Resultats globals: 333 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 191 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 2 registres trobats
Llibres i col·leccions, 13 registres trobats
Documents de recerca, 110 registres trobats
Materials didàctics, 3 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 14 registres trobats
Fons personals i institucionals, 1 registres trobats
Articles 191 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
23 p, 897.1 KB Pedagogies creatives per sobreviure a la 'via mercurial' del canvi educatiu : currículums flexibles, diversitat d'aprenentatges i identitats en transformació / Rifà Valls, Montse (Universitat Autònoma de Barcelona)
Les històries de la creativitat ens permeten comprendre quines retòriques són les que incorpora l'educació escolar en l'actualitat, així com situar el predomini d'una visió que s'associa amb la innovació, les tecnologies i les indústries creatives. [...]
Stories of creativity enable an understanding of the rhetoric that are incorporated into present-day school education. They also make it possible to situate the dominant vision of creativity associated with innovation, technology and creative industries. [...]

2019 - 10.2436/20.3007.01.122
Revista catalana de pedagogia, Núm. 16 (2019) , p. 17-39  
2.
24 p, 341.6 KB "Me están echando de mi casa" : repercusiones personales y sociales de la inseguridad residencial en Barcelona / Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; López Gay, Antonio (Centre d'Estudis Demogràfics)
Las condiciones para acceder a una vivienda en España han empeorado desde la crisis económica de 2008. El mercado de alquiler se ha convertido en la única opción para muchos grupos sociales. En el contexto español, con un nivel muy bajo de vivienda social y con contratos de alquiler de corta duración, el aumento del precio de la vivienda ha tenido un fuerte impacto. [...]
Les condicions per accedir a un habitatge a Espanya han empitjorat des de la crisi econòmica de 2008. El mercat de lloguer ha esdevingut l'única opció per a molts grups socials. En el context espanyol, amb un nivell molt baix d'habitatge social i amb contractes de lloguer de curta durada, l'augment del preu de l'habitatge ha tingut un fort impacte. [...]
Access to housing in Spain has worsened since the economic crisis of 2008, with the rental market becoming the only option for many social groups. Given that social housing is scarce in the country and rental contracts are of a short duration, the increase in housing prices has had a strong impact. [...]

2020 - 10.5565/rev/papers.2842
Papers : revista de sociologia, Vol. 106 Núm. 1 (2021) , p. 139-162 (Artículos)  
3.
29 p, 481.0 KB Formal Variation and Language Change in Catalan Quantifiers : the Role of Pragmatics / Ramos, Joan-Rafael (Universitat de València. Departament de Filologia Catalana)
This article studies the formal variation of the masculine singular forms of the quantifiers u/un 'one', algú/algun 'someone, some', ningú/ningun 'no-one, anyone, not one, any, none' and cada u/cada un 'everyone, each one' in contemporary Catalan. [...]
Aquest article estudia la variació formal de les formes de masculí singular dels quantificadors u/un 'one', algú/algun 'someone, some', ningú/ningun 'no one, anyone, not one, any, none' i cada u/cada un 'everyone, each one' en català actual. [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.308
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 31-59 (Articles)  
4.
22 p, 4.3 MB El delta de la Tordera : tensions, reptes i expectatives d'un paisatge rural complex a la perifèria metropolitana de Barcelona / Panareda, Josep M. (Institut d'Estudis Catalans)
El delta de la Tordera és petit (ocupa una superfície de 8 km2) i es troba situat a l'extrem septentrional de la regió metropolitana de Barcelona, amb un predomini de l'horta durant la primera meitat del segle XX. [...]
The Tordera delta is a small delta of some 8 km2 located on the northern end of the Barcelona metropolitan region, in which market-garden farms predominated throughout the first half of the twentieth century. [...]
El delta del río Tordera es pequeño (ocupa una superficie de 8 km2) y se encuentra situado en el extremo septentrional de la región metropolitana de Barcelona, con un predominio de la huerta durante la primera mitad del siglo XX. [...]
Le delta de la Tordera est un petit delta de 8 km2 situé à l'extrême septentrional de la région métropolitaine de Barcelone, où la culture maraichère a prédominé pendant la première moitié du XXème siècle. [...]

