Resultados globales: 74 registros encontrados en 0.03 segundos.
Libros y colecciones, Encontrados 2 registros
Documentos de investigación, Encontrados 16 registros
Publicaciones periódicas, Encontrados 1 registros
Artículos, Encontrados 12 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 1 registros
Documentos gráficos, Encontrados 4 registros
Multimedia, Encontrados 38 registros
Libros y colecciones Encontrados 2 registros  
1.
124 p, 41.2 MB La Mujer en la vida del trabajo : su misión social : su aspecto jurídico : (tesis del doctorado de derecho...) / Isern y Galcerán, Carmen.
[Madrid] : Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Sanidad, Sección de Puericultura, Maternología e Higiene Escolar, 1948. (Al Servicio de España y del Niño español ; 128-129.)  
2.
123 p, 573.5 KB Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot / Fons Albert Viladot ; Universitat Autònoma de Barcelona. Secció de Processament Tècnic ; CeDoC
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions 1998. (Quaderns del CeDoc 9)  

Documentos de investigación Encontrados 16 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
159 p, 17.9 MB Recepció periodística del Futbol Club Barcelona al 1939 / Calvo Sánchez, Brian Marc ; Figueres Artigues, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball es centra en l'estudi del tracte de la premsa rebut pel Futbol Club Barcelona al 1939. Es dibuixa la imatge del club abans de la Guerra Civil, contraposant-se posteriorment al tracte periodístic que se li dedica un cop s'estableix definitivament la dictadura de Franco. [...]
Este trabajo se centra en el estudio del trato de la prensa recibido por el Fútbol Club Barcelona en el 1939. Se dibuja la imagen del club antes de la Guerra Civil, contraponiéndose posteriormente al trato periodístico que se le dedica una vez se establece definitivamente la dictadura de Franco. [...]
This work focuses on the study of the treatment of the press received by the Football Club Barcelona in 1939. Draws the image of the club before the Civil War, contrasting later journalistic treatment which is dedicated to him once is definitely set the Franco dictatorship. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2.
105 p, 10.7 MB Antonio Bergadà Virgili : vida d'un soldat republicà. Orígens i seqüeles de la repressió franquista / Bricullé Colomer, Clara ; Vall, Toni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La repressió franquista segueix present a l'opinió pública i moltes famílies de represaliats republicans encara conviuen amb les seves seqüeles. He volgut destapar la vida d'Antonio Bergadà Virgili, un soldat republicà que, en acabar la guerra, es va haver d'exiliar a França. [...]
La represión franquista sigue presente a la opinión pública y muchas familias de represaliados republicanos aún conviven con sus secuelas. He querido desvelar la vida de Antonio Bergadà Virgili, un soldado republicano que, cuando terminó la guerra, se tuvo que exiliar a Francia. [...]
The repression of the Franco regime is still present in the public opinion, and the families of republicans that suffered reprisals still cohabit with its aftermaths. I've wanted to unfold Antonio Bergadà Virgili's life, a republican soldier that had to exile in France when the Spanish Civil War ended. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
3.
99 p, 9.9 MB La representació de la memòria històrica. Anàlisi dels programes televisius que tracten la Guerra Civil i el franquisme a Catalunya / García Rodríguez, Laura ; Monclús Blanco, Belén, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball estudia la representació de la memòria històrica a través del mitjà televisiu a Catalunya. En concret, se centra en la representació dels esdeveniments més traumàtics de la història contemporània d'Espanya, la Guerra Civil i el franquisme. [...]
El presente trabajo estudia la representación de la memoria histórica a través del medio televisivo en Cataluña. En concreto, se centra en la representación de los acontecimientos más traumáticos de la historia contemporánea de España, la Guerra Civil y el franquismo. [...]
This study examines the representation of historical memory on television in Catalonia. In particular, it focuses on the representation of the most traumatic events in the contemporary history of Spain, the Civil War and the Francoist Spain. [...]

