Resultados globales: 68 registros encontrados en 0.03 segundos.
Artículos, Encontrados 17 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 1 registros
Libros y colecciones, Encontrados 8 registros
Documentos de investigación, Encontrados 42 registros
Artículos Encontrados 17 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
9 p, 95.7 KB Els arxius patrimonials catalans, de què estem parlant? / Fernández Trabal, Josep
L'article resumeix el concepte d'Arxius Patrimonials i les seves principals definicions. Els distingeix dels Arxius Senyorials. Finalment fa un resum dels principals continguts documentals d'aquesta classe d'arxius.
The article summarizes the concept of Heritage Archives and their key definitions. They're differentiated from Aristocratic Archives. Finally, the article explains the main documents contained of this kind of archive.

2017 - 10.2436/20.1001.01.165
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Núm. 28 (2017) , p. 93-101  
2.
13 p, 344.3 KB El nou web IFMuC al servei del patrimoni musical de Catalunya : http://ifmuc.uab.cat / Gregori i Cifré, Josep M. (Universitat Autonoma de Barcelona)
Breu panoràmica del procés de la recuperació del patrimoni musical a Catalunya des de l'època de Felip Pedrell i Higini Anglès, el paper de les institucions Biblioteca de Catalunya, Consell Superior d'Investigacions Científiques, Institut de Documentació i d'Investigació Musicològiques Josep Ricart i Matas i Abadia de Montserrat i d'altres iniciatives musicològiques en aquesta direcció. [...]
An overview of the recovery of Catalonia's musical heritage since the time of the Catalan composer Felip Pedrell and the Catalan priest and musicologist Higini Anglès, of the role of the institutions - Biblioteca de Catalunya (National Library of Catalonia), Consell Superior d'Investigacions Científiques (Spanish National Research Council), Institut de Documentació i d'Investigació Musicològiques Josep Ricart i Matas (Documentation and Musicology Research Institute Josep Ricart i Matas) and Abadia de Montserrat (Montserrat Monastery) - and of other musicological initiatives with similar goals. [...]

2015 - 10.2436/20.1003.01.34
Revista catalana de musicologia, Núm. 8 (2015) , p. 23-35  
3.
47 p, 2.1 MB Recepció de la música de Georg Friedrich Händel a Espanya : el cas de l'arxiu de música de les catedrals de Saragossa i la intervenció dels músics Nebra / Ezquerro Esteban, Antonio (Institució Milà i Fontanals)
L'arxiu de música de les catedrals de Saragossa conserva una font interessant i primerenca per a l'estudi de la recepció de la música de Georg Friedrich Händel (*1685; †1759) a Espanya. Es tracta d'un volum manuscrit, copiat curosa i professionalment, i enquadernat luxosament en pergamí. [...]
Das Musikarchiv der Kathedralen von Saragossa enthält eine interessante und frühe Quelle für die Untersuchung der Rezeption der Musik von Georg Friedrich Händel (*1685; †1759) in Spanien. Es handelt sich um einen handgeschriebenen, sorgfältig und fachkundig abgeschriebenen und prachtvoll in Pergamin gebundenen Band, der die Abschrift der Suites de pièces pour le clavecin enthält, die der anglo-deutsche Musiker 1720 in London zum ersten Mal in Druck gegeben hatte. [...]
The Musical Archive of the Cathedrals of Zaragoza possesses an interesting early source for the study of the music of Georg Friedrich Händel (*1685; †1759). It is a manuscript volume, carefully copied and professionally and luxuriously bound in parchment, containing a copy of the Suites de pièces pour le clavecin, which the Anglo-German musician would print for the first time in London in 1720. [...]
El archivo de música de las catedrales de Zaragoza conserva una interesante y temprana fuente para el estudio de la recepción en España de la música de Georg Friedrich Händel (*1685; †1759). Se trata de un volumen manuscrito, copiado cuidadosa y profesionalmente y encuadernado lujosamente en pergamino, que contiene la copia de las Suites de pièces pour le clavecin que el músico angloalemán imprimiera por vez primera en Londres en 1720. [...]
Les archives musicales des cathédrales de Saragosse conservent une source intéressante et précoce pour l'étude de la réception en Espagne de la musique de Georg Friedrich Händel (*1685; †1759). [...]

