Resultats globals: 541 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 425 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 6 registres trobats
Llibres i col·leccions, 16 registres trobats
Documents de recerca, 92 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 2 registres trobats
Fons personals i institucionals, 9 registres trobats
Articles 425 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
10 p, 1.4 MB Prevalence and risk factors of diabetic foot disease among the people with type 2 diabetes using real-world practice data from Catalonia during 2018 / Bundó, M. (Institut Català de la Salut) ; Vlacho, Bogdan (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau) ; Llussà, J. (Servei Català de la Salut) ; Puig-Treserra, R. (Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol) ; Mata-Cases, M. (Instituto de Salud Carlos III) ; Cos, Xavier (Institut Català de la Salut) ; Jude, E.B. (University of Manchester) ; Franch-Nadal, J. (Institut Català de la Salut) ; Mauricio Puente, Dídac (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau) ; Universitat Autònoma de Barcelona
Background: Our study aimed to assess the prevalence of diabetic foot disease (DFD) and its associated risk factors among subjects attending primary care centers in Catalonia (Spain). Methods: We undertook a cross-sectional analysis of data from the primary health care (SIDIAP) database. [...]
2022 - 10.3389/fendo.2022.1024904
Frontiers in Endocrinology, Vol. 13 (December 2022) , p. 1024904  
2.
19 p, 518.2 KB Sobre la corrupció política a Catalunya dins l'Espanya contemporània / Riquer i Permanyer, Borja de 1945- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Rubí i Casals, Maria Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Toledano González, Lluís Ferran (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
L'article planteja, a partir de recerques originals, algunes claus per interpretar el paper jugat per la corrupció política a la Catalunya contemporània. En primer lloc, analitza la participació dels homes de negocis catalans en la construcció de l'estat liberal espanyol. [...]
Drawing on original research, this article raises some key points for interpreting the role of political corruption in contemporary Catalonia. First, it analyses the part played by Catalan businessmen in building the Spanish liberal state. [...]

2020 - 10.2436/rcdp.i60.2020.3462
Revista catalana de dret públic, Núm. 60 (2020) , p. 1-19  
3.
30 p, 674.7 KB Inmigración internacional y turismo en espacios rurales. El caso de los "micropueblos" de Cataluña / Romagosa Casals, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Mendoza Perez, Cristobal (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (Mèxic). Departamento de Geografía) ; Mojica, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Morén Alegret, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona.)
El artículo relaciona la inmigración internacional con el turismo en municipios de menos de 500 habitantes de Cataluña, los denominados micropueblos. Primero, se analizan a nivel de Cataluña datos agregados sobre turismo e inmigración internacional en estos lugares. [...]
This article relates international immigration and tourism in municipalities with fewer than 500 inhabitants in Catalonia, i. e. small villages. Firstly, aggregate data on tourism and international immigration in small villages are analyzed at Catalan level. [...]

Murcia: Universidad de Murcia, 2020 - 10.6018/turismo.451861
Cuadernos de turismo, Núm. 46 (2020) , p. 319-347  
4.
20 p, 209.2 KB The Basque and Catalan questions since 1980 : Teaching Nationalism and Conflict in Spain / Dowling, Andrew (Cardiff University)
Our contemporary age is one where national identity retains important salience which can partly facilitate explanation. Teaching the Basque and Catalan questions since 1980 to British university students poses a number of challenges to educators. [...]
La nostra època contemporània és aquella en què la identitat nacional conserva una importància important que en part pot facilitar l'explicació. Ensenyar la qüestió basca i catalana des de 1980 a estudiants universitaris britànics planteja una sèrie de reptes per als educadors. [...]
En nuestra época contemporània, la identidad nacional conserva una importante preeminencia que puede facilitar, en parte, la docencia. Enseñar las cuestiones vasca y catalana, desde 1980, a estudiantes universitarios británicos, plantea una serie de retos a los educadores. [...]

2023 - 10.5565/rev/tdevorado.186
Tiempo devorado, Vol. 8 Núm. 1 (2023) , p. 72-91 (Articles)  
5.
19 p, 374.4 KB ¿El huevo o la gallina? : Las disyuntivas de la Historia Actual en la Enseñanza Secundaria / Martínez Fiol, David (Universitat Autònoma de Barcelona)
Las siguientes páginas son una reflexión sobre cómo debería abordarse en el marco universitario la docencia de una o diversas materias que expusieran e interpretasen la Historia de Cataluña y de España del periodo 1976-2022. [...]
Les pàgines següents són una reflexió sobre com s'hauria d'abordar en el marc universitari la docència d'una o diverses matèries que exposessin i interpretessin la Història de Catalunya i d'Espanya del període 1976-2022. [...]
The following pages are a reflection on how the teaching of one or various subjects that expose and interpret the History of Catalonia and Spain from the period 1976-2022 should be approached within the university framework. [...]