2017
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
4.
320 p, 2.7 MB Una Autarquia casernària : els alts càrrecs militars a "El Alto Estado Mayor, Ministerio de Industria y Comercio" i "El Instituto Nacional de Industria", 1938-1962 / Sanjuán Altayó, Josep, autor ; Marín i Corbera, Martí, 1965- supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
A Espanya, al final de la Guerra Civil la producció industrial i l'agrícola havien caigut fins a nivells molt baixos. També els països d'Europa que van patir la Segona Guerra Mundial (1939-1945) van tenir una davallada important de la producció, però el 1950 ja havien arribat als índexs d'abans del conflicte armat, mentre que a l'Estat espanyol no es van assolir els nivells de pre-guerra fins a mitjans dels cinquanta (el conflicte espanyol havia finalitzat el 1939). [...]
In Spain, by the end of the Civil War the industrial and agriculture production had dropped to very low levels. The European countries involved in the Second World War (1939-1945) also had suffered an important drop of their production, but by 1950 they had recovered the levels achieved before the beginning of the conflict, whereas the Spanish State did not recover the pre-war levels until the middle of the 50's (although the Spanish conflict had ended on 1939). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
5.
15.8 KB El Franquismo como actualidad : reflexiones psicosociológicas para una crónica del nosotros a través de una lectura del tiempo en la STS 101/2012, de 27 de febrero / Maestres Useche, Brígida Cristina ; Vázquez Sixto, Félix, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social
As from the philosophy in Paul Rincoeur's text, the system sociology of Niklas Luhmann and the biopolitic of Michael Focault, we explore the verdict of the "101/2012" sentence of February 27th; with the objective of identifying subjects and political voids inherent to its jurisdiction. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
6.
239 p, 40.0 MB Realización de un reportaje extenso sobre la visita de Franco a Berga el 1 de julio de 1966 : Berga efeméride dictatorial / Guillén Garfias, Joan ; Chillón, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"Berga: Efemèride dictatorial" és un reportatge extens sobre la visita del dictador Francisco Franco a la localitat de Berga (Barcelona) l'1 de juliol de 1966. La narració s'ha conformat gràcies a les dades extretes de l'estudi i l'anàlisi dels mitjans de comunicació de l'època –ABC, Diario de Barcelona, Diario vasco, El Correo Catalán, La Vanguardia Española, Solidaridad Nacional i la revista San Jorge– i les actes municipals de l'Ajuntament en ple i de la Comissió Municipal Permanent des del 1958 fins el 1968, a més de la informació obtinguda en les entrevistes realitzades a 34 fonts personals (28 testimonis i 6 experts).
"Berga: Efeméride dictatorial" es un reportaje extenso sobre la visita del dictador Francisco Franco a la localidad de Berga (Barcelona) el 1 de julio de 1966. La narración se ha conformado gracias a los datos extraídos del estudio y el análisis de los medios de comunicación de la época –ABC, Diario de Barcelona, Diario Vasco, El Correo Catalán, La Vanguardia Española, Solidaridad Nacional y la revista San Jorge– y las actas municipales del Ayuntamiento en Pleno y de la Comisión Municipal Permanente desde 1958 hasta 1968, además de la información obtenida en las entrevistas de 34 fuentes personales (28 testimonios y 6 expertos).
"Berga: dictatorial ephemeris" is an extensive documentary that deals with Francisco Franco’s visit to Berga (Barcelona) on the 1st of July 1966. The narration has been shaped thanks to my analysis of the data and the information that I have found in different means of communication from that period such as ABC, Diario de Barcelona, Diario Vasco, El Correo Catalán, La Vanguardia Española, Solidaridad Nacional, the magazine San Jorge and the minutes of the municipal government’s meetings from 1958 until 1968. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
7.
