Resultats globals: 11 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 7 registres trobats
Documents de recerca, 4 registres trobats
Articles 7 registres trobats  
1.
26 p, 1.2 MB Influencia de la alta velocidad ferroviaria en la elección del destino turístico según el origen de los viajeros : el caso de la Costa Dorada en Cataluña / Saladié, Òscar (Universitat Rovira i Virgili) ; Gutiérrez Palomero, Aaron (Universitat Rovira i Virgili) ; Anton Clavé, Salvador (Universitat Rovira i Virgili)
La llegada de la alta velocidad ferroviaria (AVF) a Tarragona en 2006 añade otra opción de transporte para los turistas que se desplazan hasta un destino litoral como es la Costa Dorada (Cataluña). [...]
L'arribada de l'alta velocitat ferroviària (AVF) a Tarragona l'any 2006 afegeix una altra opció de transport per als turistes que es desplacen fins a una destinació litoral com és la Costa Daurada (Catalunya). [...]
The arrival of high-speed rail (HSR) services in Tarragona in 2006 adds another transportation option for tourists who travel to a coastal destination such as the Costa Daurada of Catalonia. The increased likelihood of visiting this destination due to the existence of a HSR station has been analyzed using a causal probabilistic method. [...]
L'arrivée du train à grande vitesse (TGV) à Tarragona en 2006 ajoute une autre option de transport pour les touristes qui veulent se déplacer vers une destination touristique comme celle de la Costa Daurada (en Catalogne). [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.390
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 2 (maig-agost 2018) , p. 339-364 (Articles)  
2.
18 p, 631.6 KB La integración del ferrocarril de alta velocidad en el medio urbano. El caso de Segovia-Guiomar / Bellet, Carme (Universitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia) ; Alonso Logroño, María Pilar (Universitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia) ; Casellas, A. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La llegada del tren de alta velocidad genera oportunidades de dinamización que deben de ser ante todo concretadas a escala local. Los lugares suelen reaccionar desplegando medidas de planificación y gestión para garantizar la mejor integración de la nueva infraestructura, procurar su coherencia con el modelo territorial y el mejor aprovechamiento de la accesibilidad que genera el nuevo tren. [...]
The arrival of the high-speed train service generates opportunities for dynamisation that particularly affects the local scale. Local scale authorities usually react by deploying planning and management resources to guarantee the best possible integration of new infrastructure in the local environment, striving to make sure that these new elements are coherent with the existing urban fabric and to maximise the level of accessibility generated by its presence. [...]
L’arrivée du train à grande vitesse crée des opportunités de dynamisation devant être concrétisées à l’échelle locale. Afin de garantir une meilleure intégration de la nouvelle infrastructure dans le milieu, cohérente avec le modèle urbain, et afin de garantir également une meilleure utilisation de l’accessibilité qui en découlera, l’environnement local a tendance à réagir avec des mesures de planification et de gestion. [...]

