Resultats globals: 22 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 3 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 7 registres trobats
Llibres i col·leccions, 6 registres trobats
Documents de recerca, 6 registres trobats
Articles 3 registres trobats  
1.
5 p, 1.5 MB Una tercera via en l'aprenentatge. Les repercusions en els centres d'autoaprenentatge / Ferran, Francesc ; Massot, Margarida
1996
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, Núm. 6 (1996) , p. 43-47  
2.
14 p, 80.4 KB La formació psicológica i metodológica de l'aprenent en els centres d'autoaprenentatge / Victori Blaya, Mia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
L'objectiu d'un centre d'autoaprenentatge és oferir recursos i mitjans perquè l'aprenent pugui aprendre una llengua d'una manera més autònoma. En conseqüència, els centres també poden tenir com a objectiu que l'aprenent esdevingui autònom, però a la pràctica aquest objectiu moltes vegades no s'assoleix. [...]
2004
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, Núm. 31 (2004) , p. 36-40  
3.
4 p, 421.7 KB Recursos de ciències al portal edu365.com / Abad Roses, M. Lluïsa
El portal educatiu edu365. com ofereix a la comunitat educativa recursos que potencien l'autoaprenentatge i afavoreixen el treball col·laboratiu. Es tracta d'una bona col·lecció de materials instructius, accés a enciclopèdies i diaris per a estudiants, espai a la xarxa per publicar treballs, canals de comunicació com el servei de consultoria, el correu electrònic i els xats i la possibilitat de formar grups de treball virtuals a través d'educampus.
2006 - 10.5565/rev/ciencies.303
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, N. 4 (2006) p. 23-26  

Contribucions a jornades i congressos 7 registres trobats  
1.
6 p, 57.9 KB L'autoaprenentatge : un mètode de millora en l'adquisició d'habilitats? / Nebot Cegarra, Josep (Josep) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències Morfològiques) ; Nebot-Bergua, Carlos (Universitat de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu)
L'objectiu d'aquest treball és valorar la influència de l'autoaprenentatge en l'adquisició d'habilitats durant la pràctica d'anatomia de la Cavitat peritoneal. En aquesta pràctica, pràctica pilot de l'experiència, els alumnes disposaven de l'ajuda d'un guió i la tutela d'un professor i en l'examen pràctic havien de demostrar el grau de capacitació per localitzar òrgans i espais a l'interior de l'abdomen de cadàvers humans. [...]
The aim of this work is to evaluate the influence of the self-learning on the acquisition of skills in the practice of the "Peritoneal cavity". In this pilot practice, the students had the help of a guide and a tutor teacher. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  
2.
10 p, 1.3 MB Creació d'un lloc web destinat a l'aprenentatge autònom de la prosòdia / De la Mota Gorriz, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Marquina, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Rovira, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres)
Amb el desenvolupament d'un lloc web destinat a la prosòdia es pretén posar a l'abast de l'estudiant recursos que facilitin l'aprenentatge autònom. La finalitat del projecte és crear a la xarxa un lloc teòricopràctic interactiu i multimèdia on l'interessat pugui realitzar l'aprenentatge de la prosòdia (amb informació, bibliografia, enllaços, documents d'imatge i so analitzats i comentats, exercicis i proves d'autoavaluació). [...]
With the development of a website about prosody, we shall provide resources to the student who is learning autonomously. The objective of the project is to create a theoretical and practical website, interactive and multimedia, where the student can learn prosody (with information, bibliography, links, images and sounds with comments and analysis, exercises and self-evaluation tests). [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
3.
6 p, 441.6 KB Experiència recent en l'adaptació de la Bioquímica general de medicina a l'Espai Europeu d'Educació Superior / Claro Izaguirre, Enrique (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Ortiz de Pablo, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
La Bioquímica és una materia anual del 1er any de Medicina, on els curs 2006-2007 hem tingut 431 alumnes matriculats. Els professors del 2n quatrimestre de la matèria, dedicat a l'estudi del metabolisme, hem endegat un pla per potenciar l'aprenentatge basat en l'estudiant, una de les accions proposades a la declaració de Glasgow de la EUA. [...]
Biochemistry is a 1st year, 2-semester compulsory subject in the UAB Medical School syllabus, where 431 students were enrolled during the course 2006-2007. The lecturers in charge of the 2nd semester, which deals with the study of metabolism, have started a new teaching plan paying more attention to active student learning, one of the items stressed in the Glasgow declaration of the EUA. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
4.
7 p, 51.5 KB Guia d'estudi de l'assignatura política financera de l'empresa / Menéndez Plans, Carlota (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; Orgaz Guerrero, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa)
L'objectiu de la nostra participació en les Jornades d'Innovació Docent és donar a conèixer la guia d'estudi que hem elaborat per a l'assignatura de Política Financera de l'Empresa. Volem transmetre com és la nostra guia i quina implementació farem. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  
5.
8 p, 536.9 KB Autoaprenentatge i autoavaluació en el reconeixement de minerals i de jaciments (Geologia) / Corbella i Cordomí, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Cardellach López, Esteve
Hem emprat l'eina d'autoavaluació del Campus Virtual en dues assignatures de la llicenciatura de Geologia relacionades amb minerals, amb la idea de reforçar l'aprenentatge de la part més teòrica en una i la part més pràctica l'altra. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  
6.
7 p, 262.1 KB Instruments de síntesi i integració : guia per a l'elaboració de l'anamnesi i l'informe / Navarro Ruiz, Maria Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Hernàndez Encuentra, Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; San Martin Martínez, Conchi (Universitat de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica)
Per tal d'escollir un eix temàtic hem revisat base que sustenta el nostre treball i que detallem a continuació: (1)Creiem que el procés de canvi impulsat per l'IDES exigeix un canvi en les estratègies d'ensenyament aprenentatge, és per això que presentem una guia que pot servir com a un instrument de síntesi de diferents assignatures cursades al llarg de la diplomatura. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  
7.
4 p, 48.2 KB Renovació dels mètodes docents en biologia animal i vegetal : adequació a l'espai europeu d'educació superior / Carrassón López de Letona, Maite (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Des de les Unitats de Zoologia i Botànica s'imparteix l'assignatura Biologia Animal i Vegetal (BAV) en la llicenciatura de Veterinària, amb una metodologia docent basada majoritàriament en la classe magistral. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  