2013
Recerca musicològica, Núm. 20-21 (2013) , p. 103-149 (Articles de monogràfic)  
4.
16 p, 855.7 KB Biblioteques, arxius i centres de documentació en la premsa diària de Catalunya / Campos Pérez, Elisa (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca General) ; Cid-Leal, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana.)
Resultats d'un estudi sobre el tractament que fan l'Avui, El País, El Periódico i La Vanguardia, a nivell qualitatiu i quantitatiu, de les biblioteques, arxius i centres de documentado i altres temes relacionats, durant el període 1987-1993. [...]
1994
Item, N. 15 (1994) , p. 118-133  
5.
6 p, 23.7 KB Per una defensa dels arxius sonors de la nostra memòria / Balsebre, Armand (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
Una part important de la documentació del segle XX està constituïda pels enregistraments sonors de mitjans de comunicació com ara la ràdio. Només la correcta conservació d'aquests documents permetrà els investigadors de reconstruir una història que, sense aquestes fonts, seria incompleta. [...]
2002
Item, N. 32 (2002) , p. 45-50  
6.
13 p, 1.7 MB Premsa catalana : el botí franquista de Salamanca / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
Dins el material que van endur-se les brigades de funcionaris franquistes de la Barcelona ocupada el 1939 hi hagué unes quantes sèries de premsa en quantitats ben variables, des de col·leccions gairebé senceres fins a exemplars solitaris. [...]
1997
Comunicació (Barcelona), Núm. 8 (1997) , p. 71-83  
7.
3 p, 109.1 KB L'Arxiu Ravetllat-Pla. Un nou fons documental per a la construcció històrica de la Catalunya del segle XX / Estapé, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Història de la Ciència) ; Molero Mesa, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Lugo, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Història de la Ciència)
2012
Biblioteca informacions, Núm. 41 (desembre 2012) , p. 21-23  
8.
22 p, 575.8 KB El impacto del intercambio de música sobre la compra de discos y la asistencia a conciertos. El caso de España / Herrera-Usagre, Manuel (Universidad de Sevilla. Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía)
En la última década, el intercambio de archivos a través de Internet ha pasado de ser un fenómeno circunscrito a una minoría de la población, a convertirse en un fenómeno de gran impacto a nivel social, mediático, económico y político. [...]
In the last decade, digital file sharing has gone from being a phenomenon confined to a small share of the population to become a phenomenon with a great social, media, economic and political impact. [...]

