Resultats globals: 1,653 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 84 registres trobats
Materials acadèmics, 1,569 registres trobats
Documents de recerca 84 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
55 p, 1.1 MB From Policies to Practices. Intercultural Education in Schools in Barcelona / Rodriguez i Moner, Helena ; Levatino, Antonina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El punt de partida d'aquest projecte és l'existència i la creixent prevalença d'una societat culturalment i ètnicament diversa, que requereix, entre altres coses, un enfocament educatiu adequat. Dins el marc legislatiu, l'educació intercultural és reconeguda com el model pedagògic més adequat per promoure la inclusió, la convivència i la cohesió social. [...]
El punto de partida de este trabajo es la existencia y creciente prevalencia de una sociedad cultural y étnicamente diversa, lo que requiere, entre otras cosas, de una respuesta educativa adecuada. En el marco legislativo, la educación intercultural es reconocida como el modelo pedagógico más adecuado para promover la inclusión, la convivencia y la cohesión social. [...]
The starting point of this project is the existence and growing prevalence of a culturally and ethnically diverse society, which requires, among other things, an appropriate educational approach. Within the legislative framework, intercultural education is recognized as the pedagogical model best suited to promote inclusion, coexistence, and social cohesion. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Educació Primària [1140]  
2.
29 p, 569.9 KB "Un Tsunami que et sobrepassa". Emocions de docents inclusius d'educació primària davant incidents crítics / Grajera Ortega, Maria ; Álvarez Valdivia, Ibis Marlene, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball té l'objectiu de descriure les emocions que experimenten docents d'Educació Primària durant els incidents crítics sorgits arran de treballar amb infants amb necessitats educatives específiques a les seves aules. [...]
Este trabajo tiene como objetivo describir las emociones que experimentan docentes de Educación Primaria durante los incidentes críticos surgidos a raíz de trabajar con niños con necesidades educativas específicas en sus aulas. [...]
The aim of this study is to describe the emotions experienced by primary school teachers during critical incidents arising from working with children with special educational needs in their classrooms. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Educació Primària [1140]  
3.
56 p, 932.4 KB Noves masculinitats : una proposta didàctica per trencar amb els estereotips de la masculinitat hegemònica / Pérez Urbano, Irene ; Muzzi, Sandra, dir. (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Els adolescents continuen associant la masculinitat a una visió hegemònica (Pescador, 2018) i, per tant, és essencial poder fer actuacions educatives que considerin la masculinitat com a eix vertebral (Ríos, 2013). [...]
Los adolescentes continúan asociando la masculinidad a una visión hegemónica (Pescador, 2018) y, por lo tanto, es esencial poder hacer actuaciones educativas que consideren la masculinidad como eje vertebrador (Ríos, 2013). [...]
Nowadays, teenagers still associate masculinity to an hegemonic vision (Pescador, 2018) and, so it is essential to be able to carry out educational activities that consider this topic the backbone of the didactic proposal (Ríos, 2013). [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Educació Primària [1140]  
4.
109 p, 5.7 MB El procés educatiu en els centres de justícia juvenil / Jiménez Marcè, Paula ; Tello Sánchez, Jose, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta recerca mostra una anàlisi sobre el procés educatiu dut a terme en el centre educatiu l'Alzina, un centre de justícia juvenil de règim tancat. La importància de la present investigació rau en el fet que l'educació en els centres de justícia juvenil és un vessant educatiu sovint desconeguda i és essencial fomentar la recerca en aquest àmbit per tal de millorar les oportunitats de reinserció. [...]
Esta investigación muestra un análisis sobre el proceso educativo llevado a cabo en el centro educativo de la Alzina, un centro de justicia juvenil de régimen cerrado. La importancia de la presente investigación radica en el hecho que la educación en los centros de justicia juvenil es una vertiente educativa a menudo desconocida y es esencial fomentar la indagación en este ámbito para mejorar las oportunidades de reinserción. [...]
