Resultados globales: 1,325 registros encontrados en 0.02 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 639 registros
Materiales académicos, Encontrados 686 registros
Documentos de investigación Encontrados 639 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
1 p, 1.1 MB Veterinary Homeopathy. State of the EU Legislation and Scientific Review / Pons Semelis, Anna Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2018
Grau en Veterinària [955]  
2.
1 p, 462.2 KB Avian ophthalmology ocular pathology of wild raptors and its main treatments / Imperial Esteban, Teresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2022
Grau en Veterinària [955]  
3.
1 p, 207.5 KB Precision livestock farming / Roca i Custal, Simó ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2022
Grau en Veterinària [955]  
4.
1 p, 1.6 MB Farm level risk analysis as a tool for bovine tuberculosis prevention / Ciria Artiga, Natalia C ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2022
Grau en Veterinària [955]  
5.
1 p, 560.0 KB The role of caloric restriction in aging / Peñafiel Centelles, Marina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2022
Grau en Veterinària [955]  
6.
1 p, 20.9 MB Assessment of productive and medical characteristics of ecological dairy cow farms / Lacasaña Cánovas, Marina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2022
Grau en Veterinària [955]  
7.
1 p, 2.9 MB Antimicrobial resistance in hospitalised horses in the Equine Unit of the "Fundació Hospital Clínic Veterinari" / Casino Folch, Irene ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2022
Grau en Veterinària [955]  
8.
1 p, 376.7 KB Use of governor vessel 26 (VG-26 or Jen Chung) acupuncture point in cardiopulmonary resuscitation in dogs and cats / Rodríguez Gómez, Paula ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2022
Grau en Veterinària [955]  
9.
1 p, 2.0 MB Feline primary hyperaldosteronism : and underdiagnosed endocrine disease. Clinical presentation, diagnostic approach and therapeutic management / de la Torre Martín, Tamara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  
10.
1 p, 411.2 KB Cyanobacteria as a potential source for antineoplastic drug development / Lara Fajarnés, Tània ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  

Documentos de investigación : Encontrados 639 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 686 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
5 p, 123.8 KB Piscicultura [102671] / Sala Pallarés, Roser ; Amills Eras, Marcelo ; Padros Bover, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura Piscicultura parteix de la base de que l'alumne disposa ja de coneixements bàsics sobre la fisiologia de peixos i la seva estreta relació amb el medi on habita, així com els principals aspectes patològics que poden incidir en la producció d'aquestes espècies. [...]
The course Pisciculture is based on the assumption that the student already has basic knowledge of fish physiology and its close relationship with the environment in which they live, as well as the main pathological aspects that can affect the production of these species. [...]
La asignatura Piscicultura parte de la base de que el alumno dispone ya de conocimientos básicos sobre la fisiología de peces y su estrecha relación con el medio en el que habitan, así como los principales aspectos patológicos que pueden incidir en la producción de estas especies. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documentos
2.
7 p, 127.7 KB Agronomia i Economia Agrària [102628] / Albanell Trullas, Elena ; Milan Sendra, María José ; Plaixats Boixadera, Josepa ; Graupera García, Antoni ; Bartolomé Filella, Jordi ; Gort Esteve, Araceli ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Es tracta d'una assignatura obligatòria de primer curs, que desenvolupa tant els aspectes científics i tècnics que l'home utilitza per a millorar el rendiment i la qualitat dels aliments d'origen vegetal emprats en l'alimentació animal, com comprendre els mecanismes que incideixen en la formació de preus, el funcionament dels mercats i la comercialització de productes agropecuaris. [...]
It is a subject of the first year. It develops the scientific and technical aspects needed to improve the performance and quality of plant-based foods used in animal nutrition. Additionally, it will help to understand the mechanisms that affect training of prices, the operation of the markets and the commercialization of agricultural products. [...]
Se trata de una asignatura obligatoria de primer curso, que desarrolla tanto los aspectos científicos y técnicos que el hombre utiliza para mejorar el rendimiento y la calidad de los alimentos de origen vegetal empleados en la alimentación animal, como comprender los mecanismos que inciden en la formación de precios, el funcionamiento de los mercados y la comercialización de productos agropecuarios. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documentos
3.
5 p, 122.7 KB Tècniques de Reproducció Assistida Aplicades a la Gestió de Soques d'Animals de Laboratori [103975] / Ibañez de Sans, Elena ; Santalo Pedro, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura pretén aportar a l'alumnat coneixements actualitzats sobre les metodologies i procediments de reproducció assistida que s'utilitzen en animals de laboratori, així com sobre les seves aplicacions pràctiques adreçades a la creació, expansió, recuperació, manteniment i conservació de soques i línies de ratolí, rata i hàmster. [...]