2012 - 10.5565/rev/papers/v97n4.408
Papers : revista de sociologia, Vol. 97, Núm. 4 (octubre-desembre 2012) , p. 751-772  
9.
25 p, 154.1 KB Els orígens del concepte de barroc musical hispànic, a l'entorn del centenari de l'Institut d'Estudis Catalans : Felip Pedrell, Higini Anglès, Miquel Querol / Bonastre, Francesc, 1944- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia)
La nova ciència musicològica sorgida a les universitats alemanyes a la segona meitat del segle XIX posseeix un singular arrelament a Catalunya per la tasca exemplar duta a terme per Felip Pedrell (1841-1922), Higini Anglès (1888-1969) i Miquel Querol (1912-2002); tots ells, lligats per la relació mestre-deixeble, es relacionen estretament amb l'Institut d'Estudis Catalans, fundat el 1907, i el seu testimoni suposa gairebé un segle i mig de presència ininterrompuda d'estudiosos catalans a les altes instàncies de la musicologia internacional. [...]
La nueva ciencia musicológica, surgida de las universidades alemanas en la segunda mitad del siglo XIX, posee una singular importancia en Cataluña por la labor ejemplar llevada a cabo por Felip Pedrell (1841-1922), Higini Anglès (1888-1969) y Miquel Querol (1912-2002); todos ellos, unidos por el vínculo de la relación maestro-discípulo, se relacionan estrechamente con el Institutd'Estudis Catalans, fundado en 1907; su testimonio supuso la presencia ininterrumpida, durante casi un siglo y medio, de la musicología catalana en las altas instancias de la musicología internacional. [...]
La nouvelle science de la musicologie, apparue dans les universités allemandes au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, prend une remarquable importance en Catalogne grâce aux efforts exemplaires de Felip Pedrell (1841-1922), Higini Anglès (1888-1969) et Miquel Querol (1912-2002); tous ceux qui, unis par le lien de la relation maître et disciple, sont étroitement liés avec l'Institut d'Estudis Catalans, fondé en 1907; leur témoignage signifie la présence sans interruption pendant presque un siècle et demi, de la musicologie catalane dans les hautes sphères de la musicologie internationale. [...]
The new science of musicology, emerging from German universities in the second half of the XIX century, has a unique importance in Catalonia due to the exemplary work carried out by Felip Pedrell (1841-1922), Higini Anglès (1888-1969) and Miquel Querol (1912-2002). [...]
Die neue Musikwissenschaft, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an den deutschen Universitäten aufkam, hat in Katalonien eine einzigartige Bedeutung für die beispielhafte Arbeit von Felip Pedrell (1841-1922), Higini Anglès (1888-1969) und Miquel Querol (1912-2002). [...]

2007
Recerca musicològica, N. 17-18 (2007) p. 41-65  
10.
10 p, 77.9 KB El archivo y la biblioteca en casa : las bases de datos de historia y cómo acceder a ellas / Andreassi Cieri, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Canales Gili, Esteban (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
El artículo ofrece una selección cualitativa y comentada de bases de datos útiles para historiadores y se divide en dos secciones: 1. bases de datos ofrecidas por la Universitat Autònoma de Barcelona y 2. [...]
L'article ofereix una selecció qualitativa i comentada de bases de dades útils per a historiadors i es divideix en dues seccions: 1. bases de dades oferides per la Universitat Autónoma de Barcelona i 2. [...]
The article offers a qualitative and commented selection of data bases for historians. It is divided in two parts: 1. Data bases offers by UAB and 2. Data bases free or payment.

2005
HMiC : història moderna i contemporània, N. 3 (2005) p. 211-220  

Artículos : Encontrados 17 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 1 registros  
1.
44 p, 4.8 MB El Acceso global a los archivos a través de los portales / Perpinyà i Morera, Remei ; Cid-Leal, Pilar
2019
I Jornada Carmesí. Transformación digital en el consumo del patrimonio documental: portales de archivo. Múrcia, 1es : 2019  

