Resultados globales: 569 registros encontrados en 0.02 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 5 registros
Materiales académicos, Encontrados 564 registros
Documentos de investigación Encontrados 5 registros  
1.
40 p, 1.6 MB Pilas biodegradables como fuentes de energía portátiles y desechables / García Pérez, Derek ; Esquivel, Juan Pablo, dir. ; Sabaté Vizcarra, Neus, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En els últims anys, l'augment de l'ús d'aparells elèctrics ha comportat l'augment de la quantitat de residus generats portant a una creixent contaminació a nivell mundial. L'energia química emmagatzemada depèn dels reactius redox usats, que en la majoria de piles actuals es basen en les reaccions de reducció-oxidació de metalls pesants difícils de eliminiar o recuperar. [...]
En los últimos años, el aumento del uso de aparatos eléctricos ha conllevado al aumento de la cantidad de residuos generados llevando a una creciente contaminación a nivel mundial. La energía química almacenada depende de los reactivos redox usados, que en la mayoría de pilas actuales se basan en las reacciones de reducción-oxidación de metales pesados dificiles de eliminiar o recuperar. [...]
In recent years, the use of electrical appliances has increased and that has led to an increase in the amount of waste generated, leading to increasing pollution worldwide. The stored chemical energy depends on the redox reagents used, which in most current batteries are based on the heavy metal reduction-oxidation reactions difficult to eliminate or recover. [...]

2019
Grau en Química [953]  
2.
44 p, 2.4 MB Ruthenium Nanoparticles for the (Photo)catalytic Hydrogen-evolving reaction / Pérez Padilla, Víctor ; Sala Román, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; García-Antón, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Hydrogen gas is regarded as the next generation green fuel. Nevertheless, its production presents several drawbacks such as CO2 emission from natural gas steam reforming, its actual main mode of generation. [...]
2017
Grau en Química [953]  
3.
41 p, 1.1 MB Síntesis de derivados del glutamato integrantes de nuevos interruptores moleculares para el control fotoinducido de células nerviosas / Jurado Moreno, Sergio ; Busqué Sánchez, Félix, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Este TFG busca el desarrollo de interruptores moleculares basados en el sistema MAG (maleimida-azobenceno-glutamato), que posibilita el control del canal iónico en los receptores neuronales a glutamato mediante fotoexcitación inducida. [...]
Aquest TFG cerca el desenvolupament d'interruptors moleculars basats en el sistema MAG (maleimida-azobenzè-glutamat), que possibilita el control del canal iònic en els receptors neuronals a glutamat mitjançant fotoexcitació induïda. [...]

2014
Grau en Química [953]  
4.
51 p, 2.2 MB Validación y transferencia de métodos analíticos mediante espectrocopia NIR : construcción y validación de modelos quimiométricos para la identificación y cuantificación de productos farmacéuticos / Monfort Fraga, Cristina ; Peguero Gutiérrez, Anna, dir. (KernPharma) ; Muñoz Tapia, María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El TFG propone la construcción de bibliotecas espectrales NIR como método para la identificación de principios activos farmacéuticos. Aunque éstos sean muy semejantes, es posible discriminarlos usando subbibliotecas derivadas de la principal, que se desarrollan mediante tratamientos quimiométricos con altas capacidades de discriminación. [...]
El TFG proposa la construcció de biblioteques espectrals NIR com a mètode per la identificació de principis actius farmacèutics. Encara que aquests mostrin moltes semblances, es possible discriminar-los utilitzant subbiblioteques derivades de la principal, que es desenvolupen usant tractaments quimiomètrics amb altes capacitats discriminants. [...]

2014
Grau en Química [953]  
5.
33 p, 1.6 MB Trifluorometilació i fluoració de carbonis sp3 : aplicació en molècules bioactives / Casas Rodríguez, Christian ; Vallribera Massó, Adelina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest TFG descriu i estudia en forma de revisió la presència d'àtoms de fluor en molècules orgàniques. Entre d'altres, són importants els compostos farmacèutics fluorats que s'utilitzen comercialment. [...]
2014
Grau en Química [953]  

Materiales académicos Encontrados 564 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
6 p, 107.6 KB Física II [105036] / Pérez-Calero Yzquierdo, Antonio Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura pretén que els alumnes coneguin els principis bàsics de la Natura, des del més petit (nucli atòmic i partícules elementals) al més gran (planetes i estels), i que siguin capaços d'aplicar-los a la descripció qualitativa i quantitativa dels fenòmens físics. [...]
The aim of this course is that students know the basic principles of Nature, from the smallest (atomic nucleus and elementary particles) to the largest (planets and stars), and also that students will be able to apply them and describe physical phenomena in a quantitative and qualitative way. [...]
Esta asignatura pretende que los alumnos conozcan los principios básicos de la Naturaleza, desde lo más pequeño (núcleo atómico y partículas elementales) a lo más grande (planetas y estrellas), y que sean capaces de aplicarlos a la descripción cualitativa y cuantitativa de fenómenos físicos. [...]

