Resultados globales: 74 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 3 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 70 registros
Artículos Encontrados 3 registros  
1.
11 p, 941.0 KB A general view of the localization of apps for mobile devices : status, challenges and trends. Formats and customary processes in the translation of iOS and Android apps / Simón Jiménez, Eduard
Given the exponentially quickening inrush of mobile devices into our lives, predicting even the near-term evolution of this trend may be audacious, but is still essential. With this challenge in mind, this article tries to thresh out the scenarios that localization professionals may face when catching up with the latest trends on localization for mobile devices. [...]
El ritme amb què incorporem dispositius mòbils a les nostres vides s'accelera de manera exponencial. Per aquest motiu, qualsevol predicció de l'evolució d'aquesta tendència, fins i tot a curt termini, és arriscada, però tanmateix és necessària. [...]
El ritmo al que incorporamos dispositivos móviles a nuestras vidas se acelera de manera exponencial. Por este motivo, cualquier predicción sobre la evolución de esta tendencia, incluso a corto plazo, resulta arriesgada, si bien es igualmente necesaria. [...]

2016 - 10.5565/rev/tradumatica.174
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 5-15 (Tradumàtica dossier)  
2.
20 p, 22.5 MB The ins and outs of the video game localization process for mobile devices / Muñoz Sánchez, Pablo (Universitat Autònoma de Barcelona) ; López Sánchez, Rafael (Audiovisual translator and localizer)
This article aims to provide an overview of the video game localization process for mobile devices and consoles. It describes, step by step, the different stages and parties involved throughout the process; with a special emphasis on the localization, reviewing, and testing stages. [...]
L'objectiu d'aquest article és el d'oferir una panoràmica del procés de localització de videojocs per a dispositius mòbils i consoles. Descriu, pas per pas, les diverses fases i parts del procés, amb un èmfasi especial en la localització, la revisió i la verificació. [...]
El objetivo de este artículo es el de ofrecer una panorámica del proceso de localización de videojuegos para dispositivos móviles y consolas. Describe, paso a paso, las diferentes fases y partes del proceso, haciendo un especial hincapié en la localización, la revisión y el testeo. [...]

2016 - 10.5565/rev/tradumatica.182
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 16-35 (Tradumàtica dossier)  
3.
16 p, 444.1 KB La integración hombre-máquina : lo concebible y lo realizable en la ciencia real y en la ciencia ficción / Kobal, Santiago (Universidad Argentina de la Empresa (UADE)) ; Universidad de Buenos Aires
L'arribada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) va produir canvis d'ordre qualitatiu en el tecnològic realitzable i en el tecnològic concebible. Aquestes transformacions s'han expressat respectivament en canvis de registre material i conceptual en el nostre esperit d'època, una nova era en la història de la humanitat marcada per l'ús quotidià i natural de les noves tecnologies. [...]
La llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) produjo cambios de orden cualitativo en lo tecnológico realizable y en lo tecnológico concebible. Estas transformaciones se han expresado respectivamente en cambios de registro material y conceptual en nuestro espíritu de época, una nueva era en la historia de la humanidad signada por el uso cotidiano y natural de las nuevas tecnologías. [...]
The arrival of the Information and Communication Technologies (ICT) produced a qualitative change in the technological feasible and technological conceivable realities. These transformations are expressed respectively in changes in the conceptual and material register of our time spirit, a new era in human history marked by the natural and everyday use of new technologies. [...]

2012 - 10.7238/a.v0i46.1674
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 46 (setembre 2012) , p. 19-34  

Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 1 registros  
1.
18 p, 797.3 KB Sex and the humaniform robot : between science fiction and robosexuality / Martín Alegre, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona)
It might seem that the gendering of robots has mainly affected the female body but I'll argue that we are actually ignoring (or missing) the discourse on the humaniform male body. This is richer than we might expect, if we only know where to look.
2018
International Conference on Intelligent Robots (IROS). Madrid, : 2018
2 documentos

