Resultats globals: 503 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 222 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 36 registres trobats
Llibres i col·leccions, 22 registres trobats
Documents de recerca, 204 registres trobats
Materials didàctics, 14 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 5 registres trobats
Fons personals i institucionals, 1 registres trobats
Articles 222 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
16 p, 659.2 KB Human Evaluation of NMT & Annual Progress Report : a Case Study on Spanish to Korean / Kim, Ahrii (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge) ; Colominas Ventura, Carme (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge)
This paper proposes the first evaluation of NMT in the Spanish-Korean language pair. Four types of human evaluation -Direct Assessment, Ranking Comparison and MT Post-Editing(MTPE) time/effort- and one semi-automatic methods are applied. [...]
Aquest article proposa la primera avaluació de traducció automàtica neuronal en la combinació lingüística espanyol-coreà. Per fer-ho s'han aplicat quatre mètodes d'avaluació humana: l'avaluació directa, la comparació a través de la classificació dels segments i l'anàlisi del temps i de l'esforç de postedició del text traduït automàticament (en anglès, MTPE), i un mètode d'avaluació semiautomàtica. [...]
Este artículo propone la primera evaluación de traducción automática neuronal en la combinación lingüística español-coreano. Se han utilizado cuatro métodos de evaluación humana: la evaluación directa, la comparación mediante ranking y el análisis de tiempo y de esfuerzo de la posedición del texto traducido automáticamente (en inglés, MTPE), y un método de evaluación semiautomática. [...]

2020 - 10.5565/rev/tradumatica.241
Tradumàtica, Núm. 18 (2020) , p. 33-48 (Tradumàtica oberta)  
2.
18 p, 228.1 KB Tratamiento mediático de los resultados educativos en la prensa peruana / Turpo Gebera, Osbaldo (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa)
El tratamiento informativo de los resultados educativos desvela aspectos fundamentales de las políticas pedagógicas. Este estudio reconoce las representaciones mediáticas que la prensa peruana construye sobre las evaluaciones internacionales (PISA 2015; TERCE 2013) y nacionales (ECE 2016) desde las notas informativas de los principales diarios impresos en versión digital. [...]
El tractament informatiu dels resultats educatius revela aspectes fonamentals de les polítiques pedagògiques. Aquest estudi reconeix les representacions mediàtiques que la premsa peruana construeix sobre les avaluacions internacionals (PISA 2015 y TERCE 2013) i nacionals (ECE, 2016) des de les notes informatives dels principals diaris impresos en versió digital. [...]
The informative treatment of educational outcomes reveals fundamental aspects of educational policies. This study examines media representations of international (PISA 2015 and TERCE 2013 for Latin America) and national (ECE 2016 for Peru) assessments constructed by the Peruvian press through informative notes of digital versions of the main printed periodicals. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1101
Educar, Vol. 56 Núm. 2 (2020) , p. 457-474 (Temas de investigación)  
3.
26 p, 529.7 KB La adaptación al uso turístico del patrimonio cultural : una propuesta metodológica de evaluación / Arnandis-i-Agramunt, Ruben (Universitat de València. Departament de Geografia) ; Yagüe Perales, Rosa M. (Universitat de València. Departament d'Economia Aplicada) ; Pitarch Garrido, María Dolores (Universitat de València. Departament de Geografia)
El patrimoni és una construcció sociocultural i la seva funció depèn dels valors, interessos, tradicions i identitats de cada societat i de cada moment, de manera que queda subjecta tant al seu valor intrínsec com a allò que representa. [...]
El patrimonio es una construcción sociocultural cuya función depende de los valores, intereses, tradiciones e identidades de cada sociedad y de cada momento, por lo que queda sujeta tanto a su valor intrínseco como a lo que representa. [...]
Le patrimoine constitue une construction socioculturelle dépendante des valeurs, des intérêts, des traditions et des identités de chaque société et de chaque situation. Cependant, elle est subordonnée à sa propre valeur mais aussi à ce qu'il représente. [...]
Heritage is regarded as a socio-cultural construct whose function depends on the values, interests, traditions and identities of each society at each moment in time. In this sense, heritage is understood not only in terms of its intrinsic value, but also its meaning. [...]

