Results overview: Found 13 records in 0.02 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 11 records found
Articles 2 records found  
1.
55 p, 354.5 KB La moderna teoria de l'elecció social : de la impossibilitat a la possibilitat / Massó, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
Es presenten els dos teoremes d'impossibilitat més importants de la moderna teoria de l'elecció social: el teorema d'Arrow per a funcions de benestar social no dictatorials que satisfan el principi de Pareto i la propietat de la independència d'alternatives irrellevants, i el teorema de Gibbard-Satterthwaite per a funcions d'elecció social no trivials i no manipulables. [...]
We present the two most important impossibility theorems of the modern social choice theory: Arrow's theorem for social welfare functions satisfying the Pareto principle and the independence of irrelevant alternatives property, and Gibbard-Satterthwaite's theorem for non-trivial and strategy-proof social choice functions. [...]

2012 - 10.2436/20.2002.01.45
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, Vol. 27, Num. 2 (2012) , p. 177-231  
2.
17 p, 1.6 MB Protein aggregation profile of the bacterial cytosol / Sánchez de Groot, Natalia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Ventura Zamora, Salvador (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular)
Background: protein misfolding is usually deleterious for the cell, either as a consequence of the loss of protein function or the buildup of insoluble and toxic aggregates. The aggregation behavior of a given polypeptide is strongly influenced by the intrinsic properties encoded in its sequence. [...]
2010 - 10.1371/journal.pone.0009383
PLoS one, Vol. 5, N. 2 (February 2010) , p. e9383  