2023 - 10.5565/rev/tdevorado.184
Tiempo devorado, Vol. 8 Núm. 1 (2023) , p. 53-71 (Articles)  
6.
6 p, 183.4 KB Historia de España y Cataluña, 1979-2019 : Una propuesta de programa básico
En este número proponemos, como documento, un programa hipotético como base para la elaboración de una asignatura ideal que agrupara la historia de España y Cataluña entre 1979 y 2019. Desde Redacción hemos tomado como referencia los libros de Pilar Toboso Sánchez, Historia de España actual. [...]
En aquest número proposem, com a document, un programa hipotètic com a base per a l'elaboració d'una assignatura ideal que agrupés la història d'Espanya i Catalunya entre el 1979 i el 2019. Des de la Redacció hem pres com a referència els llibres de Pilar Toboso Sánchez, Historia de España actual. [...]
In this issue we propose, as a document, a hypothetical program as a basis for the elaboration of an ideal subject that would gather the history of Spain and Catalonia between 1979 and 2019. We have taken as a reference the books by Pilar Toboso Sánchez, Historia de España actual . [...]

2023 - 10.5565/rev/tdevorado.196
Tiempo devorado, Vol. 8 Núm. 1 (2023) , p. 92-97 (Entrevistes, documents, conceptes)  
7.
30 p, 272.8 KB Una redefinición necesaria : ¿Cómo explicar la Història de la Catalunya actual (1980-2020) en el mundo presente? / Gonzalez Vilalta, Arnau 1980- (Universitat Autònoma de Barcelona)
El presente artículo, en forma de ensayo, reflexiona sobre cual podría ser la programación de una hipotética asignatura de Història de la Catalunya actual (1980-2020) en el sí del debate sobre la presencia de la Historia Actual en los grados universitarios. [...]
Aquest article, en forma d'assaig, reflexiona sobre quina podria ser la programació d'una hipotètica assignatura d'Història de la Catalunya actual (1980-2020) al si del debat sobre la presència de la Història Actual als graus universitaris. [...]
This article, in the form of an essay, reflects on what could be the programming of a hypothetical Current History of Catalonia subject (1980-2020) within the debate on the presence of Current History in university degrees. [...]

2023 - 10.5565/rev/tdevorado.185
Tiempo devorado, Vol. 8 Núm. 1 (2023) , p. 5-34 (Articles)  
8.
22 p, 1.1 MB La conformación de un paisaje militar en el noreste de la Hispania Citerior en época romanorrepublicana / Catarineu Iglesias, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona)
La presencia militar romana en el noreste de la península Ibérica es una cuestión todavía no completamente resuelta. La falta de estudios de conjunto ha impedido la comprensión del alcance, naturaleza y distribución por el territorio de este fenómeno, así como de las razones que lo impulsaron. [...]
La presència militar romana al nord-est de la península Ibèrica és una qüestió encara no completament resolta. La manca d'estudis de conjunt ha impedit la comprensió de l'abast, la naturalesa i la distribució pel territori d'aquest fenomen, així com de les raons que el van impulsar. [...]
Roman military activity in the northeast of the Iberian Peninsula is still a subject not fully understood. The lack of overall studies encompassing the entire territory has prevented a proper understanding of the extent, nature and spread of this presence, along with the driving forces behind it. [...]

2022 - 10.5565/rev/tda.136
Treballs d'arqueologia, Vol. 25 (2022) , p. 153-174 (Articles)  
9.
16 p, 162.8 KB Vint anys d'Interpretació als Serveis Públics a Catalunya : estat de la qüestió i recerca / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Aquest article presenta una reflexió sobre l'evolució de la interpretació als serveis públics (ISP) a Catalunya des de les primeres iniciatives fins a l'actualitat. Comencem per analitzar els trets distintius d'aquesta modalitat en relació amb altres maneres de traduir i d'interpretar i en caracteritzem l'excepcionalitat, que rau en el fet que dona resposta a una necessitat social i a l'exercici de drets fonamentals. [...]
This article addresses the evolution of public service interpreting (PSI) in Catalonia, from the early stages to the current times. We start by highlighting the differentiating traits that distinguish PSI from other kinds of translation and interpretation and we characterise its exceptionality, which is tied to the fact that PSI addresses a social need related to the observance of fundamental rights. [...]