2020 - 10.5565/rev/dag.559
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 66 Núm. 3 (2020) , p. 487-511 (Articles)  
4.
14 p, 156.7 KB Media Coverage of the Baltimore Unrest in the Op-Ed of "The New York Times" : a Case Study / Elyamany, Nashwa (Arab Academy for Science)
Newspaper Op-Ed articles are an important form of intellectual debate that communicate views on public policy matters and help shape public opinion. They are challenging, information-rich and persuasive short media texts imbued with worldviews, arguments, sarcasms and biases, hence providing salience cues regarding key national and international affairs. [...]
Els articles d'opinió representen una font important de debat intel·lectual que influeix en la formació de l'opinió pública. Són textos periodístics desafiadors, rics en informació i persuasius, imbuïts de visions del món, arguments, sarcasmes i biaixos, per la qual cosa brinden pistes de rellevància respecte d'assumptes internacionals clau. [...]
Los artículos de opinión representan una fuente importante de debate intelectual que influye en la formación de la opinión pública. Son textos periodísticos desafiantes, ricos en información y persuasivos, imbuidos de visiones del mundo, argumentos, sarcasmos y sesgos, por lo que brindan pistas de relevancia con respecto a asuntos internacionales clave. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3215
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. extraordinari (2020) , p. 17-30 (Articles)
2 documents
5.
20 p, 344.1 KB Entornos de aprendizaje digitales en el área de Empresa Informativa : "Gaming" e incidencia en actividades y evaluación / Pérez-Serrano, María-José (Universidad Complutense de Madrid) ; Fernández-Sande, Manuel (Universidad Complutense de Madrid) ; Rodríguez Pallares, Miriam (Universidad Complutense de Madrid)
La clase inversa -o flipped classroom (FC) en inglés- es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula. En este contexto, Gaming y evaluación interactiva en los entornos de aprendizaje de Gestión de Medios (PIGE-On) es un proyecto de innovación que se basa en el desarrollo de un juego de simulación en la asignatura de Teoría de la Empresa Informativa, impartida en el primer curso de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. [...]
The flipped classroom (FC) is a pedagogical model that transfers the work of certain learning processes outside the classroom. In this context, Gaming and interactive evaluation in media management learning environments (PIGE-On) is an innovation project based on the development of a simulation game applied in a first-year Media Business course of the Bachelor's Degree in Journalism at the Complutense University of Madrid. [...]
La classe inversa (flipped classroom) és un model pedagògic que transfereix el treball de determinats processos d'aprenentatge fora de l'aula. En aquest context, Gaming i avaluació interactiva en els entorns d'aprenentatge de gestió de mitjans (PIGE-On) és un projecte d'innovació que es basa en el desenvolupament d'un joc de simulació en l'assignatura de Teoria de l'Empresa Informativa, de 1r de Periodisme, de la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3288
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 62 (Juny 2020) , p. 111-130 (Articles)
2 documents
6.
19 p, 313.5 KB La política estatal de recompenses als investigadors en comunicació : breu anàlisi crítica / Soriano Clemente, Jaume, 1965- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura)
la sociologia de la ciència mertoniana ja va establir que les recompenses que reben els investigadors pel seu treball influeix en les pràctiques i en la producció científica, la qual cosa evidencia la importància de les polítiques que s'hi apliquen. [...]
The mertonian sociology of science already proved that rewards received by researchers for their investigations have an influence in their scientific outputs and practices, which shows how important the policies relating to this topic are. [...]

2017
Comunicació (Barcelona), Vol. 34 Núm. 2 (2017) , p. 33-51  
7.
7 p, 743.2 KB La vulnerabilitat docent : reflexions d'un docent i el seu procés d'avaluació després d'un matí amb Neus Sanmartí / Lorenzo, Felip (Institut Gorgs (Cerdanyola del Vallès))
Quan la majoria de docents comencem a crear alguna proposta didàctica ho fem pensant activitats, o els continguts o les competències que volem treballar o altres coses, però la tònica general és deixar l'avaluació pel final. [...]
When most teachers start to create a learning proposal, we usually focus on activities, contents or competences that we want to work on, but the main problem is that we tend to leave the assessment to the end. [...]

