Resultados globales: 728 registros encontrados en 0.04 segundos.
Artículos, Encontrados 323 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 5 registros
Publicaciones periódicas, Encontrados 1 registros
Libros y colecciones, Encontrados 10 registros
Documentos de investigación, Encontrados 382 registros
Materiales didàcticos, Encontrados 3 registros
Documentos gráficos y multimedia, Encontrados 3 registros
Fondos personales e institucionales, Encontrados 3 registros
Artículos Encontrados 323 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
9 p, 4.3 MB Interrelació entre variables demogràfiques i ambientals : una aproximació teòrica d'aplicació a Catalunya / Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El comportament envers el medi ambient no depèn exclusivament de les actituds que l'individu adopta, sinó que està molt condicionat per les seves característiques socials i demogràfiques. Cada edat té una relació particular amb el context social i tècnic que se situa entre la població i el medi ambient. [...]
2003
Perspectives territorials, Vol. 4 (Hivern 2003) , p. 71-79  
2.
34 p, 864.8 KB La imagen de Ecuador en la prensa española : los casos de La Vanguardia, El País (América) y el Periódico / Guamán Guadalima, Nelly Gabriela (Universidad Técnica Particular de Loja)
Las informaciones que producen los medios de comunicación de un país en muchas ocasiones suelen enfocarse en ciertos ámbitos que éstos consideran de mayor interés para los receptores. La presente investigación muestra resultados en torno a la construcción de la imagen por parte de los diarios objeto de estudio. [...]
Les informacions que produeixen els mitjans de comunicació d'un país en moltes ocasions solen enfocar-se en certs àmbits que aquests consideren de més interès per als receptors. La present investigació mostra resultats al voltant de la construcció de la imatge per part dels diaris objecte d'estudi. [...]
Information produced by the mass media in a country often focuses on certain areas that are considered of most interest to the recipients. The present research shows results regarding the construction of the image by the newspapers under study. [...]

2017
Ruta comunicación, Núm. 8 (2017) , p. 94-127 (Artículos)  
3.
24 p, 565.9 KB Las trayectorias educativas de hombres y mujeres jóvenes : una aproximación desde el análisis de secuencias / Julià Cano, Albert (Universitat de Barcelona. Departament de Sociologia)
Sobre la base de la Encuesta a la Juventud de Cataluña 2012, en este artículo se define una tipología de trayectorias educativas de los jóvenes para discernir cuáles son los factores que determinan los itinerarios académicos y en qué medida existen desigualdades significativas de género. [...]
This article defines a typology of youth educational trajectories to ascertain which factors determine the educational pathways and the extent of significant gender inequalities. With the Survey of Youth of Catalonia 2012 data, and using sequence and cluster analyses, we find three distinct categories («willful», «successful» and «deserter») which determine the shape and the role of socio-demographic factors. [...]
Sobre la base de l'Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012, en aquest article es defineix una tipologia de trajectòries educatives dels joves per discernir quins són els factors que determinen els itineraris acadèmics i en quina mesura existeixen desigualtats significatives de gènere. [...]

2018 - 10.5565/rev/papers.2290
Papers : revista de sociologia, Vol. 103 Núm. 1 (Gener-Març 2018) , p. 5-28 (Artículos)  
4.
19 p, 1.5 MB Desigualdad y segmentación en los mercados de trabajo de España y Argentina / López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
La finalidad de este artículo es construir un modelo de segmentación general para analizar las desigualdades sociales en el mercado de trabajo y plantear la comparación de una tipología de posiciones o segmentos de empleo entre España y Argentina. [...]
La finalitat d'aquest article és construir un model de segmentació general per analitzar les desigualtats socials al mercat de treball i plantejar la comparació d'una tipologia de posicions o segments d'ocupació entre Espanya i Argentina. [...]
The purpose of this article is to construct a general segmentation model to analyze social inequalities in the labor market and to propose the comparison of a typology of employment positions or segments between Spain and Argentina. [...]