Libros y colecciones Encontrados 8 registros  
1.
59 p, 368.4 KB La Música a la Catedral de Girona / Gregori i Cifré, Josep M.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions ; Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2019 (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 10)
Fons de la Catedral de Girona, 2019, p. XIII-LXXI  
2.
103 p, 835.2 KB La Música a Santa Maria d'Igualada / Gregori i Cifré, Josep M. ; Romeu i Solà, Anna
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2016 (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 9)
Fons de la basílica de Santa Maria d'Igualada de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, 2016, p. XIII-CXV  
3.
13 p, 590.6 KB El Fons musical de l'Arxiu de la Catedral de Tarragona / Gregori i Cifré, Josep M.
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2015 (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 8)
Fons de la catedral de Tarragona, 2015, p. XIII-XXV  
4.
25 p, 302.0 KB La música a Tàrrega a la cruïlla dels segles XIX i XX / Niubó i Sala, Olga
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ; 2010 (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 5) (Arxius i documents. Eines de recerca ; 8) (Cultura (Catalunya. Departament de Cultura). Arxius)
Fons Ramon Florensa de l'Arxiu Comarcal de l'Urgell, 2010, p. XI-XXXV  
5.
40 p, 485.2 KB El fons musical de la Catedral-Basílica del Sant Esperit i el seu repertori / Gregori i Cifré, Josep M. ; Catedral-Basílica del Sant Esperit (Terrassa, Catalunya)
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2007 (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 1) (Arxius i documents. Eines de recerca ; 2) (Cultura (Catalunya. Departament de Cultura). Arxius)
Fons de la Catedral-Basílica del Sant Esperit de Terrassa, 2007, p. XIII-LII  
6.
45 p, 560.4 KB La Capella de música de Santa Maria de Castelló d'Empúries i els compositors del seu fons musical / Gregori i Cifré, Josep M. ; Salgado Cobo, Elena
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2013 (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 7)
Fons de la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries, 2013, p. IX-LIII  
7.
54 p, 407.0 KB El fons musical de l'Església Parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar / Gregori i Cifré, Josep M.
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2009 (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 2) (Arxius i documents. Eines de recerca ; 5) (Cultura (Catalunya. Departament de Cultura). Arxius)
Fons de l'Església Parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar, vol. 1, 2009, p. VII-LX  
8.
146 p, 1.9 MB Fons de l'Església parroquial de Sant Esteve d'Olot i Fons Teodoro Echegoyen de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa / Gregori i Cifré, Josep M. ; Monells, Carme ; Arxiu Comarcal de la Garrotxa
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2012 (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 6) (Cultura (Catalunya. Departament de Cultura). Arxius)
Fons de l'Església parroquial de Sant Esteve d'Olot i Fons Teodoro Echegoyen de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, 2012, p. XVII-CLXII

Conté: La Capella de música de Sant Esteve d'Olot i els compositors del seu fons musical ; El fons musical Teodoro Echegoyen, TEch  


Documentos de investigación Encontrados 42 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
310 p, 6.2 MB Archivos vivos : documentar los derechos humanos y la memoria colectiva en Colombia / Giraldo Lopera, Marta Lucia ; Cid-Leal, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
Si bien a Colombia se le diagnostica a menudo como un país con amnesia histórica, donde las políticas del olvido parecen haber surtido efecto, es necesario reconocer que la sociedad civil ha generado un número cada vez mayor de iniciativas de memoria del conflicto, que se materializan en distintos artefactos, entre ellos los archivos. [...]
2019 (Archivos vivos: documentar los derechos humanos y la memoria colectiva en Colombia)  
2.
78 p, 597.4 KB La Festa patrimonial a Catalunya : fonts i tipologies documentals per al seu estudi (1300-1950) / Vilarrúbias Cuadras, Daniel ; Perpinyà i Morera, Remei, dir. (Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
La festa tradicional catalana és un element cultural patrimonial de primer ordre que necessita ser estudiat, protegit i divulgat com un llegat. Aquesta herència té el repte de sobreviure a l'embat de la globalització i la modernitat, els canvis socials de les quals plantegen sovint conflictes d'interessos, no sempre ben identificats. [...]
La fiesta tradicional catalana es un elemento cultural patrimonial de primer orden que, por su condición de legado, precisa de estudio, protección y divulgación. Dicha herencia tiene el reto de sobrevivir al embate de la globalización y la modernidad, cuyos cambios sociales plantean a menudo conflictos de intereses, no siempre identificables.
Es necesario estudiar bien el contenido de fondo de dichas fiestas, su funcionamiento y evolución histórica, para poder establecer políticas de preservación en forma de seguimiento y control de cambios que sufren en tanto que elementos vivos i en constante recreación. [...]
Traditional catalan celebrations are a first-class heritage element that needs to be studied, protected and disseminated. The survival of this legacy is challenged by globalisation and modernity as social changes behind these forces often generate conflicts of interest that are not always properly identified. [...]