2020 - 10.5565/rev/ciencies.429
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 40 (2020) , p. 34-40  
8.
25 p, 303.5 KB Qualificació en l'ús docent de la pissarra digital interactiva : desenvolupament d'una rúbrica per avaluar mestres / Domínguez García, Santiago (Universitat Rovira i Virgili) ; Palau Martin, Ramon (Universitat Rovira i Virgili)
Aquest treball tracta de respondre la necessitat de poder avaluar les habilitats docents en l'ús de la pissarra digital interactiva (PDI) creant una nova eina: la rúbrica. La PDI és ja una realitat emergent a les aules i per aquest motiu cal avaluar si els mestres que l'empren tenen adquirides prou habilitats per utilitzar-la i per crear els recursos que calguin per treballar-hi. [...]
El presente trabajo trata de responder a la necesidad de poder evaluar las habilidades docentes en el uso de la pizarra digital interactiva (PDI) creando una nueva herramienta: la rúbrica. La PDI es ya una realidad emergente en las aulas y por este motivo resulta importante evaluar si los maestros que la emplean tienen adquiridas suficientes habilidades para utilizarla y para crear los recursos necesarios para trabajar con ella. [...]
This project attempts to address the need to assess teaching skills in the use of interactive whiteboards (IWBs) through the creation of a new tool: a rubric. IWBs are already an emerging reality in the classroom. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.995
Educar, Vol. 56 Núm. 1 (2020) , p. 35-59 (Monográfico)  
9.
11 p, 692.9 KB Cognitive Discourse Functions : a Bridge between Content, Literacy and Language for Teaching and Assessment in CLIL / Morton, Tom (Universidad Autónoma de Madrid)
As Bilingual Education programmes which adopt a CLIL approach grow, there is an ever-increasing need for conceptual and practical frameworks to help teachers integrate content, literacy and language in teaching and assessment. [...]
Amb l'auge dels programes d'educació bilingüe que utilitzen l'enfocament AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera), cada vegada més es necessiten marcs conceptuals i pràctiques per a ajudar als professors en la integració dels continguts, les formes de comunicació específiques per a comunicar els continguts ('literacy' en anglès) i el llenguatge. [...]
Con el auge de los programas de educación bilingüe que utilizan el enfoque AICLE (aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera), cada vez más se necesitan marcos conceptuales y prácticas para ayudar a los profesores en la integración de los contenidos, las formas de comunicación específicas para comunicar los contenidos ('literacy' en inglés) y el lenguaje. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.33
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 1 (2020) , p. 7-17 (Foundations & Research)  
10.
18 p, 491.9 KB La educación para el desarrollo y los derechos de la infancia : el papel de las agencias internacionales y el impacto de la formación en la transformación de los contextos / Espinosa Bayal, María Ángeles (Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación) ; Martínez Gimeno, Almudena (Universidad Pablo de Olavide) ; García Pérez, Ricardo (Universidad Pablo de Olavide)
El objetivo del artículo es describir el papel que las agencias internacionales tienen en la educación para el desarrollo desde un enfoque de derechos de la infancia. Considerando,como uno de los principales hitos, la aprobación en 1989 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y estableciendo el bienestar infantil como base para la consecución de la Agenda 2030, se detalla una experiencia exitosa, el Programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF-Comité Español, y la evaluación del impacto del Programa de Formación de Postgrado en Derechos y Políticas Municipales de Infancia. [...]
L'objectiu de l'article és descriure el paper de les agències internacionals en l'educació per al desenvolupament des d'un enfocament de drets de la infància. Considerant una de les principals fites l'aprovació el 1989 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant i establint el benestar infantil com a base per a l'assoliment de l'Agenda 2030,s'hi detalla una experiència d'èxit, com és el cas del Programa Ciutats Amigues de la Infància d'UNICEF-Comitè Espanyol, i l'avaluació d'impacte del Programa de Formació de Postgrau en Drets i Polítiques Municipals d'Infància. [...]
The aim of the article is to examine the role of international agencies in education for development from the perspective of children's rights. We consider the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child in 1989 as one of the main milestones and child welfare as a cornerstone to achieve the 2030 Agenda. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1086
Educar, Vol. 56 Núm. 2 (2020) , p. 297-314 (Monográfico)  

Articles : 222 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 36 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
2 p, 998.0 KB Programar per emocionar / Zurita Món, Sílvia ; Sala Roig, Elisa ; Noguera Cambray, Eva ; Lara López, Rocio ; Jordán Martínez, Laura ; Fuentes Agustí, Marta
Tríptic resum de la proposta educativa d'adquirir la competència emocional mitjançant la tecnologia, i en concret la programació i la robòtica. Experiència duta a terme a Educació Primària i a ESO.
2016
mschool_Edu_Hack. Barcelona, Catalunya, 1er : 2016  
2.
3 p, 24.2 KB Grup d'innovació DIATIC : ensenyament de les ciències a través de les TIC / Grimalt-Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Hernández Rodríguez, María Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Herreras Blanco, Luisa (Catalunya. Departament d'Ensenyament)
La formació continuada del professorat és una característica tant desitjada com necessària pels professionals de l'educació. Existeixen múltiples formes de plantejar-la, tot i que és evident que no totes elles impliquen els mateixos guanys d'aprenentatge. [...]
2015
VI Jornades de l'Ensenyament de la Física i la Química. Barcelona, : 2015  
3.
18 p, 490.3 KB Portal de Recerca de Catalunya / Fabregas i Estrada, Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Gestió de la Recerca)
2015
Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 9a : 2015  
4.
38 p, 1.0 MB Reflexions sobre l'educació ambiental a Sant Cugat / Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Grau Roca, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
Presentació que va acompanyar la presentació oral sobre reflexions de l'educació ambiental a Sant Cugat a la 1º Jornada d'Educació Ambiental d'aquest municipi titulada "Els reptes de l'educació per la sostenibilitat".
2007
Jornada d'Educació Ambiental. Els reptes de l'educació per la sostenibilitat. Sant Cugat del Vallès, Catalunya, 1a : 2007  
5.
5 p, 232.4 KB L'impacte de la compaginació d'estudis i treball en el rendiment dels titulats universitaris. Una anàlisi de l'evolució en els darrers 6 anys a les universitats catalanes / Figueroa, Mijail (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Sánchez-Gelabert, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Elias, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Daza Pérez, Lidia (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya publicava recentment (2014) canvis en la participació i dedicació dels graduats universitaris. Concretament mostrava com, entre els titulats, el nombre que s'havia dedicat exclusivament a l'estudi havia disminuït i augmentaven els que ho compaginaven amb algun treball remunerat. [...]
2015
Congreso Internacional UNIVEST. Girona, Catalunya, : 2015  
6.
17 p, 116.2 KB L'avaluació de xarxes que promouen l'educació per al desenvolupament sostenible: el cas de la Xarxa Europea Support / Sabio Collado, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat)
Comunicació presentada en el marc del 1r Congrés de Formació per al Treball en Xarxa a la Universitat. Complexitat, corresponsabilitat i construcció del coneixement, celebrat a Barcelona el 12 i 13 de febrer de 2009. [...]
2009
Congrés de Formació per al Treball en Xarxa Universitat Complexitat, corresponsabilitat i construcció del coneixement. Barcelona, Catalunya, 1r : 2009  
7.
1 p, 148.3 KB Conversem per avaluar en Educació per a la Sostenibilitat / Grau Roca, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat) ; Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat)
Aquesta experiència avaluadora s'ha realitzat en el marc del conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'àrea de Medi Ambient de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb la finalitat d'avaluar les noves activitats d'Educació per a la Sostenibilitat del Pla de Dinamització Educativa (PDE), un programa educatiu que s'ofereix a les escoles de Sant Cugat. [...]
2010
Forum d'Educació Ambiental 2000+10. Tarragona, Catalunya, : 2010  
8.
5 p, 349.9 KB L'avaluació d'activitats d'educació per a la sostenibilitat com a espais de participació / Grau Roca, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat) ; Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat)
Presentació de diapositives que va acompanyar a la presentació oral a les Jornades de la Xarxa EduSost de 2010.
2010
L'Estat de la Recerca en Educació per a la Sostenibilitat. 'Xarxa de Recerca en Educació per a la sostenibilitat'. Bellaterra, Catalunya, : 2010  
9.
33 p, 2.1 MB Eines de suport a l'acreditació i avaluació de la recerca / Contreras Torres, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació de les eines de suport a l'acreditació i avaluació de la recerca al Doctoral Working Group celebrat l'abril de 2014. Explicació de quines són les agències d'acreditació i la informació disponible a les pàgines de Suport a l'Acreditació i avaluació de la recerca (SAAR) elaborades pel Servei de Biblioteques.
2014 (Eines per a la recerca)  
10.
30 p, 2.6 MB Acreditació avaluació / Carbonell Ferrando, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
L'objectiu principal d'aquestes pàgines és identificar i facilitar l'accés a les dades que es necessiten per omplir els formularis per les acreditacions, sexennis i trams de recerca de l'ANECA, l'AQU i la CNEAI.
2012
Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB. Bellaterra, Catalunya, 6a : 2012  