2020 - 10.1234/documentsanalisi.v66i2.374381
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 66 Núm. 2 (2020) , p. 371-392 (Articles)  
5.
24 p, 505.8 KB Clima, cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo : oportunidades para la geografía / Olcina, Jorge (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía)
La climatología es la rama que desarrolla en mayor grado el principio rector de la geografía: el estudio de las relaciones entre el medio y el ser humano, así como de sus diferentes manifestaciones sobre la superficie terrestre. [...]
La climatologia és la branca que desenvolupa el principi rector de la geografia en un grau més elevat: l'estudi de les relacions entre el medi i l'ésser humà, com també de les diferents manifestacions que realitza sobre la superfície terrestre. [...]
La climatologie est la branche géographie qui développe le plus le principe directeur de cette dernière : l'étude des relations entre l'environnement et l'être humain et leurs différentes manifestations à la surface de la Terre. [...]
Climatology is the branch of geography that, to a greater extent, responds to the main objective of the field: the study of the relationships between the environment and human beings and their different manifestations on the earth's surface. [...]

2020 - 10.1234/documentsanalisi.v66i1.373299
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 66 Núm. 1 (gener-abril 2020) , p. 159-182 (Miscel·lània)  
6.
30 p, 507.0 KB Los cambios en la estructura del empleo en España a lo largo del ciclo económico : patrones de cambio y factores explicativos (1995-2014) / Torrejón Pérez, Sergio (Universidad Complutense de Madrid)
En este artículo se analizan los patrones de cambio estructural del empleo a lo largo del último ciclo económico en España (1995-2014). Primero se realiza un diagnóstico en cada etapa: de cierta polarización en la fase expansiva y de mejora en la crisis. [...]
En aquest article s'analitzen els patrons de canvi estructural de l'ocupació al llarg de l'últim cicle econòmic a Espanya (1995-2014). Primer es fa un diagnòstic de cada etapa: de certa polarització en la fase expansiva i de millora en la crisi. [...]
This paper analyzes the patterns of structural change in employment along the last economic cycle in Spain (1995-2014). First, a diagnosis is performed for every stage of the cycle, finding polarization in the expansive period and upgrading in the crisis. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2567
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 4 (2019) , p. 605-633 (Artículos)  
7.
12 p, 3.4 MB El canvi ambiental en l'obra de Salvador Llobet / Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Aquest article presenta la importància d'estudiar el canvi ambiental des de la geografia, tot assenyalant l'interès d'analitzar els canvis dels usos del sòl. A partir de l'obra 'El medio y la vida en el Montseny' de Salvador Llobet, s'analitzen les seves aportacions a la geografia ambiental i el seu acurat treball cartogràfic.
2003
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 55 (2003) , p. 9-20  
8.
100 p, 1.8 MB Les terminacions àtones de primera i segona persona del plural en català : una aproximació diacrònica i geolingüística / Massanell i Messalles, Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Una de les evolucions característiques del català, enfront d'altres llengües romàniques, és el tancament en [e] de A àtona en síl·laba final travada llatina o romànica (RŎSAS > roses, CANTANT > canten, ASPARĂGU > espàrrec). [...]
One of the characteristic evolutions of Catalan, as opposed to other Romance languages, is the A > [e] closure in unstressed final syllables if they are closed by a consonant (RŎSAS > roses 'roses', CANTANT > canten 'they sing', ASPARĂGU > espàrrec 'asparagus'). [...]

2018 - 10.1344/AFEL2018.8.7
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, Núm. 8 (2018) , p. 159-258  
9.
22 p, 404.4 KB "Hot news" and perfect change : mirativity and the semantics/pragmatics interface / Ritz, Marie-Eve (The University of Western Australia)
This paper proposes an analysis of the hot news Present Perfect (PP) building on Nishiyama & Koenig's (2010) analysis of the perfect as denoting a perfect state introduced by a variable that needs to be pragmatically enriched. [...]
En aquest article es proposa una anàlisi del perfet de passat recent o hot news basada en l'anàlisi de Nishiyama & Koenig (2010) on s'analitza el perfet com una categoria que denota un 'estat perfet' introduït per una variable que necessita ser pragmàticament enriquida. [...]

