Resultats globals: 96 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 59 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Documents de recerca, 35 registres trobats
Materials didàctics, 1 registres trobats
Articles 59 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
7 p, 519.1 KB Seminars as a useful tool of active learning : The study case of the Zoology in the Environmental Sciences / Soler Membrives, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Muñoz Muñoz, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Carrassón López de Letona, Maite (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Constenla Matalobos, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Garcia-del-Pino, Fernando (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Morton Juaneda, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Valbuena Ureña, Emilio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
En aquest treball es mostra com la incorporació de seminaris en la Zoologia de les Ciències Ambientals ajuda a millorar les qualificacions respecte a la mitja de les titulacions. Es conclou que la utilització de seminaris està molt ben valorat pels estudiants i n'augmenta la seva motivació. [...]
This paper shows how the incorporation of seminars in the Zoology of Environmental Sciences helps to improve the qualifications with regard to the average of the degree qualifications. We conclude that the use of seminars is highly valued by students and increases their motivation. [...]

2016
Revista del Congrés Internacional de Docència, Núm. 3 (2016)  
2.
22 p, 191.9 KB "La lingua il seme i dialetti sono i fiori e gli accenti sono i petali" : Competenze meta-sociolinguistiche e contesti scolastici / Nodari, Rosalba (Università di Siena) ; Calamai, Silvia (Università di Siena)
Il lavoro prende in esame le risposte date a un questionario sociolinguistico da parte di 314 studenti e studentesse di alcune scuole secondarie di primo e secondo grado toscane caratterizzate da un'alta percentuale di persone con retroterra migratorio. [...]
Aquest treball examina les respostes donades a un qüestionari sociolingüístic per part de 314 alumnes d'alguns instituts toscans de secundària caracteritzats per un percentatge alt de persones d'origen immigrant. [...]
The study analyses the meta-sociolinguistic competence of students with a migratory background in some Tuscan high schools. It focuses on the students' relationship with the host country's language and the regional Italian in Tuscany, as well as the impact of multilingualism and the multilingual school environment on metalinguistic skills, including the perception of microdiatopic variation. [...]
Este trabajo examina las respuestas dadas a un cuestionario sociolingüístico por parte de 314 alumnos y alumnas de algunos institutos toscanos de secundaria caracterizados por un alto porcentaje de personas de origen inmigrante. [...]