Contribucions a jornades i congressos : 36 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 22 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
58 p, 1.5 MB Memòria de l'Activitat Preventiva / Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Prevenció i Assistència ; Universitat Autònoma de Barcelona. Comitè de Seguretat i Salut
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Prevenció i Assistència, 2019-
4 documents
2.
7 p, 268.0 KB Instrucció 10/2020 sobre la protecció de dades en matèria de docència virtual i d'avaluacions en línia / Universitat Autònoma de Barcelona
Aquesta Instrucció dona per finalitzada la docència presencial del segon semestre del curs 2019-2020 i acorda que tota l'activitat docent pendent ha de continuar en format virtual fins a la finalització del curs, i, en previsió que la situació d'emergència no permeti dur a terme cap activitat d'avaluació presencial durant el segon semestre del curs 2019-2020, disposa que el professorat ha de dissenyar unpla d'avaluació no presencial que inclogui, també, els processos de recuperació.
Esta Instrucción da por finalizada la docencia presencial del segundo semestre del curso 2019-2020 y reconoce que toda la actividad docente pendiente tiene que continuar en formato virtual hasta la finalización del curso, y, en previsión de que la situación de emergencia no permita llevar a cabo ninguna actividad de evaluación presencial durante el segundo semestre del curso 2019-2020, dispone.
que el profesorado tiene que diseñar un plan de evaluación no presencial que incluya, también, los procesos de recuperación.
This order terminates all face-to-face teaching in the second semester of the 2019-2020 academic year and establishes that all pending teaching activity must continue in virtual format until the end of this said academic year. [...]

