Results overview: Found 1,861 records in 0.02 seconds.
Research literature, 1,185 records found
Course materials, 676 records found
Research literature 1,185 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
12 p, 4.0 MB Integració Hardware Software en una plataforma Low-code / López Puigbò, Roger ; Suppi Boldrito, Remo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte busca integrar de manera fluida el Gestor de Processos PM2 en una plataforma de baix codi (Low-Code), oferint als usuaris una manera intuïtiva i eficient de gestionar i supervisar diversos processos informàtics. [...]
Este proyecto tiene como objetivo integrar de manera fluida el Gestor de Procesos PM2 en una plataforma de bajo código (Low-Code), ofreciendo a los usuarios una manera intuitiva y eficiente de gestionar y supervisar diversos procesos informáticos. [...]
This project aims to seamlessly integrate the PM2 Process Manager into a Low-Code platform, offering users an intuitive and efficient way to manage and monitor diverse computing processes. The integrated solution features a dedicated front-end interface on the Low-Code platform, showcasing PM2's diverse functions, including real-time monitoring of parameters like CPU and memory usage in running processes. [...]

2024
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
11 p, 758.5 KB Implementació d'algorismes IA sobre dades de sensors per prevenir les úlceres de pressió / Serracanta Llamazares, Àlex ; Codina Barberà, Marc , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball d'investigació se centra en la implementació d'un sistema avançat de prevenció d'úlceres per pressió.
Este trabajo de investigación se centra en la implementación de un sistema avanzado de prevención de úlceras por presión, utilizando una cama médica motorizada. Situando este proyecto en la vanguardia de la intersección entre ingeniería, inteligencia artificial y atención médica con el propósito de ofrecer soluciones innovadoras para pacientes con movilidad reducida. [...]

2024
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
9 p, 549.4 KB Implementation of a PMP unit in a RISC-V commercial core / Rubert Sánchez, Ferran ; Terés Terés, Lluís Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Implementació, integració i verificació de la unitat de protecció de memòria física (PMP) en el nucli comercial de Semidynamics RISC-V Atrevido423. PMP és una característica estàndard opcional utilitzada per a l'aïllament de memòria en sistemes crítics de seguretat. [...]
Implementación, integración y verificación de la unidad de protección de memoria física (PMP) en un procesador comercial de Semidynamics RISC-V Atrevido423. PMP es una característica opcional del estándar para el aislamiento de memoria en sistemas críticos de seguridad. [...]

2024
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
11 p, 1.0 MB Desenvolupament d'un Mission Control Web per a un projecte de Realitat Virtual per a la formació de professorat / Hernández Navarrete, Adrián ; Robles Martínez, Sergi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A aquest treball es desenvolupa una aplicació web que es comunica amb un joc de Realitat Virtual creat pel projecte de recerca Didascalia orientat a la formació de professorat. Aquesta aplicació permet a l'usuari monitorar l'estat del joc i, a més, interactuar amb les diferents simulacions en curs. [...]
En este trabajo se desarrolla una aplicación web que se comunica con un juego de Realidad Virtual creado por el proyecto de investigación Didascalia orientado a la formación del profesorado. Esta aplicación permite al usuario monitorizar el estado del juego y, además, interactuar con las diferentes simulaciones en curso. [...]
In this work, a web application that communicates with a Virtual Reality game created by the Didascalia research project oriented to teacher training is developed. This application allows the user to monitor the state of the game and, in addition, to interact with the ongoing simulations. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 2.9 MB Estudi, presentació de propostes i desplegament d'un sistema de monitoratge i control de satèl·lits per l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya / Juvero Jurado, Lucas ; Toro Valdivia, Mª Carmen de, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Dins del marc de l'Estratègia NewSpace de Catalunya, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya gestiona actualment dues missions de nanosatèl·lits en òrbita baixa. L'objectiu principal d'aquest treball és el de fer una implementació d'un sistema de monitoratge per al C3SatP: un conjunt d'ordinador a bord (OBC) i un sistema de gestió de dades a bord (OBDH) a mode de In Orbit Demonstrator (IOD) desenvolupat per l'IEEC. [...]
Dentro del marco de la Estrategia NewSpace de Cataluña, el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña gestiona actualmente dos misiones de nanosatélites en órbita baja. El objetivo principal de este trabajo es el de hacer una implementación de un sistema de monitorización para el C3SatP: un conjunto de ordenador a bordo (OBC) y un sistema de gestión de datos a bordo (OBDH) a modo de In Orbit Demonstrator (IOD) desarrollado por la IEEC. [...]
Within the framework of the NewSpace Strategy of Catalonia, the Institute of Space Studies of Catalonia (IEEC) currently manages two nanosatellite missions in low Earth orbit. The main objective of this work is to implement a monitoring system for the C3SatP, an On-Board Computer (OBC), and an On-Board Data Handling (OBDH) system for In Orbit Demonstration (IOD) purposes developed by the IEEC. [...]

