Resultats globals: 712 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 438 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 94 registres trobats
Llibres i col·leccions, 21 registres trobats
Documents de recerca, 153 registres trobats
Materials didàctics, 5 registres trobats
Materials acadèmics, 1 registres trobats
Articles 438 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
18 p, 256.6 KB The role of reference grammars in school : an interview with Anna Camps, researcher on the teaching of grammar and writing, and Maria Josep Cuenca, linguist / Troncoso, Marcos Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Camps, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Cuenca, Maria Josep
Anna Camps is a retired Professor from the Univer-sitat Autònoma de Barcelona. She has been the founder and coordinator of the GREAL research group (Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües, the Research Group on Language Teaching and Learning). [...]
Anna Camps és catedràtica jubilada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat fundadora i coordinadora del grup de recerca GREAL (Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües). [...]
Anna Camps es catedrática jubilada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha sido fundadora y coordinadora del grupo de investigación GREAL (Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües, el Grupo de Investigación en Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas). [...]
Anna Camps est professeure retraitée à l'Université Autonome de Barcelone. Elle a été la fondatrice et la coordinatrice du groupe de recherche GREAL (Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües, Groupe de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des langues). [...]

2020 - 10.5565/rev/jtl3.906
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 2 (may-june 2020) , e906 (Interviews)  
2.
14 p, 685.9 KB Teaching Spanish in the United States in the digital age : strategies and approaches on teaching Spanish in online and hybrid classes / She Honeycutt, Liane (Stanly Community College) ; Sears, Eli (Portland State University.)
Virtual technologies are omnipresent in everyday life and are becoming essential to either online, or hybrid classes. In higher education institutions in the United States, virtual platforms are in-creasingly used for teaching Spanish as a foreign language to students from varying back-grounds. [...]
Les tecnologies virtuals són omnipresents a la vida quotidiana i han esdevingut imprescindibles, tant a les classes online com presencials. A les institucions universitàries dels Estats Units, les plataformes virtuals s'utilitzen cada vegada més amb alumnes de diferents perfils que estudien espanyol com a llengua estrangera. [...]
Las tecnologías virtuales son omnipresentes en la vida cotidiana y se han vuelto imprescindibles tanto en las clases en línea como en las semipresenciales. En las instituciones universitarias de Estados Unidos, las plataformas virtuales se utilizan cada vez más para español como lengua extranjera a estudiantes con diferentes perfiles. [...]
Les nouvelles technologies sont omniprésentes dans la vie quotidienne et sont indispensables dans les cours de langues étrangères, que ce soit en mode asynchrone ou en mode hybride. Dans les universités américaines, les plateformes virtuelles sont de plus en plus prisées par les enseignants d'espagnol, qui enseignent à des étudiants de profils très variés. [...]