2019
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
3.
55 p, 1.3 MB L'antic arxiu de Sant Cugat del Vallès : el fons de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (segles IX-XIII) / Trilla Vilaró, Albert ; Virgili Colet, Antoni, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest estudi pretén ser l'inici d'una investigació empírica documental sobre la part del fons documental de Sant Cugat conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, inèdit i poc estudiat, que obri una via de recerca referent al monestir de Sant Cugat, de la comarca del Vallès, i del procés de feudalització al Comtat de Barcelona. [...]
This study aims to be the starting point for an empirical investigation on Sant Cugat's original and unpublished documentary collection kept in the Arxiu de la Corona d'Aragó. Its purpose is to open a new way of research regarding the Monastery of Sant Cugat, the region of Vallès, and the feudalisation process in County of Barcelona in the middle ages.

2020
Grau en Història [803]  
4.
351 p, 18.4 MB La Gestión del riesgo aplicada a la gestión de documentos y su impacto en la rendición de cuentas pública / Casadesús de Mingo, Anahí ; Perpinyà i Morera, Remei, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
rendición de cuentas pública La presente investigación se centra en el estudio, teórico y práctico, de la metodología de gestión del riesgo aplicada a la gestión de documentos y cómo esta integración puede afectar en los procesos de rendición de cuentas pública. [...]
The following research focuses in the theoretical and practical study of the risk management methodology applied to records management, and how its integration can affect public accountability. It is based on three different fields of study. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
5.
58 p, 1.9 MB Els arxius i la generació digital : el tractament arxivístic de les xarxes socials / Jorge de los Ángeles, Melany Valentina ; Soler Jiménez, Joan (dir.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
El treball estudia diferents xarxes socials amb l'objectiu d'analitzar-les i esbrinar si la documentació electrònica creada a partir d'aquestes i el seu contingut podria ser un document d'arxiu. En cas afirmatiu haurem de fer un anàlisi de les diferents problemàtiques que ens podem trobar a l'hora de poder tractar aquesta informació, intentant sempre donar resposta des de l'àmbit dels arxius. [...]
El trabajo estudia diferentes redes sociales con el objetivo de analizarlas y averiguar si la documentación electrónica creada por éstas y su contenido podrían ser documentos de archivo. En caso afirmativo tendríamos que analizar las diferentes problemáticas que nos podríamos encontrar en el momento de tratar esta información, intentando siempre dar respuesta desde el ámbito de los archivos. [...]
The essay studies different social networks in order to analyze them and find out if the electronic documents created by them and their content could be archival records. If so, we would have to look at the various problems that we could find when handling this information, trying always to answer from the scop of archives. [...]

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2018  
6.
82 p, 2.0 MB Descripció i tractament del fons fotogràfic del Parc Zoològic de Barcelona / Camps Vives, Eduard ; Serchs Serra, Jordi (dir.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
El present treball vol establir un conjunt de pautes pel tractament d'un fons fotogràfic, partint de les particularitats del fons fotogràfic del Parc Zoològic de Barcelona. Dit treball es dividirà en quatre grans blocs: l'avaluació i tria, la classificació, la descripció i la problemàtica sobre l'ordre original del productor i del fotògraf. [...]
El presente trabajo quiere establecer un conjunto de pautas para el tratamiento de un fondo fotográfico, partiendo de las particularidades del fondo fotográfico del "Parc Zoològic de Barcelona". Dicho trabajo se dividirá en cuatro grandes bloques: la evaluación y selección, la clasificación, la descripción y la problemática sobre el orden original del productor y el del fotógrafo. [...]
The following project aims to establish a set of guidelines for the treatment of photographic fonds, starting from the particularities of the photographic fonds of the "Parc Zoològic de Barcelona. This work is divided into four major blocks: the appraisal and selection, the classification, the description and the difficulties related to the original order of the producer and the photographer. [...]

