Resultados globales: 14 registros encontrados en 0.01 segundos.
Artículos, Encontrados 11 registros
Documentos de investigación, Encontrados 3 registros
Artículos Encontrados 11 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
10 p, 2.4 MB La estética gráfica de un libro impreso : una exploración en la temática de ficción narrativa / Pozo Puértolas, Rafael (Universitat Pompeu Fabra)
El objeto de estudio de este trabajo describe un nuevo término, estética gráfica, como el resultado final que se manifiesta a un receptor cuando sostiene y observa un libro imprimido entre sus manos. [...]
The object of study of this work describes a new term, graphic aesthetics, as the final result that manifests itself to a receiver when he holds and observes a printed book in his hands. Our area of study is in the editorial field of fiction in Spain for three reasons: to represent the highest percentage in terms of volume of publishing business; for considering the book object as a means of communication between reality and fiction; and by the particularities of the flow of tasks that take part in the printed edition. [...]
L'objecte d'estudi d'aquest treball descriu un nou terme, estètica gràfica, com el resultat final que es manifesta a un receptor quan sosté i observa un llibre imprès entre les seves mans. La nostra àrea d'estudi se situa en la temàtica editorial de la ficció narrativa a Espanya per tres raons: per representar el percentatge més elevat quant a volum de negoci editorial; per considerar l'objecte lliuro com un mitjà de comunicació entre la realitat i la ficció; i per les particularitats del flux de tasques que intervenen en l'edició impresa. [...]

2019 - 10.5565/rev/grafica.142
Grafica, Vol. 7 Núm. 14 (2019) , p. 93-102 (Investigación)  
2.
24 p, 572.8 KB When (im)perfective is perfect (and when it is not) / Borik, Olga (Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED))
The goal of this paper is to discuss some meaning correspondences (and/or clashes) between the perfective/imperfective aspectual contrast in Russian and various interpretations of a perfect in English. [...]
L'objectiu d'aquest article és el de tractar algunes correspondències semàntiques (i/o divergències) entre el contrast aspectual perfectiu/imperfectiu en rus i les diferents interpretacions del perfet en anglès. [...]

2018 - 10.5565/rev/catjl.246
Catalan journal of linguistics, Vol. 17 (2018) , p. 19-42 (Articles)  
3.
40 p, 505.1 KB On perfect(ive) morphology above and below modals : the H-ident hypothesis / Carrasco Gutiérrez, Ángeles (Universidad de Castilla-La Mancha)
The purpose of this paper is to demonstrate that temporal-aspectual morphology can only be interpretable regarding root modals. It is not interpretable with epistemic modals. We will defend that this difference has its origin in the non-eventive nature of the latter. [...]
El propòsit d'aquest treball és demostrar que la morfologia temporal i aspectual només pot interpretar-se amb els modals radicals. No és interpretable quan es tracta de modals epistèmics. Defensarem que aquesta diferència té el seu origen en la naturalesa no eventiva dels últims. [...]

2018 - 10.5565/rev/catjl.241
Catalan journal of linguistics, Vol. 17 (2018) , p. 77-116 (Articles)  
4.
34 p, 535.3 KB Modals and perfect morphology / Laca, Brenda (Université Paris 8)
This paper argues for a correlation between the distribution and interpretation of sequences in which perfect morphology is realized on a modal verb, on the one hand, and the semantics of perfect morphology, more precisely the stage reached by present perfects on the aoristic drift, on the other. [...]
Aquest treball argumenta que existeix una correlació entre la distribució i la interpretació de les seqüències en què la morfologia de perfet apareix realitzada en un verb modal, d'una banda, i la semàntica de la morfologia de perfet, més concretament l'estadi assolit pels presents perfets en la seva evolució cap a l'aorist, de l'altra. [...]

2018 - 10.5565/rev/catjl.240
Catalan journal of linguistics, Vol. 17 (2018) , p. 43-76 (Articles)  
5.
37 p, 475.3 KB On Resultative Past Participles in Spanish / Bosque, Ignacio (Universidad Complutense de Madrid)
A large part of the theoretical literature on Spanish Past Participles (PPrts) has focused on the Aktionsarten restrictions that these items exhibit in absolute clauses and verbal periphrases. This paper addresses the somehow neglected relationship that holds between grammatical and lexical aspect in the grammar or PPrts. [...]
Gran part de la bibliografia teòrica sobre els participis de passat (PPs) del castellà s'ha centrat en les restriccions d'Aktionsarten que tenen en les clàusules absolutes i en les perífrasis verbals. [...]

2014 - 10.5565/rev/catjl.155
Catalan journal of linguistics, Vol. 13 (2014) , p. 41-77  
6.
31 p, 281.7 KB En torno a la combinatoria de tiempos verbales en español / Perea Siller, Francisco Javier (Universidad de Córdoba) ; Martínez-Atienza, María (Universidad de Córdoba)
Este trabajo trata el fenómeno de la combinatoria de tiempos verbales en español, una de cuyas posibilidades es la consecutio temporum, si bien no la única. Existe consecutio cuando el tiempo del verbo subordinado está condicionado por el del verbo principal y no por el momento de la enunciación. [...]
This paper deals with the phenomenon of the combination of tenses in Spanish, one of which is the consecutio temporum possibility, although not the only one. There is consecutio when the subordinate verb tense is determined by the main verb tense and not by the moment of speech. [...]