This research presents an analysis of the educational process carried out at Alzina School, a closed juvenile justice center. The significance of this investigation lies in the fact that education in juvenile justice centers is often an overlooked aspect and it is crucial to promote inquiry in this field to enhance reintegration opportunities. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Educació Primària [1140]  
5.
79 p, 3.9 MB La incidència de la tutoria entre iguals sobre l'ús oral del Català. El cas del programa "llegim i escrivim en parella" / Sánchez Poyato, Laura ; Duran Gisbert, David, 1963-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
La recerca que es presenta neix d'una preocupació real i actual en el context educatiu de Catalunya, basada en una considerable disminució de l'ús social del català per part d'infants i joves que han estat escolaritzats sota el model d'Immersió Lingüística. [...]
La investigación que se presenta nace de una preocupación real y actual en el contexto educativo de Cataluña, basada en una considerable disminución del uso social del catalán por parte de niños y jóvenes que han sido escolarizados bajo el modelo de Inmersión Lingüística. [...]
The research presented here arises from a real and current concern in the educational context of Catalonia, based on a significant decrease in the social use of Catalan by children and young people who have been educated under the Language Immersion model. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Educació Primària [1140]  
6.
61 p, 584.2 KB L'adequació de la formació musical del professorat generalista / Grau Jiménez, Maria ; Casals Ibañez, Albert, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
El qüestionament de la formació del professorat és quelcom recurrent i necessari per tal d'adaptar-se a la societat canviant en la qual vivim, especialment donada la velocitat a la qual ho està fent. [...]
La cuestión sobre la formación del profesorado es algo recurrente y necesario para poder adaptarse a la sociedad cambiante en la que vivimos, especialmente teniendo en cuenta la velocidad a la que lo está haciendo. [...]
Questioning how teachers' training is done is a recurring and necessary thing to do in order to adapt to the changing society in which we live, especially considering the speed at which it is doing it. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Educació Primària [1140]  
7.
91 p, 1.0 MB Assaig general d'una millor interpretació de l'educació musical a l'escola primària en col·laboració amb l'escola de música : una proposa en el marc del projecte Superfilharmònics / Flores Freire, Alba ; Casals Ibañez, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball pretén ser l'assaig general d'una proposta de millora per al projecte dels Superfilharmònics, l'escenari del qual se situa a l'aula de tercer de l'escola Santa Eulàlia de Berga. Així doncs, tot el que s'exposa en el següent document neix amb la voluntat d'esdevenir agent de transformació en un context educatiu pràctic real. [...]
Este trabajo pretende ser el ensayo general de una propuesta de mejora para el proyecto "Superfilharmònics", cuyo escenario se sitúa en el aula de tercero de la escuela Santa Eulàlia de Berga. Asimismo, todo lo que se expone en el siguiente documento nace con la voluntad de convertirse en agente trasformador en un contexto educativo práctico real. [...]
This work aims to be a dress rehearsal of a improvement plan for the "Superfilharmònics" project, which stage is the third grade classroom of Santa Eulàlia school, from Berga. Furthermore, everything set out in the following document was born with the desire to help in the growth of the project in a real practical educative surrounding. [...]
professionals involved. All this with the purpose of guaranteeing the participation of all the students, always starting off from a Universal Design for Learning. In short, the data analyzed, because of an implementation of five sessions, show positive results, which reveal a growing desire to provide a future perspective to this work.

2022
Grau en Educació Primària [1140]  
8.
43 p, 1.2 MB El model alimentari del demà segons l'alumnat d'educació primària : la necessitat urgent d'educar pel futur / González Portero, Marta ; Anguera Cerarols, Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Educar pel futur és una condició indispensable per a formar persones crítiques i responsables amb la societat del demà. La present investigació indaga en les imatges del futur de l'alumnat d'Educació Primària en referència al model alimentari, així com en la presència de l'educació pel futur a les aules i al currículum català. [...]
Educar para el futuro es una condición indispensable para formar personas críticas y responsables con la sociedad del mañana. La presente investigación indaga en las imágenes del futuro del alumnado de Educación Primaria en relación con el modelo alimentario, así como en la presencia de la educación para el futuro en las aulas i en el currículo catalán. [...]
