Resultats globals: 13 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 13 registres trobats
Documents de recerca 13 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
15 p, 1.3 MB Goget : Implementació d'un assistent per a la cerca avançada de datacions de radiocarboni / Martí Asensio, Marc ; Tallo Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Possiblement un dels reptes més difícils per un programador és aconseguir que el programa que ha desenvolupat sigui entenedor i fàcil d'utilitzar pels usuaris finals. En aquest projecte busquem implementar un assistent que, mitjançant una estructura senzilla i el més visual possible, ajudi als usuaris a realitzar la cerca que desitgen sobre una base de dades de datacions de radiocarboni. [...]
Posiblemente uno de los retos más difíciles para un programador es conseguir que el programa que ha desarrollado sea entendible y fácil de utilizar por los usuarios finales. En este proyecto buscamos implementar un asistente que, mediante una estructura sencilla y lo más visual posible, ayude a los usuarios a realizar la búsqueda que desean sobre una base de datos de dataciones de radiocarbono. [...]
Possibly one of the most difficul t challenges for a programmer is to make the program that he has developed understandable and easy to use for the end users. In this project we seek to implement an assistant that, by a structure as simple and visual as possible, helps users to perfom the search they want on a database of radiocarbon dates. [...]

2019-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
11 p, 885.8 KB Bloomen : Blockchain for creative content / Falcón Xarau, Sergi ; Gesa Boté, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo de mi proyecto final de grado es el desarrollo de una aplicación híbrida con Angular para un cliente final, orientada al consumo y venta de contenido digital. La venta de éste se realizará a través de un Marketplace en el que tanto proveedores como clientes pueden gestionar la compra y venta del contenido, sin la necesidad de pasarelas de pago como Visa o PayPal debido a la tecnología Blockchain y el uso de las criptomonedas. [...]
The objective of my final degree project is the development of a hybrid application for a final customer, aimed at the consumption and sale of digital content. The sale of this will be done through a Marketplace in which both suppliers and customers can manage the purchase and sale of content, without the need for payment gateways such as Visa or PayPal due to Blockchain technology and the use of cryptocurrencies. [...]
L'objectiu del meu projecte final de grau és el desenvolupament d'una aplicació híbrida amb Angular per a un client final, orientada al consum i venda de contingut digital. La venda d'aquest es realitzarà a través d'un Marketplace en el qual tant proveïdors com a clients poden gestionar la compra i venda del contingut, sense la necessitat de passarel·les de pagament com Visa o PayPal degut a la tecnologia Blockchain i l'ús de les criptomonedes. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
12 p, 2.0 MB Disseny d'una interfície d'usuari basada en psicologia cognitiva (2) / Fernández González, Raquel ; Rubio Barrera, Ruben, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte es basa en la critica, redisseny i implementació del web de Becas, Ayudas y subvenciones del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del Gobern d'Espanya, per tal de millora totes aquelles mancances i problemes que té, i que per tant, dificulten el seu ús als usuaris que hi interactuen, tant als que tenen coneixements del web com els que no. [...]
This project is based in Scholarship redesign, implementation and review, grants and subsidies from Ministery of Education, Culture and Sports from Spain Governement. The focus is improve all necessities and solve the problems we can find on them. [...]
El proyecto se basa en la crítica, rediseño e implementación de la web de Becas, Ayudas y subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, con el propósito de mejorar todas aquellas carencias y problemas que tiene. [...]

2018-02-13
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
14 p, 1.5 MB UAB RVT Remote Video-tutorship : Plataforma de vídeo-tutories / Urquia Lopez, Ander ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Vivim en un món globalitzat, on la distància ja no és una barrera i la immediatesa és un valor afegit, amb aquestes premisses, neix UAB RVT, una plataforma de vídeo-tutories enfocada a l'àmbit universitari, que té com a objectiu facilitar a professors i alumnes la realització de tutories de forma remota, de manera que cap de les dues parts implicades hagi de desplaçar-se a un lloc en concret i per tant, facilitar que ambdues parts puguin gestionar el temps de forma més eficient, estalviant-se desplaçaments, facilitant la possibilitat de compaginar els estudis / la docència amb altres projectes.
We live in a globalized world, where distance is no longer a barrier and the immediacy is an added value, with these premisses, UAB RVT is born, a video-tutorship platform focused on university area, which aims to facilitate teachers and students making video-tutorships remotely, through platform. [...]
Vivimos en un mundo globalizado, donde la distancia ya no es una barrera y la inmediatez es un valor añadido, con estas premisas, nace UAB RVT, una plataforma de vídeo-tutorías enfocada al ámbito universitario, que tiene como objetivo facilitar a profesores y alumnos la realización de tutorías de forma remota, de manera que ninguna de las de dos partes implicadas tenga que desplazarse a un lugar en concreto y por lo tanto, facilitar que ambas partes puedan gestionar el tiempo de forma más eficiente, ahorrándose desplazamientos, facilitando la posibilidad de combinar los estudios / la docencia con otros proyectos.

2018-02-13
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
11 p, 7.4 MB Aplicación online para determinar la relación entre color y emoción / Blanco de la Cruz, Jose Carlos ; Pàrraga, Alejandro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo de este proyecto se centra en la creación de una herramienta, que permita determinar la capacidad humana de relacionar una gama de colores concreta a una emoción o conjunto de emociones. [...]
The main objective of this project remains on create a tool that allows the human capacity to relate a specific color range to an emotion or set of emotions. It is known that not all people react in the same way when perceiving a color [1], therefore, the tool should tke into account extra aspects of the user, such as the region from where the experiment is done or the age of the person. [...]
L'objectiu d'aquest projecte es centra en la creació d'una eina, que permeti determinar la capacitat humana de relacionar una gamma de colors concreta a una emoció o conjunt d'emocions. És sabut que no totes lespersones reaccionen de la mateixa manera en percebre un color [1], per tant, l'eina ha de tenir en compte aspectes extra de l'usuari, com la regió des d'on es fa l'experiment o l'edat de la persona. [...]