The subject aims to provide students with updated knowledge on the methodologies and procedures of assisted reproduction used in laboratory animals, as well as on their practical applications aimed at the generation, expansion, recovery, maintenance and conservation of strains and lines of mice, rats and hamsters. [...]
La asignatura tiene como objetivo proporcionar al alumnado conocimientos actualizados sobre las metodologías y procedimientos de reproducción asistida que se utilizan en animales de laboratorio, así como sobre sus aplicaciones prácticas dirigidas a la creación, expansión, recuperación, mantenimiento y conservación de cepas y líneas de ratón, rata y hámster. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documentos
4.
4 p, 118.7 KB Disseny Experimental i de Projectes de Recerca [103972] / Martin Ibañez, Maite ; Piedrafita Arilla, Jesús ; Vergara Esteras, Patri ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Es tracta d'una assignatura optativa de cinquè curs, on el principal objectiu és donar a l'estudiant de Veterinària els coneixements que capaciten per a la funció D (Disseny de Procediments i Projectes)* establerta en el Real Decreto 53/2013, que fa referència a la protecció dels animals utilitzats amb finalitats científiques i on es regulen les qüestions relatives a la formació i capacitació del personal que treballa amb animals d'experimentació. [...]
This is an optional subject for the fifth year, where the main objective is to give the Veterinary student the knowledge to be accredited for the D function (Design of Procedures and Projects) * established in Royal Decree 53/2013, which It refers to the protection of animals used for scientific purposes and where the issues related to the training and training of staff working with experimental animals are regulated. [...]
Se trata de una asignatura optativa de quinto curso, donde el principal objetivo es dar al estudiante de Veterinaria los conocimientos que capacitan para la función D (Diseño de Procedimientos y Proyectos) * establecida en el Real Decreto 53/2013, que hace referencia a la protección de los animales utilizados con fines científicos y donde se regulan las cuestiones relativas a la formación y capacitación del personal que trabaja con animales de experimentación. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documentos
5.
5 p, 121.7 KB Farmacologia Clínica i Terapèutica [102664] / Alberola, Jordi ; Arboix Arzo, Margarita ; Cristòfol Adell, Carles ; Rodriguez Cortes, Alheli ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura es programa al segon semestre del quart curs del Grau de Veterinària, quan ja s'han assolit coneixements de patologia general i de l'etiologia, la clínica i el diagnòstic de les principals malalties i síndromes. [...]
The subject is scheduled for the second semester of the fourth year of the Veterinary Degree, when knowledge of general pathology and etiology, clinical and diagnosis of the main diseases and syndromes have already been achieved. [...]
La asignatura se programa el segundo semestre del cuarto curso del Grado de Veterinaria, cuando ya se han alcanzado conocimientos de patología general y de la etiología, la clínica y el diagnóstico de las principales enfermedades y síndromes. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documentos
6.
6 p, 126.5 KB Microbiologia [102651] / Cabañes Saenz, Francisco Javier ; Abarca Salat, Maria Lourdes ; Bragulat Arará, Maria Rosa ; Castella Gomez, Gemma ; Diaz Alvarez, Leyna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Es tracta d'una assignatura de primer curs de caràcter bàsic en la que l'estudiant haurà d'adquirir els coneixements teòrics i pràctics que li permetran saber l'evolució històrica de la Microbiologia, quines són les tècniques i mètodes bàsics per estudiar els microorganismes, les estructures, l'organització, la genètica i el creixement microbians, i les seves relacions amb l'hoste, així com el seu control i les tècniques bàsiques de diagnòstic. [...]
This is a compulsory first-year subject. Students will acquire the knowledge and practical skills of Microbiology. Topics covered include the historical evolution of Microbiology, basic techniques and methods for studying microorganisms, microbial structure, organization, genetics and growth, and their relationships with the host, as well as their control and basic diagnostic techniques. [...]
Se trata de una asignatura de primer curso de carácter básico en la que el estudiante deberá adquirir los conocimientos teóricos que le permitan saber la evolución histórica de la Microbiología, las técnicas y los métodos básicos para estudiar los microorganismos, las estructuras, la organización, la genética y el crecimiento microbianos, y sus relaciones con el huésped, así como su control y las técnicas básicas de diagnóstico. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documentos
7.