2022 - 10.5565/rev/quaderns.67
Quaderns : revista de traducció, Vol. 29 (2022) , p. 175-190  
10.
18 p, 223.1 KB Análisis del rol de la estupidez en la política desde el pensamiento de Cipolla. Los casos británico y catalán / Ramírez Nárdiz, Alfredo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
En estas líneas se propone una definición y evaluación de la influencia de la estupidez en la política. Se parte de la obra Las leyes fundamentales de la estupidez humanade Cipolla y, desde dos casos, el referéndum británico de 2016 y el proceso independentista catalán de 2017, se analiza la estupidez como elemento digno de ser tenido en cuenta a la hora de valorar las decisiones tomadas por gobernantes y ciudadanos. [...]
These lines propose a definition and evaluation of the influence of stupidity in politics. It is started from the paper The basic laws of human stupidity of Cipolla and, on two cases, the British referendum of 2016 and the independence process of Catalonia of 2017, it is analysed the stupidity as relevant element to be considered when valuing decisions taken by rulers and peoples. [...]

2021 - 10.47919/FMGA.CM21.0112
Cuadernos Manuel Giménez Abad, Núm. 21 (2021) , p. 246-263  

Articles : 425 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 6 registres trobats  
1.
2 p, 59.3 KB The precariousness of labour trajectories among young people in Catalonia. Period effects, cohort effects and turning points / Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Yepes Cayuela, Lídia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Abstract book)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
2.
8 p, 14.0 MB La profilaxis de la tuberculosis según el veterinario Josep Vidal Munné (1896-1958) / Gutiérrez García, José Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
The reciprocal relationship between bovine and human tuberculosis was the object of great polemic that remained unresolved until the beginning of the 20th Century when it became clear that the illness in animals was zoonotic. [...]
2003
Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Barcelona, 7a : 2003  
3.
8 p, 2.2 MB Interactive television : a reality in construction : report to the Consell Audiovisual de Catalunya / Prado, Emili (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Franquet, Rosa, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Soto Sanfiel, María Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Ribes Guàrdia, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Fernández-Quijada, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
This article presents a summary of a reserach report into the state of interactive television and the different systems for interaction with television developed by the regulating authority in Catalonia (Spain). [...]
2006
European Conference on Interactive Television, 4a : 2006  
4.
1 p, 1.2 MB La matanza del cerdo en Cataluña : resultados preliminares / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Llonch i Obiols, P.
La matanza del cerdo es una fiesta tradicional de origen ancestral en la que se celebra un rito sacrificial doméstico. En Cataluña, es una tradición no regulada como actividad particular. Los productos procedentes de la matanza del cerdo constituyen parte de la reserva cultural gastronómica catalana.
2010 (Matança del porc)
Congreso Internacional de Barcelona sobre la Dieta Mediterránea. Barcelona, Catalunya, 8è : 2010  
5.
10 p, 55.3 KB Catalunya després del nou Tractat de la Unió Europea / Terrón i Cusí, Anna
Anna Terrón és la secretària d'Estat d'Immigració i ha estat secretària per la Unió Europea i delegada de la Generalitat davant la Unió Europea. Va ser presidenta del Patronat Català Pro Europa durant tres anys. [...]
2008 (Grup Claris)
Conferències de l'Associació d'Amics de la UAB, 2008  
6.
8 p, 188.5 KB Anàlisi de les relacions entre Catalunya i Espanya / Juliana, Enric
Enric Juliana, periodista, delegat de La Vanguardia a Madrid i analista de les relacions entre Catalunya i Espanya, va ser el ponent del Grup Claris al sopar-col·loqui que es va fer el dijous 21 de gener de 2010, a les 21 h, a l'hotel Claris.
2010 (Grup Claris)
Conferències de l'Associació d'Amics de la UAB, 2010  

Llibres i col·leccions 16 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
21 p, 97.2 KB Civils i militars a la Catalunya de la Guerra de Successió : la problemàtica dels allotjaments de tropes (1706-1713) / Espino López, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona)
La nostra intenció en el present article ha estat comprovar com la problemàtica dels allotjaments de tropes, una qüestió tan candent en la Catalunya del segle XVII com sabem, lluny de superar-se en el transcurs de la guerra de Successió d'Espanya, es va agreujar fins i tot, tenint en compte el volum de tropes que van circular pel Principat aquells infausts anys. [...]
Nuestra intención en el presente artículo ha sido comprobar cómo la problemática de los alojamientos de tropas, una cuestión tan candente en la Cataluña del siglo XVII como sabemos, lejos de superarse en el transcurso de la guerra de Sucesión de España, se agravó incluso, teniendo en cuenta el volumen de tropas que circularon por el Principado aquellos aciagos años. [...]
Our intention in this article has been to see how the problem of lodging of troops, a matter which caused many problems in the seventeenth century Catalonia as we know, it was not a problem solved during the War of Succession in Spain. [...]