2020
3 documents
3.
1754x1240, 1005.4 KB Ciencia abierta : la investigación y los datos científicos accesibles y abiertos a todos los ciudadanos / REBIUN
2016
4 documents
4.
138 p, 1.1 MB L'Educació postobligatòria a Catalunya : eixos de desigualtat en les trajectòries formatives més enllà de l'ESO / Subirats, Joan (Subirats i Humet) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Alegre, Miquel Àngel, 1975- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Benito Pérez, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Chela, Xènia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; González, Isaac 1944- (Universitat Oberta de Catalunya) ; Albaigés, Bernat (Síndic de Greuges) ; Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (Catalunya) ; Catalunya. Departament d'Educació
El sistema educatiu català (i també l'espanyol) presenta un nombre de joves que acaben l'ensenyament secundari obligatori (ESO) sense graduació, així com també un desinterès de bona part d'aquest jovent a continuar formant-se posteriorment. [...]
Barcelona : Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, 2010 (Informes d'avaluació ; 15)  
5.
10 p, 324.1 KB Evaluating domain adaptation in machine translation across scenarios / Etchegoyhen, Thierry (Vicomtech-IK4) ; Fernández i Torné, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Azpeitia Zaldua, Andoni (Vicomtech-IK4) ; Martínez García, Eva (Vicomtech-IK4) ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
We present an evaluation of the benefits of domain adaptation for machine translation, on three separate domains and language pairs, with varying degrees of domain specificity and amounts of available training data. [...]
París : ELRA, 2018
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources Evaluation (LREC 2018), 2018, p. 6-15  
6.
140 p, 993.4 KB Esport i valors : avaluació del programa FutbolNet de la Fundació FC Barcelona a Catalunya, 2012-2013 / Julià Cano, Albert ; Prat Grau, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Fundació Jaume Bofill ; Futbol Club Barcelona
Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2013 (Informes breus ; 43) (Informes breus. Educació)  
7.
97 p, 3.2 MB Com les notes condicionen les expectatives educatives de l'alumnat / Capsada-Munsech, Queralt, 1984- (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials) ; Castejón, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials) ; Fundació Jaume Bofill
Cada dia gaudim de més informació i proves d'avaluació que ens permeten saber el nivell de competències i coneixements dels nostres estudiants. Gran part d'aquesta informació condiciona les seves expectatives i té un rol central en la presa de decisions sobre el seu futur acadèmic i professional. [...]
Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2014 (Informes breus ; 53) (Informes breus. Educació)  
8.
35 p, 1.6 MB L'efecte de la compaginació d'estudis i feina en els resultats acadèmics i en la inserció laboral / Sánchez-Gelabert, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Figueroa, Mijail (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Elias, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Barcelona Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 2016
Equitat en l'accés i en la inserció professional dels graduats universitaris, Capítol 2, 2016  
9.
37 p, 210.7 KB Informe de la auditoría de certificación / Bureau Veritas
El sistema de gestió de la qualitat del Servei de Biblioteques segueix la norma ISO 9001. La certificació comporta l'existència d'auditories internes i externes anuals. Cal demostrar no únicament la bona gestió dels processos que es realitzen i els serveis que s'ofereixen, sinó també que es cerca la millora continua en tots els aspectes, en especial en l'augment de la satisfacció dels usuaris.
Barcelona 2015-
3 documents
10.
11 p, 166.3 KB Informe d'auditoria del sistema de gestió / Applus+
El sistema de gestió de la qualitat del Servei de Biblioteques segueix la norma ISO 9001. La certificació comporta l'existència d'auditories internes i externes anuals. Cal demostrar no únicament la bona gestió dels processos que es realitzen i els serveis que s'ofereixen, sinó també que es cerca la millora continua en tots els aspectes, en especial en l'augment de la satisfacció dels usuaris.
Barcelona 2010-2014
5 documents

Llibres i col·leccions : 22 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 204 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
43 p, 1.1 MB Secondary School Students' Perspectives on Self-assessment in the EFL Classroom : 'Learning to Learn' Competence in Context / Castro Pineda, Cristina ; Dooly, Melinda, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
In a globalised society going through constant changes, future students should be able to adapt to face unexpected challenges and carry out professional tasks they have not been prepared for. This is what the European Commission understands as the competence of learning to learn (LTL; see Sala, Punie, Garkov & Cabrera Giraldez, 2020). [...]
En una societat globalitzada que experimenta canvis constants, l'alumnat del futur hauria de saber enfrontar-se a reptes inesperats i desenvolupar tasques professionals per les quals encara no ha estat preparat. [...]

2021
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [930]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [931]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [932]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [933]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [934]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [935]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [936]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [937]
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes [939]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [940]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [941]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [942]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1141]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1216]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1217]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1218]  
2.
29 p, 808.8 KB Revisión literaria de métodos e instrumentos utilizados para evaluar la eficacia de las intervenciones con la Danza Movimiento Terapia en trastornos mentales / Contreras Briñez, Luis Fabian ; Bräuninger, Iris, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Aquesta revisió literària pretén complir l'objectiu de Recopilar els mètodes i instruments que van usar els estudis publicats en els últims 10 anys des del 2011 fins al 2021 per a mesurar les intervencions en la salut mental des de la DMT. [...]
Esta revisión literaria pretende cumplir el objetivo de: Recopilar los métodos e instrumentos que usaron los estudios publicados en los últimos 10 años desde el 2011 hasta el 2021 para mesurar las intervenciones en la salud mental desde la DMT. [...]