155 p, 2.6 MB Análisis de la representación femenina en Cuéntame cómo pasó de Televisión Española en relación a la evolución de la mujer desde el Franquismo hasta la Democracia / Díez Franco, Bernat ; Tamborero Viadiu, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Anàlisi de l'evolució social de la dona des del Franquisme (1969) fins als primers anys de la Democràcia a Espanya (1985), basat en la representació femenina a Cuéntame cómo pasó. En aquest treball s'utilitza com instrument la sèrie de Televisión Española per detallar la problemàtica social a la que s'han enfrontat les dones a Espanya, així com els avenços socials que han afectat a les fèmines del país. [...]
Análisis de la evolución social de la mujer desde el Franquismo (1969) hasta los primeros años de la Democracia en España (1985), basado en la representación femenina en Cuéntame cómo pasó. En este trabajo se utiliza como instrumento la serie de Televisión Española para detallar la problemática social a la que se han enfrentado las mujeres en España, así como los avances sociales que han afectado a las féminas del país. [...]
Analysis of the social evolution of women from the Franco era (1969) to the early years of democracy in Spain (1985), based on women's representation of the tv series Cuéntame cómo pasó. This research is used as an instrument of this Televisión Española televised series to detail the social problems they have faced women in Spain, as well as social developments that have affected the women of the country. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
8.
597 p, 4.9 MB Mujeres y universidad franquista : trayectorias vitales, académicas y profesionales / Saavedra Mitjans, Helena ; Molinero, Carme, 1955- , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
La tesis que se presenta a continuación es una aproximación histórica al proceso de acceso de las mujeres a la universidad en época franquista, especialmente en la segunda etapa de dicho régimen político. [...]
This research project aims to offer an historical analysis about the progressive access of women at university during the General Franco's Regime, specifically the latter period of its political regime (1957-1977). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
9.
145 p, 6.1 MB Monuments "a los caídos por Dios y por España" a Catalunya, de 1939 a 1970 / Xandri Guitart, Marcel ; Camps i Miró, Teresa, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
Aquesta tesi doctoral investiga la interacció que existí entre els ajuntaments i les institucions centrals del govern franquista respecte la gestació dels monuments "a los Caídos por Dios y por España" (o "por la Patria") erigits a Catalunya entre 1939 i 1970, és a dir des de la victòria de les tropes "nacionals" fins gairebé els darrers anys de la dictadura, i amb una pluralitat d'aspectes relacionats amb aquestes obres que es construïren a l'espai públic amb fins propagandístics, sovint substituint-ne d'altres de commemoració o estil rebutjats pel nou règim instaurat. [...]
This dissertation explores the interaction between local governments and the central institutions of the Franco post-military coup regime regarding the creation and construction of the monuments dedicated to the "Caídos por Dios y por España" (the fallen members of the Fascist bloc) erected in Catalonia between 1939 and 1970 (from the victory of the Fascist troops until the last years of the dictatorship) and a number of related issues. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
3 documentos
10.
53 p, 925.8 KB Tractament del jazz a la premsa generalista : ABC i La Vanguardia (1921-1974) / Hernández Olvera, Ernesto ; Gutiérrez García, M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball analitza la presència i el tractament del jazz a dos diaris de premsa generalista com són el diari ABC i La Vanguardia. Aquest treball es divideix en tres etapes cronològiques diferenciades: 1921-1936, 1939-1962 i 1962-1974 que ajuden a entendre el tractament diferenciat que es feia sobre el jazz en aquestes tres etapes.
Este trabajo analiza la presencia y el tratamiento del jazz en dos diarios de prensa generalista como son el diario ABC y La Vanguardia. El trabajo se divide en tres etapas cronológicas diferenciadas: 1921-1936, 1939-1962 y 1962-1974 que ayudan a entender el tratamiento diferenciado que se hacía sobre el jazz en estas tres etapas.
This work analyses the presence and the treatment of Jazz music in two generalist newspapers as they are, ABC and La Vanguardia. It is split in three differentiated chronologically stages, 1921-1936, 1939-1962 y 1962-1974, that help to understand the different treatment that Jazz music received in those three stages.