7 p, 125.1 KB Neurologia [104668] / Añor Torres, Sònia ; Mayor Ventosa, Claudia ; Raposo Galván, Marcos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura Neurologia introdueix l'estudiant en el coneixement de les malalties neurològiques de tractament mèdic i quirúrgic més comuns dels petits animals. És una assignatura optativa de cinquè curs, molt important en la formació dels estudiants que desitgin assolir coneixements i habilitats clíniques en les diferents especialitats de medicina i cirurgia de petits animals. [...]
This course introduces students to the knowledge of the neurologic diseases of medical or surgicla treatment more common in small animals. It is an elective course of 5th grade, highly important ofr students who wish to acquire knowledge and clinical habilites in the different speciality areas of small animal medicine and surgery. [...]
La asignatura Neurologia introduce al estudiante en el conocimiento de las enfermedades neurológicas de tratamiento médico y quirúrgico más comunes en pequeños animales. Es una asignatura optativa de quitno curso, muy importante en la formación de los estudiantes que deseen adquirir conocimientos y habilidades clínicas en las distintas especialidades de la medicina y cirugía de pequeños animales. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documentos
8.
5 p, 119.8 KB Rotatori Salut Pública [102681] / Accensi Alemany, Francesc ; Segales Coma, Joaquim ; Majó Masferrer, Natàlia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Aquesta assignatura té un caràcter fonamentalment "professionalitzador", raó per la qual es dissenya i organitza per a que els estudiants de Grau de Veterinària tinguin l'oportunitat d'introduir-se en el context de la professió veterinària, la qual té múltiples àmbits d'especialització. [...]
The present subject, has as leitmotiv the idea of giving a professional status to the student. According to that it is designed and organized to allow the undergraduate students to have access in the Public Health context of the Veterinary Profession Formative Objectives: 1. [...]
Curricularmente, esta asignatura tiene un carácter fundamentalmente "profesionalizador", razón por la cual se diseña y organiza para que los estudiantes de Grado de Veterinaria tengan la oportunidad de introducirse en el contexto de la profesión veterinaria, la cual tiene múltiples ámbitos de especialización. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documentos
9.
10 p, 160.6 KB Morfologia II [102678] / Navarro Beltran, Marc ; Aige Gil, Vicente ; Carretero Romay, Ana ; Domingo Álvarez, Mariano ; López Plana, Carlos ; Marco Valle, Alberto ; Pumarola Batlle, Martí ; Rabanal Prados, Rosa Maria ; Ramis Salvá, Antonio José ; Ruberte París, Jesús ; Nacher García, Víctor ; Mayor Aparicio, Pedro Ginés ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
1 Morfologia II és una assignatura bàsica del segon curs del Grau que contribueix a aconseguir que l'estudiant conegui l'estructura, l'organització i la funció dels òrgans, aparells i sistemes que conformen l'organisme animal, tant al llarg del desenvolupament de l'individu com en la seva etapa adulta. [...]
Morphology II is a basic subject of the second year of the Veterinary Degree that contributes to getting the student to know the structure, organization, and function of the organs, apparatuses, and systems that compose the animal organism, both throughout the development of the individual as in his adult stage. [...]
1 Morfología II es una asignatura básica del segundo curso del Grado de Veterinaria que contribuye a conseguir que el estudiante conozca la estructura, la organización y la función de los órganos, aparatos y sistemas que conforman el organismo animal, tanto a lo largo del desarrollo del individuo como en su etapa adulta. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documentos
10.
7 p, 127.5 KB Medicina d'Animals Exòtics i de Zoològic [102637] / Martorell Monserrat, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
En l'assignatura de Clínica d'Animals Exòtics i Zoològic es tracten les condiciones de d'aclimatació i maneig i les principals malalties, el seu diagnòstic i tractament, que afecten al petits mamífers, aus i rèptils que es mantenen com a mascotes i estan aclimatades a parcs zoològics. [...]
In the subject of Exotic Animal and Zoo Clinical have treated the conditions of acclimatization and handling and the main diseases, their diagnosis, and treatment, affecting small mammals, birds and reptiles that are kept as pets and are acclimatized in zoos. [...]
En la asignatura de Clínica de animales exóticos y zoológico se tratan las condiciones de aclimatación y manejo y las principales enfermedades, su diagnóstico y tratamiento, que afectan a pequeños mamíferos, aves y reptiles que se mantienen como mascotas y se aclimatan en centros zoológicos. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 686 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.