2020 - 10.5565/rev/jtl3.838
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 2 (may-june 2020) , e838 (Articles)  
3.
La enseñanza-aprendizaje del periodismo automatizado en instituciones públicas : estudios, propuestas de viabilidad y perspectivas de impacto de la IA / Ufarte Ruiz, María José (Universidad de Castilla-La Mancha) ; Fieiras-Ceide, César (Universidade de Santiago de Compostela) ; Túñez-López, Miguel (Universidade de Santiago de Compostela)
El uso de la inteligencia artificial en el newsmaking es una práctica pujante que requiere la adaptación de los planes curriculares en la enseñanza del periodismo. El objetivo de esta investigación es identificar, desde una perspectiva exploratoria, la oferta formativa relacionada con la automatización de contenidos en los grados y másteres en Periodismo y Comunicación de las universidades públicas españolas. [...]
The use of artificial intelligence (AI) in newsmaking is a thriving practice that requires the adaptation of journalism curricula. The objective of this research is to identify, from an exploratory perspective, training courses on content automation in bachelors' and master's degree programs in journalism and communication at Spanish public universities. [...]
L'ús de la intel·ligència artificial en el newsmaking és una pràctica puixant que requereix l'adaptació dels plans curriculars en l'ensenyament del periodisme. L'objectiu d'aquesta recerca és identificar, des d'una perspectiva exploratòria, l'oferta formativa relacionada amb l'automatització de continguts en els graus i màsters de Periodisme i Comunicació de les universitats públiques espanyoles. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3289
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 62 (Juny 2020) , p. 131-146 (Articles)  
4.
Entornos de aprendizaje digitales en el área de Empresa Informativa : "Gaming" e incidencia en actividades y evaluación / Pérez-Serrano, María-José (Universidad Complutense de Madrid) ; Fernández-Sande, Manuel (Universidad Complutense de Madrid) ; Rodríguez Pallares, Miriam (Universidad Complutense de Madrid)
La clase inversa —o flipped classroom (FC) en inglés— es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula. En este contexto, Gaming y evaluación interactiva en los entornos de aprendizaje de Gestión de Medios (PIGE-On) es un proyecto de innovación que se basa en el desarrollo de un juego de simulación en la asignatura de Teoría de la Empresa Informativa, impartida en el primer curso de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. [...]
The flipped classroom (FC) is a pedagogical model that transfers the work of certain learning processes outside the classroom. In this context, Gaming and interactive evaluation in media management learning environments (PIGE-On) is an innovation project based on the development of a simulation game applied in a first-year Media Business course of the Bachelor's Degree in Journalism at the Complutense University of Madrid. [...]
La classe inversa (flipped classroom) és un model pedagògic que transfereix el treball de determinats processos d'aprenentatge fora de l'aula. En aquest context, Gaming i avaluació interactiva en els entorns d'aprenentatge de gestió de mitjans (PIGE-On) és un projecte d'innovació que es basa en el desenvolupament d'un joc de simulació en l'assignatura de Teoria de l'Empresa Informativa, de 1r de Periodisme, de la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3288
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 62 (Juny 2020) , p. 111-130 (Articles)  
5.
Contar la(s) historia(s) : innovación docente en materias de Historia de la Comunicación / Broullón-Lozano, Manuel A. (Universidad Complutense de Madrid) ; Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla (Res. US 09/11/2018)
Tanto estudiantes como docentes están demandando actividades innovadoras y aplicadas en los cursos universitarios, lo cual requiere explorar metodologías y buscar puntos de convergencia entre ellas, a pesar de las posibles diferencias. [...]
Students and teachers are demanding innovative or applied activities in higher education programs of study. This requires exploring new methodologies and detecting convergences between them, despite possible differences. [...]
Tant estudiants com docents demanen activitats innovadores i aplicades en els cursos universitaris, la qual cosa requereix explorar metodologies i buscar punts de convergència entre elles, malgrat les possibles diferències. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3267
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 62 (Juny 2020) , p. 19-34 (Articles)  
6.
20 p, 417.7 KB La batalla del Born : relat polític i estratègies de posició ideològica a Twitter / Coromina Rodríguez, Òscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Casacuberta, David, 1967- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Giménez i Renom, Ignasi
La nostra recerca pren com a cas d'estudi la figura de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i, més concretament, la polèmica generada al voltant de l'exposició «Franco, Victòria, República. Impunitat i espai urbà», celebrada l'octubre de 2016 al Born Centre de Cultura i Memòria. [...]
Our research takes as a case study the figure of Barcelona's mayor, Ada Colau, and specifically the controversy over the exhibition "Franco, Victory, Republic. Impunity and Urban Space" held in October 2016 at El Born Center for Culture and Memory. [...]

2018 - 10.2436/20.3008.01.171
Comunicació : revista de recerca i d'anàlisi, Vol. 35 Núm. 2 (2018) , p. 25-44  
7.
7 p, 743.2 KB La vulnerabilitat docent : reflexions d'un docent i el seu procés d'avaluació després d'un matí amb Neus Sanmartí. / Lorenzo, Felip (Institut Gorgs (Cerdanyola del Vallès))
Quan la majoria de docents comencem a crear alguna proposta didàctica ho fem pensant activitats, o els continguts o les competències que volem treballar o altres coses, però la tònica general és deixar l'avaluació pel final. [...]
When most teachers start to create a learning proposal, we usually focus on activities, contents or competences that we want to work on, but the main problem is that we tend to leave the assessment to the end. [...]

