Resultats globals: 68 registres trobats en 0.04 segons.
Articles, 4 registres trobats
Documents de recerca, 64 registres trobats
Articles 4 registres trobats  
1.
2 p, 32.7 KB Fabricació de microrobots magnètics per al tractament d'aigües residuals / Guerrero, Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Sort Viñas, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Peciller, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
En aquest treball hem desenvolupat microrobots híbrids per al tractament d'aigües residuals. Aquests microrobots consten d'una part ferromagnètica i estan acoblats a un segment porós fet d'un material semiconductor amb propietats fotocatalítiques. [...]
En este trabajo hemos desarrollado microrobots híbridos para el tratamiento de aguas residuales. Estos microrobots constan de una parte ferromagnética y están acoplados a un segmento poroso hecho de un material semiconductor con propiedades fotocatalíticas. [...]
We have developed novel hybrid microrobots for wastewater treatment. These microrobots consist of a ferromagnetic piece stacked onto a porous semiconducting segment containing photocatalytic properties. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
3 documents
2.
15 p, 453.3 KB Molecular characterization of activated sludge from a seawater-processing wastewater treatment plant / Sánchez Martínez, M. Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Mas Gordi, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Garrido Molina, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Massana i Molera, Ramon (Institut de Ciències del Mar. Departament de Biologia Marina i Oceanografia) ; Forn, Irene (Institut de Ciències del Mar. Departament de Biologia Marina i Oceanografia) ; Maldonado, Manuel Ignacio (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya))
The prokaryotic community composition of activated sludge from a seawater-processing wastewater treatment plant (Almeria, Spain) was investigated by using the rRNA approach, combining different molecular techniques such as denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE), clone libraries and in situ hybridization (FISH and CARD-FISH). [...]
2011 - 10.1111/j.1751-7915.2011.00256.x
Microbial biotechnology, Vol. 4, No. 5 (Sep. 2011) , p. 628-642
2 documents
3.
12 p, 221.7 KB Limnology of natural systems for wastewater treatment. Ten years of experiences at the Experimental Field for Low-Cost Sanitation in Mansilla de las Mulas (León, Spain) / Bécares Mantecón, Eloy (Universidad de León. Departamento de Ecología)
The first experimental field in Spain for low-cost wastewater treatment was constructed in 1998 in Mansilla de las Mulas (León). The project was funded by the Diputación de León and was run scientifically by the Department of Ecology at the University of León until 1999. [...]
La Universidad de León estableció en 1998 un proyecto de investigación con la Diputación Provincial cuya principal materialización fue la construcción del primer campo experimental en depuración de bajo coste en nuestro país. [...]

2006
Limnética, V. 25 n. 1-2 (2006) p. 143-154  
4.
14 p, 389.2 KB Eficiencia del lagunaje profundo como tratamiento para la eliminación de metales pesados en aguas residuales de tipo urbano-industrial / Arauzo, Mercedes (Centro de Ciencias Medioambientales (Madrid, Espanya)) ; Valladolid, María (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Museo Nacional de Ciencias Naturales) ; Cedenilla Martín, Octavio (Centro de Ciencias Medioambientales (Madrid, Espanya)) ; Noreña Janssen, Carolina (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Museo Nacional de Ciencias Naturales)
En 1996 se puso en marcha una laguna experimental para la regeneración de aguas residuales, de 4. 75 m de profundidad, alimentada en continuo con agua residual de origen urbano-industrial previamente tratada. [...]
An experimental treatment pond for residual waters reclamation with a depth of 4. 75 m was set up in 1996. It was continuously fed with urban and industrial wastewater previously treated. Several studies have been carried out in order to provide a better understanding of the internal dynamics of the pond and to optimise its performance. [...]

2005
Limnética, V. 24 n. 1-2 (2005) p. 47-59  

Documents de recerca 64 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
225 p, 12.1 MB Assessment, modelling and mitigation of greenhouse gas emissions from water resource recovery facilities / Solís Duran, Borja ; Baeza Labat, Juan Antonio, dir. ; Guisasola, Albert, dir.
Davant la creixent demanda d'aigua per a diferents usos, les aigües residuals han cobrat impuls com a font alternativa i fiable d'aigua, canviant el paradigma de la gestió de les aigües residuals, que ha passat de ser tractament i eliminació a ser reutilització, reciclatge i recuperació de recursos. [...]
Ante la creciente demanda de agua para diferentes usos, las aguas residuales han cobrado impulso como fuente alternativa y fiable de agua, cambiando el paradigma de la gestión de las aguas residuales, que ha pasado de ser un tratamiento y una eliminación a ser una reutilización, un reciclaje y una recuperación de recursos. [...]
In the face of ever-growing demand for water for different uses, wastewater has gained momentum as an alternative and reliable source of water, shifting the paradigm of wastewater management from treatment and disposal to reuse, recycle and resource recovery. [...]