2018 - 10.5565/rev/catjl.245
Catalan journal of linguistics, Vol. 17 (2018) , p. 135-155 (Articles)  
10.
11 p, 157.7 KB L'antropologia lingüística : etnografia i conceptes / Argenter, Joan A. 1947- (Joan Albert), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Entenent que la recerca etnogràfica és pròpia de l'antropologia lingüística, l'article se centra en els treballs que n'han fet un ús metodològic i heurístic. Des d'un punt de vista conceptual s'aborden els conceptes de significat social, comunitat i context, i també la funció de la indexicalitat, en particular la no referencial. [...]
Since ethnography is born out of anthropological science, the article focuses on ethnographic sociolinguistic research. From a theoretical and methodological framework, the notions of social meaning, speech community and context are dealt with and so is the role of indexicality, particularly non-referential indexicality. [...]

2011 - 10.2436/20.2504.01/23
Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 21 (2011) , p. 43-53  

Articles : 191 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 2 registres trobats  
1.
10 p, 46.0 KB Institucions polítiques de Catalunya : creació de materials docents en suport digital que fomentin la interacció amb l'estudiant a partir de la visualització de conceptes (2006mqd00005) / Pérez Francesch, Joan Lluís, 1959- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Vilaseca, Marcel Mateu (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
A partir de la constatació de la conveniència de dotar els estudis de dret d'una forta càrrega conceptual, la qual cosa es veu facilitada per la utilització de recursos virtuals, elaborem uns materials, amb una plantilla, en la que hi ha l'explicació de cada lliçó, però també d'altres elements, com ara esquemes, gràfics, quadres sinòptics, recursos bibliogràfics, legislació i jurisprudència, textos reproduïts o esmentats, qüestionaris, temes de debat, tests, materials audiovisuals o enllaços de la xarxa. [...]
After realizing the benefits of a conceptual approach to the study of law, facilitated by the use of internet resources, we have provided resources that include not only an explanation of each lesson but also other resources such as : diagrams, charts, bibliographic resources, legislation and jurisprudence, reproduced or quoted texts, questionnaires, debates, self tests, audio-visual materials and internet links. [...]
A partir de la constatación de la conveniencia de dotar los estudios de derecho de una fuerte carga conceptual, lo cual se ve facilitado por la utilización de recursos virtuales, elaboramos unos materiales, con una plantilla en la que hay la explicación de cada lección, pero también otros elementos como esquemas, gráficos, cuadros sinópticos, recursos bibliográficos, legislación y jurisprudencia, textos reproducidos o citados, cuestionarios, temas de debate, test de autocomprobación, materiales audiovisuales o enlaces a la red. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
2.
18 p, 622.9 KB El gestor de continguts web : aplicació a les biblioteques de la UAB / Azorín, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes) ; Casaldàliga, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes) ; Llorente, Elia (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes)
El Servei de Biblioteques de la UAB ha passat d'un web amb pàgines estàtiques html, creat i pensat conceptualment l'any 1996, a un web elaborat a través d'un gestor de continguts -Fatwire-, amb canvis fonamentals en l'arquitectura de la informació.
2008
Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona, Catalunya, 10es : 2008
2 documents

