Resultados globales: 10 registros encontrados en 0.03 segundos.
Artículos, Encontrados 1 registros
Libros y colecciones, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 8 registros
Artículos Encontrados 1 registros  
1.
43 p, 1.4 MB Naturbanization and urban : rural dynamics in Spain : case study of new rural landscapes in Andalusia and Catalonia / Pallarès Blanch, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Prados Velasco, María José (Universidad de Sevilla. Departamento de Geografía Humana) ; Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
The early 20th century saw the beginning of a process of urbanizing rural space (Berry, 1976a; 1976b), described as counter-urbanization (Champion, 1989). The creation of Protected Natural Areas (PNAs) has defined some rural spaces, relatively far from large urban metropolitan areas, where the ecological and scenic value is a magnet for urbanization (Prados, 2005). [...]
Se ha desarrollado un proceso de urbanización del espacio rural desde principios del siglo XX (Berry, 1976a; 1976b) descrito como la “counterurbanización” (Champion, 1989). La creación de los espacios naturales protegidos (ENP) ha delimitado unos espacios rurales, relativamente alejados de las grandes conurbaciones urbanas, donde la valoración ecológica y paisajística genera, en algunos casos, una atracción urbanizadora (Prados, 2005). [...]

2014 - 10.2478/euco-2014-0008
European Countryside Paper, Vol. 6, Núm. 2 (2014)  

Libros y colecciones Encontrados 1 registros  
1.
127 p, 1.2 MB La Realitat juvenil a l'Alt Pirineu i Aran / Valls, Núria, coord. (Observatori del Tercer Sector) ; Vidal, Pau, coord. (Observatori del Tercer Sector) ; Créixams, Clara (Observatori del Tercer Sector) ; Sureda, Maria (Observatori del Tercer Sector) ; Font, Anna (Observatori del Tercer Sector) ; Albinyana, Marina (Observatori del Tercer Sector) ; Torrent, Anna (Observatori del Tercer Sector) ; Vilarrasa, Anna (Observatori del Tercer Sector) ; Martínez, Bego (Observatori del Tercer Sector) ; Miquel Verd, Joan, coord. (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; López-Roldán, Pedro, coord. (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Castaño, Jonatan (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Colombo, Clèlia (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Porcel, Sergio (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Quintana, Núria (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Quiñones, Gerard (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Tarragó, Daniel (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Observatori Català de la Joventut ; Observatori del Tercer Sector ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Secretaría General de Joventut, 2006.  

Documentos de investigación Encontrados 8 registros  
1.
28 p, 8.3 MB Els arbres singulars del Parc Natural de l'Alt Pirineu : estudi i proposta d'educació ambiental / Genciana (Grup de recerca) ; Borrull Alonso, Cèlia ; Montagut Martí, Anna ; Presta Novello, Yesica ; Rubia Albert, Gemma ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Garcia i Orellana, Jordi, tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Garcia Solsona, Ester, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest estudi s'ha realitzat amb el principal objectiu de localitzar, analitzar i diagnosticar els arbres singulars subjectes a ser declarats monumentals dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Concretament s'han inventariat la Vall Ferrera i la Vall de Cardós. [...]
Este estudio se ha realizado con el principal objetivo de localizar, analizar y.
The main purpose of this study is to locate,.

2008
6 documentos
2.
30 p, 187.5 KB Anàlisi i diagnosi ambiental dels refugis del PNAP / Xicoina (Grup de recerca) ; Bosch Sau, Miquel ; Galán del Castillo, Cristina ; Gil Farrero, Judit ; Garcia i Orellana, Jordi, tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Garcia Solsona, Ester, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els refugis de muntanya es troben situats en zones d'interès natural, sovint protegides, com és el cas dels deu refugis del Parc Natural de l'Alt Pirineu. En els darrers anys s'ha observat una diversificació en l'ús dels refugis de muntanya, originalment construïts per donar aixopluc als excursionistes, degut a l'augment del turisme i la popularització dels esports de neu i d'aventura. [...]
Los refugios de montaña están situados en zonas de interés natural, normalmente protegidas, como es el caso de los diez refugios del Parc Natural de l'Alt Pirineu. En los últimos años se ha observado una diversificación en el uso de los refugios de montaña, originalmente construidos para resguardar a los excursionistas, debido al aumento del turismo y a la popularización de los deportes de nieve y de aventura. [...]
The mountain hutts are in zones of natural interest, often protected. That's the case of the ten shelters of the Parc Natural de l'Alt Pirineu. In the last years a diversification has been observed in the use of the mountain hutts, originally constructed to give shelter to the hikers, due to the increase of the.
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2008
3 documentos
3.
9 p, 554.1 KB Avaluació de l'aprofitament de biomassa disponible per a la producció d'energia calorífica al Parc Natural de l'Alt Pirineu / Projecte Biomassa (Grup de recerca) ; Arrés García, Julián ; Capdevila Grau, Ana Marta ; Martín Ortega, Sara ; Vilahur Chiaraviglio, Marc ; Garcia i Orellana, Jordi, tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Garcia Solsona, Ester, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquest article es resumeixen els.
En este artículo se resumen los resultados más destacados del proyecto llevado a cabo por el grupo Projecte Biomassa. Este estudio tiene por objetivo la evaluación de la.
This article contains the most important.