Documentos de investigación Encontrados 70 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
10 p, 2.8 MB GNSS integrity & robustness tool / Becerra Hervás, Albert ; Egea-Roca, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Mobile applications are one of the main technologies of the present and future due to the incremental usage of the Smartphones. Many of these applications require being able to obtain the user location and thus, the concepts of integrity and robustness, which are referred to the quality of the satellite-based positioning methods results, are growing in importance. [...]
Les aplicacions mòbils són una de les principals tecnologies del present i del futur a causa de l'ús incremental dels Smartphones. Moltes d'aquestes aplicacions requereixen poder obtenir la ubicació de l'usuari i, per tant, els conceptes d'integritat i robustesa, referits a la qualitat dels resultats dels mètodes de posicionament basats en satèl·lit, són cada cop més importants. [...]
Las aplicaciones móviles son una de las principales tecnologías del presente y del futuro debido del uso incremental de los Smartphones. Muchas de estas aplicaciones requieren poder obtener la ubicación del usuario y, por tanto, los conceptos de integridad y robustez, referidos a la calidad de los resultados de los métodos de posicionamiento basados ​​en satélite, son cada vez más importantes. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
14 p, 2.5 MB Harmony, mobile application for well-being monitoring using HRV / Chen, Qiang ; Vilariño Freire, Fernando Luis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This project consists of developing an Android application that uses a device to detect the heart rates and calculate the variability of the heart rate and through these values ​​the stress level and the sleep quality of the user is calculated and the objective of the application is recommend breathing exercises to recover from stress. [...]
Este proyecto consiste en desarrollar una aplicación Android que utiliza un dispositivo para detectar las frecuencias cardíacas y calcular la variabilidad de la frecuencia cardíaca y mediante estos valores se calcula el nivel del estrés y la calidad del sueño del usuario y el objetivo de la aplicación es recomendar ejercicios de respiración para recuperarse del estrés. [...]
Aquest projecte consisteix a desenvolupar una aplicació Android que utilitza un dispositiu per detectar les freqüències cardíaques i calcular la variabilitat de la freqüència cardíaca i mitjançant aquests valors es calcula el nivell de l'estrès i la qualitat del son de l'usuari i l'objectiu de l'aplicació és recomanar exercicis de respiració per a recuperar-se de l'estrès. [...]

2019-06-30
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
9 p, 1.3 MB Alerta Feminista / Sánchez Rodríguez, Ferran ; Sánchez Albaladejo, Gema, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Segons l'ONU una de cada tres dones pateix violència de gènere al llarg de la seva vida. Aquestes estadístiques posen en evidència la inseguretat i el risc que pateixen les dones en les societats actuals. [...]
Según la ONU una de cada 3 mujeres sufre violencia de género a lo largo de su vida. Estas estadísticas ponen en evidencia la inseguridad y el riesgo que sufren las mujeres en la sociedad actual. Teniendo en cuenta que muchos de estos episodios de violencia tienen lugar en espacios públicos, esta aplicación pretende ser una herramienta de autodefensa al servicio de las mujeres, que facilite el soporte mutuo en espacio donde estas son más vulnerables, las calles. [...]
According to the UN, one of every three women will suffer gender violence during her life. This statistic visibilizes both the insecurity and risk that women suffer in our current societies. Taking into account the fact that most of these cases of violence occur in public spaces, this application is intended to be a self-defense tool for women to achieve mutual support in the space where they are most vulnerable: the street. [...]

2019-07-01
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
11 p, 1.6 MB Estudi de la qualitat de la informació de la geolocalització proporcionada per un mòbil / Sánchez Pita, David ; Prim i Sabrià, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La motivació d'aquest projecte és atorgar una millora en les aplicacions de geolocalització, principalment per a les persones que tenen visibilitat limitada, ja que aquests no poden detectar si el GPS (Global Positioning System) els està atorgant una geolocalització errònia o si les indicacions que els indica l'aplicació són correctes. [...]
La motivación de este proyecto es otorgar una mejora en las aplicaciones de geolocalización, principalmente para las personas que tienen visibilidad limitada, ya que estos no pueden detectar si el GPS (Global Positioning System) les está otorgando una geolocalización errónea o si las indicaciones que les indica la aplicación son correctas. [...]
The motivation of this project is to implement an improved application which provides location. It is mainly intended to be used by people with reduced sight, who can not detect if the GPS (Global Positioning System) is providing a bad location or if it is providing wrong suggestions. [...]

2019-07-05
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 1.0 MB Desenvolupament Android de uSell CRM / Belis Vega, Marc ; Benítez Fernández, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Avui dia, en una societat amb molta competència empresarial, les empreses necessiten posar molt d'èmfasi en l'atenció i la qualitat que proporcionen als seus clients per poder marcar una diferència sobre la seva competència. [...]
Nowadays, in a society with a lot of business competence, companies need to put a lot of emphasis on the attention and quality they provide to their clients in order to make a difference in their competition. [...]
Hoy día, en una sociedad con mucha competencia empresarial, las empresas necesitan poner mucho énfasis en la atención y la calidad que proporcionan a sus clientes para poder marcar una diferencia sobre su competencia. [...]