Barcelona : Universitat de Barcelona. Departament d'Història Moderna, 2013
Actes del VII Congrés d'Història Moderna de Catalunya: "Catalunya, entre la guerra i la pau, 1713-1813" : Barcelona, 17-20 desembre 2013 : comunicacions, 2013, p. 50-70  
2.
10 p, 183.9 KB La familia en la Cataluña del Antiguo Régimen (XVI-XVII), 35 años después / Fargas Peñarrocha, Mariela (Universitat de Barcelona)
Completo balance historiográfico de la historia de la familia en la Cataluña de la época moderna, desde el dosier coordinado por el profesor Ricardo García Cárcel en la revista L'Avenç en 1983. [...]
Complete historiographical balance of the history of the family in Catalonia in the modern era, since the dossier coordinated by Professor Ricardo García Cárcel in the review L'Avenç in 1983. New methodologies based on the exploitation of documentary sources are presented and comparing with medieval times in extensive chronological studies.

Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural, 2020
Pasados y presente. Estudios para el profesor Ricardo García Cárcel, 2020, p. 57-66  
3.
12 p, 195.7 KB Panorámica sobre la historiografía del municipio catalán del siglo XVIII / Antoni Passola, Antoni (Universitat de Lleida)
Recorrido historiográfico por las diferentes aproximaciones económicas, sociales y políticas sobre los municipios catalanes durante el siglo XVIII. Se destacan los distintos enfoques metodológicos y las principales monografías publicadas desde 1968 a la actualidad. [...]
Historiographic journey through the different economic, social and political approaches to Catalan municipalities during the 18th century. The different methodological approaches and the main monographs published from 1968 to the present are highlighted. [...]

Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural, 2020
Pasados y presente. Estudios para el profesor Ricardo García Cárcel, 2020, p. 179-190  
4.
14 p, 209.9 KB Algo más que Cataluña desengañada. Reflexiones sobre dos documentos relacionados con Alejandro Ros / Negredo del Cerro, Fernando (Universidad Carlos III de Madrid)
El presente trabajo da a conocer dos documentos que creemos inéditos sobre un personaje catalán del siglo XVII: el deán de Tortosa y predicador real, Alejandro Ros. A través de su expediente de limpieza de sangre incoado para ser aceptado en la Real Capilla y de un memorial presentado al Consejo de Aragón. [...]
The present work reveals two documents that we believe unpublished about a seventeenth-century Catalan character: the dean of Tortosa and real preacher, Alejandro Ros. Through his racial purity inquiry initiated to be accepted in the Royal Chapel and a memorial presented to the Council of Aragon, we intend, on the one hand, to show the importance of the networks of the Catalans exiles in the court during the revolt of mid seventeenth century and, on the other, the influence of this figure in the decisions made by Philip IV at the beginning of 1653 with respect to the measures to be taken in the newly reconquered Catalonia, and, especially, Barcelona.

Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural 2020
Pasados y presente. Estudios para el profesor Ricardo García Cárcel, 2020, p. 487-500  
5.
22 p, 1.2 MB Tratadicos devotos : impresos para las misiones franciscanas de Escornalbou en la Cataluña moderna / Rueda Ramírez, Pedro (Universitat de Barcelona)
Los franciscanos observantes del Seminario de Misiones del convento de Escornalbou publicaron tratados para fomentar la devoción a su paso por los pueblos catalanes. Los textos que elaboraron, en verso y prosa, fueron diseñados para complementar las misiones mediante la lectura y la memorización. [...]
The observant Franciscans of the Missions Seminary of the Convent of Escornalbou published treatises which they used to encourage worship on their missions to Catalan towns. The texts they wrote, in verse and prose, helped to promote reading and memorization. [...]

Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural 2020
Pasados y presente. Estudios para el profesor Ricardo García Cárcel, 2020, p. 869-890  
6.
13 p, 199.9 KB La Inquisición y las Cortes de Cataluña de 1626-1632 / Sánchez, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona)
La reforma de la Inquisición fue un tema de debate recurrente en las Cortes catalanas de la época moderna. El objetivo de este artículo es mostrar las diversas formas de intervención que utilizó la Inquisición para defender sus privilegios en las Cortes celebradas en 1626-1632.
The reform of the Inquisition was a subject of recurrent debate in the Catalan Cortes of the early modern age. This article aims to show the various forms of intervention used by the Inquisition to defend its privileges in the Cortes held in 1626-1632.

Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural 2020
Pasados y presente. Estudios para el profesor Ricardo García Cárcel, 2020, p. 891-903  
7.
17 p, 223.9 KB El obispo de la Seo de Urgell Montserrat de Oleguer y el proceso de visita al clero secular de la Vall d'Aneu de 1690 / Betrán Moya, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona)
La visita pastoral realizada por el nuevo obispo de la Seo de Urgell, Oleguer de Montserrat de Oleguer, al Valle de Aneu, permitió detectar graves deficiencias en el comportamiento moral y religioso de su clero secular. [...]
The pastoral visit made by the new bishop of the Seo de Urgell, Oleguer de Montserrat, to the Aneu Valley, allowed to detect serious deficiencies in the moral and religious behavior of his secular clergy. [...]

Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural 2020
Pasados y presente. Estudios para el profesor Ricardo García Cárcel, 2020, p. 951-967  
8.
20 p, 2.3 MB El regne animal als peus de Crist : miracle i presència eucarística en els retaules del Corpus dels bisbats catalans / Favà Monllau, Cèsar (Museu Nacional d'Art de Catalunya)
L'article versa sobre un aspecte concret de la iconografia eucarística medieval: les representacions dels miracles protagonitzats pels animals que veneren l'hòstia consagrada. I ho fa prenent com a fil conductor el grup d'imatges, reduït però significatiu, que ha llegat la plàstica gòtica del Corpus Christi a les diòcesis medievals catalanes. [...]
This article deals with a specific aspect of medieval eucharistic iconography: the representations of miracles carried out by animals that worship the consecrated host. And it does so by taking as a common thread the small but significant group of images bequeathed by the Gothic visual artistry of Corpus Christi in the Catalan medieval dioceses. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 2020
Imago & mirabilia : les formes del prodigi a la Mediterrània medieval, 2020, p. 125-144  
9.
10 p, 1.1 MB Pluralismo religioso en la televisión pública : estudio del caso catalán / Huertas Bailén, Amparo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Terrón Blanco, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Este texto reflexiona sobre los medios de comunicación como mediadores de los valores y el conocimiento de las creencias religiosas. El análisis se centra en el pluralismo y en el tratamiento del diálogo inter-religioso, e incluimos también la opción del ateísmo. [...]
This text reflects on the role of the mass media as mediators of values and knowledge in relation to religious beliefs. Our research focuses on the issue of pluralism and the treatment of interreligious dialogue, including the option of atheism. [...]

Granada: Ediciones Profesionales de la Información, 2020 - 10.3145/AE-IC-epi.2020.e15
Comunicación y diversidad. Selección de comunicaciones del VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), 2020, p. 271-280  
10.
22 p, 253.4 KB Els efectes de la crisi per a la població migrada / Sordè i Martí, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis d'Immigració i Minories Ètniques) ; Parella Rubio, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis d'Immigració i Minories Ètniques)
Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2010
Societat Catalana 2010, 2010, p. 103-124  

Llibres i col·leccions : 16 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 92 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
54.1 MB Història de la fotografia a Sabadell. Dels orígens fins a 1936 / González Ruiz, David ; Sala-Sanahuja, Joaquim, 1954-, dir. ; Vidal i Oliveras, Jaume, dir.
Quan era nen i adolescent no entenia perquè a l'escola no ens parlaven de la Guerra Civil. Malgrat aparèixer al final del temari, els professors mai tenien temps de tractar un tema que em despertava un gran interès. [...]
2022  
2.
11 p, 3.5 MB Detección de piscinas ilegales en imágenes aéreas utilizando técnicas de Deep Learning / Manresa Martínez, Roberto ; Benavente i Vidal, Robert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest treball és utilitzar tècniques de Deep Learning per detectar piscines il·legals en imatges aèries, millorant l'eficiència i reduint els costos associats a la seva identificació. [...]
El objetivo de este trabajo es utilizar técnicas de Deep Learning para detectar piscinas ilegales en imágenes aéreas, mejorando la eficiencia y reduciendo los costos asociados a su identificación. [...]
The objective of this study is to utilize Deep Learning techniques to detect illegal swimming pools in aerial images, aiming to enhance efficiency and reduce associated identification costs. To achieve this, a fine-tuning process is performed on the Transformer DETR model using a dataset of aerial images from Catalonia. [...]

2023
Enginyeria de Dades [1394]  
3.
4 p, 1.1 MB La demanda d'habitatge. Quo vadis? / Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Centre d'Estudis Demogràfics)
Un dels temes més importants de debat polític i social a Catalunya i Espanya dels últims anys ha estat el mal funcionament del mercat de l'habitatge. A partir del cas de Catalunya, proposem diverses explicacions d'origen demogràfic per a aquest fet. [...]
Uno de los mayores temas de debate político y social en Cataluña y España de los últimos años ha sido el mal funcionamiento del mercado de la vivienda. A partir del caso de Cataluña, proponemos varias explicaciones de origen demográfico para esta cuestión. [...]
One of the major issues of political and social discussion in Catalonia and Spain in recent years has been the malfunctioning of the housing market. Using the case of Catalonia, I suggest that there are several explanations of demographic origin for this. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2023 (Perspectives Demogràfiques ; 32) - 10.46710/ced.pd.eng.32
3 documents
4.
16 p, 1.3 MB L'abstencionisme a les eleccions autonòmiques de Catalunya de Febrer de 2021 / Hervás Delgado, Adrià ; Medina Lindo, Lucía Esther, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
A les eleccions al parlament de Catalunya de Febrer de 2021 es va produir el nivell més alt d'abstenció de tota la història de les eleccions autonòmiques catalanes, les quals es van celebrar alhora en un context poc comú: sota la pandèmia de COVID-19.
En las elecciones al parlamento de Cataluña de Febrero de 2021 se produjo el nivel más alto de abstención de toda la historia de las elecciones autonómicas catalanas, que se celebraron a la vez en un contexto poco común: bajo la pandemia de COVID-19 .
In the elections to the parliament of Catalonia in February 2021, the highest level of abstention in the history of the Catalan regional elections was held simultaneously in an uncommon context: under the COVID-19 pandemic.