Educating for the future is an indispensable condition to train critical and responsible persons centered on tomorrow's society. The inquest looks into the future images of Primary School students regarding the food choice model, as the presence of education for the future in classrooms and in the Catalan curriculum. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Educació Primària [1140]  
9.
101 p, 2.7 MB La Incorporació de la dansa dins l'aula ordinària la manera d'integrar la dansa i el moviment a l'aula a través de les mestres tutores / Aparicio Vílchez, Anna ; González-Martín, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Farrés Llobet, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'escola Pereanton de Granollers és un centre públic que compta amb un projecte educatiu, anomenat "Música per a créixer", en el qual la música és l'eix vertebrador dels diferents aprenentatges. [...]
La escuela Pereanton de Granollers es un centro público que cuenta con un proyecto educativo, llamado "Música per a créixer", en el cual la música es el eje vertebrador de los distintos aprendizajes. [...]
The school Pereanton in Granollers is a public centre that has got an educative project, called "Música per a créixer", in which the music is the vertebral axis of the different learnings. Currently, the leadership team has the aim of placing value on the other artistic disciplines. [...]

2022
Grau en Educació Primària [1140]  
10.
44 p, 614.2 KB El Supervisor educatiu : una figura per a la millora professional del docent / Arnijas Fàbregas, Joan ; Puente, Sílvia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Com a futur mestre que està acabant la seva formació inicial universitària, em pregunto quines opcions tinc per continuar aprenent i instruint-me. Aquest treball parteix de la pràctica reflexiva, que és una metodologia formativa útil pels docents. [...]
Como futuro maestro que está terminando su formación inicial universitaria, me pregunto qué opciones tengo para seguir aprendiendo e instruyéndome. Este trabajo parte de la práctica reflexiva, que es una metodología formativa útil para los docentes. [...]
As a future teacher who is finishing his initial college education, I wonder which continuous-learning and instructing options I have. This paper is based on reflective practice, which is a useful formative methodology for teachers. [...]

2022
Grau en Educació Primària [1140]  

Documents de recerca : 84 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 1,569 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 107.7 KB Laboratori i virtualitat en l'educació primària [102088] / Rios Rubiras, Bernat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'assignatura "Laboratori i Virtualitat" té com a objectius d'aprenentatge que es estudiants participants, al final del curs, siguin capaços de: 1. Conèixer i manejar les TIC per a l'ensenyament i aprenentatge de les ciències que existeixen en l'actualitat (eines virtuals, aparells digitals, tecnologia mòbil, etc. [...]
The course "Laboratori i Virtualitat" aims that participants, at the end of the course, will be able to: 1. Know and know how to use the different existing ICT for science teaching and learning (virtual tools, digital devices, mobile technology, etc. [...]
La asignatura "Laboratori i Virtualitat" tiene como objetivos de aprendizaje que los estudiantes particpantes, al final del curso, sean capaces de: 1. Conocer y manejar las TIC para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias que existen en la actualidad (herramientas virtuales, aparatos digitales, tecnología móvil, etc. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
2.
6 p, 111.2 KB Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural [102046] / Lopez Simo, Victor ; Espinet Blanch, Maria ; Gonzalez Valencia, Gustavo Alonso ; Canals i Cabau, Roser ; Cantero Riveros, Beatriz ; Anguera Cerarols, Carles ; Gil Carmona, Francisco ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Analitzar el currículum d'Educació Primària en relació al Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural. Interpretar el currículum en funció dels diversos criteris que es poden tenir en compte per seleccionar, organitzar o seqüenciar els continguts escolars relatius a l'estudi de la natura i la societat. [...]
To analyse the Primary Education curriculum related to Natural, Social and Cultural Environment Education. To interpret the curriculum in terms of several criteria to select, organise or order school contents related to natural and social education. [...]
Analizar el currículo de Educación Primaria relacionado con el Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. Interpretar el currículo en función de los diversos criterios que se deben considerar para seleccionar, organizar o secuenciar los contenidos escolares relativos al estudio de la naturaleza y la sociedad. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
3.