2023 - 10.5565/rev/qdi.571
Quaderns d'Italià, Vol. 28 (2023) , p. 125-146 (Dossier 1)  
3.
7 p, 94.0 KB Reflexions per als nous temps : les persones i els aprenentatges / López, Kiko (Universitat de les Illes Balears)
Ens trobam en un moment històric per a la nostra societat, que esdevé també com a ocasió immillorable per a reivindicar l'aportació de l'escola al benestar de les persones que hi convivim. El tractament dels aspectes rellevants que defineixen la realitat que experimentam és una de les ocupacions dels debats interns al centre. [...]
2022
Didáctica, innovación y multimedia, Núm. 40 (2022) (Col·laboracions)  
4.
19 p, 398.5 KB A good servant but a bad master : Finnish Translators' Perceptions on Translation Technology / Salmi, Leena (University of Turku)
This paper reports the results of a survey measuring Finnish professional translators' (N=450) perceptions on translation technology. The paper also introduces a tool that can be used to study the perception of such changes, the NEMP model (New Educational Models or Paradigms). [...]
Aquest article mostra els resultats d'una enquesta que mesura les opinions dels traductors professionals finlandesos (N=450) quant a les tecnologies de la traducció. El treball també presenta una eina que pot utilitzar-se per estudiar la percepció d'aquests canvis, el model NMEP (Nous Models Educatius o Paradigmes). [...]
Este artículo expone los resultados de un estudio que mide la percepción que tienen los traductores profesionales de finlandés (N=450) de las tecnologías de la traducción. Además, presenta una herramienta que permite estudiar cómo perciben los cambios que han provocado en su trabajo: el modelo NEMP, por sus siglas en inglés (Nuevos Modelos o Paradigmas Educativos). [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.287
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 112-130 (Tradumàtica dossier)  
5.
15 p, 172.9 KB Análisis de actitudes y autoeficacia percibida del profesorado ante la educación inclusiva / Collado-Sanchis, Alba (Universitat de València) ; Tárraga Mínguez, Raúl (Universitat de València. Departament de Didàctica i Organització Escolar) ; Lacruz-Pérez, Irene (Universitat de València) ; Sanz-Cervera, Pilar (Universitat de València)
La formación y la actitud del profesorado ante la inclusión educativa es un aspecto clave que debe ser estudiado teniendo en cuenta la elevada heterogeneidad de alumnado que actualmente se encuentra escolarizado en las aulas ordinarias. [...]
La formació i l'actitud del professorat davant la inclusió educativa és un aspecte clau que ha de ser estudiat tenint en compte l'elevada heterogeneïtat d'alumnat que actualment es troba escolaritzat a les aules ordinàries. [...]
Teachers' training and attitudes towards inclusive education are key aspects that merit attention given the large heterogeneity of students currently enrolled in mainstream classes. The aim of this study is to examine teachers' attitudes towards the inclusion of students with specific educational needs in different educational stages, in addition to the perceived level of self-efficacy of the teachers themselves. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1117
Educar, Vol. 56 Núm. 2 (2020) , p. 509-523 (Temas de investigación)  
6.
18 p, 104.3 KB Versions d'una novel·la : Ungeduld des Herzens, de Stefan Zweig / Estelrich i Arce, Pilar (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge)
A partir de l'anàlisi d'un fragment d'aquesta novel·la que, tot i que sembla aparentment anecdòtic, prefigura el curs que seguiran els esdeveniments i les reaccions del protagonista a les dificultats que l'entorn li planteja, s'intenta emmarcar tant la funció del segment i del text dins l'obra original de Stefan Zweig com les conseqüències que comporten les intervencions delstraductors en les quatre versions al castellà i la versió al català estudiades, amb les relacions interpersonals i l'expressió d'actituds i sentiments com a centre d'interès. [...]
By analyzing a seemingly anecdotal passage from this novel which in fact acts as a premonition of the development of the whole plot and the way the protagonist will react towards the difficulties posed by his milieu, this paper tries to state the function of the segment in the novel and the position of the text in Stefan Zweig's life and work as well as the outcome of the decisionsmade by the translators of the four Spanish versions and the Catalan one which are examined, while focusing on the representations of interpersonal relationships and the expression of feelings and attitudes. [...]