2021
Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut [1132]  
3.
42 p, 1.2 MB Currículum de la Xarxa FeedbackNet. Període 2015-2020 / Díaz-Vicario, Anna ; Cañabate Ortiz, Dolors ; FeedbackNet
El document recull els projectes de recerca, publicacions i jornades sobre avaluació, feedback i autoregulació dels membres de la Xarxa FeedbackNet, de la qual participen investigadors i investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya. [...]
2021  
4.
1 p, 554.0 KB Influence of dark chocolate processing in sensory quality: conching step influence / Julià Navarro, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  
5.
193 p, 3.5 MB Monitorización prolongada video-eeg de pacientes remitidos por epilepsia refractaria en una unidad de epilepsia de un hospital terciario : efectividad clínica, evaluación económica e impacto presupuestario / Becerra Cuñat, Juan Luis ; García-Lorenzo, Borja, dir. ; Rocamora Zúñiga, Rodrigo Alberto, dir. ; Dávalos, Antoni, dir.
Introducció: La monitorització perllongada vídeo-EEG (MPVEEG) és la prova de certesa en el diagnòstic d'epilèpsia. La Comissió Europea recomana un centre amb MPVEEG i cirurgia cada 3. 000 pacients amb epilèpsia refractària (ER). [...]
Introducción: La monitorización prolongada video-EEG (MPVEEG) es la prueba de certeza en el diagnóstico de epilepsia. La Comisión Europea recomienda un centro con MPVEEG y cirugía cada 3. 000 pacientes con epilepsia refractaria (ER). [...]
Introduction: Long-term video-EEG monitoring (LTVEEG-m) is the test of certainty in the diagnosis of epilepsy. The European Commission recommends one specialized center with LTVEEG-m and epilepsy surgery for every 3,000 patients with refractory epilepsy (RE). [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Medicina.

2021  
6.
Evaluación para la mejora : efectos desde la óptica de los directores / Díaz Galeas, Luz María ; Rodríguez Gómez, David, dir.
L'avaluació dels centres educatius ha estat una estratègia implementada com a eina per a la millora. No obstant això, escassos estudis han abordat els processos i eventuals assoliments experimentats per les escoles en la trajectòria posterior. [...]
La evaluación de los centros educativos ha sido una estrategia implementada como herramienta para la mejora. Sin embargo, escasos estudios han abordado los procesos y eventuales logros experimentados por las escuelas en la trayectoria posterior. [...]
The evaluation of schools has been a strategy implemented as a tool for improvement. However, few studies have addressed the processes and eventual achievements experienced by schools in the subsequent trajectory. [...]

2021  
7.
La base de orientación no lineal como instrumento de autorregulación matemática / Torregrosa Martínez, Alba ; Deulofeu Piquet, Jordi, dir. ; Albarracín Gordo, Lluís, dir.
La present tesi doctoral va prendre com a objectiu crear, desenvolupar i aplicar una base d'orientació no lineal com a eina de suport a la metacognició matemàtica durant la resolució de problemes de patrons. [...]
La presente tesis doctoral tuvo como objetivo general crear, desarrollar y aplicar una base de orientación no lineal como instrumento de apoyo a la metacognición matemática en resolución de problemas de patrones. [...]
The main objective of the current doctoral thesis was to create, develop and apply a non-linear orientation base as a supporting tool for mathematical metacognition in pattern problem solving. To achieve this objective, three specific objectives were defined. [...]

2021  
8.
341 p, 9.1 MB Test d'Atenció Selectiva i Sostinguda (TASS) : desenvolupament, validació i estandardització d'un instrument d'avaluació per al cribratge de les dificultats atencionals / Batlle Vila, Santiago ; Tobías Garcés, Aurelio, dir. ; Martín López. , Luis Miguel
El Test d'Atenció Selectiva i Sostinguda (TASS) és un test de cancel·lació de paper i llapis dissenyat per mesurar atenció visual en població infanto-juvenil. Els instruments desenvolupats sota aquest paradigma han estat considerats com eines adequades per al cribratge de les dificultats atencionals per la seva brevetat i senzillesa. [...]
El Test de Atención Selectiva y Sostenida (TASS) es un test de cancelación de papel y lápiz diseñado para medir atención visual en población infanto-juvenil. Los instrumentos desarrollados bajo este paradigma han sido considerados como herramientas adecuadas para el cribado de las dificultades atencionales por su brevedad y sencillez. [...]
Test d'Atenció Selectiva i Sostinguda (TASS) is a paper and pencil cancellation test designed to measure visual attention in childhood and adolescence population. Instruments developed under this paradigm have been considered appropriate tools for screening of attentional difficulties because of its brevity and simplicity. [...]

2020  
9.
218 p, 3.2 MB A value-based approach to agent-based simulation for policy assessment : an exploration in the water domain / Perelló Moragues, Antonio ; Noriega Blanco-Vigil, Pablo, dir. ; Robles, Sergi, dir.
La creació de polítiques públiques és una activitat motivada per valors. Des de la avaluació d'estats del món a l'elecció de l'acció apropiada sota unes circumstàncies determinades, els valors estan presents a l'hora de decidir si quelcom és bo o no. [...]
La creación de políticas públicas es una actividad motivada por valores. Desde la evaluación de estados del mundo a la elección de las acciones apropiadas bajo unas circunstancias determinadas, los valores están presentes a la hora de decidir si algo es bueno o no. [...]
Policy-making is a value-driven activity. From the assessment of states of the world to the choice of the appropriate actions to do under given circumstances, values are present in deciding whether something is good or not. [...]