2015
Graduat o Graduada en Periodisme [971]
4 documentos

Documentos de investigación : Encontrados 16 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Publicaciones periódicas Encontrados 1 registros  
1.
8 p, 1.4 MB Veu catalana : llibertat, justícia, federació europea
Mèxic : Ed. Fournier SA, 1958-
21 documentos

Artículos Encontrados 12 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
22 p, 175.0 KB Aproximación histórica al principio de igualdad de sexos (IV) : de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 a las últimas disposiciones franquistas / Espuny Tomás, María Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
2008
IUSLabor, Núm. 1 (2008)  
2.
4 p, 93.6 KB Cuando los girasoles ven : una propuesta de lectura cooperativa para acercarse al franquismo / Masip Utzet, Maria ; Quinquer, Dolors
El libro de Alberto Méndez, Los girasoles ciegos, invita a un alumnado con pocos referentes históricos a descubrir y a entender lo que significó la represión de posguerra y todas las fuerzas de coerción que ejerció el régimen autoritario. [...]
2009
Cuadernos de pedagogía, Num. 391 (2009) , p. 63-66  
3.
34 p, 404.6 KB An autarkic science : physics, culture, and power in Franco's Spain / Roqué, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea d'Història de la Ciència) ; Herrán, Néstor (Université Pierre et Marie Curie)
We discuss the rise of modern physics in Spain during Francoism (1939–1975) within the context of culture, power, and the ongoing historical assessment of science during the dictatorship. Contrary to the idea that Francoist policy was indifferent if not hostile to modern science, and that ideology did not go deeper than the rhetorical surface, we discuss the ways in which the physical sciences took advantage of, and in turn were used by, the regime to promote international relations, further the autarkic economy, and ultimately generate power. [...]
2013 - 10.1525/hsns.2013.43.2.202
Historical studies in the natural sciences, Vol. 43, No. 2 (2013) , p. 202-235  
4.
15 p, 427.4 KB ¿Fascismo en las instituciones del “Nuevo Estado”? Personal político, cultura política y participación en el franquismo (1936-1951) / del Arco Blanco, Miguel Ángel (Universidad de Granada)
A través de l'estudi del personal polític de les institucions del règim franquista entre 1936 i 1951, l'article pretén contribuir al debat sobre la naturalesa del Nou Estat, alineant-se amb les postures que consideren que va ser un règim parafascista. [...]
The article contributes to the debate about the nature of the Francoist State through the study of the political personnel in the institutions of the regime, considering that it was a parafacist regime. [...]
A través del estudio del personal político de las instituciones del régimen franquista entre 1936 y 1951, el artículo pretende contribuir al debate sobre la naturaleza del Nuevo Estado, alineándose con las posturas que consideran que fue un régimen parafascista. [...]

2014
Rúbrica contemporánea, Vol. 3 Núm. 5 (2014) , p. 29-43  
5.
13 p, 82.4 KB La Depuració sindical i laboral al port de Barcelona durant el franquisme. Una aproximació a partir de la investigació nominal / Ibarz Gelabert, Jordi (Universitat de Barcelona)
L’acció sindical durant els anys trenta al port de Barcelona estigué determinada per la forta conflictivitat i per l’enorme fragmentació de l’organització obrera. Aquesta conflictivitat no es donà tan sols entre els sindicats i la patronal, sinó també entre els mateixos sindicats per aconseguir l’hegemonia al port. [...]
2002
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Vol. 13, Núm. (2002) , p. 105-117  
6.
28 p, 269.9 KB The position of Barcelona’s Destino group and ther regime sympathizers with regard to the Second World War : the example of Britain / Vilanova, Francesc (Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals)
Franco’s victory in 1939 abruptly dismantled the entire structure that had governed Catalan thought and its journalism right through the decade. To consolidate its advance, however, the regime also needed to fill the vacuum left by those thinkers who had been sent into exile. [...]
2013 - 10.2436/20.3001.02.72
Journal of Catalan Intellectual History, Núm. 5 (2013) , p. 35-62  
7.
8 p, 4.1 MB Sobre la felicitat : notes per a una lectura de Ball robat, de Joan Oliver / Foguet i Boreu, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Edició a cura de Joan R. Veny-Mesquida, Jordi Malé i Andratx Badia.
Lleida, Pagès, 2009 (Trossos, 3).