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
5.
20 p, 468.0 KB L'augment del vot a Vox a Catalunya : un creixement asimètric / Ruiz Velasco, Sergio ; Medina Lindo, Lucía Esther, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La formació de dreta radical populista Vox no ha parat de créixer des del 2018. Després d'irrompre al Congrés dels Diputats com a tercera força política el 2019, va aconseguir ser el quart partit amb més representació al Parlament de Catalunya el 2021. [...]
La formación de derecha radical populista Vox no ha parado de crecer desde el 2018. Tras irrumpir en el Congreso de los Diputados como tercera fuerza política en 2019, consiguió ser el cuarto partido con más representación en el Parlamento de Cataluña en 2021. [...]
The populist radical right-wing party Vox has not ceased to grow since 2018. After bursting into the Spanish Parliament as the third political force in 2019, it became the fourth party with the most representation in the Catalan Parliament in 2021. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
6.
35 p, 660.9 KB Usos lingüístics de les elits : un estudi de cas d'una escola internacional de Sant Cugat / Hornas Duch, Raquel ; Bonal, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Davant la preocupació pel futur del català, aquest treball pretén fer una anàlisi sociolingüística a una de les escoles internacionals de Sant Cugat del Vallès, una escola privada que concentra gran part de l'elit local. [...]
Ante la preocupación por el futuro del catalán, este trabajo pretende realizar un análisis sociolingüístico en una de las escuelas internacionales de Sant Cugat del Vallès, una escuela privada que concentra a gran parte de la élite local. [...]
In view of the concern for the future of the Catalan, this paper attempts to carry out a sociolinguistic analysis in one of the international schools of Sant Cugat del Vallès, a private school that concentrates a large part of the local elite. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
7.
36 p, 621.5 KB ¿Qué caracteriza el discurso de Vox? / Dahdah Ferrer, Michele Marian ; Rico Camps, Guillem, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquesta recerca busca detallar els elements que caracteritzen el discurs del partit d'ultradreta Vox, per d'aquesta manera, afirmar si el principal component és el nacionalisme per sobre del nativisme i el populisme, i confirmar si només utilitza un discurs populista en campanya, però no en el seu programa electoral. [...]
Esta investigación busca detallar los elementos que caracterizan el discurso del partido de ultraderecha Vox, para de esta manera, afirmar si el principal componente es el nacionalismo por encima del nativismo y el populismo, y confirmar si solo utiliza un discurso populista en campaña, pero no en su programa electoral. [...]
This research seeks to detail the elements that characterize the speech of the far-right party Vox, in order to affirm whether the main component is nationalism over nativism and populism and confirm whether it only uses a populist speech in the campaign, but not in his electoral program. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
8.
27 p, 557.5 KB Jovent i sindicalisme : factors que incideixen en el jovent per la seva afiliació a un sindicat laboral / Umpierrez Andiñach, Roger ; Serradell Pumareda, Olga, Dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu d'aquest treball és fer una aproximació sobre factors que incentiven i desincentiven als joves en la decisió d'afiliar-se o no a un sindicat laboral a partir de la realització d'entrevistes a joves d'entre divuit i trenta anys de Catalunya de diferents perfils socials. [...]
El objetivo de este trabajo es hacer una aproximación sobre factores que incentivan y desincentivan a los jóvenes en la decisión de afiliarse o no a un sindicato laboral mediante la realización de entrevistas a jóvenes de entre dieciocho y treinta años de Cataluña de diferentes perfiles sociales. [...]
The purpose of this work its make an approach about the factors which encourage and discourage the decision to join or not in a labor union through interviewing young between eighteen and thirty years in Catalonia from different social profile. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
9.
31 p, 1.9 MB Què vol dir ser d'esquerres a Catalunya? Un estudi sobre el pes de la clivella nacional en l'eix ideològic / Chacón Oller, Pau Jaume ; Hernandez Perez, Enrique, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'augment del pes polític de l'independentisme català en els darrers anys ha erosionat el sistema polític de Catalunya. L'eix esquerra-dreta, el qual ha passat en un segon pla durant els anys de l'anomenat "Procés", no ha fet sinó decantar-se cada cop més cap a l'esquerra en aquests darrers temps, fins al punt que Catalunya ha esdevingut la societat més escurada a l'esquerra de tot Europa, juntament amb el País Basc. [...]
The increase in the political weight of Catalan independence in recent years has eroded the political system in Catalonia. The Left-Right axis, which has taken a back seat during the years of the so-called "Procés", has only shifted more and more to the left in recent times, to the point that Catalonia has become the most left-leaning society in Europe, along with the Basque Country. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]  
10.
32 p, 476.0 KB Hi ha Lawfare a l'Estat espanyol? / Viedma Márquez, Pol ; Tirado Sanchez, Aránzazu, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Des de la irrupció de nous agents polítics a l'escenari polític espanyol, diferents partits i moviments com Podemos o l'independentisme català han establert la tesi de que l'oposició política a Espanya l'exerceixen, principalment, els jutges. [...]
Desde la irrupción de nuevos agentes políticos en el escenario político español, distintos partidos y movimientos como Podemos o el independentismo catalán han establecido la tesis de que la oposición política en España la ejercen, principalmente, los jueces. [...]
Since the emergence of new political agents in the Spanish political scene, different parties and movements such as Podemos or the Catalan independence movement have established the thesis that the political opposition in Spain is exercised, mainly, by judges. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
3 documents

