Resultados globales: 49 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 45 registros
Libros y colecciones, Encontrados 3 registros
Documentos de investigación, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 45 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
25 p, 717.8 KB Las actividades organizadas para los turistas como elemento de cohesión en los destinos residenciales de montaña : el caso de la Cerdanya / Prat Forga, Josep Mª (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Investigació TUDISTAR) ; Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La mayor facilidad de movilización de la población urbana ha provocado un importante aumento de las viviendas secundarias en los territorios de interior. En algunos de estos destinos turísticos dicho crecimiento ha ido parejo a la intensificación de las actividades deportivas, culturales, recreativas y de ocio ofertadas desde los organismos públicos y las asociaciones locales, con el objetivo de satisfacer las demandas de esta población temporal, alargar su estancia en el destino y relacionarla con la población permanente, a fin de evitar los conflictos sociales entre estos colectivos. [...]
La facilitat de mobilització més gran per part de la població urbana ha provocat un important augment dels habitatges secundaris als territoris d'interior. En algunes d'aquestes destinacions turístiques el creixement ha tingut lloc juntament amb l'augment de les activitats esportives, culturals, recreatives i d'oci ofertes des dels organismes públics i les associacions locals, amb l'objectiu de satisfer les demandes d'aquesta població temporal, allargar-ne l'estada en la destinació i relacionar-la amb la població permanent, a fi d'evitar els conflictes socials entre aquests col·lectius. [...]
The greater ease of mobilization of the urban population has led to a significant increase in second residences. This growth has occurred on a par with an increase in sports, cultural, recreational and leisure activities offered by public bodies and local associations to satisfy the demands of this temporary population, who lengthen their stay at the destination and relate to the permanent population, thus avoiding social conflicts between these groups. [...]
La plus grande facilité de mobilisation de la population urbaine a provoqué une croissance importante des résidences secondaires dans les territoires d'intérieur. Dans certaines de ces destinations touristiques cette croissance s'est effectuée parallèlement à l'augmentation des activités sportives, culturelles, récréatives et d'oisiveté, proposées par les organismes publics et les associations locales dans l'objectif de satisfaire les demandes de cette population temporelle, d'allonger la durée des séjours dans la destination et d'établir des relations avec la population permanente, en évitant les conflits sociaux entre ces collectifs. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.470
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 2 (maig-agost 2019) , p. 345-369 (Articles)  
2.
11 p, 669.9 KB 'Étrangers à la montagne'. Integration and international migration in a mountain area : The Catalan Pyrenees / Solé Figueras, Aimada (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Mendizàbal, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
This article explores the social and cultural integration of international labour migrants to a mountain area, the High Pyrenees and Aran (Catalan Pyrenees, Spain). Since the last two decades of the 20th century, the Pyrenees has experienced significant social and economic changes. [...]
Cet article analyse l'intégration sociale et culturelle des travailleurs migrants internationaux dans une zone de montagne, les Hautes-Pyrénées et l'Aran (Pyrénées Catalanes, Espagne). Depuis les deux dernières décennies du XXème siècle, les Pyrénées connaissent des changements sociaux et économiques importants. [...]