2024
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
16 p, 7.7 MB Aplicación Web de Selección de Películas Implementando Algoritmos de aprendizaje / Diaz Fajardo, Alexis Gabriel ; Martínez Carrascal, Juan Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El constant canvi en l'àmbit tecnològic ha portat a una expansió sense precedents d'aplicacions d'entreteniment, generant un desafiament en seleccionar contingut en un panorama saturat. Aquest article representa un projecte destinat a desenvolupar una aplicació web que té com a objectiu simplificar la cerca de pel·lícules, centrant-se en les preferències de l'usuari. [...]
El constante cambio en el ámbito tecnológico ha llevado a una expansión sin precedentes de aplicaciones de entretenimiento, generando un desafío al seleccionar contenido en un panorama saturado. Este artículo representa un proyecto destinado a desarrollar una aplicación web que tiene como objetivo simplificar la búsqueda de películas, enfocándose en las preferencias del usuario. [...]
The constant change in the technological landscape has led to an unprecedented expansion of entertainment applications, generating a challenge when selecting content in a saturated landscape. This article represents a project aimed at developing a web application that aims to simplify the search for movies, focusing on user preferences. [...]

2024
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
13 p, 1.2 MB Desarrollo de iFlows para gestión de alertas en SAP Cloud Platform Integration : un enfoque innovador en la monitorización de sistemas empresariales / López Sánchez, Daniel ; Toro Valdivia, Mª Carmen de, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En entorns empresarials, la detecció i la gestió eficients d'anomalies i errors en processos operatius representen un desafiament significatiu. Aquest treball presenta un enfocament innovador per a la gestió d'alertes dins aquests entorns, mitjançant el desenvolupament d'iFlows a SAP Cloud Platform Integration (CPI). [...]
En entornos empresariales, la detección y gestión eficientes de anomalías y errores en procesos operativos representan un desafío significativo. Este trabajo presenta un enfoque innovador para la gestión de alertas dentro de dichos entornos, mediante el desarrollo de iFlows en SAP Cloud Platform Integration (CPI). [...]
In business environments, efficiently detecting and managing anomalies and errors in operational processes poses a significant challenge. This work introduces an innovative approach to alert management within these environments, through the development of iFlows in SAP Cloud Platform Integration (CPI). [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
14 p, 1.6 MB Desarrollo de un 'cockpit' empresarial basado en SAP Integration Suite / Jara Vélez, Karel Gabriel ; Benítez Fernández, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment, molts sectors empresarials que utilitzen SAP com el seu ERP estan fent servir el programari PI/PO. Aquest pròximament quedarà obsolet, perquè SAP deixarà de mantenir-lo a partir de l'any 2027, cosa que farà que diverses empreses hagin de realitzar una migració d'aquest programa a un altre. [...]
Actualmente, muchos sectores empresariales que utilizan SAP como su ERP están usando el software PI/PO. Este quedará próximamente obsoleto, debido a que SAP dejará de mantenerlo a partir del año 2027, cosa que hará que múltiples empresas tengan que realizar una migración de este programa a otro. [...]
Currently, multiple business sectors that use SAP as their ERP are using the software PI/PO. This software will be deprecated soon, because SAP will stop the maintenance of it from the year 2027, which consequently will cause that multiple companies will have to migrate from this software to another one. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