Llibres i col·leccions 6 registres trobats  
1.
6 p, 355.2 KB Pla general de la col·lecció / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
2019  
2.
12 p, 163.3 KB Curs interactiu i multimèdia destinat a l'aprenentatge autònom de la prosòdia / de-la-Mota, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Marquina, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Rovira, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Atès el pes de la tecnologia de la informació i la comunicació en la societat actual i el procés d'adaptació dels estudis a l'espai europeu d'educació superior en el qual són immerses les universitats, es fan necessàries noves vies d'aprenentatge, que facin possible tant l'estudi autònom com el tractament dels temes en entorns bimodals basats en la semipresencialitat. [...]
Visto el peso de la tecnología de la información y la comunicación en la sociedad actual y el proceso de adaptación de los estudios al espacio europeo de educación superior en el cual están inmersas las universidades, se hacen necesarias nuevas vías de aprendizaje, que hagan posible tanto el estudio autónomo como el tratamiento de los temas en entornos bimodales basados en la semipresencialidad. [...]
In view of the importance of information and communication technologies in today's society and the process of adapting educational programmes to the European Higher Education Area in which universities are enmeshed, there is a need for new ways of learning which make both independent study and dealing with the subjects in both classroom and out-of-classroom settings possible. [...]

IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 225-236
4 documents
3.
12 p, 122.3 KB Ús del fons virtual BREVIA als estudis de Publicitat i Relacions Públiques / Tena Parera, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Roca, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Fernández Cuesta, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Es presenta la construcció d'una plataforma digital per facilitar l'ensenyament dels estudiants de la prova pilot de Publicitat i Relacions Públiques. Aquesta plataforma es constitueix com la Biblioteca de Recursos Virtuals que els alumnes poden fer servir al llarg de tots els estudis. [...]
Se presenta la construcción de una plataforma digital para facilitar la enseñanza de los estudiantes de la prueba piloto de Publicidad y Relaciones Públicas. Esta plataforma se constituye como la Biblioteca de Recursos Virtuales que los alumnos pueden utilizar a lo largo de todos los estudios. [...]
This article presents the construction of a digital platform to facilitate the teaching of students in the pilot test on advertising and public relations. This platform was set up as a library of virtual resources that students can use throughout their entire degree programme. [...]

IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 75-86
4 documents
4.
12 p, 1.5 MB Informatització i digitalització de casos de necròpsia reals com a base de l'autoaprenentatge en patologia veterinària / Marco Valle, Alberto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Es descriu breument el procediment pel qual a partir dels casos de necròpsia remesos a un servei de diagnòstic públic de patologia veterinària es programa: 1. Un mòdul de pràctiques de necròpsia amb casos reals. [...]
Se describe brevemente el procedimiento por el cual a partir de los casos de necropsia remitidos a un servicio de diagnóstico público de patología veterinaria se programa: 1. Un módulo de prácticas de necropsia con casos reales. [...]
A brief description is given of the procedure by which the autopsy cases sent to a public veterinary pathology diagnostic service are used to programme: 1. A module of autopsy practical sessions carried out with real cases; 2. [...]

IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salut : cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 155-166
4 documents
5.
6 p, 1.4 MB Elaboració d'un atles fotogràfic per a l'autoaprenentatge de l'anatomia del ratolí / Ruberte París, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Carretero i Romay, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Navarro Beltrán, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Nacher García, Víctor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Ramos González, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; López-Luppo, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica (CBATEG)) ; Melgarejo, Verònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Mendes, Luisa (Universidade Nova de Lisboa. Departament d'Anatomia) ; Espada, Yvonne (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
La versemblança del genoma del ratolí i de l'home, com també el desenvolupament de les tècniques de mutagènesi, han convertit el ratolí en l'eina bàsica de recerca preclínica destinada a la comprensió de la fisiopatologia i el tractament de les malalties humanes. [...]
La verosimilitud del genoma del ratón y del hombre, como también el desarrollo delas técnicas de mutagénesis, han convertido el ratón en la herramienta básica de investigación preclínica destinada a la comprensión de la fisiopatología y el tratamiento de las enfermedades humanas. [...]
The resemblance between the genomes of the mouse and the human being and the development of mutagenic techniques, have made the mouse the basic pre-clinical researchtool for understanding the physiopathology and treatment of human diseases. [...]

IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salut : cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 137-142
4 documents
6.
8 p, 1.4 MB Renovació dels mètodes docents en biologia animal i vegetal : adequació a l'EEES / Carrassón López de Letona, Maite (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Garcia-del-Pino, Fernando (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Crespo, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Santamaria, Sergi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Les assignatures de primer cicle Biologia Animal i Vegetal (BAV), de la llicenciatura de Veterinària, Biologia III: la Vida Animal, de la llicenciatura de Ciències Ambientals, i BAV, de la llicenciatura de Biotecnologia, s'impartien fins al curs 2004-2005 amb una metodologia docent basada majoritàriament en la classe magistral. [...]
Las asignaturas de primer ciclo Biología animal y vegetal (BAV), de la licenciatura de Veterinaria; Biología III: la vida animal, de la licenciatura de Ciencias Ambientales; y BAV, de la licenciatura de Biotecnología, se impartían hasta el curso 2004-2005 con una metodología docente basada mayoritariamente en la clase magistral. [...]
Until academic year 2004-05 the courses in the first cycle of Animal and Plant Biology (APB) in the Veterinary Medicine program, Biology III: Animal Life from the Environmental Sciences degree programme, and APB from the Biotechnology degree programme were taught using a methodology based primarily on teacher-led classes. [...]

IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salut : cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 93-100
4 documents

Documents de recerca 6 registres trobats  
1.
13 p, 1.2 MB Generación y comparativa de modelos analíticos AutoML con el uso de datos no tabulados mediante NLP contra modelos de Data Science / Vázquez Díaz, Leopoldo José ; Garcia Calvo, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El autoaprendizaje automático es una subárea del aprendizaje de máquinas, donde se aplica algoritmos de aprendizaje automatizado al procedimiento de aprendizaje automático común de problemas reales. [...]
Automatic machine learning is a sub-area of machine learning that applies its algorithms to a common process of machine learning with real problems, which is focused on automating various parts of the process, reducing its complexity and development cost. [...]
L'autoaprenentatge automàtic és una subàrea de l'aprenentatge de màquines, on s'aplica algoritmes d'aprenentatge automatitzat al procediment d'aprenentatge automàtic comú de problemes reals. Enfocat a automatitzar diverses parts del procés, disminuint la seva complexitat i cost de desenvolupament. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
11 p, 1.1 MB Assistent virtual pel suport al desenvolupament dels hàbits digitals en una organització / Muñoz Molina, Víctor ; Gil, Debora, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix en desenvolupar un Assistent virtual per ajudar a qualsevol organització en millorar els seus hàbits digitals amb el suport de la tecnologia. Es tracta d'un projecte de intel·ligència artificial (IA) basat en tecnologies Microsoft en el que es crearà un Bot amb capacitat d'autoaprenentatge en funció de les preguntes realitzades i el feedback rebut per part dels usuaris de manera que puguin trobar de forma ràpida i precisa les respostes i la informació que estan buscant. [...]
The project will consist of a virtual Assistant to help any organization to improve their digital habits with the support of technology. This is an AI project based on Microsoft technologies that will create a Bot with the capacity for self-learning based on the questions asked and the feedback received from the users so that they can find the answers quickly and the information you are looking for accurately. [...]
El proyecto consiste en desarrollar un asistente virtual para ayudar a cualquier organización sus hábitos digitales con la ayuda de la tecnología. Se trata de un proyecto de Inteligencia Artificial (IA) basada en tecnologias Microsoft en el que se creará un Bot con capacidad de autoaprendizaje en función de las preguntas realizadas y el feedback recibido por parte de los usuarios de manera que puedan encontrar de forma rápida y precisa las respuestas y la información que buscan. [...]