2020  
10.
304 p, 6.0 MB Formación para el liderazgo escolar : Impacto del Plan de formación de directoras y directores en Chile / Parra Robledo, Richar ; Ruíz Bueno, Carmen, dir. ; Tejada Fernández, José, dir.
La present tesi doctoral va tenir com a objectiu avaluar l'impacte del pla de formació de directors i directores en la millora institucional dels centres escolars de Xile. L'estudi va sorgir de la necessitat de generar investigacions en el context xilè sobre l'impacte dels programes de formació per al lideratge escolar i la influència de l'equip directiu en els resultats educatius i en les millores en els centres escolars. [...]
La presente tesis doctoral tuvo como objetivo evaluar el impacto del plan de formación de directores y directoras en la mejora institucional de los centros escolares de Chile. El estudio surgió de la necesidad de generar investigaciones en el contexto chileno sobre el impacto de los programas de formación para el liderazgo escolar y la influencia del personal de dirección en los resultados educativos y en las mejoras en los centros escolares. [...]
The objective of this doctoral thesis was to evaluate the impact of the directors' training plan on the institutional improvement of Chilean schools. The study arose from the need to generate research in the Chilean context on the impact of training programs for school leadership and the influence of school personnel on educational results and improvements in schools. [...]

2020 - 10.17583/ijelm.2020.4730  

Documents de recerca : 204 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 14 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
1 p, 106.4 KB Tips per a l'alfabetització en feedback / Ion, Georgeta, coord. ; Álvarez Valdivia, Ibis Marlene ; Armengol Asparó, Carme ; Arnau-Sabatés, Laura ; Barrera-Corominas, Aleix ; Buñuel Azor, Immaculada ; Castro Ceacero, Diego ; Díaz Vicario, Anna ; Duran-Bellonch, Mar ; Suárez, Cecilia Inés ; Mercader Juan, Cristina ; Morodo, Andy ; Muñoz Moreno, José Luis ; Rodríguez Gómez, David ; Salat Llorente, Esther
En aquesta infografia destaquem algunes idees per ajudar al professorat a fomentar l'alfabetització de l'alumnat en el feedback.
2020 (ARPA-Aula de Recursos per a l'Avaluació)  
2.
1 p, 75.9 KB Com donar el feedback per a que sigui fàcil d'utilitzar? / Ion, Georgeta, coord. ; Álvarez Valdivia, Ibis Marlene ; Armengol Asparó, Carme ; Arnau-Sabatés, Laura ; Barrera-Corominas, Aleix ; Buñuel Azor, Immaculada ; Castro Ceacero, Diego ; Díaz Vicario, Anna ; Duran-Bellonch, Mar ; Suárez, Cecilia Inés ; Mercader Juan, Cristina ; Morodo, Andy ; Muñoz Moreno, José Luis ; Rodríguez Gómez, David ; Salat Llorente, Esther
En aquesta infografia destaquem algunes idees per ajudar al professorat a donar un feedback que l'alumnat pugui emprar per millorar.
2020 (ARPA-Aula de Recursos per a l'Avaluació)  
3.
1 p, 51.5 KB Dissenyar processos de feedback efectius / Ion, Georgeta, coord. ; Álvarez Valdivia, Ibis Marlene ; Armengol Asparó, Carme ; Arnau-Sabatés, Laura ; Barrera-Corominas, Aleix ; Buñuel Azor, Immaculada ; Castro Ceacero, Diego ; Díaz Vicario, Anna ; Duran-Bellonch, Mar ; Suárez, Cecilia Inés ; Mercader Juan, Cristina ; Morodo, Andy ; Muñoz Moreno, José Luis ; Rodríguez Gómez, David ; Salat Llorente, Esther
En aquesta infografia destaquem algunes idees per ajudar al professorat a fomentar un ús efectiu del feedback entre iguals.
2020 (ARPA-Aula de Recursos per a l'Avaluació)  
4.
1 p, 60.3 KB Com alfabetitzar a l'alumnat en el feedback? / Ion, Georgeta, coord. ; Arnau-Sabatés, Laura ; Armengol Asparó, Carme ; Barrera-Corominas, Aleix ; Castro Ceacero, Diego ; Morodo, Andy ; Duran-Bellonch, Mar ; Díaz Vicario, Anna ; Muñoz Moreno, José Luis ; Buñuel Azor, Immaculada ; Rodríguez Gómez, David ; Salat Llorente, Esther ; Suárez, Cecilia Inés ; Álvarez Valdivia, Ibis Marlene ; Mercader Juan, Cristina
En aquesta infografia destaquem algunes idees per ajudar al professorat a fomentar l'alfabetització de l'alumnat en el feedback.
2020 (ARPA-Aula de Recursos per a l'Avaluació)  
5.
6 p, 154.0 KB Recursos de consulta bilingües inglés español en línea y gratuitos / Orozco-Jutorán, Mariana
Recursos de consulta bilingües inglés español en línea y gratuitos.
2020  
6.
24 p, 1.4 MB Recursos de documentación en línea y gratuitos para la traducción especializada inglés-español / Orozco-Jutorán, Mariana
Recursos de documentación en línea y gratuitos para la traducción especializada inglés-español.
2020  
7.
24 p, 2.2 MB Recursos de consulta monolingües para traducir al español (fiables, en línea y gratuitos) / Orozco-Jutorán, Mariana
Recursos de consulta monolingües para traducir al español (fiables, en línea y gratuitos).
2020  
8.
16 p, 1.6 MB Adaptació de l'avaluació dels aprenentatges als entorns virtuals. Idees per a la virtualització de l'avaluació / Ion, Georgeta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Mercader Juan, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Muñoz Moreno, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona)
En aquest material destaquem algunes orientacions que poden guiar el procés d'adaptació de les pràctiques d'avaluació dels aprenentatges als entorns virtuals. Partim d'una revisió de la literatura especialitzada sobre la temàtica i també dels resultats dels projectes d'innovació i recerca que desenvolupem: a) Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent (Ref. [...]
Barcelona, 2020 (ARPA-Aula de Recursos per a l'Avaluació)  
9.
11 p, 386.9 KB Pauta per a l'avaluació de la contribució individual dels membres al procés grupal en el treball en equip universitari / Agud Morell, Ingrid (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Alcalde, Rosa ; Armengol Asparó, Carme ; Barrera-Corominas, Aleix ; Borras Izquierdo, Alexis ; Buñuel Azor, Immaculada ; Castro Ceacero, Diego ; Díaz Vicario, Anna ; Duran-Bellonch, Mar ; González Fernández, Henar ; Ion, Georgeta ; Marzo Ruiz, Lourdes ; Mercader Juan, Cristina ; Muñoz Moreno, José Luís ; Orta Trepat, María ; Parera Garcia, Mònica ; Pérez-Maldonado, Cristina ; Rodríguez Gómez, David ; Salat Llorente, Esther ; Sánchez Martí, Angelina ; Zolle-Valero, Txell, col.
La pauta que es presenta a continuació parteix d'un projecte que es fonamenta en la necessitat d'assegurar una avaluació més individualitzada quan el mètode de treball escollit pel professorat és el treball en equip. [...]
Bellaterra 2018 (ARPA-Aula de Recursos per a l'Avaluació)  
10.
42 p, 1.8 MB Programar per emocionar a EP i ESO / Zurita Món, Sílvia ; Sala Roig, Elisa ; Noguera Cambray, Eva ; Lara López, Rocio ; Jordán Martínez, Laura ; Fuentes Agustí, Marta
Si algú ens pregunta com ens imaginem l'educació del segle XXI hi ha dos conceptes que no podrem evitar incloure sota aquest títol. Dos conceptes, que malgrat contar amb poc més d'una dècada de vida, estan transformant la nostra societat, i, com no podia ser d'una altre manera, el món educatiu. [...]
2016  

