Results overview: Found 3 records in 0.02 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 1 records found
Articles 2 records found  
1.
23 p, 436.0 KB Paradigms as triggers of semantic change : Demonstrative adverbs in Catalan and Spanish / Pérez Saldanya, Manuel (Universitat de València)
This paper sets out to analyse the development of demonstrative adverbs of place in Catalan and Spanish. The main questions dealt with in this study are the following: (i) why two-term and three-term deictic systems often display a certain lack of stability so that diachronically two-term systems sometimes become three-term (as in old Catalan and Spanish) or, the other way round, three-term systems become two-term (like in late Latin and in Catalan during the modern era); (ii) if the most normal and expected development is for deictic systems to take on anaphoric values, why in the case of the adverb aquí (‘near the speaker and/or addressee’) in Catalan and the adverb ahí (‘near the addressee’) in Spanish the opposite process happens; (iii) what role is played in these changes by the functional and formal relations set up within the paradigms of nominal and adverbial demonstratives in each language.
L’objectiu d’ aquest article és analitzar l’evolució dels adverbis demostratius de lloc del català i l’espanyol. Les principals preguntes que es plantegen en aquest treball són les següents: (i) per què els sistemes díctics binaris i ternaris mostren sovint una certa inestabilitat i diacrònicament els sistemes binaris es converteixen a vegades en ternaris (com s’esdevingué en el català i l’espanyol antics) o, a l’inrevés, els ternaris passen a ser binaris (com en el llatí tardà i en el català durant l’edat moderna); (ii) si allò més habitual i esperable és que els díctics assumeixin valors anafòrics, per què en el cas de l’adverbi aquí del català i l’adverbi ahí de l’espanyol es produí el procés invers; (iii) quin paper juguen en aquests canvis les relacions funcionals i formals que s’estableixen dins els paradigmes de demostratius nominals i adverbials de cada llengua.

2015 - 10.5565/rev/catjl.165
Catalan journal of linguistics, Vol. 14 (2015) , p. 113-135 (Articles)  
2.
13 p, 58.1 KB Syntagmes à l'Ablatif aprépositionnel : une enquête dans Pline le Jeune, Lettres, IV / Lavency, Marius (Université Catholique de Louvain-la-Neuve)
As shown in a previous article, syntagms based on nouns at nonprepositional Ablative can be accurately accounted for by refering to a series of parameters : syntagmatic complexity, incidence point and paradigmatic status of the gouverned term, lexical type and liberty or constraints in occurrence of the constituents. [...]
2001
Faventia, V. 23 N. 2 (2001) , p. 73-85  

Research literature 1 records found  
1.
52 p, 1.2 MB But and its translation : the relationship between meaning, position and translation. / Muñoz de la Nava Delgado, Virgina ; Coll Alfonso, Maria Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
his paper presents a study of but according to its position, meaning as an adversative coordinator, and its translation into Spanish. Semantic and pragmatic studies have approached but in order to study its prototypical use and translation; however, its position as a sentence-initial particle has been barely studied. [...]
En aquest treball es presenta un estudi unificat del but d’acord a la seva posició a la frase, el seu significat y la seva traducció al castellà. Anteriors estudis de semàntica y pragmàtica s’han enfocat en l’ús prototípic del but y la seva traducció, però la importància de la posició que ocupa és un tema poc estudiat. [...]

2016
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.