6 p, 110.7 KB Projectes Artístics [102030] / Paris Romia, Gemma ; Nofre Maiz, Mario ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
- Saber desenvolupar cada una de les fases d'un procés creatiu per materialitzar un projecte artístic: Des de la cerca de la primera idea, cerca de referents, cerca dels materials, del llenguatge artístic escollit, dels recursos tècnics. [...]
Know how to develop each of the phases of a creative process to realize an artistic project: Since finding the first idea concerning search, search of materials, the chosen artistic language, technical resources . [...]
- Saber desarrollar cada una de las fases de un proceso creativo para materializar un proyecto artístico: Desde la búsqueda de la primera idea, búsqueda de referentes, búsqueda de los materiales, del lenguaje artístico elegido, los recursos técnicos . [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
4.
9 p, 126.6 KB Planificació, Criteris i Pràctica Musical a l'Escola Actual [106080] / Casals Ibañez, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Conèixer i comprendre l'enfocament de la programació de l'àrea en el marc curricular vigent: de les competències a la programació d'aula. Planificar la música a l'escola atenent a les diverses realitats educatives existents. [...]
Know and understand the approach to programme music within the current curriculum: from the competences to the classroom planning. Plan music at school according to different educational realities. Deeping in school music practice based on digital competence and gender perspective.
Conocer y comprender el enfoque de la programación del área en el marco curricular vigente: de las competencias a la programación de aula. Planificar la educación musical en la escuela de acuerdo con las distintas realidades educativas existentes. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
5.
5 p, 112.2 KB L'Actualitat i les Ciències Socials en l'Educació Primària: la Formació del Pensament Crític [106078] / Santisteban Fernandez, Antonio Manuel ; Massip i Sabater, Mariona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
1. Valorar el tractament de temes controvertits de la societat actual a l'educació primària. 2. Identificar les habilitats de pensament crític des de l'estudi de la societat a l'escola quan treballem amb Qüestions Socialment Vives. [...]
1. To value the treatment of controversial subjects of the current society in primary education. 2. Identify critical thinking skills when we work with Socially Acute Questions. 3. Evaluate the importance of the critical thinking education in school and in democracy. [...]
1. Valorar el tratamiento de temas controvertidos de la sociedad actual en la educación primaria. 2. Identificar las habilidades de pensamiento crítico desde el estudio de la sociedad en la escuela cuando trabajamos con Cuestiones Socialmente Vives. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
6.
6 p, 112.7 KB Ensenyar Ciències Socials amb Perspectiva de Gènere [106077] / Girbau Casajuana, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura optativa pretén mostrar la importància de la perspectiva de gènere dins les aules de primària. Els i les futures mestres han de conèixer que més enllà dels llibres de text existeixen recursos com les imatges, la fotografia, el cinema, els jocs de simulació, així com altres formats audiovisuals que són transmissors de desigualtats de gènere. [...]
This subject aims to show the importance of the gender perspective in primary classrooms. Future teachers need to know that beyond textbooks there are resources such as images, photography, cinema, simulation games, as well as other audiovisual formats which are transmitters of gender inequalities. [...]
Esta asignatura optativa pretende mostrar la importancia de la perspectiva de género dentro de las aulas de primaria. Los y las futuras maestras deben conocer que más allá de los libros de texto existen recursos como las imágenes, la fotografía, el cine, los juegos de simulación, así como otros formatos audiovisuales que son transmisores de desigualdades de género. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
7.
5 p, 106.9 KB Territoris de l'Art Contemporani com a Espais d'Aprenentatge [106074] / Paris Romia, Gemma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aprendre les potencialitats educatives de diferents tipologies de les institucions culturals: museus, centres d'art, galeries, etc. Accedir a recursos per la intervenció educativa des dels contextos culturals. [...]
To learn the educational potential of different types of cultural institutions: museums, art centers, galleries, etc. Access to resources for educational intervention from cultural contexts. To create synergies between educational institutions and cultural institutions to learn through the arts.