2017 - 10.5565/rev/aiet.51
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 4 (2017) , p. 15-33 (Evolució i característiques de l'ocupació i del mercat de treball)  
5.
4 p, 3.3 MB Cap a una metodologia d'anàlisi dels espais esportius naturals susceptibles a la pràctica d'activitats físiques d'aventura a la natura : Parc Nacional d'Aigüestortes i Llac Sant Maurici / Farías Torbidoni, Estela I. (Escuela Universitaria de Educación Física San Miguel de Tucumán (Argentina)) ; Torrebadella Flix, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
En el següent treball es proposa un disseny metodològic d'anàlisi de recursos naturals susceptibles a la pràctica d'activitats físiques d'aventura a la natura. Disseny metodològic conformat per una sèrie d'indicacions que en el seu conjunt intenten caracteritzar t'espai analitzat pel que fa a les seves característiques territorials, geogràfiques, climàtiques i de dificultat vinculada a la pràctica d'activitats físiques d'aventura.
En el siguiente trabajo se propone un diseño metodológico de análisis de recursos naturales susceptibles a la práctica de actividades físicas de aventura en la naturaleza. Diseño metodológico conformado por una serie de indicadores que en su conjunto intentan caracterizar el espacio analizado en lo que a sus características territoriales, geográficas, climáticas, y de dificultad vinculada a la práctica de actividades físicas de aventura, se refiere.

1995
Apunts. Educació física i esports, Núm. 41 (1995) , p. 137-140
2 documentos
6.
14 p, 126.6 KB La historia reciente de Chile en tres series de ficción televisiva : un análisis temático y audiovisual / Mateos-Pérez, Javier (Universidad de Chile) ; Ochoa, Gloria (Germina. Conocimiento para la acción (Xile)) ; Valdivia, Andrea (Universidad de Chile)
En los últimos diez años se ha producido un cambio significativo en la televisión chilena basado en la producción y emisión de series de ficción nacionales. Los 80, Los archivos del Cardenal y El reemplazante son producciones audiovisuales destacadas de este fenómeno. [...]
En els darrers deu anys s'ha produït un canvi significatiu a la televisió xilena basat en la producció i emissió de sèries de ficció nacionals. Los 80, Los archivos del Cardenal i El reemplazante són produccions audiovisuals destacades d'aquest fenomen. [...]
In the last ten years, a significant change in Chilean television has taken place as a result of the production and broadcasting of national fiction series. Los 80, Los archivos del Cardenal, and El reemplazante are audiovisual productions which highlight this phenomenon. [...]

2017 - 10.5565/rev/analisi.3107
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 57 (Desembre 2017) , p. 15-28 (Articles)  
7.
5 p, 1.7 MB Servir atacant en voleibol : servei amb salt sobre un peu / Nikolovski, Zoran (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Balius Matas, Xavier (Centre d'Alt Rendiment (Sant Cugat del Vallès, Catalunya)) ; Draganic, Branko
El servei és el primer atac d’un equip de voleibol. Tant en l’alt nivell com en categories inferiors, el servei pot facilitar l’obtenció de punts, especialment si s’utilitza la tècnica més potent, el servei amb salt, o servei potència. [...]
El saque es el primer ataque de un equipo de voleibol. Tanto en alto nivel como en categorías inferiores el saque puede facilitar la obtención de puntos, especialmente si se utiliza la técnica más potente, el saque con salto, o saque potencia. [...]
The serve is the first volleyball team’s attack. At high performance levels, as well as at lower categories the serve can ease the achievement of favorable points. This is so specially if the jump serve, also known as power serve, is used. [...]