2009
Lectures de literatura catalana contemporània. Noves aproximacions, Núm. (2009), p. 77-90  
8.
135 p, 889.1 KB Fons Salvador Espriu de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià : epistolari i altres documents / Foguet i Boreu, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Anuari Espriu.
2012
Indesinenter, Núm. 7 (2012), p. 73-207  
9.
11 p, 7.2 MB Teatre amateur a l'Orfeó Gracienc (1936-1939) / Foguet i Boreu, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
1999
Revista de Catalunya, Núm. 140 (maig 1999), p. 87-109  
10.
3 p, 2.0 MB La teranyina de la censura franquista. Els escenaris del control / Foguet i Boreu, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
L'autor pretén analitzar els mecanismes de la censura franquista que van intentar subordinar qualsevol expressió teatral als interessos del règim. A l'última part de l'article, l'autor exemplifica de quina manera afecta aquesta censura en la producció dramàtica catalana.
2011
Hamlet. Revista de les Arts escèniques, Núm. 20-21 (Novembre-Desembre 2011) , p. 68-70  

Artículos : Encontrados 12 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 1 registros  
1.
25 p, 214.8 KB Los niños arrebatados por el franquismo a las mujeres. Constelaciones de casos, puntos de conexión y posibles abordajes jurídicos penales / Bonet Esteva, Margarita (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere))
2013
Encuentro Internacional de Investigadores del Franquismo. Barcelona, Catalunya, : 2013  

Documentos gráficos Encontrados 4 registros  
1.
1024x768, 182.0 KB Advocacia i antifranquisme / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Fotografies de l'exposició presencial realitzada per la Biblioteca de Ciències Socials, del 26 d'abril al 6 de maig de 2011, amb motiu de la presentació del llibre "Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista".
2011
8 documentos
2.
926x689, 798.0 KB El Franquisme encara és viu : volem la lliberta ara : lluitem per la llibertat! : ... / Moviment Comunista de Catalunya
[1976]  
3.
1421x1040, 827.2 KB 25 años de paz
Madrid : Rivadeneyra, 1964  
4.
703x1040, 817.9 KB 20-N : 18 de Noviembre, 12,30 mañana : Plaza de Oriente : ¡te esperamos!
Madrid : DYRSA, 1979  

Multimedia Encontrados 38 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
54:18, 49.7 MB L'exili interior / Gabancho, Patrícia ; Casassas i Ymbert, Jordi, 1948- ; Baltà, Pere ; Catalunya Ràdio
Veus de l'exili (Programa radiofònic)
2006 (Veus de l'exili ; 14)  
2.
53:40, 49.1 MB Lluís Companys a l'exili / Balcells, Albert ; Morales, Mercè (Morales Montoya) ; Forn, Josep Maria ; Catalunya Ràdio
Veus de l'exili (Programa radiofònic)
2006 (Veus de l'exili ; 13)  
3.
53:53, 49.3 MB L'exili a la U.R.S.S. / Pagès, Pelai, 1949- ; Roca, Francesc, 1945- ; Catalunya Ràdio
Veus de l'exili (Programa radiofònic)
2006 (Veus de l'exili ; 12)  
4.
53:23, 48.9 MB L'exili de les illes i el País Valencià / Catalunya Ràdio
Veus de l'exili (Programa radiofònic)
2006 (Veus de l'exili ; 11)  
5.
55:14, 50.6 MB L'exili proper: Andorra / Arasa, Daniel ; Pujol, Enric ; Catalunya Ràdio
Veus de l'exili (Programa radiofònic)
2006 (Veus de l'exili ; 10)  
6.
52:48, 48.3 MB Xile / Busquets i Grabulosa, Lluís ; Castells, Víctor ; Catalunya Ràdio
Veus de l'exili (Programa radiofònic)
2006 (Veus de l'exili ; 9)  
7.
52:34, 48.1 MB Mèxic solidari / Catalunya Ràdio
Veus de l'exili (Programa radiofònic)
2006 (Veus de l'exili ; 8)  
8.
53:20, 48.8 MB Mèxic, arribada / Pàmies, Teresa, 1919- ; Manent, Albert ; Hernández, Prócoro ; Catalunya Ràdio
Veus de l'exili (Programa radiofònic)
2006 (Veus de l'exili ; 7)  
9.
54:03, 49.5 MB Comença el viatge: Mèxic, Xile, el Regne Unit... / Catalunya Ràdio
Veus de l'exili (Programa radiofònic)
2006 (Veus de l'exili ; 6)  
10.
53:40, 49.1 MB Camps de concentració i extermini / Toran, Rosa ; Serrano, David 1966- ; Catalunya Ràdio
Veus de l'exili (Programa radiofònic)
2006 (Veus de l'exili ; 5)  

Multimedia : Encontrados 38 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.