Results overview: Found 1,174 records in 0.02 seconds.
Research literature, 561 records found
Course materials, 613 records found
Research literature 561 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
1 p, 504.7 KB Assessment of anesthetic mortality at the teaching veterinary hospital of the UAB : risk factor analysis / Sunyé Casas, Sergi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  
2.
1 p, 2.2 MB A review of the current literature of feline infectious peritonitis / Expósito Bustos, Sonia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  
3.
1 p, 405.4 KB Influencing factors in the standarization of hair cortisol concentrations for the assessment of chronic stress in dogs (Canis Lupus Familiaris) / Soriano Natoli, Noelia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  
4.
1 p, 11.2 MB Surgical resolution of laryngeal paralysis in canine patients. Bibliographic comparison of the different surgical techniques / Reig Bonet, Andrea ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  
5.
1 p, 562.0 KB First results of theperformance recording at the UAB bee apiary / Nieto Gamero, Alicia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  
6.
1 p, 289.7 KB Production requirements to achieve self-supply of meat in Catalonia / Bayona Segura, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2020
Grau en Veterinària [955]  
7.
1 p, 39.8 MB Service Learning project : mammal comparative anatomy workshops for secondary school students / Sala Pareta, Xènia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2020
Grau en Veterinària [955]  
8.
1 p, 1.3 MB Biosecurity measures to be applied in canine groups / Codina Montiel, Tània ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2020
Grau en Veterinària [955]  
9.
1 p, 630.9 KB Effectiveness of intravenous lidocain in pain control and postoperative recovery from abdominal surgery / Capafons Adam, Tània ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2020
Grau en Veterinària [955]  
10.
1 p, 628.1 KB Sensorimotor systems in dogs / Sánchez Ferrer, Sandra ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2020
Grau en Veterinària [955]  

Research literature : 561 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 613 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 122.7 KB Tècniques de Reproducció Assistida Aplicades a la Gestió de Soques d'Animals de Laboratori [103975] / Ibáñez de Sans, Elena ; López Béjar, Manel ; Santaló Pedro, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura pretén aportar a l'alumnat coneixements actualitzats sobre les metodologies i procediments de reproducció assistida que s'utilitzen en animals de laboratori, així com sobre les seves aplicacions pràctiques adreçades a l'expansió, recuperació, manteniment i gestió de soques i línies de ratolí, rata i hàmster. [...]
The subject aims to provide the students updated knowledge on the methodologies and procedures of assisted reproduction that are used in laboratory animals, as well as on their practical applications aimed at the expansion, recovery, maintenance and management of strains and lines of mouse, rat and hamster. [...]
La asignatura tiene como objetivo proporcionar al alumnado conocimientos actualizados sobre las metodologías y procedimientos de reproducción asistida que se utilizan en animales de laboratorio, así como sobre sus aplicaciones prácticas dirigidas a la expansión, recuperación, mantenimiento y gestión de cepas y líneas de ratón, rata y hámster. [...]

2021-22
Grau en Veterinària [955]
3 documents
2.
11 p, 143.8 KB Etnologia i Etologia [103539] / Such Martí, Francesc Xavier ; Casals Costa, Ramón ; Manteca Vilanova, Xavier ; Paramio Nieto, Maria Teresa ; Izquierdo Tugas, Dolors ; Salama Fadali, Ahmed ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura inclou dues parts ben diferenciades: d'una banda, etnologia i, d'una altra banda, etologia, que inclou també benestar o protecció animal. La part d'etologia inclou activitats realitzades en anglès, identificades en aquesta guia docent com a DA. [...]
The subject includes two well differentiated parts: ethnology and ethology, which also includes animal welfare. The ethology part includes activities in English, identified in this teaching guide as DA. [...]
La asignatura incluye dos partes bien diferenciadas: por un lado, etnología y, por otra parte, etología, que incluye también bienestar o protección animal. La parte de etología incluye actividades realizadas en inglés, identificadas en esta guía docente como DA. [...]