Research literature 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
168 p, 8.7 MB A Multidisciplinary insight into the determinants of protein aggregation / Čarija, Anita, autor. ; Ventura Zamora, Salvador, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.
Els trastorns neurodegeneratius crònics, condicions mèdiques que afecten a la població principalment a la seva darrera etapa de vida, representen un problema molt important a la societat moderna. Per això, trobar nous mètodes de diagnòstic i teràpies per tractar aquestes patologies representa un objectiu que cada vegada es presenta com més urgent. [...]
Chronic neurodegenerative disorders, the medical conditions that strike primarily mid- to late-life population, represent a major issue of modern society. Therefore, finding new diagnostic and therapeutic approaches to treat these disorders is a goal of increasing urgency. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
215 p, 7.5 MB From sequence to structure : determinants of functional and non-functional protein aggregation / Marinelli, Patrizia ; Ventura i Zamora, Salvador, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Navarro Cantero, Susanna, dir (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
El estudio de la agregación proteica representa un campo de investigación desafiante que abarca tanto el área biomédica como la biotecnológica. El creciente número de enfermedades humanas asociadas a la acumulación de agregados amiloides, así como la formación de depósitos intracelulares durante la producción recombinante de proteínas terapéuticas en modelos celulares ha impulsado la investigación para comprender y desarrollar estrategias contra la agregación de proteínas. [...]
The study of protein aggregation represents a challenging research field which embraces from biomedical to biotechnological areas. The growing number of human diseases associated to the deposition of amyloid aggregates as well as the formation of intracellular protein deposits during the recombinant production of therapeutic proteins in cell factories has pushed the research to understand and develop strategies against protein aggregation. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
3.
1 p, 410.9 KB DJ-1, a possible therapeutic target against Parkinson's disease / Oliva Vilarnau, Núria ; Yuste Mateos, Víctor J., (Víctor José), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2015
Graduat o Graduada en Biotecnologia [815]  
4.
171 p, 3.7 MB Analysis of different evolutionary strategies to prevent protein aggregation / Graña Montes, Ricardo ; Ventura i Zamora, Salvador, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
En els darrers 15 anys, l'estudi de l'agregació de proteïnes ha evolucionat de ser una part de la química de proteïnes que tradicionalment generava poc interès, a convertir-se en una àrea d'investigació dinàmica que ha ampliat el seu abast a diferents camps de recerca incloenthi la bioquímica, la biotecnologia, la nanotecnologia y la biomedicina. [...]
In the last 15 years, the study of protein aggregation has evolved from a mostly neglected topic of protein chemistry to a highly dynamic research area which has expanded its implications through different fields including biochemistry, biotechnology, nanotechnology and biomedicine. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
5.
314 p, 3.7 MB Estudi de la via d'agregació de tres proteïnes implicades en diferents malalties conformacionals humanes : scFv‐h3D6 com agent terapèutic per a la malaltia d'Alzheimer, AL‐12 com a causa d'amiloïdosi de cadena lleugera, i PDZ3 com a organitzador del proteoma / Marin Argany, Marta ; Villegas Hernández, Sandra, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Aquesta Tesi Doctoral es centra en l'estudi molecular de tres proteïnes relacionades amb malalties conformacionals humanes, o Amiloïdosis. Mitjançant tècniques espectroscòpiques, s'han descrit els mecanismes de plegament natiu i d'agregació en fulla-β ordenada, dues vies que es troben en competència a través de la presència de diferents estats intermediaris a l'espai conformacional. [...]
The thesis here presented is focused on the molecular study of three human proteins related to conformational diseases, or Amyloidoses. The mechanisms of native folding and aggregation in a cross-β sheet structure have been described using several spectroscopic techniques. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
6.
182 p, 7.8 MB Modelos proteicos para el estudio de la agregación amiloide in vitro e in vivo / Espargaró Colomé, Alba ; Ventura Pedret, Salvador, dir. ; Sabaté Lagunas, Raimon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Durante los últimos años la agregación proteica se ha convertido en un tema de elevada importancia en biología, biotecnología y medicina. Un número creciente de evidencias demuestran fehacientemente que el mal plegamiento de proteínas y su agregación, muchas veces en forma de fibras amiloides, conlleva la formación de depósitos celulares insolubles que son los responsables finales de un creciente número de enfermedades humanas. [...]
In recent years, protein aggregation has become a topic of great importance in biology, biotechnology and medicine areas. A growing body of evidences show conclusively that the protein misfolding and aggregation, often in the form of amyloid fibrils, leading to the formation of insoluble cellular deposits that are ultimately responsible for an increasing number of human diseases. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
7.
205 p, 4.2 MB Using small globular proteins to study folding stability and aggregation / Castillo Cano, Virginia ; Ventura i Zamora, Salvador, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquimica i Biologia Molecular ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
El propòsit d'aquesta tesis que porta com a títol "Estudi de l'estabilitat de plegament i l'agregació mitjançant l'ús de proteïnes globulars petites" és el de contribuir al coneixement de com les proteïnes globulars adquireixen la seva estructura nativa i funcional o, alternativament, despleguen i agreguen donant lloc a assemblatges tòxics. [...]
The purpose of the thesis entitled "Using small globular proteins to study folding stability and aggregation" is to contribute to understand how globular proteins fold into their native, functional structures or, alternatively, misfold and aggregate into toxic assemblies. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
8.
98 p, 4.4 MB Engineering and production of quality viral proteins in prokaryotic and eukaryotic systems / Martínez Alonso, Mónica ; Villaverde Corrales, Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Ferrer Miralles, Neus, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Noad, Rob, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia
La posibilidad de obtener proteínas con aplicaciones industriales o terapéuticas mediante la tecnología del DNA recombinante ha revolucionado la industria biotecnológica. A pesar de esto, la producción de proteínas recombinantes en sistemas heterólogos aún no está optimizada, y muchas veces estas proteínas se obtienen en forma insoluble. [...]
Recombinant DNA technology boosted the production of recombinant proteins with industrial or therapeutic applications, which transformed biotechnological industry. Despite this, recombinant protein production in heterologous systems is not yet optimized, and these proteins are often obtained as insoluble deposits. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
2 documents
9.
85 p, 4.3 MB Sequential and structural deteminants of protein aggregation / Sánchez de Groot, Natalia ; Vendrell i Roca, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Ventura Zamora, Salvador, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
The project entitled "Sequential and structural determinants of protein aggregation" aims to study the factors that control protein deposition but also tries to develop new strategies to facilitate its comprehension. [...]
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
2 documents
10.
139 p, 8.2 MB Protein reporters to study in vivo protein interactions and aggregation / Morell Fernández, Montse ; Ventura Zamora, Salvador, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Avilés, Francesc X. (Francesc Xavier) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
L'objectiu dels dos primers capítols va ser l'aplicació de la tècnica "Bimolecular fluorescent protein complementation" (BIFC) per a detectar interaccions intracel·lulars proteiques de caràcter dèbil in vivo. [...]
The aim of the two first chapters was to test the ability of Bimolecular Fluorescence complementation (BIFC) to detect in vivo weak intracellular protein interactions. In this technique, the binding partners are fused to two fragments of a fluorescent protein, which recovers its function upon binding of the interacting proteins. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
2 documents

Research literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.