Resultats globals: 98 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 1 registres trobats
Materials acadèmics, 97 registres trobats
Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
54 p, 1.4 MB Presència, ús i funció dels àlbums il·lustrats en les pràctiques literàries d'una escola d'Educació Primària / Pau Prat, Mònica ; Aliagas, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
El present estudi se centra a analitzar la presència, ús i funció dels àlbums il·lustrats en les pràctiques literàries que es duen a terme a una escola d'educació primària de Catalunya. En la investigació, s'analitza el fons d'àlbums il·lustrats de què disposa l'escola i el tracte que reben en el seu Pla de Lectura de Centre (PLEC). [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020  

Materials acadèmics 97 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
3 p, 101.4 KB Pràctiques Externes [44719] / Comalat Navarra, Maite ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El mòdul té com a objectiu capacitar l'alumnat en les tècniques de gestió, organització i dinamització de biblioteques escolars, a partir del coneixement del corpus teòric i l'anàlisi d'entorn.
The module aims to train students in the management and organization techniques of school libraries, from knowledge of the theoretical corpus and environment analysis.
El módulo tiene como objetivo capacitar al alumnado en las técnicas de gestión y organización de bibliotecas escolares, a partir del conocimiento del corpus teórico y el análisis de entorno.

2022-23
Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura [1166]
3 documents
2.
7 p, 123.5 KB Instruments d'Accés i Difusió Cultural [42963] / Aliagas, Cristina ; Correro Iglesias, Cristina 1974- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest mòdul relaciona la biblioteca escolar i les activitats de promoció lectora amb les formes socials d'accés cultural. Es dedica especial atenció a la pròpia formació dels mediadors a través de la participació en les activitats culturals (clubs de lectura, cinema fòrum, exposicions artístiques, representacions teatrals, audicions musicals, rutes literàries, etc. [...]
This module relates the pedagogical objectives of school libraries and the activities to enhance reading with the social forms of accessing culture. It particularly aims at training participants to become cultural mediators by encouraging them to take place in cultural activities (reading clubs, cinema forums, artistic exhibitions, theatre plays, concerts, literary routes, etc. [...]
Este módulo relaciona la biblioteca escolar y las actividades de promoción lectora con las formas sociales de acceso cultural. Se dedica especial atención a la propia formación de los mediadores a través de la participación en actividades culturales (clubes de lectura, cine foro, exposiciones artísticas, representaciones teatrales, audiciones musicales, rutas literarias, etc. [...]

2022-23
Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura [1166]
3 documents
3.
7 p, 114.3 KB Treball de Fi de Màster [42960] / Aliagas, Cristina ; Portell Rifà, Joan ; Fittipaldi Fittipaldi, Martina ; Parés Parral, Jordi ; Correro Iglesias, Cristina 1974- ; Manresa Potrony, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El treball final de màster té com a objectiu principal aplicar en un context real els coneixements i habilitats desenvolupats durant el curs pel que fa al disseny, execució i defensa d'un projecte d'intervenció relacionat amb la biblioteca escolar i/o la promoció de la lectura. [...]
A master thesis aims at getting participants in the master programme to apply in a real/specific context the knowledge and abilities acquired during the course so as to design, implement and present a project related to pedagogical interventions that can be carried out through the use of school libraries or through the organisation of activities to promote reading. [...]
El trabajo final de máster tiene como objetivo principal aplicar en un contexto real/específico los conocimientos y habilidades desarrollados durante el curso en el diseño, ejecución y defensa de un proyecto de intervención relacionado con la biblioteca escolars y / o la promoción de la lectura. [...]

2022-23
Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura [1166]
3 documents
4.
6 p, 116.1 KB Hàbits Socials i Promoció de la Lectura [42958] / Manresa Potrony, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En el mòdul s'ofereixen les bases per comprendre i analitzar els factors que incideixen en la configuració dels hàbits lectors de la població així com estratègies per poder-hi intervenir en els contextos de mediació lectora. [...]
The module provides the bases for understanding and analyzing the factors that affect the configuration of the reading habits of the population as well as strategies to be able to intervene in the contexts of reading mediation. [...]
En el módulo se ofrecen las bases para comprender y analizar los factores que inciden en la configuración de los hábitos lecto.

2022-23
Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura [1166]
3 documents
5.
4 p, 102.1 KB Mitjans Digitals i Biblioteca Escolar [42957] / Baena Argudo, Júlia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Referits a coneixements: Organitzar els recursos digitals per facilitar-ne l'ús Implementar serveis a la comunitat basats en les tecnologies Aplicar criteris de selecció específics per als recursos electrònics en suports digitals o en línia Crear productes per a la difusió de les activitats de la biblioteca i les generades per la comunitat Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica en la pràctica professional Referits a procediments: Utilitzar les aplicacions TIC adequades per facilitar la difusió de la biblioteca i la comunicació amb els seus usuaris Utilitzar sistemes informatitzats de gestió documental i saber optimitzar les seves prestacions Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en diferents contextos educatius.
Referring to knowledge: Organize digital resources to facilitate its use Implement community service-based technologies Apply specific criteria for electronic resources in digital media or online Creating products for the dissemination of the activities of the library and those generated by community Developing professional values including ethics in practice Referring to procedures: Using ICT applications suited to facilitate the dissemination of the library and communication with users Using computerized document management and know how to optimize their performance Incorporate ICT for learning, sharing and communicating in different educational contexts.
Referidos a conocimientos: Organizar los recursos digitales para facilitar su uso Implementar servicios a la comunidad basados en las tecnologías Aplicar criterios de selección específicos para los recursos electrónicos en soportes digitales o en línea Crear productos para la difusión de las actividades de la biblioteca y las generadas por la comunidad Desarrollar valores profesionales que incluyan la ética en la práctica profesional Referidos a procedimientos: Utilizar las aplicaciones TIC adecuadas para facilitar la difusión de la biblioteca y la comunicación con sus usuarios Utilizar sistemas informatizados de gestión documental y saber optimizar sus prestaciones Incorporar las TIC para aprender, comunicarse y compartir en diferentes contextos educativos.

