Resultados globales: 26 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 2 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 4 registros
Documentos de investigación, Encontrados 19 registros
Materiales académicos, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 2 registros  
1.
6 p, 467.0 KB La Pizarra Digital Interactiva en la enseñanza de la Ingeniería / Martínez Alonso, Gabriel Fernando ; Garza Garza, Juan Angel (Universidad Autónoma de Nuevo León (Mèxic). Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica) ; Mendoza Salas, José Angel ; Monsivásis Pérez, Andrés
El presente trabajo muestra las experiencias obtenidas en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, sobre el uso de la Pizarra Digital Interactiva (PDI) para promover experiencias innovadoras de aprendizaje activo. [...]
2009
Didáctica, Innovación y Multimedia, N. 13 (2009) p. 0-0  
2.
14 p, 452.1 KB El e-learning transforma la educación superior / Schneckenberg, Dirk (Universitat de Dortmund)
L'e-learning té un paper decisiu en el procés d'innovació de les universitats. El desenvolupament i la integració de tecnologies d'aprenentatge a l'educació superior s'ha accelerat per l'aliança entre els polítics de l'educació, els inversors en tecnologia i els gestors d'universitats. [...]
E-learning plays a key role in the innovation process of universities. The development and integration of learning technologies into higher education has been pushed forward by an alliance of policy makers, technology investors and university management. [...]
El e-learning tiene un papel decisivo en el proceso de innovación de las universidades. El desarrollo y la integración de tecnologías de aprendizaje en la educación superior se han acelerado por la alianza entre políticos de la educación, inversores en tecnología y gestores universitarios. [...]

2004 - 10.5565/rev/educar.266
Educar, N. 33 (2004) , p. 143-156  

Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 4 registros  
1.
10 p, 51.3 KB Una nova forma d'aprendre gramàtica històrica de l'espanyol : protagonista, l'estudiant / Sánchez Lancis, Carlos Eliseo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
L'ensenyament de la diacronia de l'espanyol i, en particular, de la seva gramàtica històrica, ha esdevingut durant els últims anys una tasca molt més complexa, ja que aquesta matèria cada vegada resulta més "difícil" per a l'estudiant. [...]
In Spanish, diachronic language study, and especially the teaching of grammatical evolution has become, in the last few years, an extremely complex task as students find the issues increasingly difficult. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
2.
9 p, 85.1 KB L'aprenentatge actiu com a estratègia didàctica en una matèria teòrica / Lázaro, Patrícia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
Les metodologies docents vinculades al panorama universitari que se'ns desplega en el nou Espai Europeu d'Educació Superior pretenen, entre moltes d'altres fites, evitar un dels mals que ha patit de sempre la docència universitària: la passivitat de l'estudiant, sobretot quan s'enfronta a les matèries que coneixem com a teòriques. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  
3.
4 p, 42.1 KB Incorporación de situaciones de aprendizaje auténtico en la clase magistral : incidencias metodológicas e impacto en la motivación para aprender. Valoración de la experiencia docente en la asignatura "Psicología evolutiva y de la educación" / Álvarez Valdivia, Ibis Marlene (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Evolutiva, Bàsica i de l'Educació)
El objetivo de esta comunicación es comentar los fundamentos y el impacto de cambios introducidos en el diseño de las actividades docentes de la asignatura "Psicología Evolutiva y de la Educación" para estudiantes de la licenciatura en Pedagogía (UAB), a propósito de dificultades encontradas para conseguir la motivación de los estudiantes en la clase magistral. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  
4.
7 p, 77.3 KB Aprenentatge basat en projectes. Una experiència / Pedreira Font, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior. ; Jornades de Campus d'Innovació Docent (2004 : Universitat Autònoma de Barcelona)
2004
Jornades d'Innovació Docent de la UAB. Bellaterra, Catalunya, 1es : 2004  

Documentos de investigación Encontrados 19 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
64 p, 6.3 MB Com es viu una guerra civil? Què sabia i què ha après l'alumnat de 4t d'ESO de l'Institut Escola Trinitat Nova sobre la segona República española i la Guerra Civil. / Picas Rodoreda, Núria ; Oller i Freixa, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball és fruit de la investigació realitzada en l'aula de 4t d'ESO de l'Institut Escola Trinitat Nova, un centre d'educació secundària ubicat al districte de Nou Barris. La recerca posa el focus en l'anàlisi de l'evolució de l'aprenentatge de la classe abans i després de la realització d'una unitat didàctica sobre la Segona República Espanyola i la Guerra Civil. [...]
2019  
2.
50 p, 1.6 MB The role L1 has in student-student interaction in EFL classes / Currubí Armengol, Gemma ; Dooly Owenby, Melinda Ann ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
This research paper explores the L1 interactions of eleven Catalan students, aged between 15 and 16 years, engaged in pair or small group work during a communicative task in the L2 classroom. The data were gathered in a state secondary school in Greater Barcelona and the participants collectively carried out six different activities, such as a collaborative writing. [...]
Aquest document de recerca explora les interaccions en L1 d'onze estudiants catalans, d'entre 15 i 16 anys, que treballen en parella o en grup reduït durant una tasca comunicativa a l'aula d'L2. Les dades es van recollir en un institut públic de secundària de l'àrea metropolitana de Barcelona i els participants van dur a terme, col·lectivament, sis tasques diferents, com per exemple una redacció en grup. [...]