2021  
2.
204 p, 11.9 MB Artificial Neural Networks in the Wastewater Industry. From Conventional to Data-based Industrial Control / Pisa, Ivan ; Morell Pérez, Antoni, dir. ; López Vicario, José, dir. ; Vilanova i Arbós, Ramon, dir.
La incursió de la indústria 4. 0 ha motivat l'adopció de metodologies basades en dades en entorns industrials. Des del desenvolupament de nous soft-sensors fins a l'adopció de processos de manteniment predictiu, aquest paradigma està canviant la manera de concebre les indústries. [...]
La incursión de la Industria 4. 0 ha motivado la adopción de metodologías basadas en datos en entornos industriales. Desde el desarrollo de nuevos soft-sensors hasta la adopción de procesos de mantenimiento predictivo, este paradigma está cambiando la forma de concebir las industrias. [...]
The incursion of the Industry 4. 0 has motivated the adoption of data-driven methodologies in industrial environments. From the development of new soft-sensors to the adoption of predictive maintenance processes, this paradigm is changing the way as industries are conceived. [...]

2022  
3.
4.1 MB Study on the gaseous emissions during the biological treatment of sewage sludge : Characterization of VOCs and odour emissions / González Alé, Daniel ; Sanchez, Antoni, dir. ; Gabriel, David, dir. ; Colón Jordà, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
La gestió dels fangs generats durant el tractament de les aigües residuals a les estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs) és un dels grans reptes als quals s'enfronten les autoritats Europees, estatals i locals, alhora que els gestors de plantes industrials de tractament d'aquests residus. [...]
La gestión de los lodos generados durante el tratamiento de las aguas residuales en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs) es uno de los grandes retos a los cuales se enfrentan las autoridades europeas, estatales y locales, al igual que los gestores de plantas industriales. [...]
Sewage sludge management is one of the main challenges pointed out by the European and local authorities, together with plant managers, in the past years. Its annual production in the European countries is over the 7. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
4.
9.9 MB La Codigestió en una planta de Digestió Anaeròbica de fracció orgànica de residus municipals en el marc de l'Economia Circular : producció de biogàs i factors econòmics / Abad Cuñado, Vanessa ; Vicent i Huguet, Teresa, dir. ; Font i Segura, Xavier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Les plantes de Tractament de Residus Municipals tracten habitualment només residus municipals, excloent tots aquells residus orgànics procedents d'altres vies sigui residu orgànic comercial, residu orgànic industrial, residu agrícola. [...]
Las plantas de Tratamiento de Residuos Municipales tratan habitualmente sólo residuos municipales, excluyendo todos aquellos residuos orgánicos procedentes por otras vías sea residuo orgánico comercial, residuo orgánico industrial, residuo agrícola . [...]
The municipal waste treatment plants usually treat only municipal waste, excluding all those organic waste coming from other routes, like commercial organic waste, industrial organic waste, agricultural waste . [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
5.
196 p, 2.6 MB Advances in enhanced biological phosphorus removal: amino acids as carbon source and envisaging its integration in high-rate systems / Rey-Martínez, Natalia ; Baeza Labat, Juan Antonio, dir. ; Guisasola, Albert, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Les estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs) urbanes estan àmpliament implantades en els països industrialitzats i han d'incorporar processos que permetin l'eliminació biològica de nutrients (nitrogen (N) i fòsfor (P)). [...]
Urban wastewater treatment plants (WWTPs) are widely implemented in industrialized countries and they must incorporate processes for nutrients removal (nitrogen (N) and phosphorus (P)). Enhanced biological phosphorus removal (EBPR) has been highly studied at lab scale using simple substrates as carbon source, i. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
6.
1 p, 1.9 MB Fish on pills : how do oral contraceptives pose a threat to aquatic vertebrates? / Behncké Serra, Ada ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2020
Grau en Biologia Ambiental [813]  
7.
23 p, 900.6 KB Caracterización del rendimiento de sistemas biolectroquímicos para el tratamiento de aguas de minería / Fajardo Ruano, Marina ; Sulonen, Mira ; Guisasola, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En el presente TFM se propone una manera alternativa, a las ya existentes, del uso de las BES para el tratamiento de aguas de minería. Para analizar la viabilidad de la propuesta se estudiaron dos tipos de celdas MES: en unas trabajan bacterias sulfato-reductoras autótrofas y, en otras (las propuestas), bacterias homoacetogénicas y sulfato-reductoras heterótrofas. [...]
En el present TFM es proposa una manera alternativa, a les ja existents, del us de les BES per el tractament de aigües de mineria. Per analitzar la viabilitat de la proposta es van estudiar dos tipus de celes MES: en unes treballaven bactèries sulfato-reductores autòtrofes i, en les altres (les proposades), bactèries homoacetogèniques i sulfato-reductores heteròtrofes. [...]