2020 - 10.5565/rev/ciencies.429
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 40 (2020) , p. 34-40  
8.
17 p, 214.4 KB Aprendizaje del estudiante universitario : un estudio de caso / Rodríguez Pulido, Josefa (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de Educación) ; Artiles Rodríguez, Josué (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de Educación) ; Guerra Santana, Mónica (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de Educación) ; Mena Lorenzo, Jorge Luís (Universidad de Pinar Del Río)
Dominar los procesos cognitivos individuales y usar estrategias de aprendizaje por parte de los universitarios mejora su rendimiento. Nos proponemos indagar en el aprendizaje del alumnado universitario atendiendo al género a través de un cuestionario EVAAU. [...]
Dominar els processos cognitius individuals i usar estratègies d'aprenentatge per part dels universitaris millora el seu rendiment. Ens proposem indagar en l'aprenentatge de l'alumnat universitari atenent el gènere a través d'un qüestionari EVAAU. [...]
Mastering individual cognitive processes and using learning strategies improve the performance of higher education students. We investigate learning among university students attending to gender through an EVAAU questionnaire. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1087
Educar, Vol. 56 Núm. 1 (2020) , p. 201-217 (Temas de investigación)  
9.
10 p, 242.6 KB Jóvenes no cualificados y acceso al mercado de trabajo : ¿Es eficaz el contrato de formación y aprendizaje? / Nieto Rojas, Patricia (Universidad Carlos III de Madrid)
En España, el desempleo de los jóvenes no cualificados es uno de los más altos de la Unión Europea y, lo más preo-cupante, la tasa de abandono escolar prematuro se concen-tra en este colectivo, aun habiendo descendido esta tasa varios puntos porcentuales en la última década, situándose en el año 2018 en un 17. [...]
A Espanya, la desocupació dels joves no qualificats és un dels més alts de la Unió Europea i, el més preocupant, la taxa d'abandó escolar prematur es concentra en aquest col·lectiu, tot i havent descendit aquesta taxa diversos punts percentuals en l'última dècada, situant-se l'any 2018 en un 17. [...]
Youth unemployment in Spain remains very high and the early school leaving rate is one of the highest in the EU. In 2018, this rate stood at 17. 9%. In recent years, the government is implementing labor and educational reforms in order to raise the labor-market relevance of vocational education institutions. [...]

2019 - 10.5565/rev/aiet.84
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 6 (2019) , p. 65-74 (Vulnerabilitat i mercat de treball)  
10.
12 p, 257.8 KB El contrato para la formación y el aprendizaje : perspectiva crítica tras las últimas reformas / Esteban Legarreta, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers (DRELATES))
El contrato para la formación y el aprendizaje ha agudizado tras las últimas reformas su perfil de contrato precario, que representa el rol de un contrato de inserción. Además, el legislador ha impulsado a lo largo de los últimos años su utilización mediante la flexibilización de la edad de acceso, la posibilidad de sucesión de contratos con diversas finalidades formativas, así como la supresión de los topes a su utilización. [...]
El contracte per a la formació i l'aprenentatge ha aguditzat després de les últimes reformes el seu perfil de contracte precari, representant el paper d'un contracte d'inserció. A més a més, el legislador ha impulsat al llarg dels últims anys la seva utilització mitjançant la flexibilització de l'edat d'accés, la possibilitat de successió de contractes amb diverses finalitats formatives, així com la supressió dels límits a la seva utilització. [...]
Apprenticeship contract has sharpened, after the last reforms, its precarious traits in order to play the role of a social insertion (employment) contract. On one hand, the use of the apprenticeship contract has been encouraged during the last years by introducing more flexibility in terms of the maximum age required and, also, in terms of the maximum number of contracts allowed; on the other hand, the regulations of the maximum and minimum length of the contract is linked closely to the organizational interest of the employer, which leaves aside the training interest of the worker. [...]

2019 - 10.5565/rev/aiet.82
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 6 (2019) , p. 25-36 (Anàlisi des de la perspectiva del Dret Laboral)  

