Resultats globals: 45 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 44 registres trobats
Materials didàctics, 1 registres trobats
Documents de recerca 44 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
8 p, 402.3 KB Aplicación de privacidad diferencial con Python / López Álamo, Daniel ; Navarro-Arribas, Guillermo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto final recoge una investigación de conceptos relacionados con la pri- vacidad de datos. Se profundiza en la recientemente conocida técnica de privacidad de datos y sus conceptos clave. [...]
This final project is an investigation of concepts related to data privacy. It delves into the recently known differential data privacy and its key concepts. In addition, the Laplace mechanism and the exponential mechanism are implemented as methods to apply differential privacy, which guarantees data security while preserving its usefulness. [...]
Aquest projecte final recull una recerca de conceptes relacionats amb la privacitat de dades. S'aprofundeix en la recentment coneguda tècnica de privacitat de dades i els seus conceptes clau. A més es posen en pràctica el mecanisme de Laplace i el mecanisme exponencial com a mètodes per a aplicar la privacitat diferencial, que garanteix la seguretat de les dades alhora que preserva la seva utilitat. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
12 p, 13.6 MB EcoAction : aplicació pel reciclatge mitjançant tècniques de reconeixement i recompenses amb tokens / Reyes Andrades, Rubén ; Herrera-Joancomartí, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aire contaminat a les nostres ciutats, rius amb aigua tòxica, brutícia que afecta a la fauna i flora dels mars i oceans, etc. Sobren els motius per a que les generacions actuals comencem a tenir consciència i a treballar en la millora del medi ambient. [...]
Polluted air in our cities, rivers with toxic water, dirt that affects the fauna and flora of the seas and oceans, etc. There are plenty of reasons for today's generations to start rising awareness and working to improve the environment. [...]
Aire contaminado en nuestras ciudades, ríos con aguas tóxicas, suciedad que afecta a la fauna y flora de los mares y océanos, etc. Hay muchas razones por las que las generaciones actuales deben empezar a concienciarse y a trabajar para mejorar el medio ambiente. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
15 p, 2.2 MB Desenvolupament d'un KPI Dashboard per a millorar l'eficiència d'un Scrum Team / Fernández Valladares, Àlex ; Protasio Ramírez, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Amb l'objectiu de donar suport a un equip que treballi sota la metodologia Scrum, neix una eina capaç de monitoritzar, comprovar i analitzar en temps real l'estat i el transcurs d'un projecte a través d'user-friendly Dashboards. [...]
In order to support a team working under the Scrum methodology, a new tool has been developed to monitor, check and analyse in real time the status and progress of a project through user-friendly Dashboards. [...]
Con el objetivo de dar soporte a un equipo que trabaje bajo la metodología Scrum, nace una herramienta capaz de monitorizar, comprobar y analizar en tiempo real el estado y el transcurso de un proyecto a través de user-friendly Dashboards. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
12 p, 980.3 KB Aplicació per la gestió dels tiquets menjador d'una escola / Garrido Antolino, Lucas ; Bartrina Rapesta, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix en el desenvolupament d'una demo d'una aplicació web que gestiona la compra de tiquets menjador d'una escola. En aquest projecte s'ha definit el problema que es troben molts pares i mares a l'hora de comprar tiquets. [...]
The project consists in the development of a demo of a web application that manages the purchase of school lunch tickets. In this project I have defined the problem that many parents face when buying tickets. [...]
El proyecto consiste en el desarrollo de una demo de una aplicación web que gestiona la compra de tickets comedor de una escuela. En este proyecto se ha definido el problema que se encuentran muchos padres y madres a la hora de comprar tickets. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
11 p, 1.0 MB AutoCV - Aplicació web de gestió curricular / el Mzouri Chekroun Derdak, Youssef ; Lladós, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte desenvolupat neix de la necessitat de voler crear un eina capaç de recopilar informació acadèmica i professional d'un usuari, amb un perfil més tècnic, per poder acabar generant un currículum vitae o un porfoli online. [...]
The project developed stems from the need to create a tool capable of collecting academic and professional information from a user, with a more technical profile, in order to end up generating a resume or an online portfolio. [...]
El proyecto desarrollado nace de la necesidad de querer crear un herramienta capaz de recopilar información académica y profesional de un usuario, con un perfil más técnico, para poder acabar generando un curriculum vitae o un porfolio online. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
915.8 KB Evolución de mensajes de odio en redes sociales : Origen e impacto / Pérez Herrera, Fernando José ; Gonzalez Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto presenta el desarrollo de una aplicación que permite extraer datos de los mensajes de las redes sociales, concretamente en la red social llamada Twitter. Todos los mensajes publicados tienen un rango de difusión que define si han llegado a más o menos usuarios de esta red, sin importar el tipo de contenido de un tweet : político, social, personal, publicitario. [...]
This project presents the development of an application that allows data extraction from network messages of social networks, specifically in the social network called Twitter. All messages published have a diffusion range that defines whether they have reached more or fewer users of this network, regardless of the content type's tweet: political, social, advertising or personal. [...]