2017-06-26
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
12 p, 1.8 MB Easy Diet Planner : web de receptes i dietes / Ramon Vilaplana, Joan ; Hernàndez i Sabaté, Aura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment podem trobar moltes pàgines web amb receptes o possibles dietes a seguir, però cap on es pugui fer una planificació de dietes directament amb receptes o que ofereixi informació nutricional sobre les receptes, de forma que és necessari primer buscar la dieta a seguir i després receptes que continguin els ingredients que es dement en aquesta. [...]
Currently we can find many webpages with recipes or possible diets to follow, But none where you can plan diets directly with recipes or provide nutritional information on recipes, so you need to first look for the diet to follow and then recipes that contain the ingredients that lie in it. [...]
Actualmente podemos encontrar muchas páginas web con recetas o posibles dietas a seguir, pero ninguna donde se pueda hacer una planificación de dietas directamente con recetas o que ofrezca información nutricional sobre las recetas, de forma que es necesario primero buscar la dieta a seguir y luego recetas que contengan los ingredientes que se describen en esta. [...]

2017-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
14 p, 1.3 MB Desenvolupament d'una xarxa social per a esports d'hivern : SocialSKI / Balagué Ferrer, Josep Oriol ; Bartrina Rapesta, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte és la continuació del desenvolupament de la xarxa social per a esports d'hivern que va començar el Juny del 2016. En la primera versió de SocialSKI es va desenvolupar una demo només per a dispositius mòbils, fent-ne ús, els usuaris podien accedir mitjançant diferents plataformes per tal de conèixer l'estat actual de les pistes d'esquí així com les dades meteorològiques de les estacions i les opinions que els mateixos usuaris aportaven a la aplicació sobre diferents aspectes referents a les pistes d'esquí. [...]
This project is the continuation of the development of a winter sports oriented social network that began in June 2016. The first version of SocialSKI was a demo developed for mobile devices. Using SocialSKI, users could access trough different platforms to data referring to the state of the ski slopes, the meteorological conditions in the different stations and the opinions referring to the state of the ski slopes submitted by the users of the social network. [...]
Este proyecto es la continuación del desarrollo de la red social para deportes de invierno que comenzó en Junio de 2016. En la primera versión de SocialSKI se desarrolló una demo sólo para dispositivos móviles, haciendo uso de ella, los usuarios podían acceder mediante diferentes plataformas para conocer el estado actual de las pistas de esquí así como los datos meteorológicos de las estaciones y las opiniones que los mismos usuarios aportaban en la aplicación sobre diferentes aspectos referentes a las pistas de esquí. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
8 p, 667.7 KB Interaction with digital objects in JavaScript / Colomer Gallardo, Pere ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Norton, Daniel Alexander, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Interaction with digital objects in JavaScript és un projecte de final de grau que es bassa en la implementació d'un software interactiu multimèdia. Aquest software consta d'una interfície gràfica intuïtiva on l'usuari pot crear animacions digitals en JavaScript a partir de la llibreria Paper. [...]
Interaction with digital objects in Javascript is a degree's final project based on the implementation of an interactive multimedia software. This software consists of an intuitive UI where the user can create digital animations in JS using the Paper. [...]
Interaction with digital objects in JavaScript es un proyecto de final de grado que se basa en la implementación de un software interactivo multimedia. Este software consta de una interfaz gráfica intuitiva donde el usuario puede crear animaciones digitales en JavaScript a partir de la librería Paper. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
13 p, 1.7 MB Diseño y implementación de un sistema web para la gestión de elementos multimedia / Falcó García, Lluís ; Norton, Daniel Alexander, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto trata de la creación de un sistema web capaz de gestionar y organizar contenidos multimedia. Actualmente, el volumen de elementos multimedia que podemos recabar o generar puede ser de un calibre inmenso. [...]
This project relates to the creation of a web system capable of managing and organizing multimedia content. Currently, the volume of multimedia elements we are able to collect or generate can be of immense caliber. [...]
Aquest projecte tracta de la creació d'un sistema web capaç de gestionar i organitzar continguts multimèdia. Actualment, el volum d'elements multimèdia que podem demanar o generar pot ser d'un calibre immens. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
1 p, 629.6 KB Cooperación Sur-Sur como herramienta de integración latinoamericana / Moreno Juste, Lucía ; Martín Faus, Carlos D., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El presente trabajo analiza la relación de la Cooperación Sur-Sur (CSS) con la integración regional latinoamericana, entendiéndolos como dos procesos interrelacionados e interdependientes. En los últimos tiempos, la CSS ha incrementado su volumen e importancia en el sistema internacional, especialmente en el continente latinoamericano. [...]
En el present treball, s'analitza la relació de la Cooperació Sud-Sud (CSS) amb la integració regional llatinoamericana, entenent-los com a dos processos inter-relacionats i interdependents. En els últims temps, la CSS i la integració regional han incrementat el seu volum i importància en el sistema internacional. [...]
This paper analyzes the relationship between South-South Cooperation (SSC) and regional Latin American integration as two interrelated and interdependent processes. Recently, SSC has incremented its volume and importance in the international system, especially in the Latin American continent. [...]

2016
Graduat o Graduada en Ciència Política i Gestió Pública [818]
2 documents

Documents de recerca : 13 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.