2014 - 10.4000/rga.2484
Revue de géographie alpine, Vol. 102, num. 3 (2014)  
3.
15 p, 145.6 KB Catalunya, actor en la cooperació transfronterera : quinze anys de perspectiva, processos i resultats / Martín-Uceda, Javier (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
Aquest article vol donar una perspectiva sobre el paper que ha tingut la Generalitat de Catalunya com a actor en matèria de cooperació transfronterera. L'anàlisi es basa en dos elements: per un costat, els projectes finançats pel fons INTERREG en les convocatòries III i IV (1999-2014), en què Catalunya ha participat com a actor; i per altre, les estructures de cooperació que ha impulsat i desenvolupat també durant els mateixos anys. [...]
This article examines the role of the Government of Catalonia as a cross-border actor. The analysis is based on two elements: projects financed by the INTERREG fund in periods III and IV (1999–2014) in which Catalonia took part, and cooperation structures that were developed in the same period. [...]
Este artículo quiere presentar una perspectiva sobre el papel que ha tenido la Generalitat de Catalunya como actor en materia de cooperación transfronteriza. El análisis se basa en dos elementos: por un lado, los proyectos financiados por el fondo INTERREG en las convocatorias III y IV (1999-2014), en los que Cataluña ha tomado parte; y por otra, las estructuras de cooperación que ha impulsado y desarrollado también durante estos mismos años. [...]
Cet article vise à donner un point de vue sur le rôle joué par la Generalitat de la Catalogne en tant qu'acteur de la coopération transfrontalière. L'analyse repose sur deux éléments : d'une part les projets financés par les fonds INTERREG dans les appels III et IV (1999- 2014), où la Catalogne a pris part en tant qu'acteur ; et d'autre part, les structures de coopération qu'elle a promues et développées au cours des mêmes années. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.519
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 551-565 (Articles)  
4.
27 p, 1.2 MB Imatge de Catalunya percebuda per turistes angloparlants i castellanoparlants / Marine-Roig, Estela (Universitat de Lleida. Departament d'Administració d'Empreses) ; Mariné Gallisà, Esteve (Universitat Oberta de Catalunya. Estudis d'Informàtica)
Des de fa una dècada, s'ha multiplicat notablement el volum dels continguts en línia generats per usuaris i consumidors (UGC), juntament amb l'expansió dels mitjans de comunicació socials. En el camp de l'hoteleria i del turisme, s'ha produït un increment exponencial de les opinions en línia sobre viatges (OTR). [...]
In the last decade, the volume of consumer and user-generated content (UGC) has increased notably alongside the expansion of social media. In the hospitality and tourism field, online travel reviews (OTRs) have grown exponentially. [...]
En lo que va de década, se ha multiplicado notablemente el volumen de los contenidos en línea generados por usuarios y consumidores (UGC), junto con la expansión de los medios de comunicación sociales. [...]
Lors de la dernière décénnie, le volume de contenus générés par les consommateurs ou usagers (UGC) s'est multiplié avec l'expansion des moyens de communication sociaux. Dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, il y a eu une croissance exponentielle des opinions en ligne sur les voyages (OTRs). [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.429
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 2 (maig-agost 2018) , p. 219-245 (Articles)  
5.
26 p, 1.2 MB Influencia de la alta velocidad ferroviaria en la elección del destino turístico según el origen de los viajeros : el caso de la Costa Dorada en Cataluña / Saladié, Òscar (Universitat Rovira i Virgili) ; Gutiérrez Palomero, Aaron (Universitat Rovira i Virgili) ; Anton Clavé, Salvador (Universitat Rovira i Virgili)
La llegada de la alta velocidad ferroviaria (AVF) a Tarragona en 2006 añade otra opción de transporte para los turistas que se desplazan hasta un destino litoral como es la Costa Dorada (Cataluña). [...]
L'arribada de l'alta velocitat ferroviària (AVF) a Tarragona l'any 2006 afegeix una altra opció de transport per als turistes que es desplacen fins a una destinació litoral com és la Costa Daurada (Catalunya). [...]
The arrival of high-speed rail (HSR) services in Tarragona in 2006 adds another transportation option for tourists who travel to a coastal destination such as the Costa Daurada of Catalonia. The increased likelihood of visiting this destination due to the existence of a HSR station has been analyzed using a causal probabilistic method. [...]
L'arrivée du train à grande vitesse (TGV) à Tarragona en 2006 ajoute une autre option de transport pour les touristes qui veulent se déplacer vers une destination touristique comme celle de la Costa Daurada (en Catalogne). [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.390
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 2 (maig-agost 2018) , p. 339-364 (Articles)  
6.
23 p, 327.0 KB Análisis de la evolución de la concentración geográfica de los establecimientos de turismo rural en Cataluña / Prat Forga, Josep Mª (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Para el estudio de la concentración industrial se han utilizado diversas técnicas cuantitativas. Sin embargo, no existen trabajos que analicen la concentración geográfica de los diversos tipos de establecimientos de turismo rural y su evolución temporal. [...]
For the study of the industrial concentration have used diverse quantitative technicians. However, they do not exist works analysing the geographic concentration of the diverse types of establishments of rural tourism and his temporary evolution. [...]
Pour l'étude de la concentration industrielle ils se sont utilisé diverses techniciennes quantitatives. Pourtant, ils n'existent pas des travaux en analysant la concentration géographique des divers établissements de tourisme rural et son évolution temporelle. [...]