Aprender las potencialidades educativas de distintas tipologías de las instituciones culturales: museos, centros de arte, galerías, etc. Acceder a recursos por la intervención educativa desde los contextos culturales. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
8.
3 p, 95.9 KB Pràcticum Internacional [105060] / Ion, Georgeta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
- Mètodes d'ensenyança, principis de distintes instruccions de material didàctic i ICT - Mètodes i probes d'avaluació formatives i sumaries - Mètodes per a l'observació, la recol·lecció de dades i la documentació - Comunicació, entorns d'aprenentatge captivadors, la motivació i el benestar dels alumnes - L'organització i el desenvolupament de entorns d'aprenentatge acadèmics i socials dels alumnes - El contacte i el vincle amb els alumnes, els col·legues, els pares i altres parts interessades rellevants en l'escola.
- Teaching methods, principles of differentiated instruction, teaching tools and ICT - Formative and summative evaluation methods and instruments - Observation methods, data compilation and documentation - Communication, engaging learning environments, motivation and wellbeing of pupils. [...]
- Métodos de enseñanza, principios de instrucción diferenciada, enseñanza - Métodos y pruebas de evaluación formativa y sumativa. - Métodos de observación, recopilación de datos y documentación. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
9.
4 p, 99.2 KB Comunicació i Educació [105058] / Ion, Georgeta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Objectius de coneixement que l'estudiant ja té: ● Enfocament comunicatiu en el context de l'ensenyament ● El concepte d' "Estructura d'un Aula Creativa" i de la seva aplicació en l'aprenentatge de llengües ● Els elements clau per a preparar "Aules Creatives" ● El concepte de pedagogia de ressonància ● Eines per a l'ensenyament del llenguatge comunicatiu 1 Objectius de competències que l'estudiant aprendrà: ● Millorar les seves habilitats de reflexió ● Realçar els trets personals essencials per a ser hàbil en la comunicació ● Ser capaç d'aplicar els trets personals en el context laboral de l'ensenyament ● Entendre que les "Aules Creatives" son un concepte multidimensional. [...]
The aim of this module is that students develop an understanding of communicative approaches in the context of teaching. Students will understand the importance of modern information and communication technologies and will enhance their scientific communication skills. [...]
Objetivos de conocimiento que el estudiante ya posee: ● Enfoques comunicativos en el contexto de la enseñanza ● El concepto de "Estructura de una Aula Creativa" y de su aplicación en el aprendizaje de lenguas ● Los elementos clave para preparar "Aulas Creativas" ● El concepto de pedagogía de resonancia ● Herramientas para la enseñanza del lenguaje comunicativo 1 Objetivos de competencias que el estudiante aprenderá: ● Mejorar sus habilidades de reflexión ● Realzar los rasgos personales esenciales para ser hábil en la comunicación ● Ser capaz de aplicar los rasgos personales en el contexto laboral de la enseñanza ● Entender que las "Aulas Creativas" son un concepto multidimensional. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
10.
3 p, 98.8 KB Educació per a una Justícia Global [105057] / Ion, Georgeta ; Rifa Valls, Maria Montserrat ; Empain, Joanna Genevieve ; Sanchez Marti, Angelina ; Agud Morell, Ingrid ; Díaz Vicario, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'objectiu d'aquest mòdul és presentar alguns dels principals debats i enfocaments per entendre els reptes en l'educació per a la justicia global i en la societat europea, així com per permetre als estudiants reflexionar de manera crítica sobre qüestions que promouen la inclusió social i escolar. [...]
The purpose of this module is to present some of the main debates and approaches to understand challenges in citizenship education and in European society as well as to enable students to reflect critically about issues that promote social and school inclusion. [...]
El propósito de este módulo es presentar algunos de los principales debates y enfoques para comprender los desafíos en la educación para la la justicia global y en la sociedad europea, así como permitir a los estudiantes reflexionar críticamente sobre temas que promueven la inclusión social y escolar. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents

Materials acadèmics : 1,569 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.