2013
Language design : journal of theoretical and experimental linguistics, Vol. 15, Núm. (2013) , p. 29-59  
7.
13 p, 118.3 KB La suerte y la sintaxis : sobre las construcciones de τυγχάνω / Villa, Jesús de la (Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Filología Clásica)
En este trabajo se estudian las estructuras de complementación del verbo τυγχάνω ('obtener por suerte', 'encontrarse por casualidad', 'suceder (algo a alguien)'). Frente a la larga lista de usos y subusos que suelen ofrecerse en los diccionarios, se muestra cómo todas las construcciones pueden reducirse a tres, una transitiva y dos intransitivas, entre las cuales se establecen relaciones regulares de alternancia sintáctica. [...]
In this paper, the syntactic structures associated to the Greek verb τυγχάνω are studied. In contrast with the long lists of different uses and distributions for this verb that are offered in common dictionaries and lexica, first, we try to prove that all its uses can be reduced to only three, one of transitive and two of intransitive character. [...]

2008
Faventia, Vol. 30, Núm. 1-2 (2008) , p. 271-283  
8.
714.3 KB La gestualidad : significación y estética del rostro y la expresión corporal / Blanco Mallada, Lucio
Este artículo trata de poner en relación cuanto supone la gestualidad con su significación en el marco de la comunicación audiovisual. El rostro y el cuerpo se expresan por medio de técnicas que también han sido estudiadas en el campo de la comunicación no verbal dando un rango científico a la técnica de la interpretación.
This article is an attempt to relate the gesture to its significance in the framework of the audiovisual comunication. Face and body express themselves through techniques that also has been studied in the field of no verbal comunication, giving a cientific rank to the technique of the performance.

2009
Vivat academia, Núm. 105 ( 2009) , p. 0-0  
9.
16 p, 107.4 KB Extended Argument Structure : Progressive as Unaccusative / Mateu Fontanals, Jaume ; Amadas Simon, Laia
Our lexical relational analysis of the progressive construction is based on Mateu's (1999) theory of Relational Semantics. Drawing empirical evidence from cross-linguistic studies, we argue that the progressive involves a nominalization process that joins a locative unaccusative structure and the argument structure corresponding to the lexical verb. [...]
La nostra anàlisi lèxico-relacional de la construcció progressiva es basa en la teoria de la Semàntica Relacional de Mateu (1999). A partir de dades d'estudis interlingüístics, defensem que la construcció progressiva implica un procés de nominalització que uneix una estructura inacusativa locativa a l'estructura argumental que correspon al verb lèxic. [...]

1999
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 7 (1999) , p. 159-174  
10.
18 p, 115.3 KB En Preceding Direct Objects in Galician : An Indefiniteness Marker? / Martí i Girbau, Núria
In Galician direct objects of eventive verbs can be introduced by the preposition en. Presence of en signals semantic differences related to aspect and specificity: definite objects preceded by en pattern like bare NPs -and not like the corresponding definite objects without en- in that they required an atelic sentential aspect and are non-specific. [...]
En gallec els objectes directes de verbs eventius poden anar introduïts per la preposició en. La presència de en comporta diferències semàntiques relacionades amb l'aspecte i l'especificitat. A diferència dels corresponents objectes definits sense en, els objectes definits precedits per en mostren un comportament paral·lel al dels SNs nus: requereixen un aspecte oracional atèlic i són inespecífics. [...]

1999
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 7 (1999) , p. 141-158  

Artículos : Encontrados 11 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Documentos de investigación Encontrados 3 registros  
1.
63 p, 2.6 MB Acerca de la oposición imperfecto / indefinido en los manuales de E/LE / Pavon Martí, Neus ; Rodríguez Sellés, Yolanda ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La dificultad que supone la oposición imperfecto / indefinido para los aprendices de E/LE es de todos conocida. Algunas propuestas se sustentan sobre la base de la noción de aspecto léxico y sobre las predicciones que se siguen de la llamada Hipótesis del aspecto. [...]
La dificultat que suposa l'oposició imperfecte/ indefinit per als aprenents d'E/LE és per a tots coneguda. Algunes propostes es basen en la noció d'aspecte lèxic i en les prediccions de la hipòtesi de l'aspecte. [...]

2016  
2.
44 p, 551.1 KB Tiempo y aspecto en el imperfecto español : estado de la cuestión / Lao, Haiyan ; Rodríguez Sellés, Yolanda ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Este trabajo constituye un estado de la cuestión sobre la gramática del imperfecto, concretamente sobre sus valores temporales y aspectuales. En él se presentan algunas de las teorías más relevantes sobre la cuestión objeto de nuestro estudio. [...]
Aquest treball constitueix un estat de la qüestió sobre la gramàtica de l'imperfet, concretament sobre els seus valors temporals i aspectuals. S'hi presenten algunes de les teories més rellevants sobre la qüestió del objecte del nostre estudi. [...]

2016  
3.
23 p, 858.2 KB Aktionsart and aspect in english and russian : a comparative study / Sklyarov, Nikolay ; Coll, Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Research on the topic of aktionsart has been exponentially growing in the last half century. Competing theories and approaches are still under hot discussion today. This work is set to offer a basic insight into the knowledge that has been gathered to this point about the notion of aktionsart. [...]
El concepte de aktionsart ha estat al focus de recerca de nombroses investigacions de la darrera meitat del segle anterior. Les teories sobre aquest concepte són disputades fins avui dia. Aquest escrit es proposa oferir una introducció a les bases del aktionsart. [...]

2015
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i Català [835]  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.