2020  
8.
180 p, 3.7 MB Fungal treatment for the elimination of pharmaceutical compounds from wastewater : chemical, microbiological and ecotoxicological evaluation / Lucas Fernández, Daniel ; Barceló, Damià, dir. ; Rodríguez Mozaz, Sara, dir. ; Sarrà i Adroguer, Montserrat, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Al llarg dels últims anys la presència de productes farmacèutics al medi ambient ha captat l'atenció de la comunitat científica, així com la preocupació pública, ja que aquests podrien suposar un risc per al medi ambient. [...]
Durante los últimos años la presencia de productos farmacéuticos en el medio ambiente ha atraído la atención de la comunidad científica, así como ha causado la preocupación pública, ya que estos podrían suponer un riesgo para el medio ambiente. [...]
During the past years the presence of pharmaceuticals in the environment has attracted the attention of scientific community as well as raised public concern, as they could pose a risk for the environment. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
9.
200 p, 5.9 MB Polyhydroxyalkanoates production alongside wastewater treatment by mixed microbial cultures / Montiel Jarillo, Gabriela ; Suárez Ojeda, María Eugenia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
El enfoque de este trabajo de investigación es analizar el proceso de producción de polihidroxialcanoatos (PHA) en paralelo al tratamiento de aguas residuales. Los PHA se consideran sustitutos potenciales de los plásticos convencionales y dentro del concepto de economía circular, son considerados como productos de valor añadido. [...]
The focus of this research work was conducted to analyse the three stages of a polyhydroxyalkanoates (PHA) production process alongside wastewater treatment. PHA are considered as potential substitutes of conventional plastics and the circular economy model, considers them as value-added products. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
10.
197 p, 12.4 MB Use of fungi and bacteria for the removal of recalcitrant compounds from tannery wastewater / Spennati, Francesco ; Munz, Giulio, dir. ; Gabriel, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Els tanins són polifenols produïts per plantes que s'utilitzen en l'adobat vegetal. Aquests es diferencien de la majoria dels fenols naturals perquè fan precipitar les proteïnes i s'utilitzen en el procés d'adobament per unirse a les proteïnes del col·lagen de la pell de l'animal, fent que el cuir sigui més durador. [...]
Los taninos son compuestos polifenólicos producidos por plantas que se utilizan en el curtido vegetal. Los taninos se diferencian de la mayoría de los fenoles naturales porque precipitan las proteínas y se usan en el proceso del curtido para unirse a las proteínas del colágeno de la piel del animal para hacer que el cuero sea más duradero. [...]
I tannini sono composti polifenolici prodotti dalle piante e sono utilizzati nella concia al vegetale a scala industriale. I tannini si differenziano dalla maggior parte degli altri composti fenolici naturali per la loro capacità di far precipitare le proteine ​​e sono utilizzati nel processo di concia per legarsi al collagene delle pelli animali, al fine di renderle più resistenti e non putrescibili. [...]
Tannins are polyphenolic compounds produced by plants that are used in the vegetable tanning of leather at an industrial scale. Tannins differ from most other natural phenols since they precipitate proteins and are used in the tanning process to bind to the collagen proteins of the animal skin to make leather more durable and not putrescible. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  

Documents de recerca : 64 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.