Results overview: Found 20 records in 0.03 seconds.
Articles, 1 records found
Research literature, 19 records found
Articles 1 records found  
1.
6 p, 155.8 KB La integración de los dispositivos móviles en el entorno de trabajo de los profesionales de la traducción y la interpretación / del Pozo Caamaño, Rocío
En aquest article es fa un repàs dels dispositius mòbils, que han suposat una certa revolució en la manera de treballar de traductors i d'intèrprets. En poc espai podem portar molta informació, documentar-nos per a un proper treball i atendre els nostres clients des de qualsevol lloc. [...]
This article is a review of mobile devices that have brought about a revolution in the way translators and interpreters work. In very little space, we can now carry a lot of information, document ourselves for future jobs and answer our clients from anywhere. [...]
En este artículo se hace un repaso por los dispositivos móviles que han supuesto una cierta revolución en la forma de trabajar de traductores e intérpretes. En poco espacio podemos llevar mucha información, documentarnos para un futuro trabajo y atender a nuestros clientes desde cualquier sitio. [...]

2016 - 10.5565/rev/tradumatica.177
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 43-48 (Tradumàtica dossier)  

Research literature 19 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
12 p, 1018.7 KB LightShop App / Correa Albarracín, Nixon David ; Villanueva Pipaón, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En la sociedad actual es innegable el impacto que ha tenido la llegada de las apps en nuestros dispositivos móviles. Ha repercutido con la forma en la que interactuamos con el mundo real, permitiendo crear nuevas oportunidades y servicios que antes no eran posibles. [...]
In today's society, the impact of the arrival of apps on our mobile devices is undeniable. It has had an impact on the way we interact with the real world, allowing us to create new opportunities and services that were not possible before. [...]
En la societat actual és innegable l'impacte que ha tingut l'arribada de les apps en els nostres dispositius mòbils. Ha repercutit amb la forma en la qual interactuem amb el món real, permetent crear noves oportunitats i serveis que abans no eren possibles. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
10 p, 1.0 MB Desenvolupament Android de uSell CRM / Belis Vega, Marc ; Benítez Fernández, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Avui dia, en una societat amb molta competència empresarial, les empreses necessiten posar molt d'èmfasi en l'atenció i la qualitat que proporcionen als seus clients per poder marcar una diferència sobre la seva competència. [...]
Nowadays, in a society with a lot of business competence, companies need to put a lot of emphasis on the attention and quality they provide to their clients in order to make a difference in their competition. [...]
Hoy día, en una sociedad con mucha competencia empresarial, las empresas necesitan poner mucho énfasis en la atención y la calidad que proporcionan a sus clientes para poder marcar una diferencia sobre su competencia. [...]

2019-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
13 p, 1.9 MB Order It / Muhammad, Ehtisham Ashraf ; Pérez Martínez, Andreu, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto tiene com objetivo agilizar el trabajo en los restaurantes y evitar las esperas de los clientes para realizar pedidos en los restaurantes mediante la creación de una aplicación móvil. [...]
This project aims to streamline work in restaurants and avoid waiting for customers to place their orders by creating a mobile application. The application will have three versions, which will be used by five types of users: client, waiter, cook, restaurant manager and administrator. [...]
Aquest projecte té com a objectiu agilitzar la feina als restaurants i evitar les esperes dels clients per realitzar comandes als restaurants mitjançant la creació d'una aplicació mòbil. L'aplicació tindrà tres versions diferents que seran utilitzades per cinc tipus d'usuaris, client, cambrer, cuiner, gestor del restaurant i administrador. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
13 p, 3.4 MB NearHobby : oci al teu voltant / Mesa Cabrera, Carlos ; Grau Sala, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball té com a objectiu apropar entitats d'oci i clubs esportius a usuaris potencials mitjançant la creació de dues aplicacions: una aplicació mòbil i una aplicació web. Amb aquestes aplicacions es vol facilitar la interacció entre usuari i entitat. [...]
This project aims at bringing leisure entities and sports clubs closer to potential users through the creation of two apps: a mobile app and a web app. What we want with these apps is to make easier the interaction between users and entities. [...]
Este trabajo tiene como objetivo acercar entidades de ocio y clubes deportivos a usuarios potenciales mediante la creación de dos aplicaciones: una aplicación móvil y una aplicación web. Con estas aplicaciones se quiere facilitar la interacción entre usuario y entidad. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 900.1 KB Aplicació mòbil que utilitza l'algoritme ASM per resoldre la constància de color / Garcia Altimiras, Jordi ; Parraga, Alejandro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El cervell humà és capaç de mantenir el color dels objectes encara que variï la il·luminació. Aquest procés s'anomena constància de color (Colour constancy). En aquest treball s'ha agafat un algoritme que intenta emular el cervell humà per resoldre la constància de color de manera senzilla i automàtica, anomenat "Adoptive Surround Modulation" o "ASM" i s'ha adaptat, prèviament en Matlab, a Android amb l'ajuda de la llibreria OpenCV perquè es pogui utilitzar en dispositius mòbils com ara un telèfon mòbil o un "tablet", sempre hi quan tingui Android de sistema operatiu.
The human brain is capable of maintining the colour of objects even if the illumination changes. This procces is called Colour constancy. In this project we choose and algorithm, named Adapative Surround Modulation or ASM, that tries to emulate the human brain to solve colour constancy easly and automatic and we adapted it to Android, previously in Matlab, with hellp of OpenCV library so it could be used in portable devices such as mobile devices or tablets if they have Android as operating system.
El cerebro humano es capaz de mantener el color de los objectos aunque se cambie la iluminación. Este proceso se llama constancia de color (Colour constancy). En este proyecto hemos cogido un algoritmo que intenta emular el cerebro humano para resolver la constancia de color de manera senzilla y automática, llamado "Adaptative Surround Modulation" o "ASM" y se ha adaptado, previamente en Matlab, en Android con la ayuda de la librería OpenCv para que se pueda utilizar en dispositivos móviles como un teléfono móvil o una "tablet", siempre que su sistema operativo sea Android.