2023-24
Grau en Química [1431]
3 documentos
2.
12 p, 136.0 KB Experimentació i Recursos Informàtics [105034] / Marechal, Jean-Didier ; Capdevila Vidal, Mercè ; Gené Torrabadella, Jordi ; del Valle Zafra, Manel ; Rodríguez Santiago, Luis Aurelio ; Cetó Alsedà, Xavier ; Yañez Tienda, Hector ; Fernández-Luengo Flores, Xavier ; Mates-Torres, Eric ; Olivés Marí, Irene ; Martí Balaguer, Gerard ; Benages Vilau, Raúl ; Morales Jiménez, Amanda ; Martínez Castro, Laura ; Usuga, Andrés Felipe ; Lozano Roche, Álvaro ; Vidal López, Anna ; Lopez Aparicio, Yohana ; Pareras Niell, Gerard ; Garcia Viloca, Mireia ; Perez Martinez, Jose Antonio ; Gabriel, Gemma ; Alcalà Bernàrdez, Manel ; Monteagudo Soldevilla, Eva ; Puy Marimon, Neus ; Sanchez Aparicio, Jose Emilio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu final de l'assignatura és que l'alumne assoleixi les competències que estan indicades. La part d'experimentació al laboratori té uns objectius generals: Conèixer i aplicar les normes de seguretat i de treball al laboratori. [...]
The final objective of the subject is that the student reaches the indicated competences. The part of Experimentation in the laboratory has some general objectives: Know and apply safety and work regulations in the laboratory. [...]
El objetivo final de la asignatura es que el alumno alcance las competencias indicadas. La parte de experimentación en el laboratorio tiene unos objetivos generales: Conocer y aplicar las normas de seguridad y de trabajo en el laboratorio. [...]

2023-24
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documentos
3.
8 p, 115.9 KB Economia i Gestió Empresarial [102500] / Balbuena Longo, Eduardo ; Gallego Garcia, Juan Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els químics i químiques necessiten conèixer els conceptes bàsics d'economia i d'empresa, així com el paper que juguen en l'economia de mercat, l'organització i la gestió, per tal de prendre decisions encertades en un futur professional. [...]
Chemists need to know the basic concepts of economics and business, as well as the role they play in the economy market, organization and management, in order to make the right decisions in a professional future. [...]
Los químicos y químicas necesitan conocer los conceptos básicos de economía y empresa, así como el papel que juegan en la economía de mercado, la organización y la gestión, para tomar decisiones acertadas en un futuro profesional. [...]

2023-24
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Ciències [1473]
Grau en Química [953]
3 documentos
4.
10 p, 123.9 KB Treball de Final de Grau [102489] / Bayón, Joan Carles ; Muñoz Tapia, Maria ; Lopez Mesas, Montserrat ; Masgrau Fontanet, Laura ; Jimenez Lopez, Maria Angeles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
OBJECTIUS DEL TFG El Treball de Fi de Grau és un treball autònom basat en temes relacionats amb qualsevol de les matèries o 1 El Treball de Fi de Grau és un treball autònom basat en temes relacionats amb qualsevol de les matèries o temàtiques de la Química. [...]
OBJECTIVES OF THE TFG The Final Project is an autonomous work based on topics related to any of the subjects or subjects of 1 The Final Project is an autonomous work based on topics related to any of the subjects or subjects of Chemistry. [...]
OBJETIVOS DEL TFG El Trabajo de Fin de Grado es un trabajo autónomo basado en temas relacionados con cualquiera de las 1 El Trabajo de Fin de Grado es un trabajo autónomo basado en temas relacionados con cualquiera de las materias o temáticas de la Química. [...]

2023-24
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documentos
5.
6 p, 110.0 KB Laboratori d'Anàlisi Cromatogràfica i Espectroscòpica [105044] / Boada, Roberto ; Palet Ballus, Cristina ; Palacios Ruiz, Oscar ; Villarroya Antillac, Ignacio ; Puy Marimon, Neus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu final de l'assignatura és que l'alumnat assoleixi les competències que s'indiquen en el apartat corresponent. Els objectius generals són: 1. Aplicar les lleis fonamentals i el principis teòrics adquirits per l'alumnat en els cursos de les assignatures anomenades ens els prerequisits. [...]
The main objective of the subject is that the student reaches the competences indicated in the corresponding section. The general objectives are: 1. Apply the fundamental laws and the theoretical principles acquired by the student in the courses of the subjects referenced in Prerequisites section. [...]
El objetivo final de la asignatura es que el alumnado alcance las competencias que se indican en el apartado correspondiente. Los objetivos generales son: 1. Aplicar las leyes fundamentales y los principios teóricos adquiridos por el alumnado en los cursos de las asignaturas mencionadas en el apartado de Prerrequisitos. [...]