2004
Apunts. Educació física i esports, Num. 76 (2004) , p. 59-63
2 documentos
8.
22 p, 992.3 KB Oportunidades de aprendizaje en temáticas ambientales brindadas por el currículum nacional de ciencias de Chile / Navarro Ciudad, Marianela Beatriz (Universidad de Los Andes (Xile). Centro de Investigación en Educación y Aprendizaje)
El objetivo del trabajo es evaluar en qué medida el currículum nacional de ciencias de Chile brinda oportunidades de alfabetización científica en temas ambientales. Para ello se efectuó un análisis de contenido de documentos curriculares, utilizando la metodología del estudio de oportunidades en matemáticas y ciencias (SMSO) y utilizando como referente los contenidos de medio ambiente que PISA evalúa. [...]
L'objectiu del treball és avaluar en quina mesura el currículum nacional de ciències de Xile brinda oportunitats d'alfabetització científica en temes ambientals. Per a això es va efectuar una anàlisi de contingut de documents curriculars, utilitzant la metodologia de l'estudi d'oportunitats en matemàtiques i ciències (SMSO) i utilitzant com a referent els continguts de medi ambient que PISA avalua. [...]
The aim of the current study is to evaluate to what extent Chile's national science currículum offers scientific literacy opportunities related to the environment. A content analysis of curricular documents was carried out using the Survey of Mathematics and Science Opportunities methodology (SMSO) and using the environmental contents that are evaluated by PISA as a reference. [...]

2017 - 10.5565/rev/ensciencias.1961
Enseñanza de las ciencias, Vol. 35 Núm. 3 (2017) , p. 107-127 (Investigaciones Didácticas)  
9.
19 p, 739.6 KB Local Contingencies in L2 Tasks : a Comparison of Context-Sensitive Interactional Achievements across Two Different Task Types / Balaman, Ufuk (Hacettepe University. Micro-Analysis Network (HUMAN) Research Centre) ; Sert, Olcay (Mälardalen University)
Recent research on L2 interaction and interactional competencies shows that L2 learners deploy a great diversity of interactional resources and adapt their talk to context-sensitive differences in various institutional settings. [...]
Investigacions recents sobre la interacció en la L2 i les competències interaccionals mostren que els alumnes de L2 despleguen una gran diversitat de recursos interaccionals i adapten la seva conversa a diversos contextos institucionals. [...]
Investigaciones recientes sobre la interacción en la L2 y las competencias interacciónales muestran que los alumnos de L2 despliegan una gran diversidad de recursos interacciónales y adaptan su conversación a diversos contextos institucionales. [...]
Des recherches récentes sur l'interaction dans L2 et les compétences interactives montrent que les élèves de L2 présentent une grande variété de ressources interactives et adaptent leur conversation à divers contextes institutionnels. [...]

2017 - 10.5565/329357
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 10 Núm. 3 (august-september 2017) , p. 9-27 (Invited Authors)  
10.
13 p, 123.1 KB Exploring comparative curricular research in geography education / Bagoly-Simó, Péter (Humboldt-Universität zu Berlin. Geographisches Institut)
El currículum de geografia és un dels camps menys investigats en l'ensenyament d'aquesta matèria. El present article ofereix una descripció breu de l'arquitectura curricular, els objectius, els continguts, les filosofies, les epistemologies i els factors principals que influeixen en la geografia escolar a Alemanya i a Romania, amb l'objectiu de preparar un marc analític que serveixi per realitzar estudis comparatius futurs sobre el currículum de geografia a diferents països del món. [...]
Geography curricula is one of the least researched fields in geography education. This paper offers a brief description of the curricular architecture, aims, content, philosophies, epistemologies, and main factors influencing school geographies in Germany and Romania to prepare the development of analytical tools for future comparative studies. [...]
El currículo de geografía es uno de los campos menos investigados en la enseñanza de dicha materia. El presente artículo hace una breve descripción de la arquitectura curricular, los objetivos, los contenidos, las filosofías, las epistemologías y los principales factores que influencian la geografía escolar en Alemania y Rumanía, con el objetivo de preparar un marco analítico que sirva para realizar estudios comparativos futuros sobre el currículo de geografía en diferentes países del mundo. [...]
Le programme de géographie est l'un des sujets les moins étudiés dans l'enseignement de la géographie. Cet article fait une brève description de l'architecture du curriculum, des objectifs, des contenus, des philosophies, des épistémologies et des facteurs principaux qui influencent la géographie scolaire en Allemagne et en Roumanie, dans le but de préparer un cadre d'analyse pour servir à de futures études comparatives du curriculum en géographie dans différents pays du monde. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.493
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 561-573 (Articles)  