Articles : 438 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 94 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
14 p, 251.0 KB Jóvenes no cualificados. ¿Es eficaz el contrato de formación y aprendizaje? / Nieto Rojas, Patricia (Universidad Carlos III de Madrid)
2019
Jornades IET "Transicions a l'ocupació". Barcelona, Catalunya, 8es : 2019  
2.
2 p, 968.6 KB Programa de les VIII Jornades IET "Transicions a l'ocupació"
Les transformacions del treball i del mercat laboral, posen a prova l'accés a l'ocupació com a pas a la vida adulta per als nois i per a les noies joves. No és estrany, doncs, que la inserció laboral de les persones joves s'hagi convertit en un tema recorrent a l'agenda pública europea. [...]
2019
Jornades IET "Transicions a l'ocupació". Barcelona, Catalunya, 8es : 2019
3 documents
3.
14 p, 527.0 KB Los contratos para la formación y el aprendizaje . Perspectiva crítica y balance / Esteban Legarreta, Ricardo
2019
Jornades IET "Transicions a l'ocupació". Bellaterra, Catalunya, 8es : 2019  
4.
2 p, 998.0 KB Programar per emocionar / Zurita Món, Sílvia ; Sala Roig, Elisa ; Noguera Cambray, Eva ; Lara López, Rocio ; Jordán Martínez, Laura ; Fuentes Agustí, Marta
Tríptic resum de la proposta educativa d'adquirir la competència emocional mitjançant la tecnologia, i en concret la programació i la robòtica. Experiència duta a terme a Educació Primària i a ESO.
2016
mschool_Edu_Hack. Barcelona, Catalunya, 1er : 2016  
5.
18 p, 598.9 KB El treball en grup com a mètode docent / Masjuan, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Elias Andreu, Marina (Universitat de Barcelona) ; Troiano i Gomà, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona)
Tot i que diverses titulacions han adoptat diferents graus i versions del treball de grup, des de fa algun temps, sembla clar que la modificació dels mètodes docents associada a Bolonya n'ha estès la seva consideració com a competència a assolir, el seu ús i la seva pràctica a gairebé tots els àmbits de docència universitària. [...]
The teaching and learning Bologna's reform has promoted the use of the working group as a teaching methodology. However, we must consider that different degrees and faculties have implemented diverse versions of this way of organising the learning experience. [...]

2010
CIDUI : Nuevos espacios de calidad en la Educación Superior. un análisis comparado y de tendencias,. Barcelona, Catalunya, : 2010  
6.
5 p, 535.4 KB Educar per a la sostenibilitat en comunitat: un projecte compartit a partir de l'hort escolar / Amat, Arnau (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat) ; Espinet Blanch, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat)
Presentació que va acompanyar l'exposició oral de "Educar per a la sostenibilitat en comunitat: un projecte compartit a partir de l'hort escolar", a les Jornades de la Xarxa de Recerca en Educació per a la sostenibilitat del 2010.
2010
L'Estat de la Recerca en Educació per a la Sostenibilitat,"Xarxa de Recerca en Educació per a la sostenibilitat. Barcelona, : 2010  
7.
1 p, 540.8 KB Better Collaborating! Groups Facing Information in Online Contexts / Hernández-Pérez, Oskar ; Universitat Oberta de Catalunya
Research on how people collaborate with each other for sharing, retrieving, managing and disseminating information is still an emergent field in Library and Information Science that becomes particularly necessary when the units of analysis are groups rather than individuals, due to the inherently collaborative nature of groupal activities. [...]
2015
International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. París, 7è : 2015  
8.
30 p, 1006.1 KB Collaborative Information Behaviour in Completely Online Groups / Hernández-Pérez, Oskar ; Universitat Oberta de Catalunya
Teamwork is encouraged nowadays as an imperative skill to better perform all critical factors, including information, that are involved in the project-based structures of many organizations. Due to the inherently collaborative nature of group activities, when groups search, retrieve, manage and disseminate information, new relationships with information emerge which result in collaborative informational behaviours. [...]
2015
International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. París, França, : 2015  
9.
86 p, 2.9 MB Perspectives sobre el context en educació científica: aproximacions teòriques i implicacions per a la pràctica educativa / Adúriz-Bravo, Agustín (Universidad de Buenos Aires) ; Espinet Blanch, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Izquierdo i Aymerich, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; García-Milà, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació) ; Jiménez Aleixandre, María Pilar (Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais) ; Reigosa, Carlos (High School Fuentesnuevas (Lleó)) ; Marchán Carvajal, Ivan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Márquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Sanmartí, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Martins, Isabel (Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Siry, Christina (Université du Luxembourg) ; Solsona Pairó, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup LIEC)
El grup de recerca LIEC (Llenguatge i Ensenyament de les ciències) durant el curs 2012-13 ha focalitzat part del seu treball en aprofundir tan a nivell teòric com pràctic sobre el paper que el context té en l'ensenyament de les ciències i en la transferència dels coneixements apresos. [...]
2014
Perspectives sobre el context en educació científica: aproximacions teòriques i implicacions per a la pràctica educativa. Seminari de doctorat. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, : 2013

1. Adúriz-Bravo, Agustín. The notion of "epistemological context" as a theoretical tool for science education. 2. Espinet, Mariona. Contextos i entorns d'aprenentatge en educació científica i ambiental. 3. Izquierdo, Mercè. Consideraciones acerca de la diferencia entre 'contexto del alumno' y 'contexto de modelización científica escolar' y de las dificultades que de ella se derivan. 4. Garcia-Milà, Mercè. La dimensió psicològica de Context i les seves implicacions en l'Ensenyament i Aprenentatge. 5. Jiménez-Aleixandre, María Pilar i Reigosa, Carlos. Contextualizing Practices Across Epistemic Levels in the Chemistry Laboratory. 6. Marchán, Ivan ; Màrquez, Conxita & Sanmartí, Neus. La evolución de la noción de contexto en la didáctica de las ciencias. 7. Martins, Isabel. Text and context according to discursive approaches: readings, appropriations and implications for research and practice in Science Education. 8. Siry, Christina. Sociocultural perspectives of context in science education research and practice. 9. Solsona i Pairó, Núria. La inclusió del model de gènere en el context.  