2019
Quaderns : revista de traducció, Núm. 26 (2019) , p. 161-178 (Articles)  
7.
8 p, 86.7 KB Pertenecer a una minoría racial siendo personal de vigilancia penitenciaria / Blanco Correa, Ariadna (Universitat Pompeu Fabra)
Este texto pertenece a una mesa redonda que ofrece un debate con James B. Jacobs, autor del clásico de la sociología de las prisiones Stateville: The penitentiary in mass society, sobre la vigencia de su obra cuarenta años después. [...]
Aquest text pertany a una taula rodona que ofereix un debat amb James B. Jacobs, autor del clàssic de la sociologia de les presons Stateville: The penitentiary in mass society, sobre la vigència de la seva obra quaranta anys després. [...]
This text forms part of a round table discussion with James B. Jacobs, author of the classic study on the sociology of prisons Stateville: The Penitentiary in Mass Society, and examines the validity of his work 40 years later. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2643
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 3 (2019) , p. 561-567 (Debate)  
8.
22 p, 208.9 KB Hacia un enfoque de justicia social : la percepción del profesorado sobre la educación intercultural en contextos de escasa presencia de alumnado extranjero / Maiztegui-Oñate, Concepción (Universidad de Deusto) ; Villardón-Gallego, Lourdes (Universidad de Deusto) ; Navarro Lashayas, Miguel Ángel (ALBOAN (Vitòria, País Basc)) ; Santibáñez Gruber, Rosa (Universidad de Deusto)
Este artículo examina la experiencia de un proyecto de educación intercultural en dos centros de educación primaria con presencia de alumnado extranjero muy poco significativa, numéricamente hablando. [...]
Aquest article examina l'experiència d'un projecte d'educació intercultural en dos centres d'educació primària amb presència d'alumnat estranger molt poc significativa, numèricament parlant. L'objectiu de l'estudi és doble. [...]
This article examines the experience of an intercultural education project in two primary schools with a small number of foreign students. The objective of the study is twofold. Firstly, we analyze the process to implement the proposed activities. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.980
Educar, Vol. 55 Núm. 1 (2019) , p. 119-140 (Monográfico)  
9.
11 p, 3.0 MB Es perd el "fairplay" i l'esportivitat a l'esport en edat escolar? / Cruz Feliu, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Boixadós Anglès, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Valiente Barros, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Torregrossa, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Aquest treball destaca la importància dels conceptes de fairplay i esportivitat en el procés d'aprenentatge esportiu dels joves i mostra alguns instruments per a la seva avaluació. A l'article s'exposen, en primer lloc, unes consideracions generals sobre el procés de socialització dels joves a través de l'esport. [...]
Este trabajo destaca la importancia de los conceptos de fairplay y deportividad en el proceso de aprendizaje deportivo de los jóvenes y muestra algunos instrumentos para su evaluación. En el artículo se exponen, en primer lugar, unas consideraciones generales sobre el proceso de socialización de los jóvenes a través del deporte. [...]
This work outlines the importance of fairplay and sportspersonship concepts in youth socialization process through sport. Moreover some instruments for their evaluation are shown. In this article, some general considerations about youngsters socialisation process through sports are exposed in first place. [...]

2001
Apunts. Educació física i esports, Núm. 64 (2001) , p. 6-16
2 documents
10.
8 p, 3.9 MB Avaluació del clima motivacional, satisfacció, percepció d'habilitat i actituds de fairplay en futbolistes alevins i infantils i en llurs entrenadors / Boixadós Anglès, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Cruz Feliu, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
L'objectiu principal d'aquest treball és descriure les valoracions dels jugadors i dels entrenadors sobre la percepció del clima motivacional i les actituds de fairplay. També s'avalua el grau de satisfacció dels jugadors en els entrenaments de futbol, així com les puntuacions sobre els criteris de percepció d'habilitat dels jugadors. [...]
El objetivo principal de este trabajo es describir las valoraciones de los jugadores y entrenadores sobre la percepción del clima motivacional y las actitudes de fairplay. También se evalúa el grado de satisfacción de los jugadores en los entrenamientos de fútbol, así como las puntuaciones sobre los criterios de percepción de habilidad de los jugadores. [...]
The main aim of this work is to describe the vatuation of players and trainers concerning the perceived motivational climate and the attitudes of fairplay. We also evaluate the level of satisfaction of the players in the football training sessions, as well as the scores on the criteria of perceived ability in the players. [...]

2000
Apunts. Educació física i esports, Núm. 62 (2000) , p. 6-13
2 documents

Articles : 59 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
13 p, 95.5 KB La actitud del alumnado frente a la escuela / Valls, Ona (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Sanchez-Gelabert, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Troiano i Gomà, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació i Treball
Históricamente muchos autores han tratado el tema de la actitud del alumnado frente a la escuela y las motivaciones instrumentales y expresivas de éstos. Estas aportaciones se han desarrollado tanto desde un punto de vista teórico donde encontramos autores como Bernstein (1977), Merton (1938), Fernández Enguita (1988), Subirats y Alegre (2006) o Tarabini (2012); como desde un punto de vista empírico con Alegre y Benito (2012), Barbeta y Termes (2014) o Feito (2003). [...]
The aim of this communication is to explore and analyse students' motivations in compulsory education and examine whether these motivations affect differentially their future expectations. The concrete objectives of this study are twofold: 1. [...]