Llibres i col·leccions 13 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
85 p, 14.6 MB La comunicació com a eina per a la cohesió social contra el racisme i la intolerància / Carniel Bugs, Ricardo, coord. ; Velázquez, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Tejedor, Santiago (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Riba, Laura (Fundació Autònoma Solidària) ; Del Rio, Olga (Universitat de Girona) ; Martín Villodres, Francisco (Centro Social Darna) ; Messias, Adriano (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) ; García Juanatey, Ana (Observatorio Proxi) ; Tarragona Fenosa, Laia (Observatorio Proxi) ; Román-Velázquez, Patria (Loughborough University) ; Jara, Yuli (Maldita Migración) ; Bonilla, Thais (NOVACT) ; Gallego Ayala, Juana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Prieto, Rodrigo (Institut Diversitas) ; Borges-Rey, Eddy Residence Northwestern University of Qatar ; Fernández-Rovira, Cristina (Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)) ; Observatori Mediterrani de la Comunicació
Aquesta publicació és resultat del projecte "La comunicació com a eina per a la cohesió social contra el racisme i la intolerància", finançat pel XXXV Fons de Solidaritat de la Universitat Autònoma de Barcelona (FSXXXV-03). [...]
Bellaterra: Observatori Mediterrani de la Comunicació, 2020  
2.
35 p, 3.1 MB Introducción a la crisis alimentaria global / Hobbelink, Henk ed. ; Vargas, Mónica ed. ; GRAIN ; Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte ; Observatori del Deute en la Globalització ; Xarxa de Consum Solidari ; Veterinarios Sin Fronteras
Ante la crisis alimentaria que afecta hoy a todo el planeta, las respuestas que surgen desde los organismos internacionales y los países más enriquecidos se encuentran muy lejos de ser adecuadas. No se identifican las causas reales y tampoco se escucha a los principales afectados. [...]
Barcelona 2008  
3.
82 p, 1.9 MB Cocinando el planeta : hechos, cifras y propuestas sobre cambio climático y sistema alimentario global / Martínez, Virginia, ed. ; García, Ferran, ed. ; GRAIN ; Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte ; Observatori del Deute en la Globalització ; Xarxa de Consum Solidari ; Veterinarios Sin Fronteras
El cambio climático es una innegable realidad cada vez más patente, cuyos efectos se están haciendo sentir en todo el planeta. Pero lo cierto es que pocas veces tomamos conciencia de que el manejo de los suelos agrarios, la utilización de fertilizantes sintéticos, la fabricación de piensos industriales, o la destrucción de los mercados locales de alimentos constituyen el núcleo central de las emisiones planetarias de gases de efecto invernadero. [...]
Barcelona 2009  
4.
140 p, 6.9 MB Conservar aprovechando : cómo integrar el cambio global en la gestión de los montes españoles / Doblas Miranda, Enrique, coord. ; Alonso del Amo, Rocío (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Andreu, Jara (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Angulo Aguado, Elena (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Estación Biológica de Doñana) ; Àvila i Castells, Anna (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Banqué Casanovas, Mireia (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Bermejo, Victoria (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Bernal Berenguer, Susana (Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC)) ; Bonet García, Francisco Javier (Universidad de Granada. Departamento de Ecología) ; Brotons Alabau, Lluís (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Calvete-Sogo, Héctor (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Cano, Francesc (Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)) ; Carrillo Gavilán, Ma. Amparo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Estación Biológica de Doñana) ; Castro Gutiérrez, Jorge (Universidad de Granada. Departamento de Ecología) ; Caut, Stéphane (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Estación Biológica de Doñana) ; Cerdá, Xim (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Estación Biológica de Doñana) ; Heras Ibáñez, Jorge de las (Universidad de Castilla-La Mancha. Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria) ; Diaz-de-Quijano, Maria (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Díaz Esteban, Mario (Museo Nacional de Ciencias Naturales (Espanya)) ; Doblas Miranda, Enrique ; Elvira, Susana (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Espelta Morral, Josep Maria (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Estiarte, Marc (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Gallart Gallego, Francesc (Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua) ; García Gómez, Héctor (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; González Fernández, Ignacio (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; González Moreno, Pablo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Estación Biológica de Doñana) ; Gracia, Carlos (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Gracia Moya, Marc ; Hódar, José Antonio (Universidad de Granada. Departamento de Ecología) ; Kowalski, Andrew S. (Universidad de Granada. Departamento de Ecología) ; Llorens García, Pilar (Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua) ; Lloret Maya, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; López Serrano, Francisco Ramón (Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes) ; Lupon, Anna (Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC)) ; Manzano, Andreu (Agència Catalana de l'Aigua) ; Marañón, Teodoro (Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología) ; Martínez Vilalta, Jordi, 1975-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Moya, Daniel (Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes) ; Ordóñez García, José Luis (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Poyatos López, Rafael (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Puerta Piñero, Carolina (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Rábago, Isaura (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Retana Alumbreros, Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Rodrigo Domínguez, Anselm (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Roura Pascual, Núria (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya) ; Sabaté i Jorba, Santi (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Sabater, Francesc (Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC)) ; Sanz González, Javier (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Serrano Ortiz, Penélope (Universidad de Granada. Departamento de Ecología) ; Sol, Daniel (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Valladares, F (Museo Nacional de Ciencias Naturales (Espanya)) ; Vallejo Calzada, Victoriano Ramón (Fundación CEAM (Paterna)) ; Vayreda Duran, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Vilà, Montserrat (Vilà Planella) (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Estación Biológica de Doñana) ; Zamora, Regino (Universidad de Granada. Departamento de Ecología)
Bellaterra Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 2013  
5.
14 p, 242.4 KB Los grandes procesos de cambio y transformación social. Algunos elementos de análisis / Subirats, Joan (Subirats i Humet) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Más que una época de cambios, afrontamos un cambio de época como en su momento lo fue el paso a la sociedad industrial. La incertidumbre y la sensación de riesgo dominan los grandes procesos de cambio y transformación social que vivimos en la actualidad, a la vez que determinan las trayectorias vitales de las personas. [...]
Fundación Intervida 2010
Cambio social y cooperación en el siglo XXI, 2010 , p. 8-20  
6.
10 p, 80.4 MB Por el Excmo. Señor Gobernador del Real y Supremo Consejo de Castilla se comunicó al Excmo. Señor Capitan General Presidente de esta Real Chancillería para su inteligencia y la del Acuerdo, la Real orden, que con la providencia dad en su vista son del tenor siguiente / Ferran VII, 1784-1833 rei d'Espanya ; Consejo Real de Castilla
"Comunicación del Supremo Conejo de Castilla al Presidente de la Chancillería de Valladolid para que, contra lo propuesto continue un año mas el impuesto de letras" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Comunicació del Consell Suprem de Castella al President de la Cancelleria de Valladolid per a que, contra el proposat, continuï un any més l'impost de lletres. .