13 p, 2.0 MB Capacitant als estudiants : Emulació de xarxes en qualsevol lloc i en tot moment / Gómez González, Ivan ; Martí Escalé, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball de fi de grau ha consistit en elaborar Nethermir, una eina de gestió i automatització de servidors i màquines virtuals amb una plataforma Web per ajudar en la docència de les assignatures de xarxes de telecomunicacions, en la que l'alumnat pot crear i connectar-se mitjançant un túnel VPN a les seves màquines virtuals per a la creació d'entorns de xarxa virtualitzats i el professorat pot gestionar l'estat global dels servidors. [...]
El trabajo de fin de grado ha consistido en elaborar Nethermir, una herramienta de gestión y automatización de servidores y máquinas virtuales con una plataforma Web para ayudar en la docencia de las asignaturas de redes de telecomunicaciones, en las que el alumnado puede crear y conectarse mediante un túnel VPN a sus máquinas virtuales para la creación de entornos de red virtualizados y el profesorado puede gestionar el estado global de los servidores. [...]
The end-of-degree project has consisted of developing Nethermir, an automated server and virtual machine management tool with a Web platform to help teaching the subjects of telecommunications networks, in which students can create and connect through a VPN tunnel to their virtual machines to create virtualized network environments and professors can manage the global state of the servers. [...]

2024
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
15 p, 1.3 MB Seguiment d'animals salvatges en seqüències d'imatges infraroges / Britos Silveiro, Pablo Ezequiel ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El cos d'agents rurals de la Generalitat realitza censos de fauna, en una tasca que els requereix una anàlisi visual d'imatges tèrmiques llarg i tediós. Per facilitar aquesta feina, en aquest projecte s'ha desenvolupat un sistema de seguiment d'animals en seqüències d'imatges tèrmiques. [...]
El cuerpo de agentes rurales de la Generalitat realiza censos de fauna, en una labor que les requiere un análisis visual de imágenes térmicas largo y tedioso. Para facilitar este trabajo, en este proyecto se ha desarrollado un sistema de seguimiento de animales en secuencias de imágenes térmicas. [...]
The rural agents of the Generalitat conduct wildlife censuses, engaging in a task that involves a lengthy and tedious visual analysis of thermal images. To streamline this process, a system for tracking animals in thermal image sequences has been developed in this project. [...]

2024
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 1,185 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 676 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 107.5 KB Internet de les Coses [105075] / Carrabina Bordoll, Jordi ; Codina Barberà, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Descripció: El món de les TIC s'està estructurant sobre diversos conceptes. Un d'ells és el de l'Internet dels Objectes, que es basa en ampliar el domini dels sistemes computacionals connectats als objectes (devices) amb solucions molt petites que intereactuen amb el mon real via sensors i actuadors de molt baix consum, en diferents àmbits: personal/wearables, salut, domòtica, medi ambient, distribució d'energia i aigua, automoció, etc. [...]
Description: The ICT world is being structured on various concepts. One of them is the Internet of Things, which is based on expanding the computing domain to connected objects (devices) of small size and energy consumption that interact with the real world via sensors and actuators in different areas: personal / wearables, health, home automation, environment, energy and water distribution, automotive, etc. [...]
Descripción: El mundo de las TIC se está estructurando sobre diversos conceptos. Uno de ellos es el del Internet de las Cosas, que se basa en ampliar el dominio de los sistemas computacionales conectados a los objetos (devices) con soluciones muy pequeñas pero que intereactuen con el mundo real vía sensores y actuadores de muy bajo consumo, en diferentes ámbitos: personal / wearables, salud, domótica, medio ambiente, distribución de energía y agua, automoción, etc. [...]