Documents de recerca : 92 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 2 registres trobats  
1.
27 p, 486.8 KB Memoria Oral del Corcho (2019) / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Allué i Blanch, Vicenç
La Memoria Oral del Corcho (MOS) nace del proyecto MatPorCat, sobre la Matanza del cerdo en Catalunya (https://ddd. uab. cat/collection/xfabregas), cuando se constata que los protagonistas de esta fiesta, que son los mismos que poseen todos estos conocimientos ancestrales, son personas mayores que van falleciendo, sin que a veces se produzca la transmisión familiar de estos usos y costumbres. [...]
La Memòria Oral del Suro (MOS) neix del projecte MatPorCat, sobre la Matança del porc a Catalunya (https://ddd. uab. cat/collection/xfabregas), quan es constata que els protagonistes d'aquesta festa, que són els mateixos que posseeixen tots aquests coneixements ancestrals, són persones grans que van traspassant, sense que de vegades es produeixi la transmissió familiar d'aquests usos y costums. [...]

2019 (Memoria forestal digital)
34 documents
2.
768x1024, 362.6 KB Cestería tradicional de Catalunya : col·lecció Call / Fàbregas i Comadran, Xavier
A banda d'escriure el llibre A la recerca del cistell perdut (2009, El crit de l'òliba, Barcelona), Roser Albó s'ha dedicat molts anys a investigar i promoure la cistelleria. L'edició del pòster Cistelleria Popular Catalana (1996), per Roser Albó i l'Associació Catalana de Cistellaires (A. [...]
Se presentan fotos de cestería y herramientas relacionadas, de la Col·lecció Call (Mallorquines, la Selva). Agradecimientos: a Josep Call y a Mònica Guilera, de l'A. C. C.

2019 (Memoria digital de la vida rural)
38 documents

Fons personals i institucionals 9 registres trobats  
1.
34 p, 1.7 MB Pau Casals : music and commitment in the journalism of the Spanish Civil War (1936-1939) / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria) (Universitat Autònoma de Barcelona)
In this paper, we present the public programme of action carried out by Pau Casals during the Spanish Civil War (1936-1939), especially through the study of the daily press, as well as archival sources, in order to clarify his public behaviour. [...]
2017 - 10.2436/20.3000.02.34
Catalan social sciences review, Núm. 7 (2017) , p. 9-42  
2.
27 p, 486.8 KB Memoria Oral del Corcho (2019) / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Allué i Blanch, Vicenç
La Memoria Oral del Corcho (MOS) nace del proyecto MatPorCat, sobre la Matanza del cerdo en Catalunya (https://ddd. uab. cat/collection/xfabregas), cuando se constata que los protagonistas de esta fiesta, que son los mismos que poseen todos estos conocimientos ancestrales, son personas mayores que van falleciendo, sin que a veces se produzca la transmisión familiar de estos usos y costumbres. [...]
La Memòria Oral del Suro (MOS) neix del projecte MatPorCat, sobre la Matança del porc a Catalunya (https://ddd. uab. cat/collection/xfabregas), quan es constata que els protagonistes d'aquesta festa, que són els mateixos que posseeixen tots aquests coneixements ancestrals, són persones grans que van traspassant, sense que de vegades es produeixi la transmissió familiar d'aquests usos y costums. [...]