2015
Conferencia Ibérica de Sociología de la Educación. Lisboa, Portugal, 1a : 2015  

Documents de recerca 35 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
56 p, 1.0 MB Projecte educatiu pel canvi d'actituds envers l'addicció a les pantalles en joves / Candela Parrilla, Marc ; Rodríguez Parrón, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Aquest TFG se centra a dissenyar un projecte educatiu pel canvi d'actituds envers l'addicció a les pantalles en joves d'un centre obert. En ell es realitzà un marc teòric, on es contextualitza com les pantalles afecten aquestes noves generacions, una diagnosi de necessitats a través de diferents instruments de recollida d'informació, per tal de contextualitzar el màxim la proposta i finalment la implementació, execució i avaluació de quatre sessions centrades en tractar l'addicció dels joves sobre les pantalles i els aparells mòbils. [...]
Este TFG está centrado en diseñar un proyecto educativo para el cambio de actitudes con relación a la adicción a las pantallas en jóvenes de un centro abierto. En este trabajo, se realiza un marco teórico, donde se contextualiza como las pantallas afectan a estas nuevas generaciones, un diagnóstico de necesidades a través de diferentes instrumentos de recogida de información, para adaptar al máximo la propuesta, y finalmente la implementación, ejecución y evaluación de cuatro sesiones centradas en tratar la adicción de los jóvenes del centro sobre las pantallas y los dispositivos móviles. [...]
This thesis is focused on the design of an educational project to change attitudes in relation to addiction to screens in young people in a social educative center. In this work, a theoretical framework is carried out, where the key academical concepts relating to how the screens affect these new generations are contextualised, to be able to adapt to a diagnosis of needs through different information that is also collected. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Educació Social [827]  
2.
40 p, 492.0 KB Language use and ideologies of english among future english professionals / Alomar Llompart, Antonina Maria ; Garrido, Maria Rosa, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This thesis tries to investigate attitudes towards English varieties, English as a Lingua Fraca, and Standard English, as well as their reported language use in a multilingual setting. A qualitative questionnaire targeted to third- and fourth- year English undergraduates at the Univeristat Autònoma de Barcelona has been developed and piloted. [...]
Aquesta tesi investiga les actituds envers les variacions de l'anglès, anglès com a llengua franca i l'anglès estàndard, així com l'ús lingüístic reportat en un entorn multilingüe. S'ha desenvolupat un qüestionari qualitatiu i se n'ha fet una prova pilot, dirigit als estudiants d'anglès de tercer i quart any, a la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
Esta tesis investiga las actitudes hacia las variedades del inglés, inglés como lengua franca y el inglés estándar, así como su uso lingüístico reportado en un entorno multilingüe. Se ha desarrollado y probado un cuestionario cualitativo dirigido a estudiantes de inglés de tercer y cuarto año en la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
3.
15 p, 314.6 KB Videojuegos y socialización política. Valores, actitudes y repercusiones en la experiencia gamer / Brotons Ponsoda, Maria ; Argelaguet i Argemí, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'ús de videojocs s'ha incrementat de forma exponencial, especialment entre els joves, convertint-se en un fenomen social objecte d'estudi i de titulars als mitjans de comunicació. Seguint les tesis d'Inglehart, l'adolescència és l'etapa on es fixen els valors i actituds polítiques que predominaran al llarg de la vida de l'individu. [...]
El uso de videojuegos ha crecido de manera exponencial especialmente en los jóvenes, convirtiéndose en un fenómeno social objeto de estudios y de titulares en los medios de comunicación. Siguiendo las tesis de Inglehart, la adolescencia es la etapa en la que se fijan los valores y actitudes políticas que predominarán a lo largo de la vida del individuo. [...]
The use of video games between young people has increased dramatically in the last years so much so that it has become a social phenomenon, subject to enquiry and headlines in the media. According to Inglehart tesis, adolescence is the stage of our lives when our values and political attitudes are set and they will predominate during our lives. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
4.
433 p, 40.8 MB Actitudes hacia la Inclusión de procesos de Validación de Aprendizajes Previos para la obtención de grado en el Sistema de la Universidad Boliviana / Martínez Barrientos, Maria Alejandra ; Gairín Sallán, Joaquín, dir.
Els processos de Validació d'Aprenentatge Previs a Bolívia encara es troben limitats a la certificació de competències laborals des dels aprenentatges no formals i informals, però no s'ha plantejat la vinculació d'aquest reconeixement amb la seva inclusió a itineraris formatius que estableixin una relació funcional i de llarg abast entre el món laboral i l'acadèmic. [...]
En Bolivia los procesos de Validación de Aprendizaje Previos están aún limitados a la certificación de competencias laborales desde los aprendizajes no formales e informales, pero no se ha planteado la vinculación de este reconocimiento con su inclusión en itinerarios formativos que establezcan una relación funcional y de largo alcance entre el mundo del trabajo y el mundo académico. [...]
In Bolivia, the Prior Learning Validation processes are still limited to the certification of labor competencies from non-formal and informal apprenticeships. However, linking this recognition with its inclusion in training itineraries that establish a functional and long-term relationship has not been proposed between the world of work and the academic world. [...]