2023-24
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
2.
5 p, 105.3 KB Tecnologies de Compressió de la Informació [105073] / Bartrina Rapesta, Joan ; Serra Sagrista, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura de Tecnologies de Compressió de Dades és adquirir un coneixement específic sobre els sistemes de compressió de dades. Això permet als estudiants tenir la capacitat suficient per avaluar les prestacions i les característiques dels sistemes de compressió per a un escenari específic, així com dissenyar/modificar sistemes existents. [...]
The aim of the subject of Data Compression Technologies is to acquire specific knowledge about data compression systems. This allows students to have sufficient ability to evaluate the performance and features of compression systems for a specific scenario, as well as design / modify existing systems. [...]
El objetivo de la asignatura de Tecnologías de Compresión de Datos es adquirir un conocimiento específico sobre los sistemas de compresión de datos. Esto permite a los estudiantes tener la capacidad suficiente para evaluar las prestaciones y las características de los sistemas de compresión para un escenario específico, así como diseñar / modificar sistemas existentes. [...]

2023-24
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
3.
5 p, 104.5 KB Càlcul [103802] / Burgués i Badia, Josep Ma ; Nicolau, Artur ; Garcia Martinez, Yamila ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Resoldre els problemes matemàtics que es poden plantejar en l'enginyeria informàtica. Conèixer i treballar de manera intuïtiva, geomètrica i formal les nocions de límit, continuïtat, derivada i integral. [...]
Solve the mathematical problems that can arise in computer engineering. Know and work intuitively, geometrically and formally the notions of limit, continuity, derivative and integral. Know the construction of the integral, the calculation of integrals and its application to solving problems where the integral approach is necessary. [...]
Resolver los problemas matemáticos que se pueden plantear en la ingeniería informática. Conocer y trabajar de manera intuitiva, geométrica y formal las nociones de límite, continuidad, derivada e integral. [...]

