [...]
En las últimas décadas, la tecnología ha experimentado grandes cambios y uno de ellos es la expansión de esta en el mercado mercantil, introduciendo nuevas formas de ver y entender el propio concepto de trabajo. [...]
In recent decades, technology has undergone great changes and one of them is its expansion in the commercial market, introducing new ways of seeing and understanding the very concept of work. While the pandemic of COVID-19 has accentuated the importance of this tool to cope with governmental regulations of population confinement, it seems that telework has come to stay. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
7.
62 p, 2.0 MB Rituals de resistència cultural / Caballer Hernani, Lucía ; Verdaguer Lozano, Josep, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest treball de recerca s'ha enfocat cap a les resistències culturals oposades pel barri valencià del Cabanyal front els desitjos per part de l'Ajuntament de València d'implantar l'urbanisme neo-liberal, derruint un 30% del veïnat.
Este trabajo de investigación se ha enfocado hacia las resistencias culturales opuestas por el barrio valenciano del Cabañal frente los deseos por parte del Ayuntamiento de València de implantar el urbanismo neo-liberal, derruyendo un 30% del vecindario.
This research work has focused on the cultural resistance opposed by the Valencian neighborhood of Cabanyal to the wishes of the City Council of Valencia to implement neo-liberal urbanism, demolishing 30% of the neighborhood.

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
8.
68 p, 8.9 MB Anàlisi sociológica a Burkina Faso : Centre Delwende com a institució total / Vergel Ferraz, Clàudia ; Fitó, Ariadna, 1985-, Dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En aquest treball es porta a terme una anàlisi sociològica del Centre Delwende a Burkina Faso. Cada any, centenars de dones són expulsades dels seus pobles acusats per al·legació de bruixeria, aïllades i abandonades per la societat. [...]
En el presente trabajo se lleva a cabo un análisis sociológico del Centre Delwende a Burkina Faso. Cada año, centenares de mujeres son expulsadas de sus pueblos acusadas por alegación de brujería, aisladas e abandonadas por la sociedad. [...]
In this paper, a sociological analysis of the Centre Delwende in Burkina Faso is carried out. Every year, hundreds of women are expelled from their villages accused of witchcraft, isolated and abandoned by society. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
9.
25 p, 620.2 KB Expectatives i creences docents en els diferents itineraris de Batxillerat : estudi de cas en un col·legi concertat de Lleida / Sabaté Ros, Alexandre ; Tarabini-Castellani, Aina, Dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest estudi pretén enfocar-se en l'educació post-obligatòria, a Catalunya, com a complex educatiu en el què entren en joc múltiples factors i desigualtats. Un context en què la via acadèmica marca la direccionalitat educativa i els seus respectius discursos, i la formació professional esdevé "allò a modificar". [...]
Este estudio pretende centrarse en la educación postobligatoria, en Cataluña, como un complejo educativo en el que entran en juego múltiples factores y desigualdades. Un contexto en el que la vía académica marca la direccionalidad educativa y sus respectivos discursos, y la formación profesional es "aquello a modificar". [...]
This study aims to focus on post-compulsory education in Catalonia as an educational complex in which multiple factors and inequalities come into play. A context in which the academic pathway marks the educational directionality and its respective discourses, and professional training is "that which needs to be modified". [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
10.
41 p, 1.7 MB Pla d'actuació municipal per apropar la tasca de l'administració a la ciutadania / Carreras Corres, Marina ; Díaz Echenique, Leonardo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Prèviament a l'exposició del projecte, aquest s'ha de comprendre com a un plantejament de Pla d'Actuació i, per tant es fa una aproximació acurada del que consistiria el procés d'implementació i convivència d'aquest, concretament, en el municipi de Terrassa. [...]
Previamente a la exposición del proyecto, este se tiene que comprender como un planteamiento de Plan de Actuación y, por lo tanto se hace una aproximación cuidadosa del que consistiría el proceso de implementación y convivencia de este, concretamente, en el municipio de Terrassa. [...]
Prior to the presentation of the project, it must be understood as an approach to the Action Plan and therefore a careful approximation of what the implementation and co-existence process of the project would consist of, specifically, in the municipality of Terrassa. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents

Documents de recerca : 185 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 286 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 105.2 KB Economia de les Polítiques Socials [101157] / Souto Nieves, Guadalupe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'assignatura es proposa estudiar, analitzar i avaluar les polítiques socials (seguretat social, sanitat, educació, rendes mínimes). El curs pretén donar als estudiants coneixements generals sobre els problemes fonamentals de política pública a què s'enfronten els països Europeus i de la OCDE en l'actualitat . [...]
The purpose of the course is to analyze and appraise a variety of social policies (social security, health, education and poverty. ) The course provides an overview of the main problems of public policy facing European and OECD countries. [...]
El propósito de la asignatura es estudiar, analizar y evaluar las políticas sociales (seguridad social, sanidad, educación, rentas mínimas). El curso pretende proporcionar a los estudiantes conocimientos generales sobre los problemas fundamentales de política pública a que se enfrentan los países europeos y de la OCDE en la actualidad. [...]

