Results overview: Found 411 records in 0.02 seconds.
Research literature, 14 records found
Course materials, 397 records found
Research literature 14 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
84 p, 3.3 MB Digitalització del negoci : robotic process automation / Gutiérrez teva, David ; Estapé Dubreuil, Glòria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En aquest document es presenta un estudi de l'automatització robòtica de processos (RPA), una tecnologia que permet a les empreses crear robots que imiten el comportament dels seus treballadors humans per realitzar processos repetitius i regits per normes lògiques i explícites. [...]
This paper presents a study of robotic process automation (RPA). This technology allows companies to create robots that mimic the behaviour of human workers to perform repetitive processes defined by logical and explicit rules. [...]

2021
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
2.
96 p, 6.3 MB Plan de Negocio de JSolution : una empresa de desarrollo web y marketing / Rodriguez Lopez, Juan Carlos ; Matencio, Marcel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El objetivo de este proyecto es la redacción de un plan de negocio para la creación e implantación de JSolution, una empresa que ofrece un servicio de desarrollo de plataformas webs, un servicio de desarrollo de campañas de marketing y un servicio de mantenimiento y control de estas, todos estos servicios enfocados a las pequeñas y medianas empresas que lo consideren necesario. [...]
2021
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
3.
81 p, 1.2 MB Anàlisi per l'ús de criptomonedes i IoT a Espanya / Catot Franquesa, Jaume ; Ibeas Hernández, Asier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquest Treball de Final de Grau permet al lector conèixer la situació legal actual (lex data) i les principals propostes legislatives de futur (lex ferenda) de les criptomonedes a Espanya i la Unió Europea. [...]
Este Trabajo de Fin de Grado permite al lector conocer la situación legal actual (lex data) y las principales propuestas legislativas de futuro (lex ferenda) de las criptomonedas en España y la Unión Europea. [...]
This Final Degree Project allows the reader to learn about the current legal situation (lex data) and the main legislative proposals for the future (lex ferenda) of cryptocurrencies in Spain and the European Union. [...]

2021
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
4.
132 p, 4.0 MB Estudi amb intel·ligència artificial de la relació entre les emissions i el tràfic de vehicles en els accessos a Barcelona / Armas Arroyo, Gianmarco ; Prim Sabrià, Marta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Actualment el planeta es troba en una situació límit on la contaminació i les temperatures són elevades, i si no es prenen decisions immediates, això pot suposar un canvi inimaginable per al futur de tots els éssers què conformen la Terra. [...]
2020
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
5.
30 p, 2.0 MB Wehaico, una eina per millorar la comunicació interna a les empreses / Garcia Rosich, Xavier ; Orbis Artal, Teresa, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquest treball es focalitza en la creació d'una aplicació mòbil per a l'empresa Coaching Ability, una consultoria dedicada a la gestió del talent, a la felicitat organitzacional i al endomàrqueting. [...]
2020
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
6.
76 p, 3.6 MB Drons per ajudar a desminar el Sàhara Occidental / Mahamud El Jalil, Hafdal-La ; Verge Mestre, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En aquest treball es vol donar una solució disruptiva a la llarga feina de desminatge al Sàhara Occidental. La solució que es proposa recorre a l'ús de drons. Primer de tot s'analitzen els principals mètodes de desminatge que hi ha actualment i quines avantatges i inconvenients presenta cada un d'ells. [...]
The following study wants to give a disruptive solution to the long problem of demining Western Sahara. The solution that is proposed is the use of drones. First of all, it analyses the main current methods of demining and the advantages and disadvantages of each one of them. [...]

2019
Grau en Empresa i Tecnologia [948]  
7.
69 p, 6.2 MB Digitalización en la ONG Afrikable y su entorno / Fragoso Pérez, Cristian ; Izaga Martínez, Ignacio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
El presente proyecto, motivado por la ejecución de la asignatura académica 'prácticas externas' en Lamu (Kenia) y con la finalidad de conocer más sobre esta economía emergente, quiere demostrar el funcionamiento de la ONG Afrikable y encontrar puntos de mejora, sobre todo, en la gestión y procesamiento de la información en el ámbito digital. [...]
2019
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
8.
90 p, 1.2 MB Anàlisi i aplicació blockchain d'Ethereum / Garcia Mañosa, Eric ; Sala Cuberta, Albert, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Analitzar i comprendre les relacions i diferències entre la tecnologia Blockchain i la plataforma d'Ethereum. Així com la importància dels contractes intel·ligents en l'execució de la lògica d'aplicacions descentralitzades desenvolupades i guardades en la blockchain d'Ethereum.
2019
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
9.
69 p, 2.3 MB Ús de tecnologies per a la traçabilitat al sector tèxtil / Borilo Ondó, Alba Cristina ; Verge Mestre, Xavier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
La falta de transparència als processos industrials és un tema recurrent actualment. En el sector tèxtil amb els escàndols per falta d'ètica en les fàbriques subcontractades per les grans companyies, aquest tema és encara més important. [...]
2019
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
10.
61 p, 3.1 MB Mejora en la eficiencia de procesos / Villar Casino, Rubén ; Blabia Girau, Daniel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
El Objetivo perseguido con este proyecto es analizar, simular y proponer mejoras a procesos ineficientes, a través del software Simio, utilizando como caso de estudio el restaurante buffet Mathilda. [...]
pruebas necesarias sobre una recreación del restaurante para averiguar si el sistema actual es el más eficiente o hay manera de mejorar el servicio prestado para que los clientes (los.
estudiantes) realicen una espera menora la hora de servirse la comida.