[Segovia : s.n., 1826]  
7.
4 p, 6.3 MB Real Cedula de S.M. y señores del Consejo en que por via de adicion a la Real Pragmatica de dos de Junio de mil setecientos ochenta y dos se declara el modo de repetir contra los endosantes y librador de letras de cambio en caso de protesto, en la forma que se expresa / Espanya ; Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya ; Muñoz, Bartolomé ; Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV) ; Imprenta Real (Madrid, Madrid)
Cèdula Reial en la que es declara la manera de repetir contra els "endosantes y librador de letras de cambio" en cas de protesta. .
Madrid : en la Imprenta Real, 1802  
8.
20 p, 32.8 MB Nos Philippvs dei Gracia, rex, Castellae, Aragonum, &c. Comes Barcinonae ... Excellentissim Señor: Los Pahers, y Consell General de la ciutat de Leyda, en virtud de la facultat a ells per sa Magestad concedida, ab son real Priviliegi, dat en Monso, a vint y nou de Noembre del any mil sinchsents vuytanta y sinch, sobre la administració, règiment, y govern de la Taula de Cambi / Lleida (Catalunya) ; Felip V, rei d'Espanya ; Magallon, Jaume ; Espanya. Monarca (1700-1746 : Felip V)
"Ordinacions fetes pel molt Magnifichs senyors pahers i consell general de la ciutat de Lleida, amb exprés consentiment de sa Majestat i ordenacions de sa Majestat i ordenacions fetes també als Prohòmens de la dita ciutat de Lleida pels oficials de la taula de Canvi i comuns dipòsits de la ciutat concedida el 14 d'abril del 1589" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Ordinacions fetes pel molt Magnifichs senyors pahers i consell general de la ciutat de Lleida, amb exprés consentiment de sa Majestat i ordenacions de sa Majestat i ordenacions fetes també als Prohòmens de la dita ciutat de Lleida pels oficials de la taula de Canvi i comuns dipòsits de la ciutat concedida el 14 d'abril del 1589. [...]

Estampat en Lleyda: Per Jaume Magallon Impressor de la ciutat... , 1700?]  
9.
15 p, 28.8 MB Establecimiento y ordenanzas para el nuevo regimen y govierno de la Tabla de los Cambios y Comunes Depositos de la ciudad de Barcelona que se deveran observar por los administradores y demas oficiales de ella / Catalunya. Capitán General ; Carrillo de Albornoz, José, duque de Montemar ; Teixidor, Josep, fl. 1722-1763, impr.
Establiments i ordenances pel nou règim, i govern de la taula dels canvis, i comuns dipòsits de la ciutat de Barcelona, que s'hauran d'observar pels administradors i els altres oficials de la ciutat. [...]
Barcelona : por Joseph Texidò..., [1723?]  
10.
9 p, 2.9 MB Pragmatica sancion por la qual se declara y establece lo que debe observarse en el pago y aceptacion de letras de cambio para evitar tergiversaciones y providencias arbitrarias é inconstantes / Espanya ; Carles III, 1716-1788 rei d'Espanya ; Marín, Pedro, fl. 1772-1799. ; Espanya. Monarca (1759-1788 : Carles III)
Pragmàtica,
Pragmàtica Sanció per la qual es declara i s'estableix el que s'ha d'observar en el pagament i acceptació de Lletres de Canvi, per evitat tergiversacions i providències arbitràries i inconstants. [...]
En Madrid : en la imprenta de Don Pedro Marin, 1782  