2021-22
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Sociologia [819]
3 documents
2.
7 p, 118.2 KB Política educativa [101159] / Verger Planells, Antoni ; Fontdevila, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquesta assignatura té per objectiu: Introduir diverses perspectives teòriques i metodològiques per examinar els processos i resultats de reformes en política educativa, i dotar els estudiants de coneixements i habilitats analítiques per a la comprensió de la política educativa en diferents contextos. [...]
This course aims at: Introducing a variety of theoretical and methodological perspectives to examine education policy reform, processes, contents and outcomes; and equipping students with knowledge and analytical skills for the understanding of education policy in different contexts. [...]
Esta asignatura tiene por objetivo: Introducir diversas perspectivas teóricas y metodológicas para examinar los procesos de reformas en política educativa, sus contenidos y resultados; y dotar a los estudiantes de conocimientos y habilidades analíticas para la comprensión de la política educativa en diferentes contextos. [...]

2021-22
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Sociologia [819]
3 documents
3.
6 p, 110.8 KB Sociologia del treball [101151] / Carrasquer, Pilar 1957- ; Molina Romo, Óscar 1962- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'assignatura pretén afavorir el coneixement i la reflexió crítica al voltant del treball, entès en un sentit ampli, en el marc de les societats desenvolupades contemporànies. S'entén el treball com una relació social que defineix situacions i processos de desigualtat. [...]
This classes is based in an introduction on work, employment and industrial relations.
El objetivo de esta asignatura es introducir a los estudiantes en los conceptos básicos, asi como en las principales teorías del trabajo, el empleo y las relaciones laborales.

2021-22
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Sociologia [819]
3 documents
4.
7 p, 117.1 KB Treball domèstic i vida quotidiana [101150] / Carrasquer, Pilar 1957- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'enfocament de l'assignatura parteix de la perspectiva de gènere en els estudis sobre el treball. En concret, la matèria s'orienta a l'estudi d'aquelles parcel·les que el concepte de treball, construït sota la industrialització, oblida o no considera prou rellevants. [...]
The focus of the course is the gender perspective in work and labour studies. In particular, the subject is oriented to the study of those activities that the concept of work, built under industrialization, forgets or does not consider sufficiently relevant. [...]
El enfoque de la asignatura parte de la perspectiva de género en los estudios sobre el trabajo. En concreto, la materia se orienta al estudio de aquellas parcelas que el concepto de trabajo, construido bajo la industrialización, olvida o no considera suficientemente relevantes. [...]

2021-22
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Sociologia [819]
3 documents
5.
4 p, 100.7 KB Pràctiques externes [101139] / Muntanyola-Saura, Dafne ; Sainz Gsell, Nora ; Barbet, Berta ; Costa Cazarin de Brito, Rafael ; Sáez Giol, Lluís Sáez Giol ; Castellà, Carola ; Tarragó Sanfeliu, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En el currículum de segon cicle dels graus de Ciència Política i Gestió Pública i de Sociologia es contempla la possibilitat de realitzar un pràcticum professional de 12 crèdits. Aquestes pràctiques consisteixen en un estada en una organització, institució o empresa amb què la Facultat mantingui un conveni de col·laboració, amb una finalitat tant formativa com de caràcter professional. [...]
The Faculty of Political Science and Sociology offer their students the possibility of carrying out a professional internships in an external entity. These internships consist of a 200 hours work in an organization, institution or company with which the Faculty maintain a collaboration agreement. [...]
En el currículo de segundo ciclo de los grados de Ciencia Política y Gestión Pública y de Sociología se contempla la posibilidad de realizar un prácticum profesional de 12 créditos. Estas prácticas consisten en un estancia en una organización, institución o empresa con la que la Facultad mantenga un convenio de colaboración, con una finalidad tanto formativa como de carácter profesional. [...]

2021-22
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Sociologia [819]
3 documents
6.
7 p, 118.2 KB Sociologia de la comunicació [101137] / Cardús i Ros, Salvador 1954- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El curs de Sociologia de la Comunicació combina diversos objectiu. En el pla teòric, proposa introduir l'estudiant en les principals teories de la comunicació. En el pla de l'anàlisi de la realitat, s'estudia el paper i la lògica social dels principals mitjans de comunicació de massa i de les xarxes socials. [...]
The course of Sociology of Communication combines several objectives. In the theoretical level, it is proposed to introduce the student into the main theories of communication. In the analysis of reality, the role and the social logic of the main mass communication media and social networks. [...]
El curso de Sociología de la Comunicación resulta de una combinación de objetivos diversos convergentes. En el plano teòrico, se propone introducir al estudiante en las principales teorías de la comunicación. [...]