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
14 p, 1.7 MB App móvil para el escaneo y verbalización de documentos / Cano Sánchez, Ivan ; Roig, Jordi (Roig Zárate), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto trata sobre el desarrollo de una aplicación móvil destinada a ayudar a las personas con problemas graves de visión para que sean capaces de "leer" el texto que se encuentra en su entorno durante el día a día, tales como las instrucciones de cualquier aparato, etiquetas o el menú de un restaurante. [...]
This project is about developing a mobile application to help people with severe vision problems so they can "read" the text that is in their environment during the day, such as instructions for any device, labels or menu of the restaurant. [...]
Aquest projecte tracta sobre el desenvolupament d'una aplicació mòbil destinada a ajudar a les persones amb problemes greus de visió per que siguin capaces de "llegir" el text que es troba al seu entorn durant el dia a dia, tal com poden ser les instruccions de qualsevol objecte, etiquetes o el menú d'un restaurant. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
14 p, 11.4 MB Findpic : joc social intel·ligent / Colom Ferrer, Jaume ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball tracta de l'actualització i millora d'una aplicació mòbil que consisteix en un joc social anomenat Findpic. L'aplicació ja es trobava disponible al mercat d'aplicacions Play Store abans de realitzar aquest treball, però no havia tingut la resposta esperada per part dels usuaris. [...]
This work is the updating and improvement of a mobile application which is a social game called Findpic. The application was available on the Play Store market before starting this work, but it hadn't the expected response from users. [...]
Este trabajo trata de la actualización y mejora de una aplicación móvil que consiste en un juego social llamado Findpic. La aplicación ya se encontraba disponible en el mercado de aplicaciones Play Store antes de realizar este trabajo, pero no había tenido la respuesta esperada por parte de los usuarios. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
11 p, 966.3 KB Realización de un framework en el back-end de una aplicación móvil en el entorno comercial / Getino Gavara, Nuria ; Gesa Boté, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El comportamiento del consumidor ha cambiado en los últimos años. Las empresas se han ido adaptando a las nuevas tendencias de marketing apostando por utilizar herramientas tecnológicas que les permitan darse a conocer y a su vez, a conocer y satisfacer las necesidades de las nuevas generaciones. [...]
In the last years, consumers' behaviour has changed. The companies have been adapting to the new marketing trends, and they now go for technological tools that enable them to put themselves on the spot and, at the same time, to know the new generations and fulfil their needs. [...]
El comportament del consumidor ha canviat en els últims anys. Les empreses s'han anat adaptant a les noves tendències de màrqueting apostant per utilitzar eines tecnològiques que els permetin donar-se a conèixer i al seu torn, a conèixer i satisfer les necessitats de les noves generacions. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
13 p, 3.2 MB FoodLabels App : aplicació web y mòbil com a eina de suport a l'educació alimentària / Aldave Valle, Albert ; Benítez Fernández, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Una de las necesidades fisiológicas que todo ser humano posee es comer para su propia supervivencia. Sin embargo, no se trata de cumplir solamente con lograr de satisfacer una necesidad como es comer sino saber qué alimentos son los más idóneos de consumir para tener una salud nutricional óptima. [...]
One of the physiological needs that every human being has is to eat for their own survival. However, it is not just about achieving Satisfy a need as is to eat but to know which foods are the most suitable to consume in order to have optimum nutritional health. [...]
Una de les necessitats fisiològiques que tot ésser humà posseeix és menjar per a la seva pròpia supervivència. No obstant això, no es tracta de complir solament amb aconseguir de satisfer una necessitat com és menjar sinó saber què aliments són els més idonis de consumir per tenir una salut nutricional òptima. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
11 p, 2.1 MB CrowdParking : aplicació mòbil col·laborària per gestionar places d'aparcament / Núñez Ubach, Marc ; Jacobus Atens, Coen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment en les grans ciutats és prou evident un problema relacionat amb la quantitat de vehicles existents i la disponibilitat de places d'aparcament públiques. La escassetat d'aquestes suposa una pèrdua de temps pel conductor i, per tal de facilitar aquesta tasca, plantegem una aplicació mòbil en la qual els usuaris comparteixin informació sobre la disponibilitat de places lliures, contribuint a la recopilació d'aquesta en temps real. [...]
Currently in large cities is obvious the problem with the number of existing vehicles and the availability of public parking spaces. The shortage of these is a waste of time for the driver, to facilitate this task, we propose a mobile application in which users share information on the availability of parkings, contributing to the collection of those images in real time. [...]
Actualmente en las grandes ciudades es evidente un problema relacionado con la cantidad de vehículos existentes y la disponibilidad de plazas de aparcamiento públicas. La escasez de estas supone una pérdida de tiempo para el conductor y, a fin de facilitar esta tarea, planteamos una aplicación móvil en la que los usuarios compartan información sobre la disponibilidad de plazas libres, contribuyendo a la recopilación de éstas en tiempo real. [...]

2017-02-09
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.