10.
4 p, 22.4 KB Hit the road: aprendre ciències socials en anglès en classes basades en continguts / Parellada Torres, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012.
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education., 2012, p. 253-256  

Contribucions a jornades i congressos : 94 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 21 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
492 p, 13.5 MB Quin professorat, quina ciutadania, quin futur? Els reptes de l'ensenyament de les ciències socials, la geografia i la història / Ballbé, Maria, ed. ; González Monfort, Neus, ed. ; Santisteban, Antoni, ed.
Quins són els reptes de l'ensenyament de les ciències socials i de l'educació per a la ciutadania? Per contestar aquesta pregunta hauríem de pensar quina ciutadania volem educar, quin professorat volem formar i quin futur volem construir. [...]
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) : GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials), 2019 (Docs ; 2)  
2.
210 p, 1.9 MB Evaluación para la eficacia de la formación para la innovación : análisis de casos de éxito. Informe de síntesis / Pineda i Herrero, Pilar, editor literari
Madrid : SEPE, 2013  
3.
12 p, 240.7 KB L'ensenyament de l'equilibri químic a secundària : repte i propostes educatives. / Grimalt Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Pintó, R. (Roser) (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
En l'article següent es discuteixen les principals dificultats del model d'equilibri químic a l'hora de dissenyar una seqüència d'ensenyament-aprenentatge així com es descriu i justifica el disseny d'una pràctica de laboratori al voltant del contingut esmentat.
2013
Aportacions de futur sobre l'ensenyament de la Química a Catalunya. Actes de les 1es JEQC, 2013, p. 115-126  
4.
132 p, 671.9 KB Abandonament escolar, desescolarització i desafecció / Garcia Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Fundació Jaume Bofill ; Jornades sobre Abandonament Escolar, Desescolarització i Desafecció (2003 : Llinars del Vallès, Catalunya)
Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2003 (Finestra oberta ; 37)  
5.
267 p, 5.3 MB Avaluació de la transferència de la formació a l'administració pública de Catalunya / Pineda i Herrero, Pilar, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Quesada Pallarès, Carla (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Moreno, M. Victoria ; Escola d'Administració Pública de Catalunya
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2011 (Estudis de recerca digitals ; 2)
3 documents
6.
8 p, 69.0 KB Acció directa per reforçar l'estudi autònom i semipresencial dels estudiants en les matèries de cultura de la Llicenciatura de Filologia Anglesa mitjançant la creació d'una pàgina web interactiva / Hand, Felicity (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Martín Alegre, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Els nostres estudiants de segon cicle han aconseguit un alt nivell d'anglès escrit i parlat, però tenen greus buits de coneixements sobre esdeveniments culturals i històrics en el món de parla anglesa. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 205-212
3 documents
7.
8 p, 69.0 KB Acció directa per millorar les condicions d'aprenentatge dels estudiants de primer. Curs de gramàtica descriptiva de l'anglès / Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Capdevila i Batet, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Cuartero Torres, Néstor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Llinàs i Grau, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Aquest projecte té com a objectiu principal millorar les condicions d'aprenentatge dels estudiants de dues assignatures troncals de primer curs de la titulació de Filologia Anglesa, Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva I i Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva II. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 197-204
4 documents
8.
10 p, 71.7 KB Coordinació entre assignatures i implicació de l'alumnat / Ribas, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Bigas, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàtica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàtica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Milian, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàtica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Bonil, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Màrquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
La coordinació entre el professorat de diferents disciplines és normalment una assignatura pendent a les etapes universitàries. En aquest cas, s'ha portat a terme conjuntament entre dues assignatures de la titulació de Mestre. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 163-172
3 documents
9.
12 p, 86.3 KB Ensenyant en anglès a la universitat, una experiència compartida / Feixas i Condom, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Codó, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Espinet Blanch, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Masats i Viladoms, M. Dolors (Maria Dolors) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
El treball que presentem recull un conjunt de reflexions que un grup de sis docents de diferents departaments de la Facultat de Ciències de l'Educació ha obtingut sobre l'experiència d'ensenyar les assignatures en llengua anglesa a la titulació de Mestre. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 137-148
3 documents
10.
12 p, 75.5 KB Confecció de materials i coordinació en el desenvolupament i l'aplicació dels programes de l'àmbit de l'organització de la titulació de Pedagogia / Armengol Asparó, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Castro Ceacero, Diego (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Duran Bellonch, Maria del Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Essomba, Miquel Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Feixas i Condom, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Gimeno Soria, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Navarro Casanoves, Marita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Tomàs i Folch, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
La construcció de l'espai europeu d'educació superior exigeix planificar els estudis universitaris partint de la base que el protagonista n'és l'estudiant. En aquest procés el col·lectiu de professors de l'Àrea de Didàctica i Organització Educativa que imparteix matèries en la titulació vinculades amb l'àmbit de l'organització ha desenvolupat diverses accions dirigides a afavorir la qualitat de la formació dels estudiants, a partir d'una major coordinació del professorat en la confecció i el desenvolupament dels programes. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 111-122
3 documents