Llibres i col·leccions : 13 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 110 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
76 p, 2.5 MB La cultura escolar en centres educatius d'educació primària que s'enfoquen cap al canvi educatiu / Pladevall Vilavendrell, Judit ; Tomàs i Folch, Marina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'educació del segle XXI s'exposa als desafiaments d'un món canviant, i apareix la necessitat de canvis i millora de la teoria i la pràctica educativa. Aquesta recerca té l'objectiu d'identificar les característiques culturals comuns entre centres d'educació primària que s'enfoquen cap al canvi educatiu en el context català. [...]
2019
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
2.
70 p, 1.6 MB Medios audiovisuales en la construcción de paz y cambio social en Colombia (2016-2019) / Aranzazu Ocampo, Natalia ; Marín Otto, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La signatura de l'Acord de pau a Colòmbia va evidenciar una polarització social generada, en part, pel paper dels mitjans massius en la creació d'imaginaris col·lectius. En aquest temps de post-conflicte, cal entendre la significació del discurs de les produccions audiovisuals que consumeix la cultura popular, i si aquestes s'alineen amb la visió pròpia d'un procés de pau. [...]
La firma del Acuerdo de paz en Colombia evidenció una polarización de su sociedad, en parte, generada por el papel de los medios masivos en la creación de imaginarios colectivos. En estos tiempos de posconflicto, se precisa entender el significado del discurso de las producciones audiovisuales que consume la cultura popular, y si se alinean con la visión del proceso de paz. [...]
The signing of the Peace Agreement in Colombia has shown a polarization of society, partly caused by mass media role in the creation of an accepted general consciousness. In this post-conflict period, it is necessary to understand the discourse meaning of audiovisual productions, which are consumed by the popular culture, and if they align with the peace process vision. [...]

2020
Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura [1117]  
3.
62 p, 5.3 MB Estado de inclusión de servicios ecosistémicos en parques urbanos. El caso de la Región Metropolitana de Chile / Figols Paz de la Vega, Joaquín ; Nadal Tersa, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El canvi climàtic està plantejant nous desafiaments als planificadors urbans. El creixement de les ciutats, incerts escenaris climàtics i les conseqüències de destrucció d'ecosistemes mereixen enfortir la infraestructura verda per augmentar la resiliència urbana. [...]
El cambio climático está planteando nuevos desafíos a los planificadores urbanos. El crecimiento de las ciudades, inciertos escenarios climáticos y las consecuencias de destrucción de ecosistemas ameritan fortalecer la infraestructura verde para aumentar la resiliencia urbana. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2019-2020
Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població [1125]  
4.
108 p, 8.2 MB Blade Runner : quan la ciència-ficció és el nostre present / Raich i López, Guillem ; Vall Karsunke, Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Al novembre de 2019, quan es va iniciar aquest treball, ens trobàvem en el moment que Ridley Scott havia escollit per ambientar Blade Runner. La pel·lícula descriu elements de la tecnologia, la ciència o de les ciutats d'aquest 2019 que era futur però ja s'ha convertit en passat. [...]
En noviembre de 2019, cuando se inició este trabajo, nos encontrábamos en el momento que Ridley Scott había escogido para ambientar Blade Runner. La película describe elementos de la tecnología, la ciencia o de las ciudades de este 2019 que era futuro pero ya se ha convertido en pasado. [...]
In November 2019, when this work began, we were at the moment that Ridley Scott had chosen to set up Blade Runner. The film describes elements of the technology, science or cities of this 2019 that was the future but has already become the past. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
5.
88 p, 3.0 MB El mundo que nos mueve / Carreras Andrés, Albert ; Martín Pascual, Miguel Ángel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"El món que ens mou" és un vídeo dansa documental sobre el canvi climàtic. S'emmarca sota la premissa que l'ésser humà ha oblidat els llaços que l'uneixen amb la naturalesa i defensa un enfocament humanista i social necessari per a un canvi cap a una societat més sostenible, en la línia dels plantejaments de l'ecologia social. [...]
"El mundo que nos mueve" es un video danza documental sobre el cambio climático. Se enmarca bajo la premisa de que el ser humano ha olvidado los lazos que lo unen con la naturaleza y defiende un enfoque humanista y social necesario para un cambio hacia una sociedad más sostenible, en la línea de los planteamientos de la ecología social. [...]
"The world that moves us" is a documentary dance film about climate change. It is framed under the premise that the human being has forgotten the ties that unite him with nature and defends a humanistic and social approach necessary to transform into a more sustainable society, in line with social ecology approaches. [...]