2021-22
Grau en Veterinària [955]
3 documents
3.
5 p, 124.3 KB Genètica [102674] / Folch Albareda, Josep Maria ; Amills Eras, Marcelo ; Casellas Vidal, Joaquín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Es tracta d'una assignatura de segón curs del grau de Veterinària, de caràcter bàsic i en la que l'estudiant haurà d'adquirir els coneixements teòrics i pràctics que li permetran entendre l'organització i estructura del genoma en procariotes i eucariotes, els mecanismes d'expressió gènica i la seva regulació a nivell transcripcional i post-transcripcional, així com conèixer les diferents fonts de variació genètica, des de les mutacions nucleotídiques puntuals a les reordenacions cromosòmiques, i el seu impacte sobre diversos fenotipus d'interès veterinari. [...]
It is a subject of the second year of the Veterinary degree, of a basic nature and in which the student must acquire the theoretical and practical knowledge that will allow him to understand the organization and structure of the genome in prokaryotes and eukaryotes, the mechanisms of gene expression and its regulation at the transcriptional and post-transcriptional levels, as well as knowing the different sources of genetic variation, from point nucleotide mutations to chromosomal rearrangements, and its impact on several phenotypes of veterinary interest. [...]
Se trata de una asignatura de segundo curso del grado de Veterinaria, de carácter básico y en la que el estudiante deberá ad Los objetivos formativos concretos son: - Familiarizarse con los conceptos básicos de la Genética. [...]

2021-22
Grau en Veterinària [955]
3 documents
4.
6 p, 130.9 KB Millora Genètica [102673] / Casellas Vidal, Joaquín ; Jordana Vidal, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La Millora Genètica és una assignatura obligatòria de 6 ECTS que s'imparteix durant el 2n semestre del tercer curs del grau de Veterinària. Quant als objectius generals de l'assignatura, aquests consistiran en que l'estudiant adquireixi els suficients coneixements, teòrics i pràctics, que li permetin en el seu futur professional, analitzar i col·laborar de forma eficient en la gestió ‒des de la seva vessant genètica‒, de les poblacions animals domèstiques, tant en l'establiment de programes de conservació, programes de selecció i millora genètica convencional i selecció genòmica, com en el control genètic de malalties. [...]
Animl Breeding is a compulsory subject of 6 ECTS taught during the 2nd semester of the third year of the Veterinary degree. Regarding the general objectives of the subject, these will consist in the student acquiring the sufficient knowledge, theoretical and practical, that allow him in his professional future, analyze and collaborate efficiently in management from his Genetics background, of domestic animal populations, both in the establishment of conservation programs, programs of selection and conventional genetic improvement and genomic selection, as well as in the genetic control of diseases. [...]
La Mejora Genética es una asignatura obligatoria de 6 ECTS que se imparte durante el 2º semestre del tercer curso del grado de Veterinaria. En cuanto a los objetivos generales de la asignatura, estos consistirán en que el estudiante adquiera los suficientes conocimientos, teóricos y prácticos, que le permitan en su futuro profesional, analizar y colaborar de forma eficiente en la gestión desde su vertiente genética, de las poblaciones animales domésticas, tanto en el establecimiento de programas de conservación, programas de selección y mejora genética convencional y selección genómica, como en el control genético de enfermedades. [...]

2021-22
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
1440 [1440]
Grau en Veterinària [955]
Grau en Estadística Aplicada [973]
3 documents
5.
6 p, 127.7 KB Seguretat Alimentària i Zoonosi [102631] / Darwich Soliva, Laila ; Casal Fàbrega, Jordi ; Castellà Espuny, Joaquín ; Ferrer Bermejo, David ; Hernández Herrero, María Manuela ; López Sabater, Emilio-Ignacio ; Roig Sagués, Artur Xavier ; Ortuño Romero, Ana Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
1 L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar una introducció a les tasques dels veterinaris que treballen en qüestions de salut pública, com ara el control de malalties transmissibles dels animals als humans (zoonosis) i la implementació de mesures per garantir la seguretat dels aliments, tant des del punt de vista de l'administració com de les empreses alimentàries. [...]
The aim of this subject is to provide an introduction to the tasks of veterinarians that works in Public Health issues, such as the control of transmissible diseases from animals to humans and the implementation of measures to assure food safety from both the point of view of the public health administration and food companies. [...]
El objetivo de esta asignatura es proporcionar una introducción a las tareas de los veterinarios que trabajan en cuestiones de salud pública, tales como el control de enfermedades transmisibles de los animales a los humanos (zoonosis) y la implementación de medidas para garantizar la seguridad de los alimentos, tanto desde el punto de vista de la administración como de las empresas alimentarias. [...]