2021  
5.
22 p, 535.7 KB Actitudes hacia la inmigración y el Estado del Bienestar. Análisis bivariados / Romero Montero, Ariadna ; Noguera, Jose A, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest article té per objectiu analitzar com el tipus d'Estat de Benestar, la ideologia, el nivell educatiu i la situació laboral afecten les actituds cap a la immigració dels ciutadans. Per a això, hem utilitzat la ronda 7 de l'European Social Survey realitzada l'any 2014 que reuneix observacions de més de 30 països amb un mòdul dedicat, en especial, a les actituds davant la immigració i els seus antecedents. [...]
Este artículo tiene por objetivo analizar cómo el tipo de Estado de Bienestar, la ideología, el nivel educativo y la situación laboral afectan a las actitudes hacia la inmigración de los ciudadanos. [...]
The objective of this article is to analyse how the type of welfare state, ideology, educational level, and employment status affect citizens' attitudes towards immigration. We have used round 7 of the European Social Survey carried out in 2014, which collects observations from more than 30 countries with a module dedicated, especially, to attitudes towards Immigration and its background. [...]

2021
Grau en Sociologia [819]
3 documents
6.
91 p, 1.9 MB Actitudes de los Equipos Profesionales que trabajan con Niñas y Niños de Condición Espectro Autista, frente a la Danza Movimiento Terapia / Encalada Guerrero, María Soledad ; Barnet, Silvia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Se plantea que los métodos de intervención expresivos no verbales, como la Danza Movimiento Terapia, son una forma de terapia que favorece las relaciones sociales y emocionales de los niños y niñas de Condición Espectro Autista. [...]
Es planteja que els mètodes d'intervenció expressius no verbals, com la Dansa Moviment Teràpia, són una forma de teràpia que afavoreix les relacions socials i emocionals dels nens i nenes de Condició Espectre Autista. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Màster en Dansa Moviment Teràpia [1614]  
7.
21 p, 630.2 KB POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset. Methodology Report (Waves 1-6) / Hernández, Enrique (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Galais Gonzàlez, Carolina (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Rico, Guillem (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Muñoz, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Hierro, María José (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Pannico, Roberto (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Barbet, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Marinova, Dani (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Anduiza Perea, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Universitat Autònoma de Barcelona. SGR-Democràcia, ciutadania i eleccions
2021
3 documents
8.
4 p, 243.1 KB POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset. Data Management Plan (Waves 1-6) / Hernández, Enrique (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Galais Gonzàlez, Carolina (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Rico, Guillem (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Muñoz, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Hierro, María José (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Pannico, Roberto (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Barbet, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Marinova, Dani (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Anduiza Perea, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Universitat Autònoma de Barcelona. SGR-Democràcia, ciutadania i eleccions
This Data Management Plan that contains all the relevant information for FAIR data use of the POLAT-dataset-1-6-v1. The "POLAT-dataset-1-6-v1" contains waves 1 to 6 of the "POLAT Project. Spanish Political Attitudes", with information retrieved through online surveys carried out between 2010 and 2014. [...]
Este Plan de Gestión de Datos contiene toda la información relevante para el uso de datos FAIR de la base de datos POLAT-1-6-v1. La base de datos "POLAT-dataset-1-6-v1" contiene las oleadas 1 a 6 del "Proyecto POLAT. [...]
Aquest Pla de Gestió de Dades conté tota la informació rellevant per a l'ús de dades FAIR de la base de dades POLAT-1-6-v1. La base de dades "POLAT-dataset-1-6-v1" conté les onades 1 a 6 del "Projecte POLAT. [...]