2010
Anales de geografía de la Universidad Complutense, Vol. 30, Núm. 1 (2010) , p. 11-28  
3.
14 p, 690.6 KB El eje mediterráneo y las redes transeuropeas de transporte (RTE-T) : historia de un desencuentro. De la cumbre de Essen (1994) a la dimensión exterior (2006) / Boira, Josep Vicent
Josep Vicent Boira analitza com, malgrat la cohesió de l'Arc Mediterrani i de les seves fortes relacions comercials i socials, s'ha anat perdent interès polític en la seva materialització física. [...]
2007
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 44 (2007) p. 44-57
2 documents
4.
16 p, 214.1 KB Els punts clau en el desenvolupament territorial de les regions catalanes : una síntesi / Joan López
Les set regions catalanes han coincidit a posar en relleu la importància d'aspectes com la posició, el coneixement, els recursos i la voluntat com a algunes de les potencialitats més destacades per afrontar el seu procés de desenvolupament territorial, al mateix temps que han apuntat l'existència d'alguns requisits necessaris per poder dur-lo a terme. [...]
Las siete regiones catalanas han coincidido en poner de relieve la importancia de aspectos como la posición, el conocimiento, los recursos y la voluntad como algunas de las potencialidades más destacadas para afrontar su proceso de desarrollo territorial, al mismo tiempo que han apuntado la existencia de algunos requisitos necesarios para poder llevarlo a cabo. [...]
The seven Catalan regions have agreed in highlighting the importance of aspects like the location, the knowledge, the resources, and the will, as some of the most outstanding potentials to face the process of territorial development, and at the same time they have pointed out the existence of some necessary requirements to carry it out. [...]
Les sept régions catalanes sont d’accord pour souligner l’importance des aspects tels que la position, la connaissance, les ressources et la volonté comme certains des potenciels plus remarquables pour affronter son procés de développement territorial tout en signalant l’existence de certaines conditions nécessaires pour son exécution. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 39 (2003) p. 183-198  
5.
13 p, 827.2 KB Infraestructures de transport 2002 : estat de la qüestió / Vergés, Robert
El planejament vigent en l’actualitat a la regió metropolitana de Barcelona en matèria d’infrastructures de transport presenta tres limitacions importants per satisfer les necessitats de la seva mobilitat: un marcat protagonisme de les infrastructures ferroviàries, tot limitant l’atenció a la xarxa viària a un planejament clarament desfasat; una clara manca de referències a un transport de mercaderies que veu augmentar diàriament el seu volum; finalment, la dificultat per dissenyar solucions que optimitzin l’oferta global de la xarxa de transport a partir de la coordinació dels elements que la componen.
El planteamiento vigente en la actualidad en la región metropolitana de Barcelona en materia de infraestructuras de transporte presenta tres limitaciones importantes para satisfacer las necesidades de su movilidad: un marcado protagonismo de las infraestructuras ferroviarias, limitando la atención a la red viaria a un planteamiento claramente desfasado; una clara falta de referencias a un transporte de mercancías que ve aumentar diariamente su volumen; finalmente, la dificultad para diseñar soluciones que optimicen la oferta global de la red de transporte a partir de la coordinación de los elementos que la componen.
The urban and regional planning currently in force in the metropolitan region of Barcelona regarding transport infrastructure has three important limitations to fulfil the necessities of its mobility: the strong role of railway infrastructures, that limits the attention to the road network to an out-of-date planning; a clear lack of references to a freight transport that increases every day; and finally, the difficulty to design solutions capable to optimize the global supply of the transport network from the elements that compose it.
L’aménagement actuellement en vigueur à la région métropolitaine de Barcelona en matière d’infrastructures de transport présente trois importantes limitations pour satisfaire les besoins de sa mobilité: un fort protagonisme des infrastructures ferroviaires, tout en limitant l’attention au réseau de la voirie à un aménagement nettement déphasé; un clair manquement de références à un transport de marchandises qui voit quotidiennement augmenter son volume. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 38 (2003) p. 49-61  
6.
17 p, 241.0 KB Tren d’alta velocitat i desenvolupament local urbà. Aportacions a una nova base teòrica / Feliu Torrent, Jaume
Una de les finalitats principals del tren d’alta velocitat és la d’aportar desenvolupament local en aquelles ciutats i territoris on se’n construeixi una estació. Per aquesta raó, calen reflexions teòriques que ajudin els agents i les institucions a planificar correctament l’arribada de la nova gran infraestructura de transport, especialment en els aspectes relacionats amb la capacitat d’organització dels actors territorials. [...]
Una de las principales finalidades del tren de alta velocidad es aportar desarrollo local en aquellas ciudades y territorios donde se construye una estación. Por esta razón, se necesitan reflexiones teóricas que ayuden a los agentes y a las instituciones a planificar correctamente la llegada de la nueva gran infraestructura de transporte, especialmente en los aspectos relacionados con la capacidad de organización de los actores territoriales. [...]
Un des buts principaux du train de grande vitesse est celui d’apporter développement local dans les villes et les territoires où une gare est construite. Pour cette raison on a besoin des réflexions théoriques qui aident les agents et les institutions à planifier correctement l’arrivée de la nouvelle grande infraestructure de transport, spécialement dans les aspects liés à la capacité d’organisation des acteurs territoriaux. [...]
One of the main purposes of High-Speed Train is to provide local development in those cities and territories where a station is built. For this reason, theoretical reflections that help agents and institutions to plan correctly the arrival of the new great infraestructure of transport are needed, especially in some aspects as capacity of organization of territorial actors. [...]