Artículos : Encontrados 323 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 5 registros  
1.
1 p, 2.4 MB Oxidation in fresh and spray-dried omega 3 and omega 6 fatty acid enriched eggs. Vitamin E and canthaxantin / Galobart i Cots, Jaume ; Barroeta Lajusticia, Ana Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Baucells Sánchez, María Dolores ; Guardiola, F.
Consumption of products enriched in co3 fatty acids such broiler meat or eggs are associated to health benefits. However, the increase in unsaturation of the lipids present in the food may cause a reduction in its oxidative stability, decreasing its nutritive and organoleptic value and producing toxic lipid oxidation products. [...]
2003
, 2003  
2.
1 p, 3.3 MB Total fatty acid quantification as an estimator of total body fat content in broilers fed unsaturated diets. / Villaverde Haro, Cecilia ; Cortinas Hernández, Lucía ; Ortego Majem, Meritxell ; Barroeta Lajusticia, Ana Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Baucells Sánchez, María Dolores
2003
XVI European Symposium on the Quality of Poultry Meat. Saint Brieuc-Ploufragan, France, 16è : 2003  
3.
770x577, 554.7 KB Eligiendo el futuro : las influencias familiares, escolares e individuales en la construcción de expectativas. / Daza Pérez, Lidia (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Elías Andreu, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Figueroa, Mijail (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Garcia Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Merino, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Sánchez-Gelabert, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Torrents, Dani (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Troiano i Gomà, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Valls, Ona (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball
El objetivo de esta comunicación es el de presentar algunos resultados de la primera fase de una investigación sobre las trayectorias formativas y laborales de los jóvenes de una muestra de 2000 estudiantes que cursaban 4º de ESO en 2013-14 —o que habían nacido en el año 1998— matriculados en 27 centros de la ciudad de Barcelona. [...]
2015
Conferencia Ibérica de Sociología de la Educación. Lisboa, Portugal, 1a : 2015  
4.
16 p, 1.6 MB Arxiu documental de la Societat del Gran Teatre del Liceu : recerca en anàlisi de documents / Fornés Bisquerra, Alicia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lladós, Josep (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
L’interès principal del projecte de catalogació i digitalització de l’arxiu històric del Liceu no es troba només en elaborar un repositori digital de documents. La UAB atorgarà a la plataforma digital un plus d’enriquiment documental, tot creant una biblioteca 2. [...]
2013
Presentació del fons digital de la Societat del Gran Teatre del Liceu. Barcelona, Catalunya, 2013  
5.
10 p, 79.1 KB Com aprenen els nostres alumnes més i millor? / Rué, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Amador i Guillem, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Bosco, Alejandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Gené, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Moreno, Sara, 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Pividori, María Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Rambla, Francesc Xavier, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
La voluntat d’aquesta recerca és, mitjançant un procediment d’enquesta, identificar aquelles estratègies d’ensenyament que poden ser mes efectives en relació a ajudar els alumnes a aprendre més i millor. [...]
The main aim of the research is identifying the most effective strategies in supporting a better learning process in H. Education. The basic mean we used to develop such analysis was a questionnaire. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  

Publicaciones periódicas Encontrados 1 registros  
1.
16 p, 623.7 KB StoryWorlds : a journal of narrative studies
Lincoln, NE : University of Nebraska Press, [2009]-
51 documentos
 Acceso restringido a la UAB

Libros y colecciones Encontrados 10 registros  
1.
202 p, 20.9 MB Análisis matemático del cancionero popular vasco / Núñez, Iñaki
Es un estudio sobre el cancionero popular vasco, de Resurrección Mª de Azkue, que comprende más de 1000 canciones. Se basa en la aplicación a la música de conceptos matemáticos y de teoría de la información y fue realizado durante los años 1971 y 1972, utilizando fichas perforadas que se trataron en un ordenador (GE15, 12 K de memoria). [...]
És un estudi sobre el cançoner popular basc, de Resurrección Mª de Azkue, que comprèn més de 1000 cançons. Es basa en l'aplicació a la música de conceptes matemàtics i de teoria de la informació i va ser fet entre els anys 1971 i 1972, utilitzant fixes perforades que es van tractar en un ordinador (GE15, 12 K de memòria). [...]