2019  
3.
52 p, 1.3 MB Acompanyar l'escriptura. Anàlisi del biaix entre la consigna i la creativitat de les respostes de l'alumnat en el marc d'un taller de rondalles de 1r d'ESO / Vilà Garcia, Marta ; Sanz, Jesús ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball de recerca – acció parteix de l'anàlisi d'una seqüència didàctica basada en l'escriptura d'un conte tradicional per tal de reflexionar sobre el dispositiu dissenyat i l'acompanyament que es va fer, atès que els objectius d'aprenentatge marcats no s'assoliren. [...]
2019  
4.
73 p, 2.3 MB Motiver des adolescents : apports des activités ludiques en cours de FLE / Schramm, Julia ; Venaille, Caroline ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Ce mémoire de fin de master traite de la place qu'occupent les activités ludiques pour favoriser la motivation d'apprenants adolescents en cours de Français Langue Étrangère (FLE). Il repose sur une étude de recherche-action menée dans un collège-lycée public catalan auprès d'un groupe d'apprenants de FLE de 15-16 ans. [...]
Aquest treball final de màster tracta del lloc que ocupen les activitats lúdiques per a fomentar la motivació d'alumnes adolescents de Francès com a Llengua Estrangera (FLE). Es basa en un estudi d'investigació-acció realitzat en un institut públic català amb un grup d'aprenents de FLE de 15-16 anys. [...]

juny 2019  
5.
40 p, 3.0 MB Com més serem, menys riurem. El paper de la ràtio alumne-professor en el rendiment acadèmic de l'alumnat en una sessió cooperativa / Rodríguez Zarzoso, Marc ; Canet Pladevall, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El present treball de final de màster explora el possible impacte de la ràtio alumne-professor en el rendiment acadèmic de l'alumnat de 3r d'ESO i en grups de diferent mida. La sessió analitzada, de tipus cooperatiu, forma part d'una unitat didàctica sobre el Sistema Nerviós i els Sentits i el seu principal objectiu ha sigut fomentar la participació de l'alumnat i el treball cooperatiu a través de l'estudi dels diferents sentits seguint el model estímul-resposta. [...]
2019  
6.
44 p, 1.1 MB Anàlisi de les progressions d'aprenentatge del model so en base a les descripcions de l'alumnat / Porcuna Pocurull, Helena ; Domènech Casal, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El present treball analitza les progressions d'aprenentatge de l'alumnat durant la realització d'una unitat didàctica sobre el model del so. Les dades es van recollir en un institut públic al Vallès Oriental. [...]
2019  
7.
58 p, 8.8 MB Classificar amb criteri : habilitats de classificació d'éssers vius i selecció de criteris a 1er d'ESO / Municio Samon, Guillem ; Domènech Casal, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El present treball analitza els criteris de classificació que utilitza l'alumnat de 1er d'ESO a l'hora de classificar els éssers vius, així com l'evolució en l'ús d'aquests al llarg d'una unitat didàctica basada en la metodologia de l'Estudi de Cas, en un context museístic. [...]
2019  
8.
47 p, 2.0 MB Valoració de la utilitat i l'eficàcia de la unitat didàctica "Els nostres gens : un assumpte científic o social?" / Massa Gómez, Marc ; Hernández Rodríguez, María Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En el present treball es pretén valorar la utilitat i l'eficàcia de nivell 2 de la unitat didàctica "Els nostres gens: un assumpte científic o social?". Per fer-ho s'han tingut en compte les valoracions dels qüestionaris KPSI realitzats pels alumnes tant a l'inici com al final de la unitat didàctica i les respostes dels alumnes a dues activitats avaluatives. [...]
juny 2019  
9.
46 p, 1.4 MB El dibuix a classe de ciències : una eina modelitzadora i avaluadora / Martinez Martinez, Andrea ; Canet Pladevall, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El present treball analitza el recurs del dibuix a la classe de ciències com a una potent eina modelitzadora i la coavaluació d'aquest dibuix com a eina d'aprenentatge. Les dades es van recollir en un institut públic de Santa Coloma de Gramenet. [...]
juny 2019  
10.
42 p, 937.6 KB Group Work in the English Classroom : Cooperative and Collaborative Learning / Ruiz Rubio, Angel ; Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
The aim of this paper is to examine how students manage their roles when they work in groups on a task designed for cooperative (roles assigned) or collaborative (no roles assigned) learning. Apart from these two manners of learning, group work, per se, is also studied in order to observe what it has to offer. [...]
L'objectiu d'aquest estudi és observar com els estudiants gestionen els seus rols quan treballen en grups de manera cooperativa (rols assignats) o col·laborativa (sense rols assignats). A més d'aquestes dues maneres d'aprendre, també s'estudia el treball en grup per observar què pot aportar. [...]

2019  

Documentos de investigación : Encontrados 19 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 1 registros  
1.
36 p, 723.8 KB La Guia de l'estudiant / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Postgrau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
La Universitat a l'Abast desenvolupa un enfocament de la formació continuada vinculat a l'Envelliment Actiu i ofereix oportunitats de formació i d'implicació social. El programa posa de manifest la voluntat de la Universitat de posar a l'abast de tots els ciutadans i ciutadanes una formació de qualitat en temes d'interès. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona ,2014-
5 documentos

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.