2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 17-33  
7.
17 p, 118.2 KB La política de l'alta velocitat en la difícil convivència entre el ferrocarril i el territori / Savino, Michelangelo
L'article descriu les principals característiques del projecte per al Sistema d'Alta Velocitat ferroviària en fase de realització a Itàlia, i posa en evidència les mancances de la programació dels transports i la poca atenció posada en les transformacions del territori que comporta el pas de l'alta velocitat. [...]
El artículo describe las principales características del proyecto para el Sistema de Alta Velocidad en fase de realización en Italia, y pone en evidencia las carencias de la programación de los transportes y la poca atención puesta en las transformaciones del territorio que conlleva el paso de la alta velocidad. [...]
L'article décrit les caractéristiques essentielles du project du Système de la Grande Vitesse ferrovière qu'est mis en oeuvre actuellement en Italie, et qui met en évidence les points faibles du programme des transports et le manque d'attention face aux transformations du sol qui entraîne le passage à la grande vitesse. [...]
The article describes the main characteristics of the High Speed Transport project currently under construction in Italy, and points out the weaknesses of transport planning and the lack of attention paid to landscape transformations provoked by the High Speed network. [...]

1997
Documents d'analisi geografica, N. 31 (1997) , p. 153-169  

Documents de recerca 4 registres trobats  
1.
127 p, 3.2 MB Anàlisi de la competència intermodal : l'impacte del tren d'alta velocitat en el transport aeri / Sánchez Águila, Francisco Javier ; Peiró Alemany, Montserrat, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal d'aquest projecte és estudiar, analitzar i avaluar quin ha estat l'impacte que ha tingut, tant a nivell nacional com europeu, l'entrada del tren d'alta velocitat en relació al mercat del transport aeri i de la xarxa de transport en general. [...]
El objetivo principal de este proyecto es el de estudiar, analizar y evaluar cuál ha sido el impacto que ha tenido, tanto a nivel nacional como europeo, la entrada del tren de alta velocidad en relación al mercado del transporte aéreo y de la red de transporte en general. [...]
The aim of this project is to study, analyse and evaluate the impact of the high-speed train, both in national and European level, in relation to the global transport network, and to work on intermodality between countries; how it is developed and implemented, what are the advantatges for the passengers and for the efficiency of the network and which are the future expectatives.

2016
Graduat o Graduada en Gestió Aeronàutica [829]  
2.
54 p, 1.6 MB Competència entre l’avió i el TAV : els casos d’Espanya i França / Estorach Capella, Irene ; Mates Prat, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Sempre ha estat un tema d'interès, conflicte i reflexió saber si es més efectiu, còmode i rentable agafar el tren d'alta velocitat o el transport aeri. La missió d'aquest treball és analitzar fins a quin punt el tren d'alta velocitat pot competir amb l'avió i per tant esbrinar si aquests mitjans de transport són complementaris o be substitutius.
Siempre ha sido un tema de interés, conflicto y reflexión saber si es más efectivo, cómodo y rentable tomar el tren de alta velocidad o el transporte aéreo. La misión de este trabajo es analizar hasta que punto el tren de alta velocidad puede competir con el avión y por tanto averiguar si estos medios de transporte son complementarios o bien sustitutivos.
It has always been a topic of interest, conflict and reflection to know if it is more effective, comfortable and economic to take the high-speed train or the air transport. The main gold of this project is to analyze in wich degree the high-speed train can compete with the plane and therefore, find out if these means of transport are complementary or a substitute.

2015
Graduat o Graduada en Gestió Aeronàutica [829]  
3.
44 p, 842.5 KB El impacto del AVE en el turismo, el empleo y la actividad económica / Bravo Izquierdo, Edgar ; Perdiguero, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
La mejora en las infraestructuras ha sido desde hace mucho tiempo un elemento con efectos significativos sobre el crecimiento de la productividad y la localización de empresas, así como sobre el crecimiento económico y la reducción del empleo. [...]
2015
Administració i Direcció d'Empreses [950]
2 documents
4.
31 p, 686.6 KB L'Alta velocitat espanyola (AVE) : un anàlisi econòmic (1992-2012) / Gusart Huguet, Carles ; Planas, Ivan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest treball pretén analitzar la política d'infraestructures i transports desenvolupada des del Govern de l'Estat Espanyol en el tren d'alta velocitat. Es vol verificar si l'AVE és un política feta sense tenir en compte la rendibilitat econòmica del projecte i sense haver fet un anàlisi cost-benefici previ o si, per contra, aquesta actuació pública augmenta el benestar de la població gràcies a la seva construcció. [...]
2013  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.