2015  
2.
22 p, 334.8 KB The Rise of Cohabitation in the Southern Cone / Binstock,Georgina ; Cabella, Wanda ; Salinas, Viviana ; López Colás, Julián (Centre d'Estudis Demogràfics)
This chapter analyses the increase in cohabitation in the Southern Cone (Argentina, Chile and Uruguay) and attempts to determine the extent to which consensual unions and marriages have similar traits or differ in the context of the cohabitation boom (Esteve et al. [...]
Springer International Publishing 2016 - 10.1007/978-3-319-31442-6_9
Cohabitation and marriage in the Americas : geo-historical legacies and new trends, 2016, p. 247-268  
3.
29 p, 964.5 KB Cohabitation in Brazil : historical legacy and recent evolution / Esteve Palós, Albert (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Lesthaeghe, Ron J. ; López Colás, Julián ; López-Gay, Antonio ; Covre-Sussai, Maira
The availability of the micro data in the IPUMS samples for several censuses spanning a period of 40 years permits a detailed study of differentials and trends in cohabitation in Brazil than has hitherto been the case. [...]
Springer International Publishing 2016 - 10.1007/978-3-319-31442-6_8
Cohabitation and marriage in the Americas : geo-historical legacies and new trends, 2016, p. 217-245  
4.
29 p, 449.7 KB Consensual unions in Central America : historical continuities and new emerging patterns / Castro-Martín, Teresa (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Centro de Ciencias Humanas y Sociales) ; Domínguez Rodríguez, Antía (Centre d'Estudis Demogràfics)
Central America has a long history of family formation via consensual union instead of formal marriage. The historically high levels of cohabitation have persisted throughout the twentieth century up to the present day and can be traced in the remarkably high levels of nonmarital childbearing in the region. [...]
Springer International Publishing 2016 - 10.1007/978-3-319-31442-6_6
Cohabitation and marriage in the Americas : geo-historical legacies and new trends, 2016, p. 157-185  
5.
62 p, 5.3 MB Análisis de regresión logística / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
Capítulo dedicado al análisis de regresión logística donde se presentan el análisis de regresión logística binaria simple y múltiple. Se da cuenta de la utilización del software estadístico para trabajar con esta técnica en SPSS.
Capítol dedicat a l'anàlisi de regressió logística on es presenten l'anàlisi de regressió logística binària simple i múltiple. Es dóna compte de la utilització del programari estadístic per treballar amb aquesta tècnica en SPSS.
Chapter on logistic regression analysis where the analysis of simple and multiple binary logistic regression are discussed. It presents the use of statistical software to work with this technique in SPSS.

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2016, cap. III.10  
6.
110 p, 4.6 MB Análisis de regresión / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
Se presenta en este capítulo una introducción al análisis de regresión, técnica de análisis para el estudio de la relación de dependencia entre una variable cuantitativa y una o más variables también cuantitativas, si bien también es posible incluir variables categóricas. [...]
Es presenta en aquest capítol una introducció a l'anàlisi de regressió, tècnica d'anàlisi per a l'estudi de la relació de dependència entre una variable quantitativa i una o més variables també quantitatives, si bé també és possible incloure-hi variables categòriques. [...]
This chapter is an introduction to regression analysis, a technique of analysis for the study of the relationship of dependency between a quantitative variable, and one or more variables also measured quantitatively, although it is also possible to include categorical variables. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2016, cap. III.9  
7.
100 p, 3.4 MB Análisis de varianza / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
Capítulo destinado a presentar de manera introductoria el análisis de la relación de dependencia entre una variable cuantitativa y una o más variables cualitativas a través del análisis de varianza. [...]
Capítol destinat a presentar de manera introductòria l'anàlisi de la relació de dependència entre una variable quantitativa i una o més variables qualitatives mitjançant l'anàlisi de variància. [...]
Chapter intended to present, in an introductory way, the analysis of the dependency relationship between a quantitative variable and one or more qualitative variables through the analysis of variance. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2016, cap. III.8  
8.
4 p, 32.1 KB Reglament del Servei d'Anàlisi Química / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei d'Anàlisi Química
2010  
9.
214 p, 2.0 MB Diagnosi ambiental al Parc Natural de l'Alt Pirineu / Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Garcia Solsona, Ester (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Rieradevall, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Marlès Magre, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Bellaterra : Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 2010.  
10.
93 p, 3.4 MB L'estudiantat des d'una perspectiva integral. Una proposta de formació per a desenvolupar un projecte de tutories entre iguals a la Universitat. / Chancel Valente, Gabriel (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Assessorament Psicopedagògic) ; Jordana Santiago, Mirentxu (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Assessorament Psicopedagògic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. 1714
Els canvis que implica l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior ens ofereixen la possibilitat d’enriquir la nostra tasca i de reflexionar al voltant de les demandes dels i les estudiants que han gaudit i gaudeixen, durant aquests anys, dels diferents serveis d’assessorament psicopedagògic que ofereix la UAP. [...]
Bellaterra Unitat d'Assessorament Psicopedagògic 2011 (Reculls)  