Cerdanyola del Vallès 2021  
9.
18.9 MB POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset (Waves 1-6) / Hernández, Enrique (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Galais Gonzàlez, Carolina (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Rico, Guillem (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Muñoz, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Hierro, María José (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Pannico, Roberto (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Barbet, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Marinova, Dani (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Anduiza Perea, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Universitat Autònoma de Barcelona. SGR-Democràcia, ciutadania i eleccions
The "POLAT-dataset-1-6-v1" contains waves 1 to 6 of the "POLAT Project. Spanish Political Attitudes", with information retrieved through online surveys carried out between 2010 and 2014. The dataset includes a total of 376 variables (not all of them are present in the six waves of the study). [...]
La base de datos "POLAT-dataset-1-6-v1" contiene las oleadas 1 a 6 del "Proyecto POLAT. Actitudes políticas de los españoles", con información recuperada a través de encuestas de Internet realizadas entre 2010 y 2014. [...]
La base de dades "POLAT-dataset-1-6-v1" conté les onades 1 a 6 del "Projecte POLAT. Actituds polítiques dels espanyols", amb informació recuperada a través d'enquestes en línia realitzades entre 2010 i 2014. [...]

Universitat Autònoma de Barcelona 2021 - 10.5565/ddd.uab.cat/243399
3 documents
10.
125 p, 4.0 MB El tratamiento de los estereotipos culturales en la clase de chino como lengua extranjera : una propuesta didáctica para nivel básico / Xin, Zhong ; Pascual Calvo, Xavier, dir. ; Casas-Tost, Helena ; Fundació Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca sobre la Traducció entre el Xinès i el Castellà/Català - TXICC ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aunque se pone cada vez más énfasis en el desarrollo de la competencia intercultural, en la implementación real de las actividades docentes del chino como lengua extranjera, se pueden observar ciertas actividades que pretenden ayudar a los alumnos a desarrollar su competencia intercultural, pero son ineficaces e incluso hay algunos casos problemáticos en los que el profesorado provoca e incentiva los estereotipos. [...]
近年来,教育家们愈发注重跨文化能力,但在实际的对外汉语教学实践中,我们却看到一些意在提升学生该能力,实则无效的教学活动,更有教师激起、鼓励文化刻板印象的问题状况。本文旨在提出更适合中文初学者的跨文化教学策略,以及针对加泰罗尼亚的学习者们特有的刻板印象,提出处理方案。.
In recent years, educators have paid more and more emphasis on the development of intercultural competence, but in the actual practice of teaching Chinese as a foreign language, certain activities aim to enhance the student's intercultural competence, but are actually ineffective. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants [1398]  

Documents de recerca : 35 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 1 registres trobats  
1.
17 p, 987.9 KB Actitud postural. Importancia y prevención en edad escolar / Galera Pérez, Antonio David. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Conseqüències ontogèniques de l'assoliment de la bipedestació i prevenció de riscos posturals hi associats.
Bellaterra , 2012  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.