2014 - 10.5209/rev_AGUC.2014.v34.n1.45196
Anales de geografía de la Universidad Complutense, Vol. 34 Num. 1 (2014) , p. 155-177  
7.
13 p, 279.9 KB Aplicación de un sistema de información geográfica al estudio retrospectivo de la accesibilidad. Catalunya, 1986-2001 / Alberich González, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Ajenjo, Marc, 1965- (Centre d'Estudis Demogràfics)
La proliferación de las utilidades informáticas aplicadas a la planificación y la gestión territorial y a la cartografía digital, y especialmente las conocidas con el nombre de «sistemas de información geográfica» (SIG), ha significado una revolución en el tratamiento y el análisis de variables espaciales, entre las que se encuentra, evidentemente, la población. [...]
The proliferation of computer applications relevant to planning, territorial management and digital cartography, and especially those known as «Geographical Information Systems» (GIS), has meant a revolution in the treatment and the analysis of spatial variables, including population. [...]
La prolifération des programmes informatiques appliqués à la planification et la gestion territoriale ainsi que à la cartographie digitale et, tout particulièrement, à ceux connus comme «systèmes d'information géographique» (SIG), a comporté une révolution dans le traitement et l'analyse de variables spatiales, particulièrement celle de la population. [...]

2005
Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, Vol. 36 Núm. 1 (2005) , p. 465-477  
8.
5 p, 950.9 KB La mortalité des zones rurales et montagnardes de Catalogne / Mendizàbal, Enric (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Mompart i Penina, Anna (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Pujadas, Isabel, 1949- (Centre d'Estudis Demogràfics)
The authors draw the attention to methodological problems set by the study of mortality in very small and thinly populated unities. In the example of rural and mountainous areas in Catalonia, migrations disturb extremely the estimate of the accurate mortality levels.
Les auteurs attirent l'attention sur les problèmes méthodologiques posés par l'étude de la mortalité dans des unités territoriales très petites et peu peuplées. Dans l'exemple des zones rurales et de montagne de Catalogne, les migrations perturbent fortement l'appréciation des niveaux exacts de mortalité.

1991 - 10.3406/espos.1991.1454
Espace, populations, sociétés, Vol. 9 Núm. 1 (1991) , p. 161-164  
9.
30 p, 933.8 KB Influence du Code civil catalan (2010) sur les décision de garde partagée des parents divorcés en Catalogne et en Espagne / Solsona, Montserrat ; Spijker, Jeroen
Cet article a pour objectif principal d'analyser dans quelle mesure le Code civil catalan de 2010 influence la garde partagée des enfants après séparation des parents en Catalogne et de déterminer pourquoi la garde partagée a plus que doublé en Catalogne entre 2007 et 2012, alors que cela n'a pas été le cas dans les autres régions d'Espagne. [...]
2016 - 10.3917/popu.1602.0313
Population, Vol. 71 Núm. 2 (2016) , p. 313-341  
10.
28 p, 7.3 MB Género y estrategias migratorias familiares en la migración interna e internacional en Cataluña / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Treviño, Rocío (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Bueno García, Xiana (Centre d'Estudis Demogràfics)
El objetivo del artículo es valorar el peso de la migración familiar y la reagrupación familiar en la migración recibida en Cataluña desde principios del siglo XX, comparando la migración procedente del resto de España y la internacional. [...]
The aim of this paper is to evaluate the weight of family migration and family reunification received in Catalonia since the early twentieth century, comparing the migration from the rest of the State and internationally. [...]
L'article vise à évaluer le poids de la migration familiale et de la migration par regroupement familial accueillie en Catalogne depuis le début du XXe siècle, en comparant la migration interne et étrangère. [...]