2020
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
6.
32 p, 732.0 KB Refugiats i refugiades ambientals : una revisió sistemàtica / Martínez Sanesteban, Irene ; Díaz-Pont, Joana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest treball presenta una revisió sistemàtica de les publicacions actuals sobre les migracions degudes al canvi climàtic. L'objectiu és analitzar els nous desafiaments tècnics, econòmics, socials i polítics per als refugiats climàtics i els països d'acolliment, així com els principals debats conceptuals. [...]
Este trabajo presenta una revisión sistemática de las publicaciones actuales sobre las migraciones relacionadas con el cambio climático. El objetivo es analizar los nuevos desafíos técnicos, económicos, sociales y políticos para los refugiados climáticos y para los países de acogida, así como los principales debates conceptuales. [...]
This work presents a systematic review of the current literature about migrations due to climate change. The main objective is to analyze the new technical, economic, social, and political challenges for the climate refugees and the host countries, as well as the main conceptual debates. [...]

2020
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
7.
46 p, 332.8 KB The Climate changed being alive : reading "The future home of the living God" through the lens of the anthropocene / Marco Estella, Javier ; Gimeno Pahissa, Laura, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This paper aims to analyze Louise Erdrich's Future Home of the Living God from an ecocritical viewpoint, utilizing the perspective that the knowledge about the problematic emerging from the concept of the Anthropocene gives us, in order to carry out a wider research than that one provided by traditional ecocriticism. [...]
2020
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
8.
1 p, 1.1 MB Effects of climate change and globalization on the transmission of vector-borne endemic diseases. Service-learning project / Parisot de la Valette, Caroline ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2020
Grau en Veterinària [955]  
9.
18 p, 277.9 KB Processos participatius a escala municipal a la comarca del Vallès Occidental : els casos de Montcada i Reixac i Santa Perpètua de Mogoda / Miralles Fernández, Antonio ; Barbieri, Nicolas, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu general d'aquest treball és saber quins canvis s'han produït en les polítiques de participació ciutadana en els municipis on governen els denominats "partits del canvi", sorgits a partir de les protestes ciutadanes de 2011 i d'altres candidatures d'esquerra alternativa. [...]
El objetivo general de este trabajo es saber qué cambios se han producido en las políticas de participación ciudadana en los municipios donde gobiernan los denominados "partidos del cambio", surgidos a partir de las protestas ciudadanas de 2011 y de otras candidaturas de izquierda alternativa. [...]
The general objective of this work is to know what changes have taken place in the citizen participation policies in the municipalities where the so-called "Partidos del cambio" govern, arising from the Citizen protests of 2011 and other candidates of alternative left. [...]

2020
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
10.
39 p, 892.3 KB Agenda-setting y cambio climático : un estudio de caso sobre la problematización del fenómeno climático en Cataluña / Al Ghacham Touimi, Lamiae ; Barbieri, Nicolas, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El present treball s'enfoca en l'anàlisi de l'origen i el procés d'elaboració de la Llei catalana de canvi climàtic. L'anàlisi examina la construcció social de la problemàtica climàtica; els factors que afavoreixen l'entrada d'aquesta problemàtica en l'agenda pública; i, el procés negociador i decisori entre els diferents agents implicats de la societat catalana. [...]
El presente trabajo se enfoca análisis del origen y el proceso de elaboración de la Ley catalana de cambio climático. El análisis se fundamenta en un caso de estudio, cuya investigación examina la construcción social de la problemática climática; los factores que favorecen la entrada de dicha problemática en la agenda pública; y, el proceso negociador y decisorio entre los diferentes agentes implicados en la sociedad catalana. [...]
The present work focuses on the analysis of the origin and the process of elaboration of the Catalan Law on Climate Change. The research examines the social construction of climate problems; the factors that stimulate the entry of this problem on the public agenda; and, the decision-making process between the different agents involved in Catalan society. [...]