2019
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents

Research literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 397 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 126.4 KB Màrqueting [102138] / Pladellorens Pertegaz, Roger ; Gamundi Ballbé, Jordi ; Fabre Vernedas, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'assignatura de màrqueting representa una matèria bàsica dins els estudis de Comptabilitat i Finances perquè forma a l'alumne en aspectes centrals de la gestió empresarial, en concret de la gestió comercial. [...]
The subject of marketing represents a basic subject in the studies of Accounting and Finance because it trains the student in central aspects of business management, specifically commercial management. [...]
La asignatura de marketing representa una materia básica dentro de los estudios de Contabilidad y Finanzas porque forma al alumno en aspectos centrales de la gestión empresarial, en concreto de la gestión comercial. [...]

2022-23
Grau en Comptabilitat i Finances [947]
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
2.
4 p, 101.1 KB Programació d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils [106399] / Lopez Jimenez, Ivan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En aquesta assignatura aprendrem a programar aplicacions per a dispositius mòbils. Utilitzarem HTML + CSS + JavaScript amb un host multiplataforma com PhoneGap, que ens permetrà compilar l'aplicació i generar codi nadiu per als diferents sistemes operatius d'SmartPhones.
In this subject we will learn how to program applications for mobile devices. We will use HTML + CSS + JavaScript with a multiplatform host like PhoneGap, which will allow us to compile the application and generate native code for the different SmartPhones operating systems.
En esta asignatura aprenderemos a programar aplicaciones para dispositivos móviles. Utilizararemos HTML + CSS + JavaScript con un host multiplataforma como PhoneGap, que nos permitirá compilar la aplicación y generar código nativo para los diferentes sistemas operativos de SmartPhone.

2021-22
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
3.
6 p, 110.3 KB Fonaments dels Sistemes Informàtics [106398] / Sorribes Gomis, Joan ; Ivars Camáñez, Vicente José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'estudiant coneixerà l'estructura bàsica d'un sistema informàtic i els seus sistemes d'interconnexió. L'alumne aprendrà que és un Sistema Operatiu i els serveis que aquest proporciona als usuaris i a les aplicacions. [...]
The student will be familiar with the basic structure of a computer system and its interconnection systems. The student will learn what is an Operating System and the services it provides to users and applications. [...]
El estudiante conocerá la estructura básica de un sistema informático y sus sistemas de interconexión. El alumno aprenderá que es un Sistema Operativo y los servicios que éste proporciona a los usuarios ya las aplicaciones. [...]

2021-22
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
4.
6 p, 108.1 KB Gestió per Processos [104609] / Pellicer Guardia, Laura ; Blabia Girau, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'assignatura té com a objectiu principal conèixer els principals processos d'una empresa, entendre metodologies de millora contínua i aprendre l'impacte que suposa gestionar per processos. A més, l'assignatura persegueix l'acostament de l'alumnat a l'àmbit professional a través de les seves pràctiques de laboratori i l'organització de semniarios liderats per diversos professionals amb llarga experiència en ajudar a les empreses a gestionar per processos. [...]
The main objective of the course is to know the main processes of a company, understand methodologies for continuous improvement and learn the impact of managing by processes. In addition, the course seeks to bring students closer to the professional field through their laboratory practices and the organization of seminars led by various professionals with long experience in helping companies to manage by processes. [...]
La asignatura tiene como objetivo principal conocer los principales procesos de una empresa, entender metodologías de mejora continua y aprender el impacto que supone gestionar por procesos. Además, la asignatura persigue el acercamiento del alumnado al ámbito profesional a través de sus prácticas de laboratorio y la organización de semniarios liderados por varios profesionales con larga experiencia en ayudar a las empresas a gestionar por procesos. [...]