Llibres i col·leccions : 21 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 153 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
426 p, 19.0 MB Ensenyar i aprendre l'esport a través de l'aprenentatge cooperatiu : un estudi de cas en l'educació física escolar / Carbonero Sánchez, Laura, autor. ; Prat Grau, Maria, supervisor acadèmic. ; Ventura Vall·llovera, Carles, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Aquesta tesi doctoral analitza un cas d'ús de l'aprenentatge cooperatiu en el procés d'ensenyament i aprenentatge dels continguts d'iniciació esportiva a l'escola primària. Està formada per quatre parts principals: (a) Fonamentació teòrica de la recerca, (b) Metodologia de la recerca, (c) Anàlisi, interpretació i discussió dels resultats, i (d) Conclusions, limitacions i aportacions de l'estudi i línies futures de recerca. [...]
This thesis analyses a case of applying Cooperative Learning in a teaching and learning process of sports initiation contents in Physical Education at primary school. The study is made up of four main parts: (a) research theoretical basis, (b) research methodology, (c) results and (4) conclusions and future research lines. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
267 p, 4.4 MB El blended-learning como metodología de aprendizaje en la asignatura de obstetricia de 4º curso del grado de medicina / Medina Mallén, María del Carmen, autor. ; Espinós Gómez, J. J. (Juan José) supervisor acadèmic. ; Palés, J. L. (Jorge Luis) supervisor acadèmic. ; Calaf Alsina, Joaquim, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva.
IntroducciónPara llevar a cabo un modelo educativo basado en competencias, es recomendable aplicar estrategias pedagógicas centradas en el alumno utilizando metodologías inductivas y activas, ya que la comprensión de la materia que se enseña aumenta cuando el alumno es activo. [...]
Introducción Para llevar a cabo un modelo educativo basado en competencias, es recomendable aplicar estrategias pedagógicas centradas en el alumno utilizando metodologías inductivas y activas, ya que la comprensión de la materia que se enseña aumenta cuando el alumno es activo. [...]
In order to carry out a competencies-based education model, learned-centred teaching strategies are recommended. These strategies use inductive and active methodologies, because the active learning improves the student understanding. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
64 p, 6.3 MB Com es viu una guerra civil? Què sabia i què ha après l'alumnat de 4t d'ESO de l'Institut Escola Trinitat Nova sobre la segona República española i la Guerra Civil. / Picas Rodoreda, Núria ; Oller i Freixa, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball és fruit de la investigació realitzada en l'aula de 4t d'ESO de l'Institut Escola Trinitat Nova, un centre d'educació secundària ubicat al districte de Nou Barris. La recerca posa el focus en l'anàlisi de l'evolució de l'aprenentatge de la classe abans i després de la realització d'una unitat didàctica sobre la Segona República Espanyola i la Guerra Civil. [...]
2019  
4.
50 p, 1.6 MB The role L1 has in student-student interaction in EFL classes / Currubí Armengol, Gemma ; Dooly Owenby, Melinda Ann ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
This research paper explores the L1 interactions of eleven Catalan students, aged between 15 and 16 years, engaged in pair or small group work during a communicative task in the L2 classroom. The data were gathered in a state secondary school in Greater Barcelona and the participants collectively carried out six different activities, such as a collaborative writing. [...]
Aquest document de recerca explora les interaccions en L1 d'onze estudiants catalans, d'entre 15 i 16 anys, que treballen en parella o en grup reduït durant una tasca comunicativa a l'aula d'L2. Les dades es van recollir en un institut públic de secundària de l'àrea metropolitana de Barcelona i els participants van dur a terme, col·lectivament, sis tasques diferents, com per exemple una redacció en grup. [...]