Documentos de investigación Encontrados 382 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
338 p, 4.9 MB Revolución siria : Orientalismo y representación de los actores en las columnas de opinión y los editoriales del New York Times / Huland, Gabriel Silva ; Giró, Xavier (Dir.)
La revolución y posterior guerra civil en Siria se tratan de las peores crisis humanitarias del siglo XXI; según la ONU, distintas ONG y organizaciones sociales sirias e internacionales, así como han provocado la peor crisis de refugiados en Europa desde la II Guerra Mundial. [...]
The revolution and subsequent civil war in Syria are the worst humanitarian crisis in the XXI century, according to the United Nations (UN), different NGOs and social movements inside and outside Syria. [...]

2015  
2.
12 p, 2.0 MB Disseny d'una interfície d'usuari basada en psicologia cognitiva (2) / Fernández González, Raquel ; Rubio Barrera, Ruben, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte es basa en la critica, redisseny i implementació del web de Becas, Ayudas y subvenciones del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del Gobern d'Espanya, per tal de millora totes aquelles mancances i problemes que té, i que per tant, dificulten el seu ús als usuaris que hi interactuen, tant als que tenen coneixements del web com els que no. [...]
This project is based in Scholarship redesign, implementation and review, grants and subsidies from Ministery of Education, Culture and Sports from Spain Governement. The focus is improve all necessities and solve the problems we can find on them. [...]
El proyecto se basa en la crítica, rediseño e implementación de la web de Becas, Ayudas y subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, con el propósito de mejorar todas aquellas carencias y problemas que tiene. [...]