2023-24
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
4 p, 103.7 KB Integració Hardware/Software [102794] / Castells-Rufas, David ; Saiz Alcaine, Joaquín ; Casanova Mohr, Raimon ; Moreno Font, Vanessa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és capacitar a l'alumnat per dissenyar dispositius Hardware que es puguin integrar en plataformes existents i desenvolupar el Software necessari per a què aquests puguin ser controlats des d'aplicacions. [...]
The aim of the subject is to train students to design hardware devices that can be integrated into existing platforms and develop the necessary software so that these can be controlled from computer applications. [...]
El objetivo de la asignatura es capacitar al alumnado para diseñar dispositivos Hardware que puedan integrarse en plataformas existentes y desarrollar el Software necesario para que éstos puedan ser controlados desde aplicaciones. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
5.
6 p, 112.4 KB Microprocessadors i Perifèrics [102793] / Rexachs Del Rosario, Dolores Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura de la Menció d'Enginyeria de Computadors, s'emmarca en el tercer curs, segon semestre de la titulació dins de la matèria "Disseny de sistemes de còmput orientats a aplicacions" Microprocessadors i Perifèrics està relacionada amb les assignatures de Fonaments de Computadors, Sistemes Operatius, Estructura de Computadors i Arquitectura de Computadors. [...]
This course, of the Computer Engineering Mention, is in the third course, the second semester of the degree, within the subject "Design of computer systems oriented to applications". "Microprocessors and Peripherals" is related to the subjects of Computer Fundamentals, Operating Systems, Computer Structure, and Computer Architecture. [...]
Esta asignatura de la Mención de Ingeniería de Computadores, se enmarca en el tercer curso, segundo semestre de la titulación, dentro de la materia "Diseño de sistemas de cómputo orientados a las aplicaciones" Microprocesadores y Periféricos está relacionada con las asignaturas de Fundamentos de Computadores, Sistemas Operativos, Estructura de Computadores y Arquitectura de Computadores. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
6.
6 p, 111.4 KB Prototipatge de Sistemes Encastats [102792] / Montón Macian, Màrius ; Velasco Gonzalez, Antonio Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. Dins d'aquest àmbit es fa una valoració de les alternatives tecnològiques per a la implementació d'aquests sistemes, dedicant una part específicament a les solucions basades en FPGA. [...]
This subject is part of the topic Design of computer system oriented to applications . In this topic we discuss about different technological alternatives for the implementation of those systems, spending an amount of time to FPGA based solutions. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia de diseño de sistemas de cómputo orientado a aplicaciones. Dentro de este ámbito se hace una valoración de las alternativas tecnologicas para la implementación de estos sistemas, dedicando una parte específicamente a las soluciones basadas en FPGA. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
6 p, 111.6 KB Arquitectura i Tecnologies de Software [102790] / Bolta Torrell, Helena ; Echeverria Rovira, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura es divideix en parts independents, cadascuna de les quals tracta d'un tema específic, avançat i d'actualitat en relació a conceptes de l'enginyeria del software. L'objectiu és introduïr a l'estudiant en aquests temes durant tres o quatre setmanes, donar-li uns coneixements bàsics i les eines introductòries, per tal que després pugui aprofundir-hi per ell mateix. [...]
This subject is divided into separate parts. Each part with an specific, actually and advanced topic of concepts about engineering software. The aim is to introduce the students to these topics for three or four weeks, giving them a basic knowledge in order to then be able to depeen by themselfs. [...]
Esta asignatura se divide en partes independientes, cada una de las cuales trata de un tema específico, avanzado y de actualidad en relación a conceptos de la ingeniería del software. El objetivo es introducir al estudiante en estos temas durante tres o cuatro semanas, darle unos conocimientos básicos y las herramientas introductorias, para que luego pueda profundizar por sí mismo. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
8.
7 p, 113.6 KB Coneixement, Raonament i Incertesa [102786] / Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Coneixement, Raonament i Incertesa, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures d'"Aprenentatge Computacional", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació". [...]
The subject of Coneixment, Raonament i Inertesa, is framed within the mention of "Computing", along with the subjects of " Aprenentatje Computacional ", " Visió per Computador " and " Robòtica, Llenguatje i Planificació ". [...]
La asignatura de Coneixment, Raonament i Inertesa, se enmarca dentro de la mención de "Computación", junto con las asignaturas de "Aprenentatje Computacional", "Visió per Computador" y "Robòtica, Llenguatje i Planificació". [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
8 p, 119.7 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruiz, Felipe ; Vazquez Corral, Javier ; Borras Camarasa, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador s'emmarca dins de la menció de "Computació" amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
The subject of Computer Vision is in the mention of "Computing" among the subjects of "Knowledge, Reasoning and Uncertainty", "Computational Learning" and "Robotics, Language and Planning" that are part of the subject called Cognitive Systems . [...]
La asignatura de Visión por Computador se enmarca dentro de la mención de "Computación" con las asignaturas de "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Aprendizaje Computacional" y "Robótica, Lenguaje y Planificación" que forman parte de la materia llamada sistemas cognitivos. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
10.
6 p, 108.9 KB Models de Qualitat en la Gestió de les TIC [102781] / Matencio Miret, Marcel ; Yelamos Rebolledo, Mario ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Conèixer les estratègies i marcs de referència en la gestió dels serveis de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i tenir la base suficient com per poder donar suport a la implementació en empreses i altres organitzacions.
Conocer las estrategias y marcos de trabajo en gestión de servicios de Tecnologias de la Información, y tener la base suficiente como para poder dar soporte a la implementación de una estrategia de servicio en empresas y otras organizaciones.

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents

Course materials : 676 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.