2019-02-11
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
6.
14 p, 3.0 MB Diseño y desarrollo de una aplicación crowd sensing oportunista - Frontend / Malaguilla Morales, Jose Mª ; Robles, Sergi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto se ha desarrollado una aplicación Android para el reporte de incidencias que emplea un nuevo modelo de redes conocidas como redes oportunistas. Además, se ha implementado una plataforma web desde la cual se gestionan los datos generados por los usuarios del sistema. [...]
In this project we have developed an Android application to report incidents using a new model of networks known as opportunistic networks. In addition, a web platform has been implemented to manage the data generated by the users of the system. [...]
En aquest projecte s'ha desenvolupat una aplicació Android per al report d'incidències que utilitza un nou model de xarxes conegudes com xarxes oportunistes. A més, s'ha implementat una plataforma web des de la qual es gestionen les dades generades pels usuaris del sistema. [...]

2019-02-12
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
11 p, 982.0 KB Dungeon Crawler Mobile / Romero Virue, Pol Genis ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Dungeon Crawler Mobile és un joc 2D per a dispositius Android de gènere Dungeon Crawler, on el jugador haurà d'avançar a través de sales plenes d'enemics, generades de forma procedural, fins a que aquests (els enemics) el derrotin. [...]
Dungeon Crawler Mobile es un juego 2D para dispositivos Android de genero Dungeon Crawler, donde el jugador tendrá que avanzar a través de salas llenas de enemigos, generadas de forma procedural, hasta que estos (los enemigos) lo derroten. [...]
Dungeon Crawler Mobile is a 2D game of the Dungeon Crawler genre for Android devices. The Player has to advance through a number of enemy filled rooms, generated procedurally, until they (the enemies) defeat him (Player). [...]

2019-02-12
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
10 p, 1.2 MB JumpWords : juego Android de validación de datos con técnicas de gamesourcing / Mengual Valenzuela, Adrián ; Fornés Bisquerra, Alicia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
JumpWords consiste en el desarrollo de un juego Android para smartphones donde el usuario validará unos datos de entrada de una manera más rápida, intuitiva e interactiva. Para el diseño se utilizará, tal y como dice el título del proyecto, el modelo de gamesourcing, consiste en realizar un juego más divertido para el usuario, donde tiene un objetivo (pasar y superar nuevos niveles, conseguir puntos, etc. [...]
JumpWords consisteix en el desenvolupament d'un joc Android per a smartphones on l'usuari validarà unes dades d'entrada d'una forma més ràpida, intuïtiva i interactiva. Per al diseny, s'utilitzarà, tal i com diu el títol del projecte, el model de gamesourcing, consisteix en realitzar un joc més divertit per a l'usuari, on té un objectiu (superar nous nivells, aconseguir punts, etc. [...]
JumpWords is the development of a Android games for smartphones, where the user will validate data in a faster, intuitive and interactive way. For the design will be used, the model of gamesourcing, consists of making a fun game for the user, that has a purpose (pass and overcome new levels, get points, etc. [...]

2019-02-12
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
10 p, 757.7 KB Sistema d'adquisició i processament de dades d'un guant intel·ligent / Gimenez Osuna, Sergio ; Rexachs del Rosario, Dolores Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En la actualidad todo el mundo dispone de tecnologia móvil la cual es capaz de realizar una gran cantidad de tareas, desde entretenimiento hasta finanzas. En el sector de la salud, los móviles son el medio ideal para el seguimiento del estado de un paciente; desde monitorización de medicación pasando por la toma de valores, su portabilidad permite una gran flexibilidad a los usuarios. [...]
Nowadays everyone disposes of mobile technology which is able to perform a great amount of tasks, from entertainment to finances. In the health sector, mobile phones are ideal to trace the state of a patient; from medication monitorizaction to information collector its portability brings great flexibility to the users. [...]
En la actualitat tothom disposa de tecnologia mòbil la qual te la capacitat de realitzar una gran quantitat de tasques, des de entreteniment fins a finances. En el sector de la salut, els mòbils son el medi ideal per a realitzar el seguiment de l'estat d'un pacient; des de monitorització de medicació fins a toma de valors, la seva portabilitat permet una gran flexibilitat als usuaris. [...]

2019-02-15
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
14 p, 442.1 KB Android Security Framework / Rodríguez Gallardo, Ernesto ; Elbaz, Angel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Con el fin de optimizar el trabajo de un evaluador de seguridad, este proyecto consta de la elaboración de una metodología de evaluación de seguridad de aplicaciones para el sistema operativo Android y una herramienta modular basada en la metodología anterior con el fin de automatizar dichas evaluaciones. [...]
In order to optimize the security evaluator's work, this project consists in the development of a methodology to assess the security of applications for an Android operating system and a modular tool based on the previous methodology to automate such evaluations. [...]
Per tal d'optimitzar el treball d'un avaluador de seguretat, aquest projecte consta de l'elaboració d'una metodologia d'avaluació de seguretat d'aplicacions per al sistema operatiu Android i una eina modular basada en la metodologia anterior a fi d'automatitzar aquestes avaluacions. [...]

2018-07-02
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Documentos de investigación : Encontrados 70 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.