2023-24
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documentos
6.
6 p, 109.1 KB Laboratori d'Experimentació en Química Física [105043] / Masgrau Fontanet, Laura ; Garcia Viloca, Mireia ; Muñoz Berbel, Francesc Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu final de l'assignatura és que l'alumne assoleixi les competències que s'indiquen en l'apartat corresponent. Els objectius generals són: 1. Aplicar les lleis fonamentals i el principis teòrics adquirits per l'alumnat en els cursos de les assignatures anomenades ens els prerequisits. [...]
The final objective of the course is that students reach the competences indicated in the corresponding section. The general objectives are: 1. Apply the fundamental laws and theoretical principles acquired by the student in the courses of the subjects named in the prerequisites. [...]
El objetivo final del curso es que el alumnado alcance las competencias indicadas en la sección correspondiente. Los objetivos generales son: 1. Aplicar las leyes fundamentales y principios teóricos adquiridos por el estudiante en las asignaturas citadas en los requisitos previos. [...]

2023-24
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documentos
7.
6 p, 111.0 KB Laboratori de Síntesi Inorgànica [105041] / Palacios Bonilla, Òscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura experimental és doble. D'una banda, reforçar, mitjançant una sèrie d'experiments de síntesi i caracterització de compostos, la comprensió dels conceptes desenvolupats en l'assignatura "Química de Coordinació i Organometàl·lica", que l'alumne ha cursat en el primer semestre. [...]
The aim of this experimental subject is twofold. On the one hand, to reinforce, by means of a series of experiments of synthesis and characterization of compounds, the understanding of the concepts developed in the asignatura "Coordination Chemistry and Organometallics", that the student has cursado in the first semester. [...]
El objetivo de esta asignatura experimental es doble. Por un lado, reforzar, mediante una serie de experimentos de síntesis y caracterización de compuestos, la comprensión de los conceptos desarrollados en la asignatura "Química de Coordinación y Organometálica", que el alumno ha cursado en el primer semestre. [...]

2023-24
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documentos
8.
6 p, 116.5 KB Termodinàmica i Cinètica [105039] / Gonzalez Lafont, Maria dels Angels ; Lluch López, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumne avanci en la seva formació en Química Física. En aquesta assignatura es pretén aprofundir en l'aplicació de les lleis de la Termodinàmica a sistemes químics concrets, utilitzant el concepte de potencial químic en sistemes homogenis i heterogenis d'un o més components. [...]
The objective of this subject is that the student advances in their training in Physical Chemistry. In this subject, we intend to deepen the application of the laws of Thermodynamics to specific chemical systems, using the concept of chemical potential in homogeneous and heterogeneous systems of one or more components. [...]
El objetivo de esta asignatura es que el alumno avance en su formación en Química Física. En esta asignatura se pretende profundizar en la aplicación de las leyes de la Termodinámica a sistemas químicos concretos, utilizando el concepto de potencial químico en sistemas homogéneos y heterogéneos de uno o más componentes. [...]

2023-24
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documentos
9.
6 p, 109.8 KB Fonaments de Química II [105033] / Gené Torrabadella, Jordi ; Fabregas Martinez, Esteve ; Yáñez López, Ramón ; Garcia Viloca, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és doble. El primer objectiu d'aquest curs introductori és homogeneïtzar el nivell dels alumnes, en tots els coneixements que formen part de les assignatures de Química dels estudis de preuniversitaris. [...]
The subject's objective is double. The first objective of this introductory course is to standardize the level of the students, in all the knowledge that is part of the chemistry subjects of pre-university studies. [...]
El objetivo de la asignatura es doble. El primer objetivo de este curso introductorio es homogeneizar el nivel de los alumnos, en todos los conocimientos que forman parte de las asignaturas de Química de los estudios de preuniversitarios. [...]

2023-24
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documentos
10.
5 p, 147.3 KB Fonaments de Química I [105032] / Ujaque Perez, Gregorio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és doble. El primer objectiu d'aquest curs introductori és homogeneïtzar el nivell dels alumnes, en tots els coneixements que formen part de les assignatures de Química dels estudis preuniversitaris. [...]
The main objective of the subject is double. The first objective of this introductory course is to homogenize the level of the stud 1 pre-university studies. Based on this knowledge, the second objective is to provide the student with the necessary tools for a c In particular and among other knowledge, the course must provide security to the student in complex stoichiometric calculations and the formulation and nomenclature of the most important chemical compounds; qualitative knowledge of the structure of the atom and the types of bonds present in molecules, liquids a knowledge of the most important organic functional groups and the types of isomerism they show.
El objetivo de la asignatura es doble. El primer objetivo de este curso introductorio es homogeneizar el nivel de los alumnos, en todos los conocimientos que forman parte de las asignaturas de Química de los estudios preuniversitarios. [...]

2023-24
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 564 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.