2018-02-13
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
Coccolithophore calcification, life-cycle dynamics and diversity response to a warming and acidifying Mediterranean Sea / D'Amario, Barbara, autor. ; Ziveri, Patrizia, supervisor acadèmic. ; Grelaud, Michael, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.
RESUMEN Esta tesis se llevó a cabo bajo el proyecto "Acidificación oceánica del Mediterráneo europeo en un clima cambiante (MedSeA, por sus siglas en inglés)", financiado por la Comisión Europea en el marco del Programa 7 (http://medsea-project. [...]
SUMMARY This thesis was conducted under the "European Mediterranean Sea Acidification in a changing climate" (MedSeA) project, funded by the European Commission under Framework Program 7 (http://medsea-project. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
4.
315 p, 2.7 MB Adult attachment styles in American and Spanish patients with fibromyalgia and rheumatoid arthritis : a cross-sectional study / Simon Estrada, Ainhoa, autor. ; Casademont i Pou, Jordi, supervisor acadèmic. ; Pérez Padilla, Javier, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina.
Introducció i objectius. La fibromiàlgia està definida per criteris relacionats amb rang simptomàtic i severitat. Als criteris de l'American College of Rheumatology del 1990, el dolor musculoesquelètic és el símptoma cardinal avaluat, mentre que als criteris actualitzats al 2010, només un dels cinc ítems diagnòstics hi està vinculat directament. [...]
Introduction and aims. Fibromyalgia is defined by criteria related on symptomatic range and severity. In the American College of Rheumatology 1990 criteria, musculoskeletal pain is the cardinal symptom evaluated, while in the updated 2010 criteria, only one of the five criteria items directly concerns musculoskeletal pain. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
5.
166 p, 9.0 MB Análisis de control de preparados farmacéuticos mediante técnicas analíticas de espectroscopía vibracional / Gómez Salazar, Diego Alonso, autor. ; Maspoch Andrés, Santiago, supervisor acadèmic. ; Coello Bonilla, Jordi, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química.
La tendencia actual en el control de calidad farmacéutico va dirigida hacia que los fabricantes tengan un mayor entendimiento del proceso de manufactura, de forma que la calidad del producto se construya a lo largo de este, y no solo se evalúe en el producto terminado. [...]
The current trend in pharmaceutical quality control is aimed at increasing manufacturers' understanding of the production process, so that the quality of the product is built throughout the manufacturing process, instead of being only assessed on the ended product. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.
2 documentos
6.
187 p, 7.5 MB Efecto de los factores ambientales en la calidad espermática del hombre / Lafuente Varea, Rafael S., autor. ; Checa Vizcaíno, Miguel Ángel, supervisor acadèmic. ; Jacquemin, Bénédicte, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva.
Introducción La asociación entre los factores ambientales y la calidad seminal es un tema controvertido que necesita ser estudiado. Sabemos que la calidad seminal ha ido disminuyendo en las últimas décadas y se ha constatado un aumento de anomalías espermáticas, así como de los problemas de infertilidad. [...]
Introduction Association between environmental factors and seminal quality is a controversial issue that needs to be studied. It is known that seminal quality has decreased in the last decades and there is an increase in sperm anomalies as well as in infertility problems. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
7.
341 p, 2.2 MB Representación de conflictos de clase antes y después de la crisis: análisis crítico comparativo del discurso de procesos de segurización acerca de rescates financieros y usurpación de propiedades privadas. / Debelle dos Santos, Galvão, autor. ; Soriano Clemente, Jaume, 1965- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
Partiendo de una perspectiva sistémica sobre la cuestión de la enemistad y sobre los mecanismos de concentración de poder económico, la presente investigación ofrece herramientas teóricas para comprender la lógica discursiva del estado de crisis contemporáneo. [...]
Departing from a systemic perspective on the issue of enmity and on economic mechanisms of concentration of power, this research provides theoretical tools to grasp the discursive logic of the contemporary state of crisis. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.
2 documentos
8.
280 p, 7.6 MB Towards sustainable cities through an environmental, economic and eco-efficiency analysis of urban sanitation and drainage systems / Petit, Anna (Petit Boix), autor. ; Rieradevall, Joan, supervisor acadèmic. ; Gabarrell Durany, Xavier, supervisor acadèmic. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Josa García-Tornel, Alejandro, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.
El creixement de les ciutats arreu del món porta associat un increment en la demanda d'infraestructures de sanejament i drenatge. Combinat amb els efectes del canvi climàtic, la situació d'aquests sistemes en entorns urbans és crítica. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
9.
169 p, 3.9 MB Recession, working time and environmental pressure : econometric contributions / Shao, Qinglong, autor. ; Kallis, Giorgos, supervisor acadèmic. ; Rodríguez-Labajos, Beatriz, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.
El objetivo principal de esta tesis es investigar los efectos del tiempo de trabajo y la recesión económica sobre el medio ambiente y especialmente sobre las emisiones de carbono. Esto se lleva a cabo a través de cinco estudios originales. [...]
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
10.
174 p, 3.7 MB Mitigating the environmental impacts of urban agriculture : innovative materials, GHG emissions analysis and new by-products / Llorach Massana, Pere, autor ; Rieradevall, Joan, supervisor acadèmic ; Montero Camacho, Juan Ignacio, supervisor acadèmic ; Peña, Javier (Peña Andrés) supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
L'agricultura urbana (AU) consisteix en el desenvolupament d'activitats agrícoles dins i al voltant de les ciutats. Actualment, aquestes pràctiques estan creixent en tot el món per fer front al creixement de la població (tant a les zones urbanes com a nivell planetari), reduir les conseqüències ambientals de proporcionar aliments a les ciutats i augmentar-ne l'autosuficiència alimentaria. [...]
La agricultura urbana (AU) consiste en el desarrollo de actividades agrícolas dentro y en los extrarradios de las ciudades. En la actualidad, estas prácticas están creciendo para hacer frente al crecimiento de la población (tanto en las zonas urbanas como a nivel planetario), reducir las consecuencias ambientales de proporcionar alimentos a las ciudades y aumentar su autosuficiencia alimentaria. [...]
Urban agriculture (UA) consist of farming operations taking place in and around cities. At present, these practices are growing all around the world to face the increasing world and urban population, reduce the environmental implications of feeding urban areas and increase food self-sufficiency in cities. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  