2021-22
Grau en Veterinària [955]
3 documents
6.
4 p, 122.5 KB Producció i Sanitat d'Aus [103968] / Barroeta Lajusticia, Ana Cristina ; Majó Masferrer, Natàlia ; Canela Urizar, Luis Jesus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Aquesta és una assignatura optativa que s'imparteix durant el 5è curs, un cop l'alumne ha d'haver adquirit els coneixements teòrics bàsics relatius als sistemes de producció i als principals problemes patològics de les aus de producció. [...]
This is an optional subject taught during the 5th year, once the student must have acquired the basic theoretical knowledge related to the production systems and to the main poultry pathological problems. [...]
Esta asignatura optativa se imparte durante el 5. º curso del grado de veterinaria. Previamente, el alumno debe haber adquirido los conocimientos teóricos básicos relativos a los sistemas de producción y a los principales problemas patológicos de las aves de producción. [...]

2021-22
Grau en Veterinària [955]
3 documents
7.
7 p, 147.4 KB Ètica i Legislació. Gestió Empresarial [102680] / Serratosa Vilageliu, Jordi ; Graupera García, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Es tracta d'una assignatura obligatòria de cinquè curs que desenvolupa tant els aspectes legals (Normativa i reglamentació) com els ètics relacionats amb la professió veterinària. Tanmateix i separadament es tracten els aspectes de gestió empresarial útils en els camps professionals del veterinari. [...]
Objectives This is a fifth year compulsory subject that develops both legal (norms and regulations) and ethical aspects related to the veterinary profession. Separately, the aspects of business management are useful in the field of veterinary practice. [...]
Se trata de una asignatura obligatoria de quinto curso que desarrolla tanto los aspectos legales (Normativa y reglamentación ) com los aspectos èticos relacionados con la professión veterinària. Asi mismo, y separadamente se tratan los aspectos de gestión empresarial útiles en los campos professionales del veterinario. [...]

2021-22
Grau en Veterinària [955]
3 documents
8.
5 p, 121.4 KB Farmacologia Clínica i Terapèutica [102664] / Alberola Domingo, Jordi ; Arboix Arzo, Margarita ; Cristòfol Adell, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura es programa al segon semestre del quart curs del Grau de Veterinària, quan ja s'han assolit coneixements de patologia general i de l'etiologia, la clínica i el diagnòstic de les principals malalties i síndromes. [...]
The subject is scheduled for the second semester of the fourth year of the Veterinary Degree, when knowledge of general pathology and etiology, clinical and diagnosis of the main diseases and syndromes have already been achieved. [...]
La asignatura se programa el segundo semestre del cuarto curso del Grado de Veterinaria, cuando ya se han alcanzado conocimientos de patología general y de la etiología, la clínica y el diagnóstico de las principales enfermedades y síndromes. [...]

2021-22
Grau en Veterinària [955]
3 documents
9.
7 p, 131.8 KB Ecopatologia de Fauna Salvatge [102639] / Lavín González, Santiago ; Marco Sánchez, Ignacio ; Serrano Ferron, Emmanuel Antonio ; Velarde Nieto, Roser ; López Olvera, Jorge Ramón ; Cabezón Ponsoda, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'objectiu principal de l'assignatura és proporcionar a l'alumne un coneixement bàsic, des del punt de vista veterinari, de les espècies salvatges autòctones i, fonamentalment, en els aspectes de maneig (manipulació) i de les seves malalties. [...]
The main objective of the subject is to provide the student with a basic knowledge, from the veterinary point of view, of the wild autochthonous species and, fundamentally, in the aspects of handling (handling) and their diseases. [...]
El objetivo principal de la asignatura es proporcionar al alumno un conocimiento básico, desde el punto de vista veterinario, de las especies salvajes autóctonas y, fundamentalmente, en los aspectos de manejo (manipulación) y de sus enfermedades. [...]

2021-22
Grau en Veterinària [955]
3 documents
10.
7 p, 123.9 KB Peix i Productes de la Pesca [102645] / Pla Soler, Reyes ; Sala Pallarés, Roser ; Grau Noguer, Eduard ; Juan Godoy, Bibiana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura "Peix i productes de la pesca" és una assignatura optativa de la Matèria "Tecnologia dels aliments" que pretén donar una visió global dels aspectes més importants en la producció d'aquests tipus d'aliments, de manera que l'estudiant sigui capaç de: Identificar les principals espècies de productes de la pesca de consum freqüent i els mètodes usuals de captura. [...]
La asignatura "Pescado y productos de la pesca" es una asignatura optativa de la Materia "Tecnología de los alimentos" que pretende dar una visión global de los aspectos más importantes en la producción de estos tipos de alimentos, de manera que el estudiante sea capaz de: Identificar las principales especies de productos de la pesca de consumo frecuente y los métodos usuales de captura. [...]

2020-21
Grau en Veterinària [955]
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documents

Course materials : 613 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.