2011
Revista de demografía histórica, Vol. 29 Núm. 2 (segunda época 2011) , p. 59-86  

Artículos : Encontrados 45 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Libros y colecciones Encontrados 3 registros  
1.
21 p, 590.9 KB Transitions post divorce et espaces de vie des enfants : débat, évidences juridiques et empiriques sur la garde partagée en Catalogne / Solsona, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Spijker, Jeroen (Centre d'Estudis Demogràfics)
En Catalogne, au cours de ces quinze dernières années, les recherches scientifiques dans le domaine de la famille ont bien avancé. Nous sommes toutefois encore loin d'une connaissance en profondeur des changements et des transformations dans les vies quotidiennes, et nous savons surtout peu de chose sur l'expérience vécue par les enfants dans ces situations de changement. [...]
Association internationale des démographes de langue française 2017
Trajectories et âges de la vie, 2017  
2.
22 p, 447.9 KB Patrons laborals i familiars : els arribats als anys seixanta i al segle XXI / Miret, Pau, 1964- (Centre d'Estudis Demogràfics)
Feina i llar conformen dues dimensions fonamentals en la biografia personal, tant de la població nativa com de la immigrada. La diferència entre una i altra té a veure amb la posició que ocupen en la força de treball i en l'estructura familiar de la llar. [...]
Trabajo y hogar conforman dos dimensiones fundamentales en la biografía personal, tanto de la población nativa como de la inmigrada. La diferencia entre una y otra tiene que ver con la posición que ocupan en la fuerza de trabajo y en la estructura familiar del hogar. [...]
Work and household make two fundamental dimensions in the personal biography of both the native and the immigrant population. The difference between one and another has to do with their position in the workforce and within the family structure in the household. [...]
Travail et foyer sont deux dimensions fondamentales dans la biographie personnelle tant de la population autochtone comme de celle immigrée. La différence entre elles porte sur leur position dans le marché du travail et sur la structure familiale du foyer. [...]

Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família 2015 (Ciutadania i immigració ; 11)
Recerca i immigració VII : migracions dels segles XX i XXI: una mirada candeliana, 2015, p. 145-166  
3.
22 p, 504.9 KB Migracions a Catalunya : cinc dècades de canvis i continuïtats / Ortega-Rivera, Enrique (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En aquest apartat s'analitzen tant l'evolució en la intensitat de les migracions – immigració i emigració– com els patrons espacials de les migracions internes i externes a Catalunya al llarg del període 1964-2013. [...]
En este capítulo se analizan tanto la evolución en la intensidad de las migraciones – inmigración y emigración– como los patrones espaciales de las migraciones internas y externas en Cataluña a lo largo del período 1964-2013. [...]
This chapter analyses both the evolution in the intensity of migration – emigration and immigration– and the spatial patterns of internal and external migration in Catalonia during the period 1964-2013. [...]
Ce chapitre analyse l'évolution de l'intensité des migrations – immigration et émigration– et la structure territoriale des flux internes et des flux externes en Catalogne pendant la période 1964 2013. [...]

Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família 2015 (Ciutadania i immigració ; 11)
Recerca i immigració VII : migracions dels segles XX i XXI: una mirada candeliana, 2015, p. 43-64  

Documentos de investigación Encontrados 1 registros  
1.
32 p, 499.5 KB The environmental effects of changing speed limits : a quantile regression approach / Bel i Queralt, Germà, 1963- ; Bolancé Losilla, Catalina ; Guillén, Montserrat ; Rosell, Jordi, 1955- ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Two speed management policies were implemented in the metropolitan area of Barcelona aimed at reducing air pollution concentration levels. In 2008, the maximum speed limit was reduced to 80 km/h and, in 2009, a variable speed system was introduced on some metropolitan motorways. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2014 (XREAP ; 2014-09)  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.