Documentos de investigación : Encontrados 382 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales didàcticos Encontrados 3 registros  
1.
19 p, 1.3 MB Interacció llum-matèria i efecte hivernacle : seqüència didàctica per a l’estudi de l’espectroscòpia / Rios Font, Raquel (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Simarro Rodríguez, Cristina (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Lusic Sakotic, Oto (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Pintó, R. (Roser) (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM))
Treball que correspon a les pràctiques que es fan als tallers REVIR organitzats pel CRECIM de la UAB. La seqüència pretén que l’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat assoleixi una major comprensió de la interacció entre la radiació electromagnètica i la matèria. [...]
Bellaterra : CRECIM, 2016 (REVIR)  
2.
13.3 KB Recursos per a la investigació social / López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Pàgina web amb recursos sobre ciències socials, estructurada en cinc apartats: Biblioteca (mostra una selecció de catàlegs, obres de referència i eines bibliomètriques), Enllaços (adreces d'interès en l'àmbit de la sociologia), Bases de dades (selecció de bases de dades i d'enllaços a fonts de dades per a l'anàlisi estadística ), SPSS (esquemes, programes d'instruccions, arxius de dades, etc. [...]
2014
2 documentos
3.
37 p, 480.9 KB Análisis de movilidad social / Fachelli, Sandra ; López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
2013
6 documentos

Documentos gráficos y multimedia Encontrados 3 registros  
1.
Comenzar un proyecto Tobii Eyetracking / Universitat Autònoma de Barcelona. Transmedia Catalonia Research Group ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Este vídeo explica: crear un nuevo proyecto, comprobar eye-tracker, añadir instrucciones y estímulos, grabación, visualización, áreas de interés y resultados.
2017
   
2.
Configuración Eye-tracker / Universitat Autònoma de Barcelona. Transmedia Catalonia Research Group ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2017
   
3.
Patrimoni Cultural i Guiatge turístic, indissolublement unides / Abril Sellarés, Maria (Escola Universitària de Turisme i de Direcció Hotelera) ; Universitat Autònoma de Barcelona. CORE en Patrimoni Cultural
2014
   

Fondos personales e institucionales Encontrados 3 registros  
1.
1 p, 2.4 MB Oxidation in fresh and spray-dried omega 3 and omega 6 fatty acid enriched eggs. Vitamin E and canthaxantin / Galobart i Cots, Jaume ; Barroeta Lajusticia, Ana Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Baucells Sánchez, María Dolores ; Guardiola, F.
Consumption of products enriched in co3 fatty acids such broiler meat or eggs are associated to health benefits. However, the increase in unsaturation of the lipids present in the food may cause a reduction in its oxidative stability, decreasing its nutritive and organoleptic value and producing toxic lipid oxidation products. [...]
2003
, 2003  
2.
1 p, 3.3 MB Total fatty acid quantification as an estimator of total body fat content in broilers fed unsaturated diets. / Villaverde Haro, Cecilia ; Cortinas Hernández, Lucía ; Ortego Majem, Meritxell ; Barroeta Lajusticia, Ana Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Baucells Sánchez, María Dolores
2003
XVI European Symposium on the Quality of Poultry Meat. Saint Brieuc-Ploufragan, France, 16è : 2003  
3.
425 p, 120.5 MB Apunts manuscrits : curs complet de l'assignatura d'anàlisi matemàtica I, amb problemes; temes numerats de 1 a 8. / Pascual, Pedro, 1934-2006
1996 ca.  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.