2019  
5.
113 p, 5.1 MB Traducción pedagógica : la existencia del diálogo entre el aprendizaje de lenguas y la traducción. Caso práctico del aprendizaje del alemán en hispanohablantes Traducció pedagògica : / Kamal Dopico, Nerea ; Wimmer, Stefanie, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball tracta sobre la traducció pedagògica, és a dir, l'ús de la traducció a les classes de llengua estrangera. L'aplicació de la traducció pedagògica està creixent cada vegada més i s'està tornant a aplicar en la didàctica de llengües estrangeres. [...]
Este trabajo trata sobre la traducción pedagógica, es decir, el uso de la traducción en las aulas de lengua extranjera. La aplicación de la traducción pedagógica está creciendo cada vez más y se está volviendo a aplicar en la enseñanza de lenguas extranjeras. [...]
This paper is about pedagogical translation, i. e. the use of translation in foreign language teaching. The application of pedagogical translation is growing more and more and is being used again in the teaching of foreign languages. [...]

2019
Estudis d'Àsia Oriental [0]  
6.
10 p, 1.0 MB Reconeixement automàtic de matrícules de vehicles a partir d'imatges generades sintèticament / Garrido Rodríguez, Pau ; Rusiñol Sanabra, Marçal, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball es centra en programar un algoritme que sigui capaç de generar imatges sintètiques de vehicles per tal de poder entrenar sistemes basats en deep learning que reconeguin de manera automàtica les matrícules dels vehicles. [...]
This project focuses on programming an algorithm that is capable of generating synthetic images of vehicles in order to train deep learning systems that automatically recognize the license plates of the vehicles. [...]
Este trabajo se centra en programar un algoritmo que sea capaz de generar imágenes sintéticas de vehículos para poder entrenar sistemas basados en deep learning que reconozcan de manera automática las matrículas de los vehículos. [...]

2019-06-30
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
10 p, 814.4 KB PLAY & LEARN : Eina de suport a l'aprenentatge combinant estratègies de gamificació i machine learning / Catalan Yarza, Oriol ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Creació d'un mòdul de codi amb tècniques d'aprenentatge computacional per al processament del llenguatge i classificació, per a la seva incorporació en el desenvolupament de videojocs enfocats a l'educació, emprant recomanació de preguntes al jugador basades en preguntes fallades anteriorment. [...]
Creation of a code module with Machine Learning techniques for Language procesing and classification, to be incorporated in videogame develepment focused on education, by means of recommending qüestions based on previously failed qüestions. [...]
Creación de un módulo con técnicas de aprendizaje computacional para el procesado de lenguaje y clasificación, para su incorporación en el desarrollo de juegos enfocados a la educación, usando la recomendación de preguntas al jugador basadas en preguntas falladas anteriormente. [...]

2019-07-01
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
10 p, 532.9 KB Automatic classification of actions in a RTS videogame / El Hajouji el Hayadi, Mohamed Yassin ; Hernàndez i Sabaté, Aura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Video games are an entertaining pastime but they can also provide us with good learning opportunities, as players must perform clever actions in order to surpass them. In this paper a conversion from qualitative data, obtained by an eye-tracker, to quantitative data is done in order to classify the actions performed by the players in a commercial RTS videogame. [...]
Els videojocs són una manera entretinguda de passar el temps però també poden oferir-nos bones oportunitats d'aprenentatge on els jugadors hauran d'utilitzar accions planificades per poder guanyar. [...]
Los videojuegos son una manera entretenida de pasar el tiempo pero también pueden ofrecernos con buenas oportunidades de aprendizaje donde los jugadores deberán de utilizar acciones planificadas para poder ganar. [...]