2021-22
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Sociologia [819]
3 documents
7.
4 p, 103.2 KB Antropologia social [101136] / Poblet, Gabriela ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquesta assignatura té per objectiu abordar les qüestions que emergeixen de l'aparent paradoxa d'una única però diversa humanitat. Després de conèixer les aportacions principals de la disciplina en relació a cada moment i context històric, s'explorarà la diversitat cultural a través de la lectura de monografies etnogràfiques i el visionat de documentals sobre diferents grups i les seves formes de vida a diferents àrees del planeta. [...]
The main goal of this course is to focus on the questions raised by the apparent paradox of a shared yet diverse humanity. After considering some of the historical foundations of the discipline, we will explore cultural diversity by reading ethnographic monographs and viewing documentaries about a variety of peoples and their ways of life in different areas around the world. [...]
Esta asignatura tiene por objeto abordar las cuestiones que emergen de la aparente paradoja de una única pero diversa humanidad. Después de conocer las aportaciones principales de la disciplina en relación a cada monento y contexto histórico, se explorará la diversidad cultural a través de la lectura de monografias etnográficas y el visionado de documentales sobre distintos grupos y sus formas de vida en diferentes areas del planeta. [...]

2021-22
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Sociologia [819]
3 documents
8.
7 p, 114.5 KB Sociologia de les identitats [101132] / Bielsa, Esperança ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquesta assignatura ofereix una perspectiva sociològica sobre la identitat i les seves paradoxes, examinant la centralitat del concepte en la societat contemporània així com les principals crítiques que s'han fet al seu ús acadèmic. [...]
This module offers a sociological perspective on identity and its paradoxes, examining the centrality of the concept in contemporary society as well as the main criticisms that have been made to its academic use. [...]
Esta asignatura ofrece una perspectiva sociológica sobre la identidad y sus paradojas, examinando la centralidad del concepto en la sociedad contemporánea,así como las principales críticas que se han hecho a su uso académico. [...]

2021-22
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Sociologia [819]
3 documents
9.
4 p, 104.9 KB Sociologia del coneixement [101131] / Fernández Mostaza, Esther ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Realitat objectiva i subjectiva alhora; la societat és un producte humà, al mateix temps que l'ésser humà és un producte social. Des d'aquesta perspectiva dialèctica de base, la sociologia del coneixement es planteja l'anàlisi dels processos d'institucionalització, de legitimació i d'interiorització de la realitat, tot interrogant-se sobre allò que en una societat determinada passa pel coneixement, començant pel coneixement de la realitat primordial que és el món donat per descomptat de la vida quotidiana. [...]
Objective and subjective reality at the same time; society is a human product, while the human being is a social product. From this basic dialectical perspective, the sociology of knowledge considers the analysis of the processes of institutionalization, legitimization and internalization of reality, questioning what in a given society passes through knowledge, beginning with the knowledge of reality Primordial that is the world taken for granted of everyday life. [...]
Realidad objetiva y subjetiva a la vez; la sociedad es un producto humano, al tiempo que el ser humano es un producto social. Desde esta perspectiva dialéctica de base, la sociología del conocimiento se plantea el análisis de los procesos de institucionalización, de legitimación y de interiorización de la realidad, interrogándose sobre lo que en una sociedad determinada pasa por el conocimiento, comenzando por el conocimiento de la realidad primordial que es el mundo dado por supuesto de la vida cotidiana. [...]

2021-22
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Sociologia [819]
3 documents
10.
6 p, 111.2 KB Epistemologia de les ciències socials [101128] / Cardús i Ros, Salvador 1954- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El curs d'Epistemologia de les Ciències Socials invita l'estudiant a la desenvolupar una perspectiva crítica i un hàbit reflexiu sobre la pràctica de la sociologia. L'accent del curs es posa en l'anàlisi de les particularitats del discurs sociològic en relació amb la seva pràctica, és a dir, amb l'ofici de sociòleg. [...]
The course of Epistemology of Social Sciences invites the student to develop a critical perspective and a reflexive habit on the practice of sociology. The accent of the course is put in the analysis of the particularities of sociological discourse in relation to its practice, that is, with the profession of sociologist. [...]
El curso de Epistemología de las Ciencias Sociales invita al estudiante a la desarrollar una perspectiva crítica y un hábito reflexivo sobre la práctica de la sociología. El énfasis del curso se pone en el análisis de las particularidades del discurso sociológico en relación con su práctica, es decir, con el oficio de sociólogo. [...]

2021-22
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Sociologia [1361]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Sociologia [819]
3 documents

Materials acadèmics : 286 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.