2019-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
10 p, 942.8 KB Aplicación móvil para responder preguntas test en clase / Martínez Burgos, Albert ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Debido a la evolución de las nuevas tecnologías surgen unas herramientas que permiten a los alumnos mejorar en el proceso de aprendizaje. Actualmente el interés por los alumnos en las clases está perdiendo fuerza y se quiere buscar una forma en la que los alumnos puedan aprender de una manera más interesante e interactiva. [...]
Due to the evolution of new technologies, tools that allow students to improve in the learning process emerge. At the moment the interest by the students in the classes is losing force and that it wants to look for a form in which the students can learn in a more interesting and interactive way. [...]
Amb l'evolució de les noves tecnologies sorgeixen noves eines que permeten als alumnes millorar en el procés d'aprenentatge. Actualment els alumnes estan perdent l'interès en les classes i es vol trobar una forma en la qual aquests puguin aprendre d'una forma més interessant i interactiva. [...]

2019-02-18
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
10 p, 721.1 KB SchoolTest : Aplicació per monitoritzar el procés d'aprenentatge dels alumnes / Pscherer Vilallonga, Sergi ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En segle XXI estan naixent un grapat de noves tecnologies que mica en mica van posant en evidència altres formes més eficients per a satisfer diversos objectius. En aquest TFG es vol posar en evidència el canvi imminent que es produirà en el sector de l'ensenyament respecte al procés d'aprenentatge i sobretot la manera en que el professorat pot monitoritzar aquest procés. [...]
En el siglo XXI están naciendo un montón de nuevas tecnologías que, poco a poco, van poniendo en evidencia otras formas más eficientes para satisfacer diversos objetivos. En este TFG se quiere evidenciar el cambio inminente que se producirá en el sector de la educación con respecto al proceso de aprendizaje y, sobre todo, la manera en que el profesorado puede monitorizar este proceso. [...]
In the 21st century a handful of new technologies are emerging that little by little they are putting in evidence other more efficient ways to meet various objectives. In this TFG we want to highlight the imminent change that will occur in the education sector with regard to the learning process and, above all, the way teachers can monitor this process. [...]

2019-02-18
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
28 p, 946.8 KB Aproximación a los estudios de la lengua japonesa : métodos de aprendizaje de kanji japoneses de nivel intermedio / Català Perelló, Marina ; Shiraishi, Minoru, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Para los alumnos de japonés, llega un punto en el que deben superar unos niveles de aprendizaje en todos los ámbitos de la lengua japonesa. Los kanji forman una parte importante del aprendizaje del idioma pero la búsqueda de materiales adecuados a su nivel y a sus necesidades puede ser difícil. [...]
Per als alumnes de japonès, arriba un punt en el qual han de superar uns nivells d'aprenentatge a tots els àmbits de la llengua japonesa. Els kanji formen una part important de l'aprenentatge de l'idioma però la recerca de materials adients al seu nivell i a les seves necessitats pot ser difícil. [...]
There comes a point in learning when those who study Japanese want to overcome the knowledge of the language at all levels. Kanji are an important part of the Japanese language, but finding resources that are appropriate to their own level and needs can be difficult. [...]

2016
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  
6.
91 p, 3.2 MB Desarrollo del nuevo karat Starter Kit / Ming Martínez, Carlos ; Pons, Jordi, (Pons Aróztegui) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto se desarrolla en el marco de un convenio entre la UAB y la empresa UNIT4 en las oficinas de UNIT4 Ibérica en Barberà del Vallès. El objetivo del proyecto es crear una nueva herramienta, denominada karat Starter Kit Reloaded, que sirva de autoformación y demostración de la plataforma de desarrollo propia utilizada en la empresa (karat) reforzando los puntos débiles de la anterior y manteniendo los puntos fuertes de los que ya disponía.
El projecte es desenvolupa en el marc d'un conveni entre la UAB i l'empresa UNIT4 en les oficines de UNIT4 Ibérica a Barberà del Vallès. L'objectiu del projecte és crear una nova eina, anomenada karat Starter Kit Reloaded, d'autoformació i demostració de la plataforma de desenvolupament pròpia utilitzada per l'empresa (karat) reforçant els punts febles de l'anterior i mantenint els punts forts de què ja disposava.
The project is developed under an agreement between the UAB and the company UNIT4 at UNIT4 Iberica's offices at Barberà del Vallès. The project's goal is to create a new self-formation and demonstration tool, called karat Starter Kit Reloaded, for karat platform strengthening the weak points of the current one, and maintaining the strengths that it already has.

2012  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.