Materials didàctics : 14 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 5 registres trobats  
1.
15.8 KB Bruno Dente, doctor "honoris causa" per la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
2019 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  
2.
1 p, 258.1 KB Biblioteques UAB. Enquesta de satisfacció / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Infografia realitzada pel Servei de Biblioteques de la UAB amb motiu de l'enquesta de satisfacció als usuaris feta durant el curs 2013-2014. L'enquesta recull la tipologia d'usuaris, la freqüència d'utilització de la biblioteca, el coneixement del servei i dels fons, la valoració dels usuaris, els suggeriments dels usuaris i les propostes de millora.
2013  
3.
1 p, 601.2 KB Biblioteques UAB. Enquesta de satisfacció / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Infografia realitzada pel Servei de Biblioteques de la UAB amb motiu de l'enquesta de satisfacció als usuaris feta durant el curs 2016-2017. L'enquesta recull la tipologia d'usuaris, la freqüència d'utilització de la biblioteca, el coneixement del servei i dels fons, la valoració dels usuaris, els suggeriments dels usuaris i les propostes de millora.
2016  
4.
510x339, 107.9 KB Factor d'impacte de revistes de ciències socials / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició sobre el factor o índex d'impacte de revistes científiques de ciències socials. Conté el rànquing de les deu revistes de dret, economia, ciències polítiques i sociologia amb el factor d'impacte més alt el 2007 segons l'Institute for Scientific Information (ISI). [...]
2009
9 documents
5.
Factor d'impacte de revistes de ciències socials / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició sobre el factor o índex d'impacte de revistes científiques de ciències socials. Conté el rànquing de les deu revistes de dret, economia, ciències polítiques i sociologia amb el factor d'impacte més alt el 2007 segons l'Institute for Scientific Information (ISI). [...]
2009 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))
   

Fons personals i institucionals 1 registres trobats  
1.
12 p, 131.1 KB Análisis del sistema británico de evaluación de la higiene (HAS) mediante la valoración de un matadero y sala de despiece de aves / Guinjoan, J. ; Fàbregas i Comadran, Xavier
Este artículo, Primer premio del VII Concurso ADITSIC para asociados, analiza el Sistema Británico de Evaluación de la Higiene (HAS). Para ello se valoró el estado higiénico de un matadero y de una sala de despiece de aves, teniendo en cuenta la metodología HAS de 1995 y las de 1999.
2001 (Memoria digital d'escorxadors)
Eurocarne, Vol. 99, Núm. 1 (Septiembre 2001) , p. 1-12  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.