2008
2 documentos
4.
31 p, 1.6 MB Ecoetiques de serveis als establiments hotelers del Parc Natural de l'Alt Pirineu / Corioli (Grup de recerca) ; Canedo Arnedo, Marta ; Francàs Forcada, Queralt ; Gutiérrez González, Leticia ; Garcia i Orellana, Jordi, tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Garcia Solsona, Ester, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En el present projecte s'analitza el turisme i la seva relació amb la figura del Parc Natural de l'Alt Pirineu (a partir d'ara PNAP). A la zona d'estudi el turisme és una de les principals activitats econòmiques, donat el notable valor ecologico-cultural de l'indret. [...]
En el proyecto que se presenta se analiza el turismo y su relación con la figura del Parc Natural de l'Alt Pirineu (a partir de ahora PNAP). En la zona de estudio el turismo es una de las principales actividades económicas, dado el notable valor ecológico-cultural del lugar. [...]
The current project analyzes tourism and its relationship with the protection's figure of the Parc Natural de l'Alt Pirineu (from now PNAP). In the studied area, tourism is a major economic activity, owing to ecological and cultural value of the parc. [...]

2008
4 documentos
5.
194 p, 7.0 MB Avaluació de la biomassa forestal disponible del Parc Natural de l'Alt Pirineu per a l'obtenció d'energia calorífica / SomNatura (Grup de recerca) ; Callao Salvador, Pau ; Campos Jiménez, Arantzazu ; Planes Rispa, Ana ; Rieradevall, Joan ; Boada, Martí, 1949- ; Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Al present article s'han sintetitzat els resultats principals del projecte. S'avalua la biomassa forestal disponible al Parc Natural de l'Alt Pirineu, a partir d'un conjunt de mètodes d'estimació que pretenen veure la diferència de biomassa disponible segons una sèrie de restriccions que es tenen en compte en cada cas. [...]
2007
2 documentos
6.
118 p, 4.8 MB Disseny i aplicació del protocol d'instal·lació d'energia fotovoltaica en edificis aïllats de la xarxa elèctrica al PNAP / Esteban Conde, Mar ; Martí­nez Blanco, Júlia ; Vilar Recasens, Marta ; Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Rieradevall, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En el perímetre del parc es troben gran nombre d'edificacions amb mancances de subministrament elèctric per la gran dispersió de la població de la comarca. L'objectiu d'aquest estudi és desenvolupar un protocol per determinar la viabilitat de l'energia fotovoltaica en edificis aïllats i aplicar-la de forma pilot a dos edificis gestionats pels responsables del Parc Natural de l'Alt Pirineu: el Centre de Logística i Manteniment (CLM) i el Refugi del Fornet. [...]
En el perímetro del parque se encuentran gran cantidad de edificaciones con carencias en el suministro eléctrico debido a la gran dispersión de la población de la comarca. El objetivo de este estudio es desarrollar un protocolo para determinar la viabilidad de la energía fotovoltaica en edificios aislados y aplicarla de forma piloto en dos edificios gestionados por los responsables del Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Centro de Logística y Mantenimiento (CLM) y el Refugi del Fornet. [...]
Due to the great dispersion of the county population all around the park X limits, a large number of buildings are lacking of electrical supply. The objective of this work is to develop a feasibility study for a photovoltaic energy installation in isolated buildings. [...]

2007
5 documentos
7.
146 p, 1.3 MB Ecoetiquetes de serveis : establiments de turisme rural en l'àmbit del Parc Natural de l'Alt Pirineu / Barriche Peinado, Robert ; Marco Fernández, Carlos ; Planell Comallonga, Aura ; Ventayol Gastalver, Neus ; Boada, Martí, 1949- ; Garcia i Orellana, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Rieradevall, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'increment del turisme rural i la relació directe amb l'entorn és el que ha motivat l'elaboració d'aquest projecte. L'objectiu del qual és fer un estudi de l'estat ambiental dels 17 establiments de turisme rural (ETR) dels 47 ETR situats a l'àmbit d'influència del Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP). [...]
El incremento del turismo y la relación indirecta con el entorno es lo que ha motivado la elaboración de este proyecto. Cuyo objetivo es estudiar el estado ambiental de los 17 establecimientos de turismo rural (ETR) de los 47 ETR situados en el ámbito de influencia del Parque Natural de l'Alt Pirineu (PNAP). [...]

2008
8 documentos
8.
172 p, 2.6 MB Ecologia de serveis, càmping i medi ambient, ecoetiquetes : Parc Natural de l'Alt Pirineu / Ecològica-ment (Grup de recerca) ; Montoro Keraudran, Denis ; Torrentellé Soler, Marc ; Rieradevall, Joan ; Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Duch Cortinas, Jordi ; Ramon Riba, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El present projecte té per motiu l'anàlisi de l'estat ambiental dels càmpings a l'entorn del Parc Natural de l'Alt Pirineu. L'estudi del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) suposa en aquest àmbit una eina d'estudi més que una finalitat, en la qual es basa el projecte per l'anàlisi proposat.
El presente proyecto tiene por motivo el análisis del estado ambiental de los campings en el entorno del Parque Natural del Alto Pirineo. El estudio del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) supone en este ámbito un instrumento de estudio más que una finalidad, en el cual se basa el proyecto para el análisis propuesto.
This project intends to assess the environmental conditions of the “Parc Natural de l'Alt Pirineu”. The essay of the Environmental Quality Distinctive watched out by the Generalitat de Catalunya implies in that field an studying skill more than an aim in which the project is based upon it.

2007
5 documentos

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.