2019-07-01
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
9 p, 533.8 KB Machine Learning para la predicción de eventos en la NBA / Villar Ortiz, Albert ; Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto se ha analizado la viabilidad actual de algunos de los métodos más utilizados en el aprendizaje automatizado, sobre uno de los ámbitos más importantes en nuestro día a día: el deporte. [...]
This project has analyzed the current viability of some of the most used methods in machine learning, in one of the most important areas nowadays: sports. Going into detail, after having gathered all the information and / or advanced statistics related to the Americanbasketball league by excellence, the NBA, a set of mathematical models has been generated to predict the winning team of every event, as well as the score of each team. [...]
En aquest projecte s'ha analitzat la viabilitat actual d'alguns dels mètodes més utilitzats en l'aprenentatge automatitzat, sobre un dels àmbits més importants del dia a di: l'esport. Un cop centralitzada tota la informació i/o estadística avançada relacionada amb la lliga americana de bàsquet, la NBA, s'han generat tot un conjunt de models matemàtics amb els que es pot predir l'equip guanyador de cada esdeveniment, així com l'anotació de cada equip enfrontat. [...]

2019-07-01
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
10 p, 992.2 KB Diseño y generación de mapas inteligentes en videojuegos / Campos Escalera, David ; Gil Resina, Debora, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Cuando en un videojuego se quiere ampliar el abanico de situaciones jugables sin necesidad de diseñar cada elemento de forma individual, se recurre a los algoritmos de generación automática. En este trabajo se ha desarrollado un videojuego y la generación procedural de sus entornos jugables. [...]
When in a video game you want to expand the range of playable situations without having to design each element individually, you resort to automatic generation algorithms. In this paper I have developed a video game and the procedural generation of its playable environments. [...]
Quan en un videojoc es vol ampliar el ventall de situacions jugables sense necessitat de dissenyar cada element de forma individual, es recorre als algoritmes de generació automàtica. En aquest treball s'ha desenvolupat un videojoc i la generació procedural dels seus entorns jugables. [...]

2019-07-01
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 153 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 5 registres trobats  
1.
1 p, 437.8 KB Desenvolupament emocional i social en l'edat escolar. Aprenentatge i desenvolupament I, Grau d'Educació Primària, Universitat Autònoma de Barcelona. / Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Aquest material didàctic es vincula amb l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament (I) la qual forma part de la matèria Formació Bàsica: Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (Ordre Ministerial ECI/3857/2007) del Grau d'Educació Primària impartit a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2019  
2.
1 p, 440.8 KB Desenvolupament cognitiu i lingüístic en l'edat escolar. Aprenentatge i desenvolupament I, Grau d'Educació Primària, Universitat Autònoma de Barcelona. / Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Aquest material didàctic es vincula amb l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament (I) la qual forma part de la matèria Formació Bàsica: Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (Ordre Ministerial ECI/3857/2007) del Grau d'Educació Primària impartit a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2019  
3.
1 p, 437.5 KB Desenvolupament psicomotor en l'edat escolar. Aprenentatge i desenvolupament I, Grau d'Educació Primària, Universitat Autònoma de Barcelona. / Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Aquest material didàctic es vincula amb l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament (I) la qual forma part de la matèria Formació Bàsica: Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (Ordre Ministerial ECI/3857/2007) del Grau d'Educació Primària impartit a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2019  
4.
3 p, 453.5 KB Bases biològiques, socials i culturals dels processos de desenvolupament. Aprenentatge i desenvolupament I, Grau d'Educació Primària, Universitat Autònoma de Barcelona. / Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Aquest material didàctic es vincula amb l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament (I) la qual forma part de la matèria Formació Bàsica: Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (Ordre Ministerial ECI/3857/2007) del Grau d'Educació Primària impartit a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2019  
5.
42 p, 1.8 MB Programar per emocionar a EP i ESO / Zurita Món, Sílvia ; Sala Roig, Elisa ; Noguera Cambray, Eva ; Lara López, Rocio ; Jordán Martínez, Laura ; Fuentes Agustí, Marta
Si algú ens pregunta com ens imaginem l'educació del segle XXI hi ha dos conceptes que no podrem evitar incloure sota aquest títol. Dos conceptes, que malgrat contar amb poc més d'una dècada de vida, estan transformant la nostra societat, i, com no podia ser d'una altre manera, el món educatiu. [...]
2016  

Materials acadèmics 1 registres trobats  
1.
36 p, 792.3 KB La Guia de l'estudiant / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Doctorat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
La Universitat a l'Abast desenvolupa un enfocament de la formació continuada vinculat a l'Envelliment Actiu i ofereix oportunitats de formació i d'implicació social. El programa posa de manifest la voluntat de la Universitat de posar a l'abast de tots els ciutadans i ciutadanes una formació de qualitat en temes d'interès. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona ,2014-
6 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.