2019 (Memoria forestal digital)
34 documents
3.
768x1024, 362.6 KB Cestería tradicional de Catalunya : col·lecció Call / Fàbregas i Comadran, Xavier
A banda d'escriure el llibre A la recerca del cistell perdut (2009, El crit de l'òliba, Barcelona), Roser Albó s'ha dedicat molts anys a investigar i promoure la cistelleria. L'edició del pòster Cistelleria Popular Catalana (1996), per Roser Albó i l'Associació Catalana de Cistellaires (A. [...]
Se presentan fotos de cestería y herramientas relacionadas, de la Col·lecció Call (Mallorquines, la Selva). Agradecimientos: a Josep Call y a Mònica Guilera, de l'A. C. C.

2019 (Memoria digital de la vida rural)
38 documents
4.
34 p, 2.5 MB Pau Casals : música i compromís en la guerra civil espanyola en el periodisme del moment (1936-1939) / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria) (Universitat Autònoma de Barcelona)
Es presenta l'activitat pública del músic Pau Casals en el decurs dels anys bèl·lics especialment a través de l'estudi de la premsa diària i periòdica així com de fonts arxivístiques. El treball exposa i matisa el comportament públic, vinculat a la Generalitat i a la República, així com l'activitat musical de Casals. [...]
In this paper we present the public program action carried out in Pau Casals museum during the Spanish Civil War (1936-1939), especially through the study of daily periodical press, as well as archival sources in order to clarify public behaviour of the institution. [...]

2017
Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil. 1936-1939, Vol. 7 (2017)  
5.
30 p, 187.9 KB Les Publicacions periòdiques a Catalunya en el moment del Diari català (1879-1881) : cens i estudi estadístic : premsa comarcal / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria) (Universitat Autònoma de Barcelona)
Es presenta una primera part d'una panoràmica censal del conjunt de publicacions que apareixen a la Catalunya de la Restauració en els anys de vida del Diari Català (1879-1881). Es classifiquen per temàtica, se n'especifica la periodicitat i se n'ofereix el repertori tant en llengua catalana com espanyola, així com de la diària i la periòdica. [...]
Panoramic censal of the publication set that appears in the Catalonia of the Restoration in the years of life of the Diari Català (Daily Catalan, 1879-1881). They are classified by thematic and regularity, the repertoire is in Catalan language and also offered in Spanish language and of the daily press and the regular press. [...]

2006 - 10.2436/20.1001.01.5
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Vol. 17, Núm. (2006) , p. 111-139  
6.
48 p, 388.6 KB Les Publicacions periòdiques a Catalunya en el moment del Diari Català (1879-1881) : cens i estudi estadístic : II premsa barcelonina / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
Segona part d'una panoràmica censal del conjunt de publicacions que apareixen a la Catalunya de la Restauració en els anys de vida del Diari Català (1879-1881), centrada ara en la premsa de Barcelona i en l'editada en català fora de Catalunya. [...]
Second part about a panoramic censual of publication set that appears in Catalonia in the Restoration in the years of life of the Diari Català (Daily Catalan, 1879-1881), centrated now in the press of Barcelona and the press published in Catalan language out of Catalonia. [...]

2007 - 10.2436/ 20.1001.01.19
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Vol. 18, Núm. (2007)  
7.
29 p, 736.1 KB Guia de lectura sobre la vida pastoral i transhumància a terres catalanes / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Allué i Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària)
L'objectiu d'aquest treball és proposar una guia crítica de lectura de llibres sobre vida pastoral-transhumància, en l'àmbit de l'espècie ovina i a Catalunya, principalment. Es comenten també alguns llibres d'autors espanyols i estrangers sobre vida pastoral-transhumància al Pirineu aragonès, a Lleó, a Occitània i a Canàries.
2012 (Memoria digital de la vida rural)
15 documents
8.
1 p, 1.2 MB La matanza del cerdo en Cataluña : resultados preliminares / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Llonch i Obiols, P.
La matanza del cerdo es una fiesta tradicional de origen ancestral en la que se celebra un rito sacrificial doméstico. En Cataluña, es una tradición no regulada como actividad particular. Los productos procedentes de la matanza del cerdo constituyen parte de la reserva cultural gastronómica catalana.
2010 (Matança del porc)
Congreso Internacional de Barcelona sobre la Dieta Mediterránea. Barcelona, Catalunya, 8è : 2010  
9.
3 p, 274.4 KB La matanza del cerdo en Cataluña / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Llonch i Obiols, P.
El objetivo de este trabajo es la caracterización de la tradición de la matanza del cerdo en Cataluña en su dimensión antropológica y de salud pública, así como la descripción de sus bases técnicas y de los cambios diacrónicos observados.
2010 (Matança del porc)
Eurocarne, Núm. 189 (Setembre 2010) , p. 108-110  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.