2018  
7.
78 p, 1.2 MB Patrimoni Audiovisual : l'evolució del document audiovisual i la problemàtica que genera / Escariz Torres, Carla ; Suquet, Maria Àngels (dir.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Els documents audiovisuals són un tipus de documentació relativament nou, tenint en compte que comencen a aparèixer al segle XIX amb les primeres imatges en moviment, no tenen la llarga trajectòria dels documents textuals. [...]
Los documentos audiovisuales son un tipo de documentación relativamente nueva, teniendo en cuenta que comienzan a aparecer en el siglo XIX con las primeras imágenes en movimiento, no tienen la larga trayectoria de los documentos textuales. [...]
The audiovisual records are a rather new kind of documents, they begin to appear at 19th century with the first moving images, so they don't have the long career of textual records. Although their short life, the evolution of these documents has been very fast and has produced problems that are still present nowadays. [...]

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2018  
8.
69 p, 1.6 MB Projecte de geolocalització per a la difusió del Fons de la Comissió Provincial de Regions Devastades i Reparacions de Girona / Pastrana Roman, Valeri ; Perpinyà Morera, Remei (dir.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
La geolocalització és un recurs tecnològic que pot aportar molt a la difusió en línia de la documentació que custodien els arxius, malgrat que fins ara gairebé no ha estat explotat. En aquest treball plantegem una proposta de difusió per geolocalització per a un fons de gran interès històric però que ha estat ignorat per la comunitat arxivística i pels investigadors. [...]
La geolocalización es un recurso tecnológico que puede aportar mucho a la difusión en línea de la documentación que custodian los archivos, aunque hasta ahora apenas ha sido explotado. En este trabajo planteamos una propuesta de difusión por geolocalización para un fondo de gran interés histórico pero que ha estado ignorado por la comunidad archivística i por los investigadores. [...]
Geolocation is a technological resource that can contribute considerably to the online dissemination of the documents kept at the archives, although until now it has barely been exploited. This paper aims to propose a dissemination proposal by geolocation for a great historical interest fonds, but that has been ignored by both the archival community and researchers. [...]

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2018  
9.
68 p, 605.3 KB Propuesta para la creación de un portafolio de programas de formación y servicios de asesoría en archivística y gestión documental en la universidad católica de Manizales / Ciro Botero, Luz Mary ; Alberch i Fugueras, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents)
La información presentada en este trabajo, recoge elementos importantes relacionados con la educación formal y no formal en Colombia en el área de archivística y gestión documental. El estudio se realiza con el fin de diagnosticar unas necesidades de formación en la ciudad de Manizales y la región del Eje Cafetero. [...]
La informació presentada en aquest treball recull elements importants relacionats amb l'educació formal i no formal a Colòmbia a l'àrea de l'Arxivística i la gestió de documents. L'estudi es realitza amb la finalitat de diagnosticar les necessitats de formació a la ciutat de Manizales i la regió de l'Eje Cafetero. [...]
The information presented in this paper contains important elements related to formal and non-formal education in Colombia in the area of archiving and document management. The study is carried out in order to diagnose training needs in the city of Manizales and the Región Cafetera. [...]

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2016  
10.
116 p, 1.9 MB Preservación digital en Colombia desde la perspectiva archivística : análisis de políticas, niveles de cumplimiento y un esquema de preservación digital para Colombia / Sáenz Giraldo, Andrés ; Nualart, Raimon, dir.
La preservación digital en Colombia ha iniciado su proceso de implementación a través de la publicación de políticas expedidas por el Archivo General de la Nación, sin embargo son mínimos los criterios técnicos que señalen la utilización de modelos, herramientas o formatos tecnológicos aplicados para la preservación de los documentos digitales. [...]
La preservació digital a Colòmbia ha iniciat el seu procés d'implementació a través de la publicació de polítiques expedides per l'Arxiu General de la Nació, però són mínims els criteris tècnics que assenyalin la utilització de models, eines o formats tecnològics aplicats per a la preservació de els documents digitals. [...]
The digital preservation in Colombia has begin its implementation process through the publication of politics issued by the Archivo General de la Nación, however there are minimum technical criteria that indicate the use of models, tools or technological formats applied for the preservation of the digital documents. [...]

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2017  

Documentos de investigación : Encontrados 42 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.