Aquest projecte presenta el desenvolupament d'una aplicació que permet extreure dades dels missatges de les xarxes socials, concretament a la xarxa social anomenada Twitter. Tots els missatges publicats tenen un rang de difusió que defineix si han arribat a més o menys usuaris d'aquesta xarxa, sense importar el tipus de contingut d'un tweet: polític, social, publicitari o personal. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
672.9 KB Aplicación para realizar la compra a personas confinadas / Doblas Jodar, Carlos ; Romero Tris, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto se va a desarrollar una aplicación web para poder hacer la compra a personas que no pueden llevarla a cabo por sí mismas. La web permitirá al usuario realizar una cesta de la compra. [...]
In this project, we are going to develop a web application that is able to make purchases to persons who cannot carry it out on their own. The web will allow the user to make a shopping cart. Creating and adding items so that another user can buy them. [...]
En aquest projecte es desenvoluparà una aplicació web per poder fer la compra a persones que no poden dur-la a terme per si mateixes. El web permetrà a l'usuari realitzar una cistella de la compra. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
971.7 KB Implementació d'un sistema d'emmagatzematge de Documents per al nou projecte WEB de SPI / Pérez Rodríguez, Cristian ; Tallo Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest treball es desenvoluparà una nova funcionalitat per a una aplicació GMAO[1] WEB que està creant l'empresa "Sistemas de Publicaciones Informáticas, SL. " Aquesta aplicació està enfocada al manteniment i la gestió interna d'una empresa. [...]
In this project, a new functionality will be developed for a GMAO WEB application created by the "Sistemas de Publicaciones Informáticas, SL. " company. This application is focused on a company's maintenance and internal management. [...]
En este trabajo se desarrollará una nueva funcionalidad para una aplicación GMAO [1] WEB que está creando la empresa "Sistemas de Publicaciones Informáticas, SL. " Esta aplicación está enfocada al mantenimiento y la gestión interna de una empresa. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
13 p, 1.1 MB Análisis de sentimientos de datos de redes sociales usando técnicas de Machine Learning / Ramos Gambús, Gerard ; Freire Bastidas, Diego Mauricio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Hoy en día hay mucha diversidad de comentarios en las redes sociales y no hay un control sobre qué tipo de opiniones se permiten publicar. Es por eso que este documento resume la aplicación de un sistema de análisis de sentimientos a las redes sociales de Twitter y Facebook. [...]
Nowadays there is a lot of comment diversity on social media and there is no control about what type of opinions can be posted. This is why this paper summarizes the application of a sentiment analysis system to the social media of Twitter and Facebook. [...]
Avui dia hi ha molta diversitat de comentaris en les xarxes socials i no hi ha un control sobre quina mena d'opinions es permeten publicar. És per això que aquest document resumeix l'aplicació d'un sistema d'anàlisi de sentiments a les xarxes socials de Twitter i Facebook. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
14 p, 1.1 MB Implementación de un gestor de datos y permisos para el desarrollo de aplicaciones de la Universitat Autònoma de Barcelona / Montesinos Santos, Daniel ; Pons, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Con el objetivo de dar soporte a una aplicación para la difusión entre los miembros de la comunidad universitaria de los resultados de las encuestas que programa de forma periódica la UAB, se ha creado una herramienta que permite almacenar y gestionar los datos necesarios para implementar un sistema complejo y completo de control de acceso a la información en función del ámbito y de los posibles cargos que pueda ocupar el usuario. [...]
In order to support an application for the dissemination among members of the university community of the results of the surveys that the UAB schedules periodically, a tool has been created that allows the storage and management of the data necessary to implement a system complex and complete control of access to information based on the scope and possible positions that the user may occupy. [...]
Amb l'objectiu de donar suport a una aplicació per a la difusió entre els membres de la comunitat universitària dels resultats de les enquestes que programa de manera periòdica la UAB, s'ha creat una eina que permet emmagatzemar i gestionar les dades necessàries per a implementar un sistema complex i complet de control d'accés a la informació en funció de l'àmbit i dels possibles càrrecs que pugui ocupar l'usuari. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 44 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 1 registres trobats  
1.
17 p, 1.1 MB Phonetik Deutsch. Kurzeinführung. Deutsch B. Unterrichtsmaterialen / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
A quick German-Spanish introduction to the sounds of the German standard-language: The system of the 18 cardinal and secondary vowels of German, their articulation locations, length of articulation, distinctive lip roundness and speaking tension, their comparison to the Spanish vowel system. [...]
Una rápida introducción germano-española a los sonidos del idioma alemán estándar: el sistema de las 18 vocales cardinales y secundarias del alemán, sus puntos de articulación, la distintiva redondez de los labios, la tensión fonatoria y la duración. [...]
Eine rasche deutsch-spanische Einführung in die Laute der deutschen Standard-Sprache: Das System der 18 kardinalen und sekundären Vokale des Deutschen, ihre Artikulationsorte, Vokaldehnung, Lippenrundung und Sprechspannung, ihre Vergleichsstellung zum spanischen Vokalsystem. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.