2021-22
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
5.
5 p, 106.6 KB Sistemes de Gestió dels Costos [104608] / Casablancas Segura, Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Context: Aquesta assignatura figura contextualitzada dins de la matèria Comptabilitat junt amb l'assignatura Comptabilitat Bàsica, que s'imparteix en el segon quadrimestre del primer curs del Grau d'Empresa i Tecnologia. [...]
Context: This subject is contextualized within the Accounting subject together with the subject Basic Accounting, which is taught in the second semester of the first year of the Degree in Business and Technology. [...]
Contexto: Esta asignatura figura contextualizada dentro de la materia Contabilidad junto con la asignatura Contabilidas Básica, que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso del Grado en Empresa y Tecnologia. [...]

2021-22
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
6.
5 p, 105.6 KB Introducció a e-Business i e-Government [104058] / Blabia Girau, Daniel ; Gallart Gonzalez Palacio, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Es tracta d'una assignatura dividida en dues parts diferenciades però que tenen vincles: La primera part, dedicada a l'e-business, es centrarà en el desenvolupament de models de negoci en l'entorn digital i en com les TIC poden aportar valor a les organitzacions. [...]
It is a subject divided into two differentiated but linked parts: The first part, dedicated to e-business, will focus on the development of business models in the digital world, and how ICT can add value to organizations. [...]
Se trata de una asignatura dividida en dos partes diferenciadas pero que tienen vínculos: La primera parte, dedicada al e-business, se centrará en el desarrollo de modelos de negocio en el entorno digital y en cómo las TIC pueden aportar valor a las organizaciones. [...]

2021-22
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
7.
6 p, 111.7 KB Comptabilitat Bàsica [102196] / López Antón, Margarida ; Uroz Felices, Francesc Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquesta assignatura figura contextualitzada juntament amb Sistemes de Gestió dels Costos dins de la matèria Comptabilitat, i s'imparteix durant el segon quadrimestre del primer curs del Grau d'Empresa i Tecnologia. [...]
This course is contextualized together with Cost Management Systems within the subject Accounting, and is taught in the second semester of the first year of the Degree in Business and Technology. It is prior and preparatory to be able to take the subject of Cost Management Systems. [...]
Esta asignatura figura contextualizada junto con Sistemas de Gestión de Costes dentro de la materia Contabilidad, y se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso del Grado de Empresa y Tecnología. [...]

2021-22
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
8.
5 p, 106.8 KB Business Intelligence (Sistemes d'Informació de Negoci) [102194] / Obis Artal, Teresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Saber recollir la informació disponible en una empresa i organitzar-la correctament per poder analitzar-la i representar-la de manera que sigui útil per a la presa de decisions.
Knowing how to collect the information available in a company and organize it correctly in order to analyze it and represent it in a way that is useful for making decisions.
Saber recoger la información disponible en una empresa y organizarla correctamente para poder analizarla y representarla de forma que sea útil para la toma de decisiones.

2021-22
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
9.
5 p, 108.9 KB Sistemes de Suport a la Presa de Decisions [102192] / Meneses Benitez, Montse ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'assignatura de Sistemes de Suport a la Presa de Decisions, conjuntament amb la d'Introducció a la Resolució de Problemes i Disseny d'Algorismes, i amb Investigació Operativa, pretén introduir les tècniques i eines computacionals bàsiques que permeten als gestors tecnològics prendre decisions d'una forma sistemàtica i formal d'acord a criteris específics. [...]
The Decision Systems Support Systems course, together with the Introduction to Problem Solving and Algorithm Design, and Operational Research, intends to introduce the basic computational techniques and tools that allow technology managers to make decisions in a systematic and formal way according to specific criteria. [...]
La asignatura de Sistemas de Apoyo a la Toma de decisiones, conjuntamente con la de Introducción a la Resolución de Problemas y Diseño de Algoritmos, y con Investigación Operativa, pretende introducir las técnicas y herramientas computacionales básicas que permiten a los gestores tecnológicos tomar decisiones de una forma sistemática y formal según criterios específicos. [...]

2021-22
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
10.
7 p, 117.4 KB Projectes d'Innovació Tecnològica [102191] / Estapé Dubreuil, Gloria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'assignatura té un doble objectiu. El primer, i més específic, és el d'introduir l'estudiant en el conjunt de coneixements, tècniques i habilitats necessàries per dissenyar, planificar i desenvolupar projectes en l'àmbit de les empreses i organitzacions en general, i en l'entorn de la innovació tecnològica i dels sistemes d'informació empresarials en particular. [...]
The course is twofold. The specific goal is to introduce students to the knowledge, techniques and skills needed to design, plan and develop projects in business and organizations, and specifically projects concerning technological innovations and business information systems. [...]
La asignatura tiene un doble objetivo. El primero y más específico es el de introducir al estudiante en el conjunto de conocimientos, técnicas y habilidades necesarias para poder diseñar, planificar y desarrollar proyectos en el ámbito de las empresas y organizaciones en general, y en el entorno de la innovación tecnológica y de los sistemas de información empresarial en particular. [...]

2021-22
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents

Course materials : 397 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.