2022-23
Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura [1166]
3 documents
6.
4 p, 104.1 KB Formes i Aspectes de la Literatura Infantil i Juvenil [42956] / Bosch Andreu, Emma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest mòdul té com a objectiu principal conèixer la diversitat de formes en què es materialitza la Literatura Infantil i Juvenil. En aquesta línia, analitzarem la funció de la imatge en les produccions literàries, especialment aquelles on l'interès dels autors se centra en la materialització formal. [...]
The main objective of this module is to know the diversity of ways in which Children's and Young People's Literature materializes. As part of these aproach, we will analyze the function of the image in literary productions, especially those where the interest of the authors focuses on formal materialization. [...]
Este módulo tiene como objetivo principal conocer la diversidad de formas en las que se materializa la Literatura Infantil y Juvenil. En esta línea, analizaremos la función de la imagen en las producciones literarias, especialmente aquellas donde el interés de los autores se centra en la materialización formal. [...]

2022-23
Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura [1166]
3 documents
7.
6 p, 115.2 KB Biblioteques Escolars [42953] / Baró Llambias, Mònica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El mòdul té com a objectiu capacitar l'alumnat en les tècniques de gestió i organització de biblioteques escolars, a partir del coneixement del corpus teòric i l'anàlisi d'entorn.
The module aims to train students in the management and organization techniques of school libraries, from knowledge of the theoretical corpus and environment analysis.
El módulo tiene como objetivo capacitar al alumnado en las técnicas de gestión y organización de bibliotecas escolares, a partir del conocimiento del corpus teórico y el análisis de entorno.

2022-23
Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura [1166]
3 documents
8.
5 p, 109.6 KB Informació i Procés Documental [42962] / Cid Leal, María Pilar ; Jimenez Lopez, Angels ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Els objectius principals d'aquesta assignatura són oferir els fonaments teòrics i pràctics necessaris que permetin: Conèixer la funció i l'objectiu de l'anàlisi documental. Familiaritzar l'estudiantat amb la terminologia de l'anàlisi documental i la recuperació de la informació. [...]
The main objective of this course is to provide the theoretical and practical foundations necessary to make the student able to: - Understand the importance of processing information and documentation. [...]
Los objetivos principales de esta asignatura son ofrecer los fundamentos teóricos y prácticos necesarios que permitan: - Conocer la función y el objetivo del análisis documental. - Familiarizar al estudiantado con la terminología del análisis documental y la recuperación de la información. [...]

2022-23
Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura [1166]
3 documents
9.
5 p, 106.9 KB Plans de Lectura [42955] / Portell Rifà, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest mòdul és obligatori i se centrarà en la planificació de la lectura en els centres educatius i socials. Seguint les aportacions de la recerca en cada camp, s'abordaran les bases sobre l'aprenentatge de la lectura (comprensió i interpretació de diferents tipus de textos), l'aprenentatge mitjançant la lectura (des de totes les àrees del currículum) i la lectura per plaer (estratègies per al foment de la lectura i la construcció d'hàbits lectors). [...]
This is a compulsory module whose main objective is to provide an insight into how to plan reading education at schools and at other social establishments. Current research findings will be presented so as to set the ground for understanding how children learn to read (how they comprehend and interpret different types of texts), learn by reading (across the curriculum) and read for pleasure (how they acquire reading habits and how teachers can promote them). [...]
Este módulo es obligatorio y se centrará en la planificación de la lectura en los centros educativos y sociales. Siguiendo las aportaciones de la investigación en cada campo, se abordarán las bases sobre el aprendizaje de la lectura (comprensión e interpretación de diferentes tipos de textos), el aprendizaje mediante la lectura ( desde todas las áreas del currículo) y la lectura por placer (estrategias para el fomento de la lectura y la construcción de hábitos lectores). [...]

2022-23
Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura [1166]
3 documents
10.
6 p, 113.3 KB Llibres Infantils i Juvenils [42954] / Fittipaldi Fittipaldi, Martina ; Portell Rifà, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest mòdul és obligatori i abordarà la descripció, anàlisi i selecció d'una diversitat de corpus de llibres infantils i juvenils en la formació del lector literari. Es tractaran els criteris de selecció i de valoració de llibres infantils de narrativa, poesia, àlbum i llibres de coneixement, així com els valors socials i la ideologia subjacents en els textos literaris.
This is a compulsory module whose main objective is to describe, analyse and present a selection of books for children and young people with a high educational value to educate literature readers. The criteria for the selection and evaluation of children's books of narrative, poetry, picturebooks and books of knowledge will be treated, as well as the underlying social values and ideology in literary texts.
Este módulo es obligatorio y abordará la descripción, análisis y selección de una diversidad de corpus de libros infantiles y juveniles en la formación del lector literario. Se tratarán los criterios de selección y de valoración de libros infantiles de narrativa, poesía, álbum y libros de conocimiento, así como los valores sociales y la ideología subyacentes en los textos literarios.

2022-23
Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura [1166]
3 documents

Materials acadèmics : 97 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.