2020
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents

Documents de recerca : 110 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 3 registres trobats  
1.
850x1191, 947.8 KB 12 lectures sobre canvi climàtic / Monge, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia
Aparador de novetats amb 12 lectures recomanades de temàtica mediambiental. 12 veus especialitzades i, alhora, divulgatives, tant de casa nostra com internacionals, que expliquen en quines condicions ens trobem a dia d'avui quant a la crisi climàtica i quines estratègies es poden emprendre per revertir els seus efectes en un futur. [...]
2020
13 documents
2.
5 p, 393.5 KB Descarbonización y vehículos eléctricos en la Unión Europea: guía de fuentes de información / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
2019 (Fitxes UE-CDE UAB) (Fonts d'informació)  
3.
55 p, 688.0 KB Reconeixement i de transferència de crèdits. Canvi d'estudis i convalidació d'estudis / Masoliver, Montse ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea d'Afers Acadèmics
Sessions formatives per als coordinadors de les titulacions que han de realitzar el seguiment de les titulacions adaptades a l'EEES.
IDES 2010 (Formació de coordinadors per al seguiment de les titulacions. Sessió 4)  

Documents gràfics i multimèdia 14 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
850x1191, 947.8 KB 12 lectures sobre canvi climàtic / Monge, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia
Aparador de novetats amb 12 lectures recomanades de temàtica mediambiental. 12 veus especialitzades i, alhora, divulgatives, tant de casa nostra com internacionals, que expliquen en quines condicions ens trobem a dia d'avui quant a la crisi climàtica i quines estratègies es poden emprendre per revertir els seus efectes en un futur. [...]
2020
13 documents
2.
El sistema alimentari global // Montjuïc i Port de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització ; Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària
Per considerar l'alimentació des d'una perspectiva global cal posar en relació dos elements: d'una banda, la població (en dinàmica de creixement arreu del planeta), i de l'altra, la capacitat de produir aliments (que depèn, al seu torn, de la disponibilitat de terres agrícoles i de la forma com aquestes es conreen). [...]
2017 (Alimentar Barcelona. Una mirada crítica al model agroalimentari de la ciutat)  
3.
1024x712, 309.9 KB Ciutadans pel canvi : : Maragall / Ciutadans pel Canvi ; Ruiz+Company (Firma)
[2000]  
4.
750x1024, 498.8 KB Canviar es guanyar : : vota Maragall / Ciutadans pel Canvi ; Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
[1999]  
5.
1024x724, 426.2 KB El Diàleg i la creativitat són el llenguatge d'un país que vol ser una àgora més que no pas un temple, un punt de partida més que no pas un punt d'arribada : Invitació festa sopar de la jornada Cultures i Territoris... / Ciutadans pel Canvi
Invitació a un acte de la campanya per les eleccions autonòmiques de 1999.
[Barcelona] : Ciutadans pel canvi , [1999]

Ampliació d'un text escrit per Pascual Maragall  

6.
1024x730, 502.5 KB Presentació dels programes de política general i d'universitat i recerca de la coalició PSC-Ciutadans pel canvi : : intervindran els candidats Ramon Espasa, Montserrat Duch, Josep M. Vallès ... / Ciutadans pel Canvi ; Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
[1999]  
7.
720x1024, 593.3 KB Ciutadans pel anvi : : Maragall :ciutadans per a l'elecció de Pasqual Maragall a la Presidència de la Generalitat / Ciutadans pel Canvi
[1999]  
8.
742x1024, 479.0 KB Units per guanyar / Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) ; Iniciativa per Catalunya-Verds ; Ciutadans pel Canvi
[1999]  
9.
740x1024, 847.9 KB Serem presidents : : vota Maragall / Ciutadans pel Canvi ; Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
[1999]  
10.
730x1024, 320.7 KB Canviar és guanyar : : vota Maragall / Ciutadans pel Canvi ; Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
[1999]  

Documents gràfics i multimèdia : 14 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Fons personals i institucionals 1 registres trobats  
1.
2 p, 2.5 MB Un autodidacte : Jordi Arbonès / Tree, Matthew
Entrevista a Jordi Arbonès publicada a la revista Lletra de canvi núm. 38 (1994-1995, hivern), pàgines 32-34.
Barcelona , 1995  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.